AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  21 września 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 22 września – XXV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-8; 1 Tm 2,1-8; 2 Kor 8,9; Łk 16,1-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zarządca, nie właściciel. Bogactwo często utożsamiane jest ze szczęściem. Wielu myśli, że posiadając obfitość dóbr, o nic nie musi się troszczyć. Chęć ich posiadania staje się więc często głównym celem życia. W tej filozofii życia chętnie powierzamy nasze dobra tym, którzy obiecują ich szybkie i duże pomnożenie. W ten sposób wyrażamy im nasze zaufanie.
Doświadczenie życiowe mówi, że nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce uświadomić każdemu z nas, że wszystko w naszym życiu jest Bożym darem. Wielkie zaufanie ma do mnie Bóg, kiedy powierza mi dar życia, talenty, odpowiedzialność za bliskich, a może za wielu innych. Te wszystkie dary nie mogą mi absolutnie przesłonić Dawcy. Nie mogę zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczorna modlitwa jest dobrą chwilą, abym jako zarządca zdał sprawę Właścicielowi z tego, co mi powierzył, a zwłaszcza z tego, czy wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu. I podziękował za Jego zaufanie.
Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, którą tak hojnie mnie obdarowujesz. Dziękuję Ci za zaufanie. Chcę posługiwać się zgodnie z Twoją wolą tym, co mi powierzasz.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)
W Niedzielę, 15 września, po wszystkich Mszach św. przed kościołem PONOWNIE JEST ROZPROWADZANY nowy numer „La Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” wraz z naszą gazetą parafialną „Światło z La Salette”.
Można w niej przeczytać o nowych kapłanach przybyłych do naszej parafii, wywiady z ciekawymi osobami, a także zapoznać się z dalszym ciągiem historii parafii oraz zobaczyć fotogalerię związaną z naszym życiem parafialnym.
✰ ✰ ✰
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia naszych uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.
Niech Piękna Pani z La Salette wynagrodzi wszelki podjęty trud.
✰ ✰ ✰
Dziękujemy za ofiary złożone na Mszach św. w ubiegłą Niedzielę w wysokości 8830 zł.
Zostaną one przeznaczone na renowację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa w naszym kościele.
✰ ✰ ✰
Matka Boża Saletyńska
Trwa wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie:
 • poniedziałek – sobota: po Mszy św. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy św. o godz.16.00.
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  20 września 2019 r.  

Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej
Matko Boża Saletyńska Pojednawczyni Grzeszników
módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
(Antyfona)
W czwartek, 19 września, obchodziliśmy 173 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette. Dla naszej parafii był to dzień odpustu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.
O godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Suma Odpustowa, a po jej zakończeniu wokół naszej swiątyni przeszła uroczysta procesja z figurą Matki Bożej Płaczącej.

  17 września 2019 r.

Informujemy, że...
... w środę, 18 września, Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje
POBÓR KRWI,
który odbędzie się przy Liceum Ogólnokształcącym w godz. 9.30-14.30.

  16 września 2019 r.  

Polska pod Krzyzem
W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.
(... z pieśni)
W sobotę, 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, nasza parafia uczestniczyła w ogólnokrajowej akcji modlitewnej POLSKA POD KRZYŻEM.
Spotkanie modlitewne rozpoczęło się w naszym kościele o godz. 17.00, a jego celem była modlitwa w intencji Kościoła w Polsce.

  14 września 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 15 września – XXIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17i19; 1 Tm 1,12-17;
2 Kor 5,19; Łk 15,1-32.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się objawia w przypowieściach, aby lepiej pojąć misję zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, który „przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15, 2). Każdy z nas się tu odnajdzie, ponieważ relacja z Jezusem objawia prawdę o nas samych.
Wobec najświętszego Boga zawsze będziemy grzesznikami, niegodnymi Jego przyjaźni. Ale grzesznikami miłowanymi bezgranicznie, których Jezus chce mieć blisko, przy jednym stole. Jego bliska obecność zachęca i umożliwia pełne oddania i wdzięczności życie wiarą. Jednocześnie broni przed wykluczaniem innych z Bożej miłości. On każdego pragnie mieć blisko i nie chce, aby ktoś bał się Jego miłości. Boża radość z nawrócenia choćby jednego grzesznika może nam pomóc być bardziej miłosiernymi.
Wielka jest radość w Twoim sercu, najlepszy nasz Ojcze, kiedy możesz okazać mi swoje miłosierdzie. Pozwól mi doświadczać tej radości, kiedy czynisz mnie narzędziem Twojego miłosierdzia.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)
Dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału w akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”.
Niech ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus wynagrodzi każdemu z Was każdy podjęty trud.
✰ ✰ ✰
Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na Mszach św.
Zostaną one przeznaczone na renowację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa w naszym kościele.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 15 września, po wszystkich Mszach św. przed kościołem jest rozprowadzany nowy numer „La Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” wraz z naszą gazetą parafialną „Światło z La Salette”.
Można w niej przeczytać o nowych kapłanach przybyłych do naszej parafii, wywiady z ciekawymi osobami, a także zapoznać się z dalszym ciągiem historii parafii oraz zobaczyć fotogalerię związaną z naszym życiem parafialnym.
✰ ✰ ✰
Matka Boża Saletyńska
Trwa wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie:
 • poniedziałek – sobota: po Mszy św. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy św. o godz.16.00.
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  13 września 2019 r.

Krzyż w prezbiterium naszego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 14 września – sobota.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Czytania mszalne: Lb 21,4b-9; Ps 78,1-2.34-38; Flp 2,6-11; Aklamacja; J 3,13-17.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jest wiele pięknych wizerunków Jezusa na krzyżu, wyrzeźbionych lub namalowanych. Rzeczywistość jest jednak inna – Chrystus wisi na krzyżu wykrwawiony za nasze grzechy. Odkryjmy powagę naszych grzechów, aby zrozumieć słowa Chrystusa: „Jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego” (J 3, 14). To słowa, w których Jezus objawia wolę miłującego Ojca. On jest z Ojcem doskonale zjednoczony. Jak Ojciec daje Syna dla zbawienia świata, tak samo Syn daje bezwarunkowo samego siebie, aby droga Jego wywyższenia stała się drogą włączenia każdego człowieka w Jego jedność z Ojcem.
Trzeba wiary, która przewyższa logikę ludzkiego myślenia, aby to pojąć. Krzyż Jezusa stał się miejscem zwycięskiego panowania nad grzechem i śmiercią. A dla mnie znakiem nadziei, ponieważ wolą Boga nie jest potępienie mnie, lecz zbawienie. Spojrzenie na krzyż umacnia wiarę.
Staję dziś u stóp Twojego krzyża, Panie, który stał się tronem Twojego królowania nad grzechem i śmiercią. Wysławiam Ojca za Jego miłość tu objawioną i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)

  10 września 2019 r.

Informujemy, że...
... w Niedzielę, 8 września, dystrybucja naszej gazety parafialnej „Światło z La Salette”, wydawanej w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”, nie odbyła się z przyczyn technicznych.
Zawiadamiamy, że...
... „Światło z La Salette” wraz z „Posłańcem Matki Bożej Saletyńskiej” BĘDZIE DO NABYCIA w przyszłą Niedzielę, 15 września, przed kościołem po wszystkich Mszach św.

  9 września 2019 r.  

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny - poświęcenie tornistrów
Nauka to jedyna rzecz, której nasz umysł nigdy nie ma dość,
której nigdy się nie boi, i której nigdy nie żałuje.
(Leonardo Da Vinci)
W Niedzielę, 8 września, podczas Mszy św. o godz. 11.00 ksiądz proboszcz Zbigniew Cybulski MS poświęcił tornistry uczennicom i uczniom rozpoczynającym swoją przygodę edukacyjną w nowym roku szkolnym.
Módlmy się za dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę edukacyjną w nowym roku szkolnym, aby Bóg obdarzał je mądrością i wytrwałością w codziennym trudzie zdobywania wiedzy, tak by mogły być dumne z efektów swojej pracy. Amen

  7 września 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 8 września – XXIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 9,13-18; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Ps 119,135; Łk 14,25-33.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest również prawdą to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność?
Wręcz przeciwnie. On wyzwala z relacji lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest w nim również miejsce dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.
Panie, chciałbym móc wyznać za Karolem de Foucauld: „Odkąd poznałem Boga, wiedziałem, że nie mogę żyć jak tylko dla Niego”.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)
Dzisiejsza taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na rzecz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.
✰ ✰ ✰
Po wakacyjnej przerwie:
 • powróciła niedzielna Msza św. odprawiana o godz. 16.00,
 • zapraszamy do wspólnej modlitwy brewiarzowej – jutrzni: odbywającej się codziennie w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godz. 6.55,
 • kancelaria parafialna będzie czynna: od wtorku do piątku w godz. 10.00–11.00 oraz w godz. 16.00–17.30; w poniedziałki i soboty będzie ona nieczynna!
✰ ✰ ✰
Matka Boża Saletyńska
Trwa wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie:
 • poniedziałek – sobota: po Mszy św. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy św. o godz.16.00.
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  6 września 2019 r.

Światło z La Salette WRZESIEN/PAZDZIERNIK 2019
Od SOBOTY 7 września i NIEDZIELI 8 września
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 9 września – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  4 września 2019 r.

Zakończyły się wakacje. Kancelaria parafialna będzie w tym roku duszpasterskim czynna:
 • od wtorku do piątku w godz. 10.00–11.00 oraz w godz. 16.00–17.30,
 • w poniedziałki i soboty kancelaria będzie nieczynna!

  3 września 2019 r.  

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny
Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych
tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.
(św. Jan Paweł II, papież)
W poniedziałek, 2 września, rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny.
Podczas inauguracyjnej Mszy św. trzcianecka społeczność szkolna modliła się o dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże na nowy rok wytężonej pracy.

  2 września 2019 r.

Matka Boża Saletyńska
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)
Trwa wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie:
 • od poniedziałku – do soboty: po Mszy św. o godz. 18.00,
 • w Niedziele: po Mszy św. o godz. 16.00.

  2 września 2019 r.

Witaj szkoło!
[Szkoła] mocą swego posłannictwa kształtuje [...] władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem.
(Sobór Watykański II „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”)
Rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. [...] Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców. [...] Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.
— stwierdzają biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu Polski.
Coraz powszechniejsza jest świadomość, że stajemy obecnie w obliczu w tego, co można słusznie nazwać kryzysem wychowawczym, szczególnie w odniesieniu do kwestii uczuciowości i płciowości. Wydaje się oczywiste, że kwestia ta nie może być oddzielona od szerszej perspektywy wychowania do miłości, która musi zaoferować — jak przedstawił Sobór Watykański II — „pozytywne, mądre i odpowiednie do wieku wychowanie seksualne”. — czytamy w dokumencie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej „STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ.” Z MYŚLĄ O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI, który jest długo oczekiwanym głosem Watykanu w związku z publiczną debatą wywołaną przez ruch społeczny feministek i osób LGBT i dotyczącą m.in. wychowania seksualnego. Dokument nie ma oczywiście rangi encykliki i nie dotyczy całej problematyki LGBT, ale w swoim założeniu ma być krokiem w kierunku porządkowania pojęć w tym obszarze.
Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, dotyczącego uczestnictwa dziecka w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia:

  1 września 2019 r.

IX Tydzień Wychowania 15-22 września 2019 r.
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1, 38) — motto IX Tygodnia Wychowania
Już po raz dziewiąty, w dniach 15-22 września 2019, będziemy przeżywać w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania.
My wszyscy — rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci — jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. — napisali biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania.

  1 września 2019 r.

Granica Rzeczypospolitej Polskiej, 1 września 1939 r.
Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz — Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom
kiedy runą żelaznym wojskiem...
(Władysław Broniewski „Bagnet na broń” /fragment/)
1 WRZEŚNIA PRZYPADA 80 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach strasznych czasów pogardy, przede wszystkim o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.
Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze wszystkich poległych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny.
O Panie, życie Twoich wiernych zmienia się, ale się nie kończy, niech męczeństwo Obrońców Ojczyzny wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie. Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Królowej Polski, oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen

  31 sierpnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 1 września – XXII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a;
Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-14.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczyć swoich uczniów wszystkich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi: „Kto się wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14, 11). Pokora jest jedną z podstawowych cech chrześcijanina. Jezus potwierdził to całym swoim życiem. Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą Pańską.
Święty Paweł napominał Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe” (Rz 12, 16). Dlaczego mam zapominać o sobie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazać mi wierzyć, że jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być podporządkowane mnie. Z Bogiem włącznie. Wiara musi być budowana na prawdzie. A prawda jest taka, że Jezus przyszedł na świat jako wyzwalająca, bezinteresowna miłość. W tym mam Go naśladować.
Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że tylko pokorna miłość, szukająca dobra drugich, przynosi prawdziwą radość i nie zostanie zapomniana na wieki.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)
W Niedzielę 1 września rozpoczynamy miesiąc, który dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej jest czasem szczególnym.
Zapraszamy na codzienne nabożeństwo ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Będzie się ono odbywać po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00, a w Niedzielę — po Mszy św. o godz. 16.00.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę 1 września przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.
W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy stracili życie w obronie Ojczyzny.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę 1 września powraca niedzielna Msza św. odprawiana o godz. 16.00.

  30 sierpnia 2019 r.

Gdańsk, Stocznia im. Lenina, sierpień 1980
W dniach 30-31 sierpnia obchodzimy kolejną rocznicę wielkiego zrywu narodowego 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych.
Żadne pokolenie takiej szansy wielkiej, jak nam się zdarzyła, nie miało. Dziś cieszmy się z tego zwycięstwa i myślmy jak je dobrze zagospodarować, by następne pokolenia cieszyły się nie tylko ze zwycięstwa, ale też z wyprowadzenia na Europę, na wody rozwoju, pokoju i dobrobytu...
Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
W 38 rocznicę Porozumień Sierpniowych módlmy się w intencji naszej Ojczyzny:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyżnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyżnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(modlitwa ks. Piotra Skargi)

  29 sierpnia 2019 r.

Witaj szkoło!
W poniedziałek, 2 września, zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Msze św., które odbędą się:
 • na godz. 8.00 — szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • na godz. 10.00 — Katolicka Szkoła Podstawowa.
Podczas Eucharystii będziemy prosić o dary Ducha Świętego dla całej społeczności edukacyjnej z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

  27 sierpnia 2019 r.  

Powitanie neoprezbiterów
Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
(Ps 110,4)
W Niedzielę, 25 sierpnia, powitaliśmy w naszej parafii neoprezbiterów ks. Pawła Barana oraz ks. Jarosława Erhardta, misjonarzy saletynów którzych decyzją Księdza Prowincjała podejmą posługę duszpasterską w naszej parafii.
Neoprezbiterzy o godz. 9.30 odprawili swoją Mszę prymicyjną w naszej parafii. Prezentacji dokonał ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS, a okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Marian Mordarski MS.

  26 sierpnia 2019 r.  

37 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: Grupa 6 na pielgrzymim szlaku...
WIERZĘ W CHRYSTUSA — przesłanie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
We wtorek, 13 sierpnia, 37. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, która 1 sierpnia wyruszyła ze Skrzatusza, dotarła do celu.
Przypominamy, że pielgrzymi z naszej parafii podążali w Grupie 6, której patronką jest Matka Boża Saletyńska, a przewodnikami trzcianeccy duszpasterze ks. Krzysztof Juszczyk MS oraz ks. Mariusz Maćkowiak MS. Grupa, jak co roku, zrzeszała pielgrzymów z dekanatów: Trzcianka, Wałcz oraz Mirosławiec.

  25 sierpnia 2018 r.

Matka Boża Częstochowska Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 26 sierpnia – poniedziałek.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Czytania mszalne: Prz 8,22-35; Ps 48,2-3ab.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejsza ewangeliczna scena przypomina życie każdego z nas. Z jednej strony ludzka niewystarczalność, z drugiej – boska moc Jezusa. Pośrodku — nasza Matka. Skuteczność Jej wstawiennictwa nie wynika z Jej zasług, ale z tego, że Bóg umieścił Ją w swoim planie zbawienia. Szukać wstawiennictwa Maryi to iść Bożymi ścieżkami. Razem z Nią, w Jej szkole wiary. Dzięki Niej nie tylko odkrywamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, lecz także uczymy się czynić wszystko, co Jej Syn nam powie.
Maryja jest naszą matką i nauczycielką. Uczy nas posłuszeństwa wiary. Kiedy nasza wiara nie wydaje dostatecznych owoców, prośmy Maryję o pomoc, idźmy drogą Jej wiary, bądźmy posłuszni nawet wbrew rozumowi. Uwielbiajmy Boga za cud Maryi i za Jej obecność w naszym narodzie.
Bądź uwielbiony, Boże, za dar naszej Matki i Nauczycielki. Niech Jej obecność uczy mnie posłuszeństwa Twojemu Synowi w budowaniu jedności z Tobą i między ludźmi.

  24 sierpnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 25 sierpnia – XXI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 66,18-21; Ps 117,1b-2; Hbr 12,5-7.11-13; J 14,6; Łk 13,22-30.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pytanie o zbawienie. Dla Izraelitów było oczywiste, że wszyscy oni będą mieć miejsce w królestwie Bożym i cieszyć się otrzymanym zbawieniem. Pytanie z dzisiejszej Ewangelii wydaje się wyrazem zainteresowania losem nie-Izraelitów i ostateczną liczbą zbawionych. W odpowiedzi Jezus zwraca uwagę na warunki niezbędne, aby wejść do zapoczątkowanego przez Niego królestwa.
Czy współczesny człowiek stawia sobie pytanie o swoje własne wieczne szczęście? Pytanie o zbawienie jest pytaniem o Boga i o relację z Nim. Zbawienie nie jest złotym dyplomem wręczanym przy bramie nieba, lecz wejściem w osobistą, niekończącą się relację miłości z Ojcem. To pytanie pomaga w nawracaniu się, zrywaniu z grzechem, z okazją do niego, w wybieraniu Boga.
Dziękuję Ci, Panie, za przypomnienie, że zbawienie nie jest nagrodą za dobre uczynki, lecz całkowicie darmowym darem Twojej łaski. Oby moje codzienne życie było jak najlepszym jej przyjęciem.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)
Witamy w naszej parafii ks. Jarosława Erhardta MS, neoprezbitera, który decyzją księdza Prowincjała będzie pełnił u nas posługę duszpasterską.
Życzymy mu owocnej posługi w naszej wspólnocie i polecamy go opiece Matki Bożej Saletyńskiej.
✰ ✰ ✰
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Koszalinie zachęca do podjęcia studiów teologicznych i przypomina o terminie zapisów, który mija 31 sierpnia.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.itkoszalin.pl

  23 sierpnia 2019 r.

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. O nim Chrystus powiedział: »To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu« (J 1,47).
W najbliższą Niedzielę, 25 sierpnia, w naszej filii parafialnej w Niekursku będziemy przeżywać
ODPUST KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA.
Msza św. odpustowa w Niekursku odbędzie się o godz. 11.00.
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Antyfona)

  18 sierpnia 2019 r.

Trwają wakacje i w związku z tym przypominamy:
 • do końca wakacji w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do końca wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  17 sierpnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 18 sierpnia – XX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 31,1-8; Pwt 32,3-4.7.8.9i12; Rz 14,7-9; Mt 11,29; Mt 18,1-5.10.12-14.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Różne są miary wielkości. Dla jednych będzie to wielkość zdobytej wiedzy lub nagromadzonych dóbr, dla innych sława lub ilość zdobytych polubień na internetowych portalach społecznościowych. Jezus chce dziś skierować nasz wzrok jeszcze w inną stronę i pokazać logikę wielkości w Jego królestwie.
Szczerość i bezpośredniość dziecka Jezus stawia swoim uczniom za przykład. Takiej postawy mamy się uczyć w naszej relacji z Bogiem. Ułatwia ona wejście do królestwa Bożego. Nie przywiązujmy się zatem do schematów. Pozwólmy sobie na więcej spontaniczności w szukaniu obecności Boga. W Nim tylko serce odnajdzie pokój i moc do duchowego wzrastania. W Jego miłości odnajdziemy prawdziwą wielkość. Któż może kochać miłością tak wielką i tak niezmienną jak Ojciec Niebieski?
Wiem, dobry Ojcze, że Twoja miłość pragnie obdarowywać mnie tym, co najlepsze. Niech Twój Duch pomoże mi wzrastać wewnętrznie, szukając zawsze wielkości bycia Twoim dzieckiem.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)

  14 sierpnia 2019 r.

Tycjan, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 15 sierpnia – czwartek.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(tzw. Matki Bożej Zielnej) dzień Święta Wojska Polskiego
Czytania mszalne: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15;
1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus potwierdza tę prawdę wypowiedzianą przez św. Elżbietę, ale jednocześnie wskazuje na jej uniwersalny charakter. Maryjne fiat promieniuje na całą ludzkość. Matka Zbawiciela staje się Matką Kościoła. Dzięki Jej ufnej i pokornej wierze możemy lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest chrześcijaństwo. Maryja przybliża nas do Chrystusa i oręduje za tymi, którzy do Niej zwracają się o pomoc.
Michał Piotr Gniadek, „Oremus” sierpień 2007, s. 71
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego. Podczas każdej Eucharystii będzie poświęcenie ziół i kwiatów. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy i powstrzymanie się od prac niekoniecznych we wskazanym dniu.
Taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na cele seminarium duchownego i kształcenie w diecezji koszalińsko—kołobrzeskiej.

  14 sierpnia 2019 r.  

Pogrzeb śp. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,2-3)
We wtorek, 13 sierpnia, odbył się pogrzeb śp. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niech jej świeci na wieki.
Amen

  11 sierpnia 2019 r.

Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu,
by być silniejszym niż warunki czasu i życia.
(Albert Camus)
Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o trzeźwość naszego narodu:
Św. Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  10 sierpnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 11 sierpnia – XIX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 18,6-9; Ps 33,1i12.18-20i22; Hbr 11,1-2.8-19; Mt 24,42a.44; Łk 12,32-48.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Każdy, kto ma świadomość, jak wielkie i niewysłowione są Boże dary udzielone nam w Chrystusie, chciałby je jak najlepiej przyjąć i jak najowocniej spożytkować, aby w ten sposób oddać chwałę Bogu i uczynić swoje życie szczęśliwe. Jezus dziś mówi: „Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie” (Łk 12, 37).
Dziwna może się wydawać ta Jezusowa recepta na szczęście. Czuwanie kojarzy się przecież z życiem w napięciu, w ciągłym niepokoju. Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, nie jest ludzkim wymysłem. To w pewien sposób egzamin z wiary, która musi być nieustannie poddawana próbom, aby stawała się coraz mocniejszym fundamentem dla gmachu życia, nie tylko własnego. Wiara w obietnice Jezusa oczyszcza niepewność czuwania z pomysłów budowania królestwa tu, na ziemi. Uczy właściwych kryteriów oceny rzeczywistości i działania. Służyć, czyli realizować to, co Bóg mi powierzył, to najlepszy sposób na szczęście.
Boże Ojcze, który nie wahałeś się oddać swojego Syna, jakże nie miałbyś mi dać wszystkiego w Nim! Pomóż mi zachować czujność serca, abym zawsze był wdzięczny za udzielone dary.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)

  6 sierpnia 2019 r.  

37. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019 r.
WIERZĘ W CHRYSTUSA — przesłanie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W poniedziałek, 5 sierpnia, 37. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, która 1 sierpnia wyruszyła ze Skrzatusza, dotarła do Gniezna.
W pielgrzymce uczestniczą nasi Parafianie — w Grupie 6, której patronką jest Matka Boża Saletyńska, a przewodnikami trzcianeccy duszpasterze ks. Krzysztof Juszczyk MS oraz ks. Mariusz Maćkowiak MS. Grupa zrzesza pielgrzymów z dekanatów: Trzcianka, Wałcz oraz Mirosławiec.

  5 sierpnia 2019 r.

Trwają wakacje i w związku z tym przypominamy:
 • do końca wakacji w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do końca wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  4 sierpnia 2019 r.

WIERZĘ W CHRYSTUSA — przesłanie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W ubiegły czwartek, 1 sierpnia, ze Skrzatusza wyruszyła 37. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczą w niej również nasi Parafianie.
Módlmy się w intencji jej uczestników, aby ich trud wędrowania wydał błogosławione owoce dla nich, ich rodzin oraz całej naszej parafii:
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i przewodnikiem, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki.
Daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani oraz pobłogosław wszelkie intencje i prośby, które złożą u jego stóp. Dopomóż im także bezpiecznie powrócić do domów, a dla nas, którzy nie podjęliśmy pątniczego trudu, bądź natchnieniem i pomocą, abyśmy potrafili duchowo towarzyszyć pielgrzymom naszą modlitwą.
Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.
Amen

  3 sierpnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 4 sierpnia – XVIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Koh 1,2;2,21-23; Ps 90(89),3-6.12-14.17; Kol 3,1-5.9-11; Mt 5,3; Łk 12,13-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus uczy dziś właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem szczęścia w życiu a dobrami materialnymi. Wartość tych ostatnich mierzy się sposobem ich użycia. One nie mogą przeszkadzać w szukaniu prawdziwego bogactwa, które czyni ludzi bogatymi przed Bogiem.
W obecnych czasach łatwo stać się wyznawcą religii posiadania, która może zniewolić każdego. Bożki majątku, chciwości, zazdrości i zawiści pojawiają się na firmamentach. Kuszące reklamy przekonują, że ludzka wartość zależy od posiadania różnych rzeczy, zniewalają nas. Tymczasem prawdziwa wolność przychodzi w Bogu, ponieważ On jest jedynym Panem mojej przyszłości. Wszystko pochodzi od Niego i przed Nim zdam kiedyś rachunek, również z tego, jak dobra materialne służyły mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie zależne jest od stopnia zażyłości z Bogiem. On jest Ojcem, w którego ręku zawsze mogę się czuć bezpieczny.
Zabierz, Panie, całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę, wszystko, co mam i posiadam. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.
(Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana)

  1 sierpnia 2019 r.

Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu,
by być silniejszym niż warunki czasu i życia.
(Albert Camus)
Rozpoczął się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o trzeźwość naszego narodu:
Św. Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  31 lipca 2019 r.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ten bezprzykładny w dziejach Europy czyn zbrojny zjednoczył mieszkańców naszej Stolicy i stał się nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów wymownym przykładem heroizmu i poświęcenia w imię ideałów: Bóg — Honor — Ojczyzna...

Nie zapominajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

  29 lipca 2019 r.  

Odpust parafialny 2019 r.
Jego [Kościoła] sługą stałem się
według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa:
mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.
Kol 1,25
W XVII Niedzielę zwykłą, 28 lipca, na Mszy św. o godz. 9.30 w uroczysty sposób powitaliśmy nowego ks. proboszcza – ks. Zbigniewa Cybulskiego MS, który decyzją ks. Prowincjała obejmuje posługę w naszej parafii.
Po zakończeniu uroczystości ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS poswięcił obraz św. Jana Pawła II w odrestaurowanym ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.

  29 lipca 2019 r.  

Obraz św. Jana Pawła II
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W piątek, 19 lipca, konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki ARTFRESK zamontowali w ołtarzu Matki Bożej Różańcowej obraz św. Jana Pawła II, namalowany przez artystę plastyka prof. Elżbietę Wasyłyk.
Stało się to swoistym zwieńczeniem renowacji ołtarza w nawie bocznej naszego kościoła.

  28 lipca 2019 r.

Informujemy, że...
Portal internetowy saletyni.pl rozpoczął nową serię filmów na temat pracy saletynów w Polsce. Przez najbliższe tygodnie będzie prezentował poszczególne domy i dzieła, w których posługują Księża Misjonarze Saletyni. Jako pierwsze zostało przedstawione sanktuarium w Dębowcu.
Drugi odcinek cyklu poświęcono naszej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance:

  28 lipca 2019 r.

Trwają wakacje i w związku z tym przypominamy:
 • do końca wakacji w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do końca wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  27 lipca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 28 lipca – XVII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 18,20-32; Ps 138,1b-3.6-8; Kol 2,12-14; Rz 8,15bc; Łk 11,1-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost zależy od stałości i jakości komunikacji z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak jest ona ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem. Nawet ucząc jej innych, sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po raz kolejny proszę Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem.
Bądź, Panie Jezu, moim nauczycielem modlitwy. Chcę wpatrywać się w Twoją zażyłą rozmowę z Ojcem i codziennie Cię w tym naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość i posłuszeństwo dla mojego serca.
W Niedzielę, 28 lipca, na Mszy św. o godz. 9.30 w obecności ks. Prowincjała Grzegorza Zembronia MS odbędzie się
liturgiczny obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza
naszej parafii pw. św. Jana Chrzciciela
ks. Zbigniewa Cybulskiego MS.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 28 lipca, na Mszy św. o godz. 9.30 odbędzie się
ceremonia poświęcenia obrazu św. Jana Pawła II
autorstwa pani prof. Elżbiety Wasyłyk,
który został umieszczony w naszym kościele w odnowionym
ołtarzu bocznym Matki Bożej Różańcowej.
Poświęcenia dokona ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

  25 lipca 2019 r.

Jusepe de Ribera, Św. Krzysztof
W dniu 25 lipca Kościół obchodzi liturgiczne Wspomnienie Św. Krzysztofa, męczennika. Jest on jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, jednak najczęściej wspominamy go jako patrona kierowców i podróżujących.
O Panie, zwracam się do Ciebie za posrednictwem św. Krzysztofa, wspomożyciela i orędownika, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa i szybkości. Spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Amen.
(... z modlitwy kierowcy)

  22 lipca 2019 r.  

Wspomnienie św. Anny
Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj ku czci świętej Anny, patronki piekarzy, i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.
(... z modlitwy)
W XVI Niedzielę zwykłą, 21 lipca, w związku z obchodzonym 26 lipca wspomnieniem św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny, czczonej również jako patronki piekarzy i młynarzy, została odprawiona Msza św. z poświęceniem pieczywa ofiarowanego przez trzcianeckie piekarnie.

  21 lipca 2019 r.

Trwają wakacje i w związku z tym przypominamy:
 • do końca wakacji w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do końca wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  20 lipca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 21 lipca – XVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 18,1-10a; Ps 15,1-5; Kol 1,24-28; Dz 16,14b; Łk 10,38-42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dom Marii i Marty jest miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, gościnność we wszystkich wymiarach, a jednocześnie pozwala obu siostrom doświadczać, jak ubogacające jest podejmowanie tego Gościa. Gościnność jest piękną cechą człowieka.
Czy jednak zawsze ktoś przeze mnie goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała. Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek to nie tylko żołądek do napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar czasu, aby przyjąć kogoś ze wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć lub popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa, w Nim wszystko odnaleźć. Czy moja gościnność jest znakiem wiary dzielonej z innymi?
Pomóż mi, Panie, abym nosił w swoim sercu troskę o Twoją obecność w drugim człowieku. Niech każdy rodzaj Twojej obecności będzie doświadczeniem ubogacającym: w słowie Twojej mądrości i służbie miłości braciom.

  18 lipca 2019 r.

Światło z La Salette LIPIEC/SIERPIEN 2019
Od SOBOTY 20 lipca i NIEDZIELI 21 lipca
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 22 lipca – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  15 lipca 2019 r.

Trwają wakacje i w związku z tym przypominamy:
 • do końca wakacji w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do końca wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  13 lipca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 14 lipca – XV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.36ab.37; Kol 1,15-20; J 13,34; Łk 10,25-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna od Boga. To rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego daru z wolną wolą człowieka. To toczący się codziennie dialog Boga i człowieka na temat zbawienia. Bóg mówi: „Kochaj całym sercem, kochaj jak siebie samego”. Człowiek pyta: „Kogo mam kochać?”.
Bóg mówi: „Wszystkich, których spotkasz na swojej drodze”. Zbawienie to logika Bożej miłości, która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam, gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał pytania, lecz był odpowiedzią.
Wdzięczny jestem, Panie Boże, że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości. Daj mi odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu, abym moimi czynami okazywał ją tym, którzy tego potrzebują.

  8 lipca 2019 r.  

Renowacja obrazów przedstawiających stacje drogi krzyżowej w naszym kościele
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W naszym kościele, już jakis czas temu, zakończyła się renowacja obrazów przedstawiajacych stacje drogi krzyżowej.
Korzystając z wakacji, które dają nam trochę wiecej swobody i wolnego czasu, pragniemy zaprezentować interesujace porównanie obrazów przed i po pracach konserwatorskich. Fotogalerię przygotował niestrudzony dokumentalista życia parafii ks. Zbigniew Welter MS.

  6 lipca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 7 lipca – XIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dary, które Jezus wysłużył swoją męką i zmartwychwstaniem, pozostawił dla dobra wszystkich w swoim Kościele. W nim powołuje tych, którzy mają być zwiastunami Bożego pokoju. Dar pokoju nie jest ich własnością, lecz skutkiem bycia przez nich posłusznymi narzędziami Bożej łaski, bo można przekazać innym to, co się samemu posiada.
Każdy dom potrzebuje Bożego pokoju. Nie tylko ten, który się nawiedza, ale i swój własny. Boży pokój to panowanie Boga, gdzie Jego prawo miłości jest przyjmowane i realizowane, gdzie jest miłosne posłuszeństwo Jego nauce. Pokój Boży to nie brak trudności, lecz brak grzechu. To przyjaźń z Jezusem, który jest naszym pokojem i przebłaganiem. Przyjaźń, która promieniuje na innych i wzbudza w nich tęsknotę za Bożym pokojem. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój i dobro!
Panie Jezu, wlewaj nieustannie w moje serce łaskę Twojego pokoju, aby to, że jestem narzędziem Twojej łaski wobec innych, było wiarygodne. Panie, proszę Cię o Twój pokój dla wszystkich dziś spotkanych ludzi.

  1 lipca 2019 r.  

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Nadnoteckie Bel Canto 2019
Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.
(św. Bazyli Wielki)
W Niedzielę, 30 czerwca, we wnętrzu naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela po raz kolejny zagościł Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Nadnoteckie Bel Canto, którego organizatorem jest maestro Tomasz Zagórski.
Tegoroczny koncert był zatytułowany „Młodzieżowa gala operowa”. Patronat nad nim sprawował burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Jaworski, a sfinasowała go Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

  30 czerwca 2019 r.

Od Niedzieli 30 czerwca przechodzimy w naszej parafii na porządek wakacyjny:
 • w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  29 czerwca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 30 czerwca – XIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; 1 Sm 3,9;
J 6,68b; Łk 9,51-62.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Znajomość celu wakacyjnych wędrówek pozwala wybrać odpowiednie drogi, środki transportu i ekwipunek, aby do niego dotrzeć. O ileż bardziej trzeba się więc zatroszczyć, by osiągnąć najważniejszy cel naszego życiowego wędrowania — ten sam, co drogi Jezusa.
W Jerozolimie dopełniła się Jego misja umiłowania człowieka. Oddał życie, aby każdy mógł osiągnąć niebieskie Jeruzalem. To samo może spotkać i mnie ze strony ludzi, którym nie podoba się, że zmierzam do domu Ojca. Lęk nie może mnie jednak sprowadzić z Bożej drogi, odebrać jasności widzenia celu. Nie należy oglądać się wstecz, lecz trzeba mocno przyłożyć ręce do tego, co pewnie prowadzi do królestwa Bożego. Codziennie oddawać swoje życie Chrystusowi i odnawiać myślenie według Ewangelii. Inaczej zawsze coś będzie przeszkadzać.
Nie ukrywaj przede mną, Panie, swojego oblicza, bym zawsze w nie wpatrzony wiedział, ku czemu zmierzam. Oby nie słabło we mnie pragnienie Twojej łaski dostępnej w sakramentach.
W Niedzielę, 30 czerwca, na godz. 21.00 zapraszamy wszystkich miłośników muzyki klasycznej do naszego kościoła
na koncert operowy
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
„Nadnoteckie Bel Canto”
.

  28 czerwca 2018 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 29 czerwca – sobota.
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Czytania mszalne: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Piotr – mimo ludzkiej słabości – przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego wierzymy.
Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 124
W sobotę, 29 czerwca, w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła porządek Mszy św. będzie taki, jak w dzień powszedni.
Odpust ku czci św. apostołów Piotra i Pawła, patronów kościoła filialnego w Nowej Wsi, odbędzie się w Niedzielę, 30 czerwca. Suma odpustowa w kościele filialnym rozpocznie się o godz. 9.00.

  24 czerwca 2019 r.  

Odpust parafialny 2019 r.
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)
W Niedzielę, 23 czerwca, w wigilię uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci patrona parafii.
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., którą uroczyście pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Juszczyka MS, odchodzącego od nas do posługi w innej parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ks. Krzysztof poprowadził procesję odpustową wokół kościoła, w której licznie uczestniczyli nasi parafianie.
Uroczysta Suma Odpustowa rozpoczęła się o godz. 12.30. Po zakończeniu liturgii uroczyście pożegnaliśmy kończącego drugą kdencję ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS, który zgodnie z tradycją parafii zakonnych, odchodzi do posługi w innej parafii.

  23 czerwca 2019 r.  

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.
(Mk 10,14)
W środę, 19 czerwca, obchodziliśmy zakończenie zajęć w roku szkolnym i katechetycznym 2018/2019.
Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 10.00 trzcianecka społeczność szkolna dziękowała Bogu za kolejny rok nauki i prosiła o błogosławieństwo na czas wakacyjnego odpoczynku.

  23 czerwca 2019 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Jezu cichy i pokornego serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
(Antyfona)

  22 czerwca 2019 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - biały
Dzień 23 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii
Czytania mszalne: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Kimże będzie ten chłopiec?” Jakie to dziecko będzie mieć zdolności? Jakie propozycje przedstawi mu świat? — oto pytania, które często rodzina zadaje sobie po narodzinach dziecka. Jednak trzeba wówczas pamiętać też o planach, jakie ma wobec niego Bóg. Nikt nie pojawia się na tym świecie przypadkiem. Każdy ma swoje miejsce w miłosiernym zamyśle Ojca. Jan Chrzciciel nie przyszedł, aby zrealizować ambicje własne czy rodziców. On stał się prorokiem przejścia od obietnic Starego Testamentu do ich realizacji przez przyjście Mesjasza. Stał się głosem bez słowa, bo jego życie zapowiadało przyjście Słowa Wcielonego. Co objawia moje życie? Zadanie, które powierzył mi Bóg, czy kaprys moich własnych planów?
Panie Jezu, Twój poprzednik, Jan Chrzciciel, doskonale wypełnił swoją misję przygotowania Twojego przyjścia. Pomóż mi odkryć i wypełnić zadanie, jakie Twój Ojciec dał mi wraz z darem życia.
Przeżywamy centralne uroczystości związane z odpustem ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii.
Uroczysta Suma Odpustowa
połączona z dziękczynieniem Bogu za 6-letnią posługę ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS w naszej parafii
zostanie odprawiona o godz. 12.30.
Również w tym dniu o godz. 11.00 swoją Mszę św. dziękczynną za 5-letnią posługę w parafii odprawi ks. Krzysztof Juszczyk MS.
Z A P R A S Z A M Y

  22 czerwca 2019 r.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana. Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
(... z pieśni)
Od piątku 21 czerwca do czwartku 27 czerwca będzie trwała oktawa Bożego Ciała.
Z tej okazji zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła, a dzieci do sypania kwiatów podczas tych uroczystych przejść. Będą się one odbywać przez cały tydzień codziennie po Mszy św. wieczornej. W Niedzielę 23 czerwca procesja odbędzie się po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00.

  21 czerwca 2019 r.  

Boże Ciało 2019
Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzić przychodzi,
I jak się dzieciom jego powodzi.
(... z pieśni)
W czwartek, 20 czerwca, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 przed świątynią parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna, by zakończyć się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Niestety, z powodu nawałnicy, która nadciągnęła nad miasto, procesja doszła tylko do drugiego ołtarza ustawionego przy zbiegu ulic Fałata i Dąbrowskiego. Tutaj została rozwiązana. Nawet najstarsi mieszkańcy miasta nie pamiętają takiej sytuacji!!!

  19 czerwca 2019 r.

Procesja Bożego Ciała Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 20 czerwca – czwartek.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Czytania mszalne: Rdz 14,18-20; Ps 110,1-4; 1 Kor 11,23-26; J 6,51; Łk 9,11b-17.
Czytania podczas procesji: Mt 26,17-19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-26.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg daje się spożywać! Nie ma już ludzkiego głodu ani pragnienia, którego nie byłby w stanie zaspokoić. W odpowiedzi na nasze niezliczone potrzeby materialne, psychiczne i duchowe, Bóg przez swego Syna mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie moją miłość, nasyćcie się moim życiem.
W każdej Eucharystii, sakramencie miłości karmi nas Ciałem i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu życia w jego namiastkach, lecz nasycili się Nim samym.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament! Niech będzie uwielbiony Bóg, który dał samego siebie w cudownie przemieniającym Pokarmie.
W tym dniu Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00 i 18.00.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na placu przy kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, po której wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Witosa, Fałata, Żeromskiego i Sikorskiego. Procesja zakończy się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe oraz członków wspólnot i grup parafialnych, a także organizacji społecznych.
Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w procesji w uroczystych strojach, dzieci — do sypania kwiatów, oraz wszystkich mieszkańców parafii.
Prosimy mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji. Apelujemy także o nie parkowanie pojazdów na ulicach którymi przejdzie procesja.

  18 czerwca 2019 r.

UWAGA!!!
W środę, 19 czerwca, będziemy obchodzić zakończenie zajęć w roku szkolnym i katechetycznym 2018/2019.
Zapraszamy uczniów, ich rodziców i bliskich, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty na Msze św. dziękczynne:
 • godz. 8.00 — szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne,
 • godz. 10.00 — Katolicka Szkoła Podstawowa.

  17 czerwca 2019 r.

We wtorek, 18 czerwca, zapraszamy do naszego kościoła
MŁODZIEŻ Z KLAS SIÓDMYCH, WRAZ Z RODZICAMI,
na Mszę św., która odbędzie się o godz. 18.00.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpi nabożeństwo z przyjęciem kandydatów do sakramentu bierzmowania.

  16 czerwca 2019 r.

W poniedziałek 17 czerwca i we wtorek 18 czerwca,
w związku z nadchodzącą procesją Bożego Ciała,
ZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI
z klas komunijnych i z młodszych klas
NA PRÓBĘ SYPANIA KWIATÓW,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 16.00
na placu przed naszym kościołem św. Jana Chrzciciela.
Zapraszamy do przynoszenia płatków kwiatów do sypania ich w trakcie uroczystości Bożego Ciała oraz w czasie jego oktawy. Kosze przeznaczone na ten cel będą ustawione na tyłach kościoła.

  16 czerwca 2019 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Jezu cichy i pokornego serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
(Antyfona)

  15 czerwca 2019 r.

Hendrick van Balen, Trójca Święta Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 16 czerwca – Niedziela.
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Czytania mszalne: Prz 8,22-31; Ps 8,4-9; Rz 5,1-5; Aklamacja; J 16,12-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eckhart: „Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”. Radość i szczęście Boga są tak wielkie, że pragnie się nimi dzielić z ludźmi. Ojciec, Syn i Duch Święty to wspólnota radości. Spójrzmy tak dziś na Boga. Uśmiechnijmy się razem z Nim i do Niego. Uśmiech też może się stać modlitwą. Niech nasze serca się rozweselą. Radujmy się ze swoim Panem.
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz — Boże jedyny w Trójcy Świętej, napełnij moje serce prawdziwą radością, a twarz moją rozpromień uśmiechem, by była dla innych znakiem Twojej łaski.
Eucharystia
Niedzielą Najświętszej Trójcy kończy się okres przyjmowania Komunii wielkanocnej i wypełnienie przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”.
Błagam Cię, Ojcze najłaskawszy, aby ta Komunia święta nie była dla mnie czymś spełnionym pod przymusem ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzyskaniu przebaczenia. Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wiecznym zjednoczeniem z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem. Amen.
... z „Modlitwy Tomasza z Akwinu po Komunii świętej”

  14 czerwca 2019 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny
w Trzciance
ZAPRASZAMY WAS WSZYSTKICH
na VII Dziękczynną Pieszą Pielgrzymkę Szkolną,
która w poniedziałek 17 czerwca 2019 r.
wyruszy do Stradunia.
Szczegółowe informacje zobaczcie na plakacie!
Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej

  13 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Trzcianka zaprasza na...
... FESTYN W PARKU 1 MAJA
po zakończeniu procesji Bożego Ciała
w czwartek 20 czerwca.
Zachęcamy wszystkich do współudziału w tym wydarzeniu poprzez przynoszenie fantów i ciast. Dochód z festynu — jak dotychczas — jest przeznaczony na potrzeby podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

  10 czerwca 2019 r.

Rozpoczynamy
ZAPISY DLA MŁODZIEŻY
z klas siódmych szkół podstawowych z naszej parafii,
PRAGNĄCEJ PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
Katecheci uczący w szkołach rozdadzą odpowiednie kwestionariusze, które uczniowie wraz z ich rodzicami wypełnią czytelnie w domach.
Zapraszamy młodzież wraz z rodzicami na Mszę św.,
która odbędzie się we wtorek 18 czerwca o godz. 18.00
.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpi nabożeństwo z przyjęciem kandydatów do sakramentu bierzmowania.

  10 czerwca 2019 r.

Jean II Restout, Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 10 czerwca – poniedziałek.
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20; Ps 87,1-3.5-6; Dz 1,12-14; Łk 1,28; J 2,1-11
albo J 19,25-27 lub Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nasza obecność w Kościele to również droga maryjnego podążania za Chrystusem: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). To zachęta do zapraszania Maryi do swojego duchowego życia i poznania, jak ważne jest posłuszeństwo w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Matka Boża poświadcza to swoim życiem, osadzonym na pełnym miłości i zawierzenia posłuszeństwie Bogu. Dzięki Jej fiat Syn Boży stał się człowiekiem i pojednał nas z Ojcem. Maryja zaprasza na swoją drogę posłuszeństwa. Tam Bóg może przemieniać życie człowieka w wino, które ma smak wieczności. I czyni to bez miary.
Jak dobrze, że Kościół ma Matkę!
ks. Janusz Lekan, „Ewangelia 2019”, Edycja Świętego Pawła
W tym dniu obowiązuje porządek Mszy św. taki, jaki jest przyjęty w dzień powszedni.

  9 czerwca 2019 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Jezu cichy i pokornego serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
(Antyfona)

  8 czerwca 2018 r.

Duch Święty Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 9 czerwca – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Czytania mszalne: Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; Rz 8,8-17; J 16,7.13; J 14,15-16.23b-26.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje. Duch Nadziei ożywia wszystko.
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości.
Niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny i rozpoczyna się okres liturgiczny zwykły.

  6 czerwca 2019 r.  

Koncert muzyki myśliwskiej i leśnej
Muzyka czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też rozbrzmiewa bez słów, jest głosem serca, wzbudza ideały piękna, aspiracji do doskonałej, nie zakłóconej ludzkimi pasjami, harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii.
św. Jan Paweł II
W Niedzielę, 2 czerwca, po zakończeniu Mszy św. Hubertowskiej odbył się w naszym kościele koncert muzyki myśliwskiej i leśnej.
To niezwykłe wydarzenie muzyczne w Trzciance związane było z inauguracją XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który będzie trwał do Niedzieli 16 czerwca w Goraju-Zamku. Na trzcianecki koncert złożyły się występy sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych z Goraja oraz nadleśnictw Sarbia, Krucz i Trzcianka, a także chóru uczennic z trzcianeckich szkół podstawowych i Chóru BPiCK Pasjonata.

  5 czerwca 2019 r.  

Msza św. Hubertowska
Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników,
polecamy się w szczególny sposób Twojej opiece
i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem
wspierał nas we wszystkich potrzebach.
Modlitwa do św. Huberta
W Niedzielę, 2 czerwca, o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele Msza św. Hubertowska, której przewodniczył ks. Kazimierz Serafin, Kapelan Okręgu Pilskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Eucharystię koncelebrowali kapłani z naszej parafii: ks. Kamil Pękalski MS oraz ks. Krzysztof Juszczyk MS.
Splendoru liturgii dodała obecność pocztów sztandarowych myśliwych i pszczelarzy, obecność władz łowieckich i leśnych oraz kunszt muzyczny sygnalistów myśliwskich i Chóru BPiCK Pasjonata.
Msza św. w Trzciance zainaugurowała XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, który będzie trwał do Niedzieli 16 czerwca w Goraju-Zamku.

  4 czerwca 2019 r.  

Rekolekcje ewangelizacyjne Szkoła Słowa - fotorelacja z niedzielnej Mszy św. dla dzieci
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga [...]. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
(J 1,1.4-7)
Od piątku, 31 maja, do Niedzieli, 2 czerwca, odbywały się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne „Szkoła Słowa”, które poprowadził o. José Maniparambil z Indii, wraz z ewangelizacyjną Fundacją Królewskie Dziedzińce z Torunia.
Oprócz spotkań rekolekcyjnych w Domu Parafialnym o. José Maniparambil głosił także kazania podczas Mszy św. w kościele. Prezentujemy krótką fotorelację z niedzielnej Mszy św. dla dzieci...

  3 czerwca 2019 r.  

Renowacja obrazów przedstawiających stacje drogi krzyżowej w naszym kościele
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W piątek, 31 maja, restauratorzy z Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ART-FRESK zakończyli prace przy odnawianiu oatatniej partii obrazów przedstawiających drogę krzyżową i przywieźli je do naszej światyni. Odrestaurowane obrazy zawisły na ścianach naszej świątyni i teraz możemy podziwiać Drogę Krzyżową w pełnej krasie.
W ten sposób zakończył się kolejny etap renowacji wnętrza naszego kościoła. Przed nami kolejne: renowacja ołtarza Najśw. Serca Pana Jezusa, ambony, witraży, polichromii na suficie prezbiterium i nawy głównej...

  2 czerwca 2019 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Rozpoczął się czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  1 czerwca 2019 r.

Benvenuto Tisi /Garofalo/, Wniebowstąpienie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 2 czerwca – VII Niedziela Wielkanocna.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Hbr 9,24-28;10,19-23; Mt 28,19.20; Łk 24,46-53.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają w niepewności co do ponownego spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do nieba? Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo Jezusa się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z wysoka. Teraz kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam zdążać samemu. Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości.
Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za mną u Ojca, aby Jego obietnica dawała mi moc w drodze ku Tobie, w pełnieniu Twojej misji głoszenia nawrócenia na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.
Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznaje wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba.
✰ ✰ ✰
Z całego serca dziękujemy ojcu José Maniparambilowi z Indii za wygłoszone Słowo Boże oraz poprowadzenie trzydniowych rekolekcji wraz z grupą modlitewno-muzyczną z Torunia.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 2 czerwca, o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona
Msza św. Hubertowska
o Boże błogosławieństwo i opiekę
w intencji uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz żyjących i zmarłych leśników i myśliwych przez wstawiennictwo św. Huberta, z oprawą chóru Pasjonata i sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych z Goraja oraz nadleśnictw Sarbia i Krucz.
Po Eucharystii zaś w kościele będzie miał miejsce
koncert chórów Pasjonata i dzieci trzcianeckich szkół
oraz sygnalistów myśliwskich.
Zarówno Msza św. Hubertowska, jak i koncert odbywają się w ramach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który będzie trwał w dniach 2–16 czerwca w Goraju-Zamku.
Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tych wydarzeniach!

  31 maja 2019 r.

Dzień Dziecka
W sobotę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Przynosili Mu [Jezusowi] również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 13-16)
Drogie Dzieci, życzę wam, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.
(św. Jan Paweł II, Watykan 13 XII 1994 r.)

  26 maja 2019 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - KSP
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W IV Niedzielę Wielkanocy — Niedzielę Dobrego Pasterza, 12 maja, podczas Mszy św. o godz. 13.00 uczennice i uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Mariusz Maćkowiak MS, prefekt szkoły.

  25 maja 2019 r.

Niedziela Wielkanocny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 26 maja – VI Niedziela Wielkanocna,
Czytania mszalne: Dz 15,1-2.22-29; Ps 67(66),2-6.8; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23; J 14,23-29.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od obietnic sformułowanych w różnych „zjawieniach” uznanych lub nieuznanych przez Kościół, zapominając lub nie biorąc pod uwagę zapewnień Jezusa pozostawionych w Ewangelii. A przecież te słowa Boga niosą w sobie moc i gwarancję ich wypełnienia. Jezus daje mi dar Ducha, abym rozumiał Jego słowa i nimi żył. Co więcej, przez ten dar sam Chrystus Zmartwychwstały jest przy mnie obecny.
Nie jestem zatem sam, bezradny. Dzięki Duchowi dzieło Chrystusa owocuje w moim życiu. On jest nauczycielem, który uczy mnie rozpoznawać to, co się Bogu podoba. Jest miłością, która daje mi moc zachowywania Jezusowej nauki. Jest pocieszycielem, który w najtrudniejszych nawet chwilach napełnia moje serce prawdziwym pokojem. Czyni ze mnie świątynię, gdzie Bóg przebywa w Trójcy.
Ożyw we mnie, Boże, świadomość Twojej obecności w mieszkaniu mej duszy. Rozpal mnie miłością w posłusznym przyjmowaniu Twego słowa i wrażliwości na potrzeby braci.
Przez całą Niedzielę, 26 maja, gościmy w naszej parafii kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Modlą się oni wraz z nami o nowe powołania kapłańskie.
Po Mszach św. klerycy będą zbierać ofiary do puszek na utrzymanie koszalińskiego seminarium duchownego.

  21 maja 2019 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Trwa maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na...
... Nabożeństwo Majowe
ku czci Najśw. Maryi Panny
,
które w naszym kościele będzie odprawiane przez cały miesiąc:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  20 maja 2019 r.  

Uroczystość pierwszej rocznicy I Komunii Św. - SP2
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W V Niedzielę Wielkanocy, 19 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 obchodziliśmy uroczyście pierwszą rocznicę I Komunii św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  19 maja 2019 r.

W czwartek, 16 maja, w wieku 92 lat odszedł do Pana ks. Eugeniusz Gotkowski MS.
Starsi mieszkańcy Trzcianki zapewne pamiętają śp. ks. Gotkowskiego jeszcze z lat 1961-1963, gdy po raz pierwszy pełnił w naszej parafii posługę duszpasterską, a także z lat 1977-1980, gdy był jej proboszczem.
Pogrzeb śp. ks. Eugeniusza odbędzie się w poniedziałek, 20 maja, w Krakowie. Ceremonia żałobna rozpocznie się godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Po Eucharystii ciało śp. ks. Gotkowskiego zostanie złożone w grobowcu zakonnym na krakowskim cmentarzu na Salwatorze.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

  19 maja 2019 r.

Światło z La Salette MAJ/CZERWIEC 2019
Od SOBOTY 18 maja i NIEDZIELI 19 maja
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 20 maja – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  18 maja 2019 r.

Niedziela Wielkanocny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 19 maja – V Niedziela Wielkanocna,
Czytania mszalne: Dz 14,21b-27; Ps 145(144),8-13; Ap 21,1-5a; J 13,34; J 13-35.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, wpatrywaniem się w Jego dzieło i naśladowaniem Jego czynów. Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój testament: przykazanie miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość, jaką umiłował każdego z nas. Zostaliśmy umiłowani miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa mimo różnego zła. Nie ma też względu na osoby, lecz ogarnia każdego. Nie bój się, że nie dasz rady wykonać tak trudnego testamentu.
Jezus ze swoją miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim wchodził na drogę tej niesamowitej przygody uwielbienia Boga w miłości bliźniego. Nie lekceważ żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być wypełnianiem Jezusowego testamentu.
Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego na wzór tej miłości, jaką umiłowałeś każdego z nas. Pomóż mi wypełniać Twój testament, aby Bóg był uwielbiony.
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 11.00 w naszej parafii będziemy obchodzić
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
✰ ✰ ✰
Również w tym dniu od godz. 19.00 gorąco zapraszamy wszystkich do naszego kościoła na...
... Wieczór Uwielbienia Jezusa!
Adorując Najświętszy Sakrament, oddaj wszystkie swoje troski Panu poprzez ręce Maryi, naszej najlepszej Matki.
✰ ✰ ✰
Także w tym dniu Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zaprasza do wspólnej modlitwy, która będzie miała miejsce w kościele od godz. 17.00.
✰ ✰ ✰
Też w tym dniu taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na renowację obrazu VIII stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.
Za wszelkie ofiary składane na ten cel z serca dziękujemy.

  15 maja 2019 r.

W Niedzielę, 19 maja, na Mszy św. o godz. 11.00. w naszej parafii będziemy obchodzić
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

  13 maja 2019 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - SP2
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W IV Niedzielę Wielkanocy — Niedzielę Dobrego Pasterza, 12 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2. im. Władysława Broniewskiego w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  12 maja 2019 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Trwa maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na...
... Nabożeństwo Majowe
ku czci Najśw. Maryi Panny
,
które w naszym kościele będzie odprawiane przez cały miesiąc:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  11 maja 2018 r.

Bernhard Plockhorst, Jezus Dobry Pasterz Kolor liturgiczny - biały
Dzień 12 maja – IV Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Dobrego Pasterza
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Czytania mszalne: Dz 13,14.43-52; Ps 100,1-5ab; Ap 7,9.14b-17; J 10,14; J 10,27-30.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Świat chce dziś być obecny w każdym wydarzeniu i życiu każdej osoby, decydować o przekraczaniu kolejnych granic intymności życia człowieka. Jednak w każdym z nas jest lęk przed tym, aby dać się poznać do końca. Może to po prostu zwykłe poczucie wstydu? Przed Jezusem nie muszę się wstydzić. On zna mnie po imieniu, wie doskonale, na co mnie stać. Chce, abym dziś na nowo uświadomił sobie, że tylko wtedy stanę się Jego posłuszną owcą, kiedy uświadomię sobie, że jedynie On jest Dobrym Pasterzem. Tylko On może mi dać życie wieczne. On jest moją nadzieją. W jedności z Nim jest moje prawdziwe bezpieczeństwo.
Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś moim pasterzem, dlatego niczego mi nie braknie. Ty pozwalasz mi leżeć na zielonych pastwiskach. Ty prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, przywracasz mi życie. Czynisz to przez wzgląd na swoje imię.
I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W Niedzielę Dobrego Pasterza, 12 maja,
podczas Mszy św. o godz. 11.00
do Pierwszej Komunii Świętej
przystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Natomiast podczas Mszy św. o godz. 13.00
do Pierwszej Komunii Świętej
przystąpią dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
Pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość, i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca wam błogosławię...
Franciszek, papież
Watykan, 22 maja 2013 r.
Z racji uroczystości pierwszokomunijnych w tym dniu NIE BĘDZIE w naszym kościele Mszy św. o godz. 12.30!
✰ ✰ ✰
Niedzielą Dobrego Pasterza, 12 maja, rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Dziękujemy Bogu za dar powołań z naszej parafii oraz prosimy o nowe i święte powołania.

  10 maja 2019 r.

W sobotę, 11 maja, o godz. 10.00 w naszym kościele odbędzie się
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
dla uczniów Szkoły Podst. nr 2 i Katolickiej Szkoły Podst.
oraz spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych
i ich rodziców.
Obecność jest obowiązkowa!

  8 maja 2019 r.

Włodzimierz Tetmajer, Panteon Wielkich Polaków - Św. Stanisław
Św. Stanisław stał się w dziejach duchowych Polaków patronem zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go przeto jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.
(św. Jan Paweł II, papież – Kraków, 9 czerwca 1979 r.)
W dniu 8 maja, Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski.
Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika — oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
(Modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława, Biskupa i Męczennika)
W tym dniu Msze św. odbędą się według porządku dnia powszedniego.

  6 maja 2019 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - SP3
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W III Niedzielę Wielkanocy — Niedzielę Biblijną, 5 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej Nr 3. im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii, wraz z ks. Krzysztofem Juszczykiem MS, katechetą Szkoły Podstawowej Nr 3.

  5 maja 2019 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Trwa maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na...
... Nabożeństwo Majowe
ku czci Najśw. Maryi Panny
,
które w naszym kościele będzie odprawiane przez cały miesiąc:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  4 maja 2019 r.

Niedziela Wielkanocny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 5 maja – III Niedziela Wielkanocna,
Czytania mszalne: Dz 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4.5-6ab.11-12a.13b; Ap 5,11-14; J 21,1-19.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło uczniów. Nie mieli czym Go ugościć, bo nic nie złowili. Po raz kolejny doświadczają, że bez Jezusa niczego nie mogą. Choć zaangażowani w trud połowu nie rozpoznają głosu Mistrza, to jednak wiara podpowiada im, aby okazać Mu posłuszeństwo. Wtedy doświadczają znaku mocy Syna Bożego. Oto Zmartwychwstały objawia się swoim uczniom w ich codziennym życiu i pracy. Jednak to dopiero miłość Go rozpoznaje.
Najpierw w sercu Jana Apostoła, potem w doświadczeniu miłosierdzia przez tego, który się Go zaparł. Jezus i mnie nie rozlicza, a jedynie pyta o miłość. Miłosierdzie jest spotkaniem z Bogiem, które uczy pokory, abym już nie polegał wyłącznie na sobie, lecz dawał się prowadzić Duchowi Świętemu.
Doświadczam, Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech obecność Twojego Ducha pozwala mi odkrywać, jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż mi w mojej codzienności słyszeć Twój głos i posłusznie iść za nim.
I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
Pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość, i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca wam błogosławię...
Franciszek, papież
Watykan, 22 maja 2013 r.
Z racji uroczystości pierwszokomunijnej w tym dniu NIE BĘDZIE w naszym kościele Mszy św. o godz. 12.30!
Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dzisiaj Niedzielę Biblijną oraz trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Po powrocie do domu otwórzmy rodzinną Biblię i przeczytajmy fragment Słowa Bożego.

  3 maja 2019 r.

W sobotę, 4 maja, o godz. 10.00 w naszym kościele odbędzie się
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
dla uczniów Szkoły Podst. nr 3
oraz spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych
i ich rodziców.
Obecność jest obowiązkowa!

  2 maja 2019 r.

Maryja Krolowa Polski Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 3 maja – czwartek — Uroczystość Najśw. Maryi Panny
Królowej Polski, Patronki Polski.
Czytania mszalne: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływają [...] wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. [...]
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia Sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.
(... ze Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego)
Msze św. w naszym kościele w tym dniu odbędą się o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

  1 maja 2019 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Rozpoczął się maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na...
... Nabożeństwo Majowe
ku czci Najśw. Maryi Panny
,
które w naszym kościele będzie odprawiane przez cały miesiąc:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  30 kwietnia 2019 r.

sw. Józef Rzemieślnik
Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym,
duchowo dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje powołanie.
(św. Jan Paweł II)
W dniu 1 maja Kościół obchodzi Wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika. Papież Pius XII proklamował to Wspomnienie w 1955 r.
Dzień 1 maja jest równiez obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, wprowadzony dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w USA, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

  29 kwietnia 2019 r.  

Święto Miłosierdzia Bożego 2019 - wprowadzenie do naszego kościoła relikwii św. s. Faustyny
Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele swiatła.
(św. Faustyna)
W Drugą Niedzielę Wielkanocy — Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste wprowadzenie do naszego kościoła relikwii św. s. Faustyny — sekretarki Bożego Miłosierdzia oraz patronki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.

  28 kwietnia 2019 r.

Ikona Anastasis („Zmartwychwstanie”)

W Niedzielę, 28 kwietnia, Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, obchodzi Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym Braciom w Wierze życzymy wesołych oraz błogosławionych Świąt Paschalnych...

  27 kwietnia 2019 r.

Adolf Hyła, Jezu ufam Tobie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 28 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna,
czyli Miłosierdzia Bożego
Czytania mszalne: Dz 5,12-16; Ps 118,1.4.13-14.22.24; Ap 1,9-11a.12-13.17-19;
J 20,29; J 20,19-31.
Akt oddania świata Bożemu miłosierdziu
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców Ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”.
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
... z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w dniu 17 sierpnia 2002 r.
w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która otwiera Tydzień Miłosierdzia. Jest to zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do czynienia przez nas miłosierdzia — przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦
Relikwia św. Faustyny w Trzciance - relikwiaż
W tym dniu do naszego kościoła podczas Mszy św. o godz. 9.30 zostanie wprowadzona na stałe
relikwia św. siostry Faustyny — sekretarki Bożego Miłosierdzia
patronki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.
 • Po zakończeniu Mszy św. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej wykonają taniec wielkanocny na parkingu przy ul. T. Kościuszki. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą radość wynikającą z faktu, że św. s. Faustyna jest patronką szkoły katolickiej, a jej relikwia na stałe zagości w naszej świątyni. W jej znaku będziemy mieć możliwość prosić ją o wstawiennictwo czy orędownictwo dla nas u miłosiernego Boga.
 • Na godz. 15.00 zapraszamy wszystkich do naszego kościoła, by zawierzyć swoje życie i cały świat Bożemu Miłosierdziu.
Gorąco zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w uroczystości.
✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦
Caritas Polska
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest również świętem patronalnym Caritas Polska.
Z tyłu kościoła znajduje się puszka miłosierdzia przeznaczona na cele charytatywne realizowane w diecezji i parafii.

  24 kwietnia 2019 r.

Środa w oktawie Wielkanocy
Oktawa Paschy
Dzięki składajmy Panu, bo wieczna jest jego łaska.
Z grobu powstał On dziś, a noc jest pełna blasku!
Chcę dziękować mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
(... z pieśni)
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.
Z tego względu w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  23 kwietnia 2019 r.  

Wtorek w oktawie Wielkanocy
Wielkanoc 2019 - Wigilia Paschalna
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział».
(Mt 28,5-6)
 
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!...
W nocy z 20 na 21 kwietnia, w czytelnych znakach liturgicznych Wigilii Paschalnej, przeżywaliśmy Zmartwychwstanie Jezusa, aby ogłosić je światu w uroczystej Procesji Rezurekcyjnej ulicami naszego miasta...

  23 kwietnia 2019 r.  

Wtorek w oktawie Wielkanocy
Wielka Sobota 2019
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.
(... z liturgii)
W dniu 20 kwietnia, w Wielką Sobotę, zgodnie z tradycją święciliśmy pokarmy na stół Wielkanocny. W tym roku piękna pogoda pozwoliła by ten radosny obrzęd będący zapowiedzią Radości Paschalnej Zmartwychwstania, odbył się na dworze...

  22 kwietnia 2019 r.

Giotto di Bondone, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 22 kwietnia – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Już widok pustego grobu napełnił kobiety zdumieniem. Ich radość wzrosła niepomiernie, gdy anioł oznajmił im wielką nowinę o zmartwychwstaniu. Tak naprawdę jednak prawdziwa radość przepełniła je dopiero na skutek osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Radość przywracająca nadzieję, dająca odwagę. Radość misyjna, bo nie sposób zatrzymać ją tylko dla siebie. Tak podpowiada serce, tak nakazuje Zmartwychwstały. Jezus daje im odwagę do wykonania tego, co poleca: mają ewangelizować apostołów, gdy ci zwątpili.
Moje spotkanie ze Zmartwychwstałym też napełnia mnie radością, bo On wchodzi w całą moją egzystencję, by ją od wewnątrz przemieniać. Daje mi odwagę, aby moja radość też była misyjna.
Zachęcasz mnie, Panie, abym dzielił się z innymi moją radością ze spotkania z Tobą. Daj mi odwagę, aby moja Pascha była misyjna, bym niczego i nikogo się nie bał, bo Ty jesteś ze mną.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane jak w każdą Niedzielę.

  21 kwietnia 2019 r.

Andrea da Firenze, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 21 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4;
Sekwencja Wielkanocna – Victimae Paschali; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ilekroć w moim życiu światło zwycięża nad ciemnością, tylekroć dzieje się w nim coś ze Zmartwychwstania. Wielkanoc jest zaproszeniem, aby nie tylko słuchać Jezusa i Jego uczniów opowiadających o tym, co się stało, ale aby doświadczyć we własnym życiu tego światła, tej nadziei i tej radości, których źródłem może być tylko zmartwychwstały Pan.
Panie, Ty przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie przemieniłeś smutek uczniów w radość wieczną, udziel także mnie tej łaski, bym się stał Twoim prawdziwym świadkiem.

  20 kwietnia 2019 r.

WIELKI TYDZIEŃWielka Sobota
Tintoretto, Złożenie do grobu
Triduum Paschalne – Dzień III: Adoracja przy Grobie Pańskim.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób [...]. Tam to więc, [...] złożono Jezusa. (J 19,41-42)

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 6.30, Jutrznia o godz. 9.00, poświęcenie pokarmów w godz. 9.30 – 14.00 (co pół godziny).
✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦
Fra Angelico, Zmartwychwstanie Chrystusa i kobiety u grobu
Triduum Paschalne – Dzień III: Wigilia paschalna.
Kolor liturgiczny - biały
Czytania Wigilii Paschalnej: Rdz 1,1-2,2; Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c; Rdz 22,1-18; Ps 16,5.8-11; Wj 14,15-15,1; Wj 15,1-2.4-5.17-18; Iz 54,4a.5-14; Ps 30,2.45-6.11-13; Iz 55,1-11; Iz 12,2.3-5; Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19,8-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,2-3, Ps 43,3.4; Rz 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Łk 24,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki;
Zmartwychwstały Pan, ten sam, który ukazał się uczniom przez sakramenty przychodzi do nas w Kościele. Przychodzi jako światło, które oświeca mroki grzechu i przemienia wszystko, co zdążyliśmy unicestwić przez naszą nieprawość. Przychodzi z darem nowego życia. Jesteśmy zaproszeni do tego, by to nowe życie chronić i pielęgnować, tak aby ono rosło w nas, a my wraz z Nim i abyśmy się stali Jego świadkami.
(o. Przemysław Ciesielski OP, o. Łukasz Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 238)
Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 21.00, a po jej zakończeniu wyruszy Procesja Rezurekcyjna ulicami miasta.

  20 kwietnia 2019 r.  

WIELKI TYDZIEŃWielka Sobota
Wielki Piątek 2019
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)

W Wielki Piątek, 19 kwietnia, celebrowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej. W jej centrum znajduje się Krzyż Chrystusa.

  19 kwietnia 2019 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Piątek
Tintoretto, Ukrzyżowanie Kolor liturgiczny - czerwony
Triduum Paschalne – Dzień II: Liturgia Męki Pańskiej.
Czytania: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25; Hbr 4,14-16; 5,7-9;
Flp 2,8-9; J 18,1-19,42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)
Liturgia Męki Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Liturgii przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Grobu Pańskiego.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 20.00 ÷ 21.00 — Grupa Modlitewna Św. O. Pio, Duszpasterstwo Hospicjum, 21.00 ÷ 22.00 — Żywy Różaniec, III Zakon, 22.00 ÷ 23.00 — Straż Honorowa, Liturgiczna Służba Ołtarza Starszych, 23.00 ÷ 24.00 — Neokatechumenat.

  19 kwietnia 2019 r.  

WIELKI TYDZIEŃWielki Piątek
Wielki Czwartek 2019
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)

Wczoraj, 18 kwietnia, w Wielki Czwartek o godz. 19.00, Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to także Dzień Kapłanów – szafarzy Najświętszego Sakramentu i Słowa Bożego...

  18 kwietnia 2019 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Czwartek
Tintoretto, Ostatnia Wieczerza Kolor liturgiczny - biały
Triduum Paschalne – Dzień I: Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Czytania mszalne: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Ołtarza Adoracji.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 21.00 ÷ 22.00 — ARS i Radio Maryja, 22.00 ÷ 23.00 — Domowy Kościół i Krąg Biblijny, 23.00 ÷ 24.00 — młodzież, Wspólnota Modlitwy Uwielbienia.

  17 kwietnia 2019 r.

WIELKI TYDZIEŃWielka Środa
Akcja Caritas Akcja Caritas
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
 
Trwa wielkanocna akcja Caritas parafii:
 • w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, 18 i 19 kwietnia, w księgarni La Salette będzie można nabyć
  CHLEBKI WIELKANOCNE.

Całkowity dochód z tej akcji będzie przeznaczony na działaność Caritas parafii.

Za hojność waszych serc składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
Caritas Parafii

  16 kwietnia 2019 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Wtorek
Sakrament Pojednania
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
(Mk 1,15)
Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św. przygotowującej do przeżywania Świąt Wielkanocnych:
 • we wtorek (16 kwietnia) od godz. 16.00 do 18.00,
 • w środę (17 kwietnia) od godz. 8.15 do 9.00, oraz od godz. 16.00 do 18.00
Prosimy dobrze wykorzystać ten czas.
Niech Spowiedź św. nie będzie odkładana na ostatnią chwilę!

  15 kwietnia 2019 r.  

WIELKI TYDZIEŃWielki Poniedziałek
Niedziela Palmowa 2019
Dzieci hebrajskie, niosąc gałązki oliwne
Wyszły naprzeciw Pana, wołając i mówiąc:
Hosanna na wysokości!
(antyfona)
Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, która w tym roku przypadła 14 kwietnia, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W czytelnych znakach bogatej liturgii będziemy przeżywać Ostatnią Wieczerzę, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela.

  14 kwietnia 2019 r.  

WIELKI TYDZIEŃNiedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Droga Krzyżowa 2019
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16, 24)
W dniu 12 kwietnia, po Mszy św. wieczornej, jak w każdy piątek przed Niedzielą Palmową, na ulice Trzcianki wyruszyli mieszkańcy miasta, by w uroczystym nabożeństwie Drogi Krzyżowej podążać za cierpiącym Chrystusem, niosąc swoje krzyże dnia powszedniego...

  13 kwietnia 2019 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 14 kwietnia – VI Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Czytanie przed procesją z palmami: Łk 19,28-40.
Czytania mszalne: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Łk 22,14.-23,56.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas.
On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: „Hosanna”, po słowa: „Na krzyż z Nim!”.
Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.
(o. Przemysław Ciesielski OP, o. Łukasz Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 165)
Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy wyjątkowy czas dla naszej wiary. Wydarzenia Paschalne — Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, przemieniają nasze życie, gdy tylko otworzymy swoje serce na przychodzącego Pana.
Uroczyste poświęcenie palm i procesja wokół kościoła w Niedzielę Palmową odbędzie się o godz. 11.00. Palmy będą święcone również podczas pozostałych Mszy św.
Jak co roku, przed każdą Mszą św. członkowie III Zakonu Franciszkańskiego będą rozprowadzać palmy.
Szczegółowy program Triduum Paschalnego, a także spowiedzi św. odbywających się w Wielkim Tygodniu znajduje się jak zwykle na pierwszej stronie informatora parafialnego oraz w naszym serwisie internetowym:

  11 kwietnia 2019 r.  

Droga krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.
W piątek, 12 kwietnia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00 z naszego kościoła wyruszy
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA.
Przejdziemy ulicami Sikorskiego, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Broniewskiego, Wieleńską, Fałata i Witosa, do kaplicy parafialnej parafii Matki Bożej Saletyńskiej — tutaj zakończymy nabożeństwo pasyjne.
Zapraszamy wszystkich — dzieci, młodzież i dorosłych,
do uczestnictwa w tym nabożeństwie.
Będzie to jedyna droga krzyżowa odbywająca się w tym dniu w naszej parafii.

  10 kwietnia 2019 r.  

Pielgrzymka po relikwie św. s. Faustyny
Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele swiatła.
(św. Faustyna)
W sobotę, 6 kwietnia, o godz. 24.00 z parkingu przy ul. Kościuszki wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po relikwie św. s. Faustyny, patronki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.
W Niedzielę, w łagiewnickim kościele sanktuaryjnym, podczas Mszy św. którą celebrował proboszcz naszej parafii ks. Wawrzyniec Skraba MS nastąpiło uroczyste przekazanie relikwii na ręce delegacji szkolnej z p. wicedyrektor Dorotą Pawłowską na czele.

  9 kwietnia 2019 r.  

Akcja Woreczek Ryżu 2019
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść...
(Mt 25,35)
W V Niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia, nasza parafia włączyła się w wielkopostną akcję charytatywną „WORECZEK RYŻU 2019” organizowaną przez Franciszkański Sekretariat Misyjny. Przed kościołem po Mszach sw. była prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz głodujących dzieci w Kenii i Ekwadorze, dla których codzienną porcją żywieniową jest właśnie tytułowy woreczek ryżu. Osoby, które wsparły tę akcję, otrzymywały w darze wykonaną przez młodzież i dzieci naszej parafii symboliczną sakiewkę z ryżem na znak jedności z potrzebującymi.

  7 kwietnia 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  • w piątki — droga krzyżowa:
   • dla dzieci o godz. 16.00,
   • dla dorosłych o godz. 17.00,
   • dla młodzieży o godz. 19.00,
  • w Niedziele — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
   Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • W okresie Wielkiego Postu gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  6 kwietnia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 7 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Iz 43,16-21; Ps 126,1-2,4-6; Flp 3,8-14; J 12,13; J 8,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się sędzią innych. Łatwo znaleźć kamień, by kogoś ukamienować. Z za parawanu własnej poprawności postrzegać kogoś w kategoriach chodzącego grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma być zasłoną dla własnych grzechów i narzędziem do walki z Jezusem.
Jezusowe spojrzenie na jawnogrzesznicę jest spojrzeniem Boga. Bóg zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka. Potępianie innych nie może być zasłoną okrywającą moje własne grzechy. Bóg po to przypomina mi, że jestem grzesznikiem, abym uczył się Jego miłości. Wiem, że ta miłość nie będzie we mnie tak doskonała, ale każdy kamień odrzucony na bok, niewymierzony w drugiego, przybliży mnie do Boga.
Panie, tak często dajesz mi poznać swoje miłosierdzie wobec mnie. Niech moja wdzięczność za ten dar będzie naśladowaniem Ciebie w miłości do człowieka.
W V Niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt, że nie widzimy krzyża — jest zasłonięty.
Dlatego już dziś, mając przed naszymi oczami jego okryty wizerunek, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii, i w kolejnych dniach Wielkiego Postu.
Uroczyste odsłonięcie krzyża nastąpi w Wielki Piątek.
Nasza parafia włączyła się...
w wielkopostną akcję charytatywną
„WORECZEK RYŻU 2019”
organizowaną przez Franciszkański Sekretariat Misyjny.
W związku z tym Niedzielę, 7 kwietnia, przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz głodujących dzieci w Kenii i Ekwadorze, dla których codzienną porcją żywieniową jest właśnie tytułowy woreczek ryżu. Osoby, które zechcą wesprzeć tę akcję, w darze otrzymają wykonaną przez młodzież i dzieci naszej parafii symboliczną sakiewkę z ryżem na znak jedności z potrzebującymi.
Już dzisiaj z całego serca dziękujemy za każdą złożoną na tę rzecz ofiarę.

  5 kwietnia 2019 r.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. sw. Siostry Faustyny w Trzciance
prowadzi rekrutację dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Nabór do zerówki trwa do piątku 12 kwietnia.
Zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z odpowiednimi informacjami zgromadzonymi w serwisie internetowym szkoły pod zakładką „Rekrutacja” →. Ponadto informacje o naborze dzieci są udzielane w sekretariacie szkoły.
W trybie uzupełniającym szkoła przyjmuje też dzieci
do klas drugiej, trzeciej i czwartej
na następny rok szkolny.

  31 marca 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  • w piątki — droga krzyżowa:
   • dla dzieci o godz. 16.00,
   • dla dorosłych o godz. 17.00,
   • dla młodzieży o godz. 19.00,
  • w Niedziele — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
   Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • W okresie Wielkiego Postu gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  30 marca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - rozowy
Dzień 31 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Radości — Laetare
Czytania mszalne: Joz 5,9a.10-12; Ps 34(33),2-7; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wielka jest różnica między najemnikiem a synem. Najemnik w relacji kieruje się egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem. Takie życie nie zapewnia warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast relacja z synem jest relacją nadziei, opartą na niezmiennej miłości Ojca.
Nie ma takiego grzechu, z którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec nigdy się mnie nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech. Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak wybiegnie mi naprzeciw. Bo Bóg, gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec, a nie chłodno działający urzędnik. Nie tylko przygarnia i podnosi grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi w serce człowieka. I umacnia go najlepszym pokarmem.
Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o Twojej miłosiernej miłości. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym zawsze znajdował drogę do Twojego domu.
Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Radości — Laetare.
Kapłan jest ubrany w różowy ornat, który symbolizuje radość w czasie umartwienia i pokuty. Podkreśla to, że Zbawiciel świata jest blisko człowieka, nigdy go nie opuszcza i wraz z nim wędruje przez życie ku wiecznej radości w Królestwie Niebieskim.
Nasza parafia włączyła się...
w wielkopostną akcję charytatywną
„WORECZEK RYŻU 2019”
organizowaną przez Franciszkański Sekretariat Misyjny.
W związku z tym w przyszłą Niedzielę, 7 kwietnia, przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz głodujących dzieci w Kenii i Ekwadorze, dla których codzienną porcją żywieniową jest właśnie tytułowy woreczek ryżu. Osoby, które zechcą wesprzeć tę akcję, w darze otrzymają wykonaną przez młodzież i dzieci naszej parafii symboliczną sakiewkę z ryżem na znak jedności z potrzebującymi.
Już dzisiaj z całego serca dziękujemy za każdą złożoną na tę rzecz ofiarę.

  29 marca 2019 r.

Uwaga!
W Kinie Osiedlowym na os. Słowackiego
wyświetlany jest film o św. siostrze Faustynie
zatytułowany „Miłość i Miłosierdzie”.
Zachęcamy do obejrzenia filmu o świętej, której relikwie za miesiąc uroczyście zostaną wprowadzone do naszej świątyni:
 • sobota, 30 marca — godz. 16.00;
 • niedziela 31 marca — godz. 16.00;
 • poniedziałek, 1 kwietnia — godz. 11.00;
 • wtorek, 2 kwietnia — godz. 11.00;
 • środa, 3 kwietnia — godz. 8.30 i 11.00;
 • czwartek, 4 kwietnia — godz. 11.00.

  28 marca 2019 r.

Uwaga!
Od piątku 29 marca do Niedzieli 31 marca odbędą się
R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E
w Nowej Wsi i Niekursku.

  26 marca 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  • w piątki — droga krzyżowa:
   • dla dzieci o godz. 16.00,
   • dla dorosłych o godz. 17.00,
   • dla młodzieży o godz. 19.00,
  • w Niedziele — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
   Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • W okresie Wielkiego Postu gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  25 marca 2019 r.  

Sakrament Bierzmowania 2019
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
(Veni Creator – Hymn do Ducha Świętego aut. Haban Maur)
W sobotę, 23 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Opiekunami wszystkich przystępujących do sakramentu byli ks. Kamil Pękalski MS i ks. Mariusz Domaradzki MS.
Módlmy się wszyscy w intencji młodych ludzi,
Na których spłynęła moc Ducha Św.
Aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów.
Amen.

  24 marca 2019 r.

El Greco, „Zwiastowanie” Kolor liturgiczny - biały
Dzień 25 marca – poniedziałek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada z reguły w Wielkim Poście, co może się wydawać dziwne. Przygotowując się do świętowania Wielkanocy, obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia i odnoszącą się do Narodzenia Pańskiego. Jest to jednak tylko pozorna niestosowność. Historia zbawienia jest bowiem jedna, a Wcielenie to początek realizacji dzieła odkupienia. To właśnie człowieczeństwo Jezusa jest narzędziem naszego zbawienia. Uroczystość ta jest również okazją dla nas, by spojrzeć na własne człowieczeństwo, a szczególnie na naszą cielesność, jako na dar Boga i drogę do zjednoczenia z Nim.
Maciej Zachara MIC, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 115
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z całym katolickim światem, przeżywamy Dzień Świętości Życia, zainspirowany słowami papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 r. — proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.

  23 marca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 24 marca – III Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103(102),1b-4.6-8.11; 1 Kor 10,1-6.10-12;
Mt 4,17; Łk 13, 1-9.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia i piękno powołania do wieczności. Tylko w świetle miłości Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć prawdę o sobie samym.
Natomiast szukanie własnej wartości przez porównywanie się z innymi jest niebezpieczne. Bo albo prowadzi do wywyższania się lub pogardzania innymi („nie jestem taki zły jak inni”), albo odbiera wiarę w siebie („do niczego się nie nadaję”). Patrzenie na siebie w świetle Bożej miłości, to wezwanie do osobistego nawrócenia.
Obym potrafił, Panie, w darze każdego dnia patrzeć na siebie w świetle — objawionej w Chrystusie — Twojej miłości, która zaprasza mnie do nawrócenia.
W sobotę, 23 marca, po Mszy św. wieczornej i w Niedzielę, 24 marca, po Mszach św. przed kościołem będzie można nabyć
nowy numer „La Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”
wraz z naszą gazetą parafialną „Światło z La Salette”.
Od poniedziałku, 25 marca, pismo będzie dostępne w księgarni La Salette.
Serdecznie zapraszamy do nabywania i lektury!
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 24 marca, przed kawiarenką Domu Parafialnego w godz. 8.30-14.00
harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą sprzedawać ciasto.
Serdecznie zapraszamy do skosztowania wypieków!
✰ ✰ ✰
Jeszcze przez tydzień z tyłu naszego kościoła ustawiony będzie kosz, do którego można składać trwałe produkty żywnościowe i chemię gospodarczą dla Polaków mieszkających na Kresach.

  22 marca 2019 r.

W sobotę 23 marca o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się
SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
(Veni Creator – Hymn do Ducha Świętego aut. Haban Maur)

  21 marca 2019 r.  

Rekolekcje Wielkopostne 2019 r. - spotkania rekolekcyjne dla dorosłych
Rekolekcje Wielkopostne 2019 r.
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
W dniach 17-20 marca trwały spotkania rekolekcyjne dla dorosłych.
Spotkania prowadził dyrektor saletyńskiego referatu powołaniowego ks. Karol Tomczak MS.

  20 marca 2019 r.

Światło z La Salette MARZEC/KWIECIEŃ 2019
Od SOBOTY 23 marca i NIEDZIELI 24 marca
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 25 marca – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  18 marca 2019 r.  

Renowacja obrazów przedstawiających stacje drogi krzyżowej w naszym kościele
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W poniedziałek, 18 marca, pracownicy z Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ART-FRESK zakończyli prace przy odnawianiu pierwszej partii obrazów przedstawiających drogę krzyżową i przywieźli je do naszej światyni. Odrestaurowane obrazy zostały zawieszone i teraz wszyscy możemy się przekonać, jak kunszt restauratorów wydobył ich pierwotne piękno.
Jednocześnie zostały zdjęte pozostałe obrazy stacji drogi krzyżowej i powędrowały do pracowni konserwatorskiej.

  17 marca 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  • w piątki — droga krzyżowa:
   • dla dzieci o godz. 16.00,
   • dla dorosłych o godz. 17.00,
   • dla młodzieży o godz. 19.00,
  • w Niedziele — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
   Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • W okresie Wielkiego Postu gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  16 marca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 17 marca – II Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 15,5-12.17-18; Ps 27(26),1b-e.7-8.9a-c.13-14; Flp 3,17-4,1;
Mt 17,5; Łk 9,28b-36.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Jest to spotkanie z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć i daje niezbędne ku temu łaski. Potrzebuję jasnej świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem, choć nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze.
Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania do posłuszeństwa.
Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.
W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy
czas rekolekcji wielkopostnych,
które prowadzi dyrektor saletyńskiego referatu powołaniowego ks. Karol Tomczak MS.
Niech Pan udziela mu swojego Ducha i obdarzy błogosławieństwem Bożym.
W dni powszednie Msze św. rekolekcyjne będą odprawiane o godz. 9.00 i 18.00. Możliwość odbycia spowiedzi w tym czasie będzie przed każdą Mszą św.
Taca zbierana na zakończenie rekolekcji, w środę 20 marca, będzie wyrazem naszej wdzięczności za głoszone Słowo.
✰ ✰ ✰
Przez najbliższe dwa tygodnie z tyłu naszego kościoła ustawiony jest kosz, do którego można składać trwałe produkty żywnościowe i chemię gospodarczą dla Polaków mieszkających na Kresach.

  15 marca 2019 r.

  12 marca 2019 r.

W sobotę, 16 marca, o godz. 18.00 w naszej parafii rozpoczniemy
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH.
Nauki rekolekcyjne zakończą się w środę 20 marca.
Spotkania rekolekcyjne poprowadzi dyrektor saletyńskiego referatu powołaniowego ks. Karol Tomczak MS:
 • w Niedzielę — na wszystkich Mszach św.,
 • w dni powszednie — na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00.

  13 marca 2019 r.

Przypominamy!
W sobotę 23 marca o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się
SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
(Veni Creator – Hymn do Ducha Świętego aut. Haban Maur)

  12 marca 2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne 2019 r.
Od środy 13 marca do piątku 15 marca w trzcianeckich szkołach odbędą się
Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z naszej parafii.

  11 marca 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
  Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  11 marca 2019 r.  

Rekolekcje Wielkopostne 2019 r. - spotkania rekolekcyjne dla dzieci
Rekolekcje Wielkopostne 2019 r.
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
W dniach 7-9 marca trwały spotkania rekolekcyjne dla dzieci.
Spotkania prowadził rekolekcjonista ks. Łukasz Stachura MS.

  10 marca 2019 r.

Rodacy - Rodakom
I zostaną w mej myśli, — i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” Akt I sc. 1.)
Pan Tadeusz Romanowski z Litwy dziękuje bardzo za zebraną w ubiegłą Niedzielę kwotę 7070 zł z przeznaczeniem na wykonanie ujęcia wody dla wielodzietnej polskiej rodziny.
Przez najbliższe dwa tygodnie ustawiony jest z tyłu naszego kościoła kosz, do którego można składać trwałe produkty żywnościowe i chemię gospodarczą dla Polaków na Kresach.

  9 marca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 10 marca – I Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Pwt 26,4-10; Ps 91(90),1-2.10-15; Rz 10,8-13; Mt 4,4b; Łk 4,1-13.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest grzechem...
... jednak dialog z pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę. Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła.
Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego królestwa.
Wielki Post to szczególny czas dla ludzi wiary. Modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
✰ ✰ ✰
Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych.
Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  8 marca 2019 r.

8 marca

  6 marca 2019 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)

Rozpoczął się Wielki Post. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
  Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  6 marca 2019 r.

Popielec Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 6 marca – Środa Popielcowa.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18.

W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz.: 7.15, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. przyjmiemy na znak pokuty popiół posypany na głowę.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Początek Wielkiego Postu powszechnie kojarzy się z popiołem. Przede wszystkim jest on znakiem żałoby. Po śmierci bliskiej osoby posypywano się na znak żałoby popiołem. [...] Popiół jest równocześnie znakiem oczyszczenia — używało się go do oczyszczania przedmiotów, zanim wynaleziono bardziej skuteczne środki chemiczne. [...] Warto też podkreślić, że popiół powstaje ze spalania, że poprzez pokutę [...] w Wielkim Poście, w myśl słów św. Pawła, ma umrzeć w każdym z nas „stary człowiek”, grzeszny, by mógł narodzić się nowy człowiek dzięki łasce, którą wysłużył nam Chrystus Zmartwychwstały, [bo przecież] Zmartwychwstanie kończy okres Wielkiego Postu. [...] Popiół na Środę Popielcową przygotowuje się ze spalonych palm poświęconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową. Ten fakt przypomina, że właśnie Chrystus, wysławiany przy wjeździe do Jerozolimy przez tłumy niosące gałązki palmowe jako Mesjasz i Król, daje nam siłę do duchowego odrodzenia — pokonywania grzechów i budowy dobra w sobie. [...] Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt posypania głowy popiołem. [Otóż] gdy ten znak wchodził do liturgii, zarówno w Starym Testamencie, jak i w czasach chrześcijańskich posypywanie popiołem było jednym z nielicznych sposobów użyźniania ziemi. Tam, gdzie posypano ją popiołem, była nadzieja na lepszy plon. Posypanie głowy było więc po prostu znakiem nadziei na zmianę na lepsze.
[Biorąc to wszystko pod uwagę] nie powinno się więc rozumieć znaku posypywania głów popiołem wyłącznie w sensie negatywnym, jako znaku upokorzenia i uniżenia. Poprzez przyjęcie tego znaku, będącego jednym z sakramentaliów (nie sakramentów!), człowiek świadomie podejmuje dar łaski Bożej, która będzie mu pomagać w drodze do odnowy.
ks. Marek Łuczak, „Popielec — piękno symbolu i gestu” Niedziela Ogólnopolska 7/2015, str. 28-29

  5 marca 2019 r.  

36 TKCH - wystawa pokonkursowa
Zakończył się 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W dniach 24 lutego – 3 marca w auli Domu Parafialnego trwała wystawa pokonkursowa twórczości artystycznej o motywach religijnych.
Dla wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy, przygotowaliśmy jej zapis fotograficzny autorstwa naszego fotoreportera, ks. Zbigniewa Weltera MS. Zapraszamy do oglądania...

  4 marca 2019 r.  

36 TKCH - spotkanie z Tadeuszem Romanowskim, koordynatorem pomocy z Mościszek k. Wilna
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 3 marca, w naszym kościele po Mszach św. Tadeusz Romanowski, koordynator pomocy z Mościszek k. Wilna, mówił o pomocy dla Polaków na Wschodzie.
Przed kościołem przez całą Niedzielę była prowadzona kwesta na rzecz naszych rodaków na Litwie.

  3 marca 2019 r.

Z radością informujemy parafian o otrzymaniu przez naszą parafię
relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej,
Apostołki Bożego Miłosierdzia.
W sobotę, 6 kwietnia, z naszej parafii zorganizowana będzie
jednodniowa pielgrzymka autokarowa
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
w celu uroczystego odebrania relikwii podczas Mszy św. o godz. 10.00.
Koszt wyjazdu wynosi 100 zł od osoby. Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne w księgarni La Salette. Serdecznie zapraszamy!
Relikwie św. s. Faustyny
do naszego kościoła zostaną wprowadzone na stałe
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 28 kwietnia.

  2 marca 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 marca – VIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Syr 27,4-7; Ps 92(91),2-3.13-14.15-16; 1 Kor 15,54b-58;
Flp 2,15d.16a; Łk 6,39-45.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać się nauczycielem. To z kolei nakazuje mi zachować pokorę i czuwać.
Jeśli każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z jedynym Nauczycielem, wówczas będę gromadził w sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet i spełniać misję nauczyciela.
Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.
W Niedzielę, 3 marca, o godz. 16.00 w naszym kościele zostanie odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Trzcianki z okazji
288 rocznicy nadania Trzciance praw miejskich.
Po jej zakończeniu Burmistrz zaprasza do Hali Sportowo-Widowiskowej na urodziny miasta!
Także w Niedzielę, 3 marca, w ramach
XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
w auli Domu Parafialnego będzie jeszcze czynna
wystawa pokonkursowa Konkursu Twórczości Artystycznej
o Motywach Religijnych.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 3 marca, w ramach
XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
po Mszach św. o pomocy dla Polaków na Wschodzie będzie mówił
Tadeusz Romanowski, koordynator pomocy z Mościszek k. Wilna.
Przed kościołem będzie prowadzona kwesta na rzecz naszych rodaków na Litwie.

  2 marca 2019 r.  

Miasto Trzcianka
Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Również tą małą...
(Jan Paweł II)

W Niedzielę, 3 marca, obchodzimy 288 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. Na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców do naszego kościoła na uroczystą Mszę św. Po jej zakończeniu Burmistrz zaprasza do Hali Sportowo-Widowiskowej na urodziny miasta!

  1 marca 2019 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W piątek, 1 marca, obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ojczyzna to nie tylko tradycja, sentymenty... Naród niesie ze sobą powinność moralną: zobowiązuje do szacunku, pamięci, wierności, ofiary, pracy i zachowania godności narodowej. — św. Jan Paweł II.

  28 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W sobotę, 2 marca, odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Romanowskim z Mościszek k. Wilna, który koordynuje kontakty z polonią litewską.
Na spotkanie zapraszamy o godz. 15.30 do kawiarenki Domu Parafialnego.
 • od poniedziałku do soboty w godz. od 16.30 do 19.00,
 • w Niedzielę w godz. od 9.00 do 19.00.

  27 lutego 2019 r.  

36 TKCH - spotkanie z Markiem Fijałkowskim pt. Pilska Rada Ludowa 1918-1920
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
We wtorek, 26 lutego, odbyło się spotkanie z Markiem Fijałkowskim, starszym kustoszem Muzeum Okręgowego w Pile, zatytułowane „Pilska Rada Ludowa 1918-1920” i poświęcone wydarzeniom związanym z walką o polskość Piły, Trzcianki i okolic.
Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury BPiCK w Trzciance.

  26 lutego 2019 r.  

36 TKCH - spotkanie z autorką projektu Pomnika Niepodległości dr hab. Elżbietą Wasyłyk
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 25 lutego, w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny BPiCK w Trzciance odbyło się spotkanie z autorką projektu Pomnika Niepodległości dr hab. Elżbietą Wasyłyk, połączone z promocją albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance”.
Pani Elżbieta Wasyłyk przybliżyła proces twórczy, a prezes Społecznego Komitetu Budowy pan inż. Edwin Klessa uzupełnił relację artystki plastyka o szczegóły techniczno-organizacyjne towarzyszące powstawaniu pomnika.

  25 lutego 2019 r.  

36 TKCH - podsumowanie Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 24 lutego, dokonano podsumowania Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, który od początku towarzyszy trzcianeckim Tygodniom Kultury.
Podczas spotkania z twórcami uczestniczącymi w konkursie proboszczowie obu trzcianeckich parafii ks. Andrzej Żołyniakks. Wawrzyniec Skraba MS wręczyli wyróżnienia dla uczestników konkursu oraz dokonali otwarcia wystawy pokonkursowej.

  25 lutego 2019 r.  

36 TKCH - wyróżnienie Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2018
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 24 lutego, podczas Mszy św. o godz. 12.30 w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela zostało wręczone doroczne wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2018”.
Wyróżnienie otrzymała pani Bogumiła Żyźniewska, prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Trzcianka” im. dr nauk med. Ewy Dipont-Kukawskiej. Protokół z posiedzienia Kapituły Wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2018” odczytał oraz statuetkę wręczył ks. Andrzej Żołyniak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiei w Trzciance i przewodniczący Kapituły.

  25 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 24 lutego, w auli Domu Parafialnego została otwarta wystawa pokonkursowa Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych.
Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy tydzień, do Niedzieli 3 marca włącznie, w godzinach:
 • od poniedziałku do soboty w godz. od 16.30 do 19.00,
 • w Niedzielę w godz. od 9.00 do 19.00.

  24 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 25 lutego, zapraszamy na spotkanie z autorką projektu Pomnika Niepodległości dr hab. Elżbietą Wasyłyk, połączone z promocją albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance”.
Odbędzie się ono o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny BPiCK (ul. Sikorskiego 22 w Trzciance).

  24 lutego 2019 r.  

36 TKCH - wernisaż prof. Marka Szarego
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W sobotę, 23 lutego, w sali wystawienniczej Działu Animacji Kultury BPiCK w Trzciance odbył się wernisaż prof. Marka Szarego z Torunia. Wystawa została zatytułowana „Rozważania o trwaniu” i prezentuje malarstwo sztalugowe autora.
Zebranych oprowadziła po wystawie dr hab. Elżbieta Wasyłyk, znana trzcianecka malarka i poetka.

  23 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 24 lutego – VII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps 103(102),1b-2.3-4.8i10.12-13;
1 Kor 15,45-49; J 13,34; Łk 6,27-38.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa chrześciJaninę wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego pochodzi samo dobro. Aby za radą św. Pawła nie dać się zwyciężać złu, lecz je dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21).
Reakcją na doznaną krzywdę nie może być utrata kontroli nad sobą, nienawiść do krzywdziciela. Dzieci naśladują rodziców, a chrześcijanin naśladuje Ojca, który jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Miłość wobec wszystkich, również nieprzyjaciół, przygotowuje miejsce dla sprawiedliwości.
Pozwól mi, Boże, zrozumieć Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka i daj mi siły do naśladowania Ciebie wobec tych, których napotkam na mojej drodze.
W Niedzielę, 24 lutego, w ramach
XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 12.30, podczas której zostanie wręczone doroczne wyróżnienie
„Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2018”.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 24 lutego, w ramach
XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
o godz. 17.00 w holu Domu Parafialnego nastąpi
wręczanie nagród uczestnikom Konkursu Twórczości
Artystycznej o Motywach Religijnych
.
Na to spotkanie zapraszamy wszystkich twórców wraz z rodzinami.
Także w Niedzielę, 24 lutego, od godz. 8.30 do godz. 14.00 przed kawiarenką Domu Parafialnego
harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
będą sprzedawać ciasto.
Serdecznie zapraszamy do skosztowania naszych wypieków!
I Trzcianecka Drużyna Harcerek „Puszcza”

  22 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W sobotę, 23 lutego, zapraszamy na „Rozważania o trwaniu” — wernisaż prof. Marka Szarego z Torunia.
Odbędzie się on o godz. 12.00 w Dziale Animacji Kultury BPiCK (ul. Broniewskiego 7 w Trzciance).

  21 lutego 2019 r.

Drodzy Rodzice pięciolatków i sześciolatków,
zapraszamy Was z dziećmi
na drzwi otwarte Katolickiej Szkoły Podstawowej
w poniedziałek 4 marca 2019 r. o godz. 17.00.
Zapraszamy na nasze spotkanie pełne atrakcji: zwiedzanie szkoły, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne, zajęcia ruchowe, animacje językowe, kodowanie. Będąc z nami, Państwa dzieci będą mogły pozytywnie się rozwijać, osiągną sukces, doświadczą przyjaznej atmosfery, poznają świat wartości i przygotują się do dalszej edukacji.
Jeśli interesuje Państwa, aby dziecko zdobywało wiedzę na wysokim poziomie, ciekawie spędzało czas przedszkolny czy szkolny, rozwijało własną osobowość w duchu chrześcijańskim — mogą Państwo sprawić, żeby Państwa pociecha wzięła udział w naszej rekrutacji do oddziału przedszkolnego lub klasy I na rok szkolny 2019/2020.
Do zobaczenia!
Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej

  18 lutego 2019 r.  

36 TKCH - spektakl
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 17 lutego, w naszym kościele uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej zaprezentowali program słowno-muzyczny „Kształty wiary” Miłość-Ufność-Modlitwa.
Program został przygotowany przez nauczycieli KSP Marzenę Felsmann i Bartosza Śliwińskiego.

  16 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 17 lutego – VI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 17,5-8; Ps 1,1-2.3.4i6; 1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,23ab; Łk 6,17.20-26.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Tyle razy „szczęśliwi” i tyle samo „biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek, który chce kochać Boga, czyli widzieć w Nim największe bogactwo, odczuwać głód Jego obecności, płakać nad obrazą Bożej miłości, być Mu wierny mimo odrzucenia przez ludzi.
Ale też w każdym z nas bywa stary człowiek, negujący Boga, zbuntowany przeciw Niemu. Który z nich, nowy czy stary, we mnie dominuje? W odpowiedzi na to pytanie przejawia się troska o życie w łasce uświęcającej, w głębokiej, życiodajnej przyjaźni z Jezusem, w mocy Jego Ducha. Zatem w chwilach dominacji starego człowieka muszę jak najszybciej szukać Jezusa odnawiającego mnie w sakramencie pokuty. Prawdziwe szczęście, moc i radość daje przyjaźń z Jezusem.
Wiem, Panie, że chcesz mojego prawdziwego, pełnego szczęścia. Daj mi serce, które niczego nie będzie stawiać ponad przyjaźń z Tobą!
W Niedzielę, 17 lutego, zapraszamy wszystkich na adoracyjny
Wieczór Uwielbienia Jezusa.
Odbędzie się on w naszym kościele o godz. 19.00 pod hasłem „Z Betlejem (z Domu Chleba) do Wieczernika”.
✰ ✰ ✰
Taca zbierana w Niedzielę, 17 lutego, zostanie przeznaczona
na renowację obrazu V stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  16 lutego 2019 r.  

36 TKCH - wystawa archeologiczna
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 15 lutego, w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance otwarto wystawę archeologiczną zatytułowaną „Dolina Noteci w dobie chrystianizacji”. Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych naszego muzeum oraz badań Pracowni Archeologicznej Alagierscy. Ekspozycję wzbogacają repliki broni, uzbrojenia, a także ubiorów, wykonane przez Drużynę Wojów Grodu Wałcz — Bractwa Rycerzy Bezimiennych.

  15 lutego 2019 r.  

36 TKCH - spotkanie z dr. Tomaszem Terlikowskim
Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
(Św. Maksymilian Maria Kolbe)
W czwartek, 14 lutego, o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance odbyło się spotkanie z pisarzem i publicystą dr. Tomaszem Terlikowskim.
Publicysta wygłosił prelekcję „Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec, skuteczny jak św. Szarbel”, a także zaprezentował swoje opracowania poświęcone m.in. postaci Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca oraz św. Maksymiliana Marii Kolbego.

  14 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 15 lutego, zapraszamy na otwarcie wystawy archeologicznej zatytułowanej „Dolina Noteci w dobie chrystianizacji”.
Odbędzie się ono o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.

  13 lutego 2019 r.

Św. Cyryl i Metody - obraz pędzla Jana Matejki Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 14 lutego – czwartek.
Święto patronów Europy:
św. Cyryla, mnicha, i św. Metodego, biskupa.
Czytania mszalne: Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; Łk 4,18; Łk 10,1-9.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Historia Kościoła nieraz pokazuje, jak Bóg wyprowadza swój lud z największych nawet ciemności. Druga połowa IX wieku to czas rozpadu państwa karolińskiego, poważnego kryzysu papiestwa oraz postępującego wzajemnego oddalania się Rzymu i Bizancjum.
Jednocześnie to okres postępowania dzieła ewangelizacji w kolejnych krajach. Bóg powołuje dwóch braci z Tesalonik, Konstantego (który później przyjął imię Cyryl) i Metodego, aby oddali swoje życie dla głoszenia Ewangelii narodom słowiańskim.
Cyryl i Metody są świadkami tego, że nie ma czasów tak trudnych, by nie było możliwe głoszenie Ewangelii. Możemy wzywać dziś ich wstawiennictwa szczególnie w dziele ewangelizacji, a także w wysiłkach podejmowanych na rzecz pojednania między Wschodem i Zachodem.
„Oremus”
W dniu 14 lutego wspominamy również św. Walentego, biskupa i męczennika.
Święty Walenty
Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. W czasie prześladowań, wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i 14 lutego 269 r. ścięty za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia.
Kult biskupa męczennika, mimo braku bliższych wiadomości o nim, rozwinął się bardzo szybko. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem Świętego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę.
W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

  13 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W czwartek, 14 lutego, zapraszamy na spotkanie z pisarzem i publicystą dr. Tomaszem Terlikowskim i prelekcję „Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec, skuteczny jak św. Charbel”.
Odbędzie się ono o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.

  11 lutego 2019 r.

W dniach od poniedziałku, 11 lutego, do piątku, 15 lutego, w ramach rozpoczynającego się 36 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, małżeństwa z Domowego Kościoła zapraszają na
CYKL SPOTKAŃ Z KONCERTAMI.
Projekt wpisuje się w społeczną kampanię Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. Poprzez swoją szeroką tematykę kierowany jest do wszystkich osób tworzących związki i pragnących rozwijać swoją miłość w rodzinie.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach i w serwisie internetowym parafii:

  10 lutego 2017 r.

XXV Światowy Dzień Chorego
W poniedziałek, 11 lutego, w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy
XXVI Światowy Dzień Chorego.
Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim — chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom — udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
Franciszek, papież
W tym dniu na godz. 9.00 zapraszamy wszystkich chorych na Mszę św. połączoną z sakramentem namaszczenia chorych. Przed Mszą św. od godz. 8.30 chorzy mogą skorzystać z sakramentu pojednania w naszym kościele.

  9 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138(137),1b-2a.2b-3.4-5.7e-8; 1 Kor 15,1-11;
Mt 4,19; Łk 5,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów. Znak obecności Bożej mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego cudowny połów to również efekt posłuszeństwa Szymona słowom Jezusa, bo słowo Jezusa nie tyle informuje, co skutkuje: stwarza.
Moja ocena rzeczywistości może być — jak u Szymona — sceptyczna, oparta tylko na ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak idzie drogą posłuszeństwa Bogu, którego nie ograniczają prawa natury ani ludzkie doświadczenie. Z wiarą trzeba wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi każdego dnia. Żyć tym Słowem to pozwolić się Bogu zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich lęków.
Niech moja dusza będzie pełna ufności, bo „ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę” (Iz 40,31), są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki, dlatego pokładam w Panu moją ufność, zawsze ufam Jego słowu.

  4 lutego 2019 r.  

Koncert kolęd
Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.
(... z kolędy)
W sobotę, 26 stycznia, w naszym kościele rozbrzmiały przepiękne kolędy we wspaniałym wykonaniu Chóru BPiCK Pasjonata. Koncert poprowadził kierownik chóru i dyrygent pan Bartosz Śliwiński. Powoli kończy się liturgiczny okres tradycyjnie związany z Bożym Narodzeniem, ale piękno polskich kolęd przypomniało zgromadzonym w kościele słuchaczom, że radość z Narodzenia Bożego Dzieciątka powinna zawsze gościć w naszych sercach.

  3 lutego 2019 r.

Uwaga!
Prace na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
prosimy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do dnia 9 lutego br.

  2 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 lutego – IV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 1,4-5.17-19; Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6b.15ab.17; 1 Kor 12,31–13,13;
Łk 4,18; Łk 4,21-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Myśl, że nie postąpiłbym tak, jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś powtarza się w naszych świątyniach. Wiara może stać się niestety przyzwyczajeniem. Wszystko wtedy powszednieje, a Bóg staje się coraz bardziej daleki.
Mimo cotygodniowej obecności na Eucharystii, kiedy to jest tak blisko, trudno rozpoznać Jego obecność, uwierzyć w moc Jego miłości, bo Bóg może nawet przeszkadzać moim osobistym planom. Przebudzeniem może stać się doświadczenie niezrozumienia czy nawet odrzucenia ze strony bliskich. Moje doświadczenie odrzuconej miłości pozwala zmienić moje odniesienie do Boga.
Wyrwij mnie, Panie, z letargu mojej religijności. Niech każdy dzień będzie rozpoznawaniem, że Ty jesteś blisko.

  1 lutego 2019 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – sobota.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Czytania mszalne: Hbr 10,32-39; Ps 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40; Mt 11,25; Mk 4,26-34.

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.
W tym dniu w naszym kościele Msze św. będą odprawiane według następującego porządku: o godz. 6.30, 7.15, 9.00 i 18.00. Podczas każdej Eucharystii odbędzie się poświęcenie świec zwanych gromnicami.
Święto Ofiarowania Pańskiego kończy liturgiczny okres tradycyjnie związany z Bożym Narodzeniem — ze świątyń znikają bożonarodzeniowe dekoracje i nie śpiewa się już kolęd.
Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II.
W tym dniu naszą modlitwą ogarniamy osoby oddane w szczególny sposób na wyłączną służbę Bożą w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich, także z naszej parafii. Prośmy dobrego Boga o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego z naszej wspólnoty parafialnej.

  28 stycznia 2019 r.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance
W poniedziałek, 28 stycznia, w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance rozpoczęła się
rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2019/2020.
Zapisy uczniów przyjmowane są w sekretariacie szkoły zgodnie z terminami podanymi w komunikacie dyrektora szkoły. Zarówno treść komunikatu, jak i wykaz dokumentów niezbędnych w celu zapisu ucznia, są dostępne w serwisie internetowym szkoły:

  27 stycznia 2019 r.

27 stycznia 1945 - 27 stycznia 2019
W Niedzielę 27 stycznia b.r. Trzcianka obchodzi 74 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Mija już ponad siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Wjechała na gąsienicach sowieckich czołgów, może nie ta wyśniona, ale przecież nasza, własna, wołająca głosem polskiego papieża:
»Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.« (św. Jan Paweł II, Okęcie 16 czerwca 1983 r. II pielgrzymka do Ojczyzny).

  26 stycznia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 27 stycznia – III Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19(18),8-9.10i15; 1 Kor 12,12-30;
Łk 4, 18; Łk 1,1-4;4,14-21.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat.
Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś, kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw mojego chodzenia do kościoła. Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.
Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność w tych, których do mnie posyłasz. Niech Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.

  25 stycznia 2019 r.

Światło z La Salette STYCZEŃ/LUTY 2019
Od SOBOTY 26 stycznia i NIEDZIELI 27 stycznia
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 28 stycznia – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  20 stycznia 2019 r.

Wizyta duszpasterska
W środę, 16 stycznia, w naszej parafii zakończyła się
wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Składamy „Bóg zapłać” za serdeczne przyjęcie w domach, wspólną modlitwę, podzielenie się swoimi problemami, uwagami i radościami.
Dziękujemy również za ofiary składane podczas tych spotkań. Zostaną one przeznaczone na renowację obrazów stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.
Niech Pan czuwa nad Wami i obficie Wam błogosławi.
ks. Wawrzyniec Skraba MS

  19 stycznia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 20 stycznia – II Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 62,1-5; Ps 96(95),1-2a.2b-3.7-8.9 i 10ac; 1 Kor 12,4-11;
2 Tes 2,14; J 2,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, ...
... jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł dokonywać cudów dla jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze.
Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w realizacji swojego dzieła miłości. Niech odpowiedzią na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019
Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,18-20)
(... hasło Tygodnia Modlitwa o Jedność Crześcijan)
Przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Jest to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na wspólnej modlitwie, prosząc Jezusa Chrystusa o dar jedności i wzajemnej miłości.
Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
Witamy w naszej parafii ks. Jerzego Makula MS, dyrektora Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.
Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Saletyńskiej w prowadzeniu tego wielkiego dzieła wspierania potrzebujących.
Związek Sybiraków
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” Akt I, sc. 1.)
W Niedzielę, 20 stycznia, o godz. 12.30 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji sybiraków.
Zarząd Związku Sybiraków Koło w Trzciance serdecznie zaprasza do sali Domu Parafialnego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się po zakończeniu Eucharystii.

  14 stycznia 2019 r.

Wizyta duszpasterska
W naszej parafii trwa:
wizyta duszpasterska, zwana kolędą.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów był wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, oraz jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Przez cały czas trwania kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00;
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30-18.00.
Uwaga!
W środę 16 stycznia będzie zakończenie kolędy.
W tym dniu od godz. 16.00 będą odwiedzane również rodziny pominięte lub nieobecne podczas wcześniejszych wizyt duszpasterskich.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w tej sprawie przyjmowane są w Kancelarii Parafialnej (zgłoszenia osobiste w godzinach otwarca kancelarii).

  13 stycznia 2019 r.  

Dekoracje bożonarodzeniowe w kościele
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
(Łk 3,21-22)
Niedziela Chrztu Pańskiego, 13 stycznia, w kalendarzu liturgicznym kończy okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli tzw. Matki Bożej Gromnicznej, które obchodzimy 2 lutego. Również do tego czasu pozostaną w naszej świątyni dekoracje bożonarodzeniowe.

  12 stycznia 2019 r.

Bartolomé Esteban Murillo, Chrzest Jezusa (ok. 1655), Staatliche Museen, Berlin Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 13 stycznia – Niedziela.
Niedziela Chrztu Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1-2a.3b-4.24-25.27-28.29b-30; Tt 2,11-14.3,4-7); Łk 3,16; Łk 3,15-16.21-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan cierpliwie wyjaśniał: „Czekamy na Tego, który będzie «chrzcił Duchem Świętym i ogniem»” (Łk 3, 16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca.
Jezus zniża się do mnie, bierze na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje mi drogę mojego odrodzenia. Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca: „Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.
Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.
Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. — św. Leon Wielki.
Czy pamiętam dzień i miejsce mojego chrztu?
Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły.
Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do dnia Matki Bożej Gromnicznej — dnia 2 lutego.

  8 stycznia 2019 r.

Uwaga!
Prace na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
prosimy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do dnia 9 lutego br.

  7 stycznia 2019 r.  

V Trzcianecki Orszak Trzech Króli
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
(... z kolędy)
W Niedzielę, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł V Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Cieszymy się, że jako społeczność parafialna i miejska możemy uczestniczyć w tych niewątpliwie największych na świecie jasełkach. Weszły już one na stałe do świątecznej tradycji naszego miasta.

  7 stycznia 2019 r.

Ikona Bożego Narodzenia
W dniu 7 stycznia Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, przeżywa pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Szczególnie bogata Liturgia obejmuje trzy świąteczne dni — 7, 8 i 9 stycznia.
Życzymy naszym Braciom wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego Nowego Roku!

  5 stycznia 2019 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 stycznia – Niedziela.
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
C+M+B — „Christus mansionem benedicat” — niech Chrystus błogosławi temu domowi!
Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze wiązała się z różnego rodzaju niedogodnościami i niebezpieczeństwami, aby spotkać Nowonarodzonego. Choć tradycyjnie zwiemy ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, to nic nie wskazuje na to, że takie nosili imiona.
W nich Chrystus objawia się całemu światu, który przyszedł zbawić. Abyśmy mogli odkryć objawiającego się nam Boga, musimy przyjąć zaproszenie wyjścia Mu na spotkanie.
Chryste, Ty pragniesz zostać poznany przez wszystkich ludzi. Spraw, prosimy, aby nasze życie, przeniknięte Twoim światłem, wskazywało innym drogę do Ciebie.
W Niedzielę, 6 stycznia, przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
✰ ✰ ✰
W tym dniu przed kościołem członkowie Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego rozprowadzają kadzidło i kredę. Ich błogosławieństwo odbędzie się po każdej Mszy św.
Gdy zgodnie ze zwyczajem znaczyć będziemy nasze domy literami i symbolami „C+M+B”, pamiętajmy, że są one inicjałami łacińskiej frazy „Christus mansionem benedicat” oznaczającej „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Hasło to jest nie tylko prośbą o błogosławieństwo Boże, ale także zaproszeniem Chrystusa pod nasz dach i zachętą do wyruszenia z Nim w drogę.
✰ ✰ ✰
Taca zbierana w tym dniu jest przeznaczona na cele misyjne.
W Niedzielę, 6 grudnia, o godz. 11.00 Mszą św. odprawioną w kościele rozpocznie się
V Trzcianecki Orszak Trzech Króli.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wspólnym, radosnym świętowaniu.
Orszak wyruszy z parku 1 Maja o godz. 12.00.

  4 stycznia 2019 r.

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
(św. Jan Paweł II)
W sobotę, 5 stycznia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.15 odbędzie się w naszym kościele
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
Serce Maryi, uzdrowienie chorych — módl się za nami
Serce Maryi, pociecho strapionych — módl się za nami
Serce Maryi, wspomożenie wiernych — módl się za nami
Matko Boska Fatimska — módl się za nami.
(... z Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej)
Po zakończeniu nabożeństwa zapraszamy do sali Domu Parafialnego na „Śniadanie u Mamy”!

  2 stycznia 2019 r.  

Przedstawienie jasełkowe
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
(... z tradycyjnej kolędy polskiej)
W Niedzielę, 30 grudnia, uczniowie trzcianeckiej „trójki” zaprezentowali w naszym kościele przedstawienie jasełkowe.
Po zakończeniu Mszy sw. dla dzieci, zgromadzeni w świątyni mogli obejrzeć barwny, rozśpiewany i roztańczony spektakl opowiadający historię betlejemskiej Nocy Narodzenia.

  1 stycznia 2018 r.

Uwaga!
Komunikat ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
Umiłowani Diecezjanie!
[...] Dzielę się dziś z Wami radosną nowiną dotyczącą Skrzatusza. Papież Franciszek podniósł nasze Skrzatuskie Sanktuarium do godności bazyliki mniejszej. Oznacza to wyjątkową i szczególną więź tego miejsca z całym Kościołem Powszechnym oraz z Ojcem Świętym. Papież uznał duchowość, sławę i piękno naszego Sanktuarium, trud i pracę, które włożyliśmy w jego odbudowę. [...]

  31 grudnia 2018 r.

El Greco, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 1 stycznia – wtorek. Nowy Rok
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Czytania mszalne: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wspominamy dziś w uroczysty sposób Bożą Rodzicielkę, Maryję, między innymi dlatego, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, że Bóg nigdy nie był tak blisko człowieka, jak w łonie Tej, która Go urodziła; gdy nadeszła pełnia czasu, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Będąc Matką Boga, Maryja jest także w porządku łaski; Matką dla tych wszystkich, którzy do Niego należą. Wstawia się za nami, aby Chrystus Zbawiciel, Książę pokoju rodził się w naszych sercach. Czy przyjmiemy Go, tak jak to uczyniła Ona?
(o. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” styczeń 2004, s. 4)
O Najłaskawszy, Ty, który dla nas narodziłeś się z Dziewicy... nie gardź tymi, których swą ręką ukształtowałeś; okaż swoją miłość ludziom, o Najmiłosierniejszy! Wysłuchaj Tę, co Cię wydała na świat, Bogurodzicę orędującą za nami, i ratuj, Zbawicielu nasz, lud opuszczony. (Liturgia bizantyńska)
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy nowy rok 2019 oraz przeżywamy zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Pokoju.
Porządek Mszy św. jest taki, jak w każdą Niedzielę.
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w tym dniu!

  30 grudnia 2018 r.

Czas przemija i nie wraca więcej. Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi określoną ilość czasu, by spełnił zamiary Boże nad swoją duszą: okres życia ziemskiego.
(o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy)
Poniedziałek 31 grudnia — wspomnienie św. Sylwestra — jest ostatnim dniem roku kalendarzowego.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich na Eucharystię celebrowaną o godz. 17.00 oraz po jej zakończeniu na nabożeństwo dziękczynno–przebłagalne za wszystko, co otrzymaliśmy z rąk dobrego Pana.
Natomiast o godz. 24.00 zapraszamy na Mszę św. inaugurującą nowy rok.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  29 grudnia 2018 r.

Święto Świętej Rodziny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 30 grudnia – Niedziela.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Czytania mszalne: 1 Sm 1,20-22.24-28; Ps 84, 2-3.5-6.9-10; 1 J 3,1-2.21-24;
Dz 16,14b; Łk 2,41-52.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Z pewnością nie znajdziemy rodziny, która nie przeżywałaby trudności. Rzadziej lub częściej każda przechodzi kryzysy i okresy prób. Syn Boży wychował się w normalnej rodzinie, pod troskliwą opieką Maryi i Józefa.
To nie aniołowie i niebiańskie moce wprowadzały Go w świat ludzkich spraw, karmiły, przewijały, uczyły pracy, lecz rodzice. Święta Rodzina była święta nie przez nadzwyczajność i bezproblemowość życia, ale przez całkowite zawierzenie się Bogu. Sięgając dziś do Biblii, możemy zaczerpnąć z jej mądrości i umocnić nasze siły, tak często nadwątlone przez codzienne zmagania.
Panie, dziękuję Ci za Świętą Rodzinę, która uczy mnie, jak bardziej kochać Boga i ludzi. Proszę, wspieraj moją rodzinę, szczególnie kiedy przeżywamy ciężkie chwile.
Przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny, której zawierzamy nasze rodziny:
Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy. Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.
Przez całą Niedzielę przed kościołem będzie można nabyć „Ewangelię. Słowo na każdy dzień”.
To praktyczne wydanie umożliwia żywy, codzienny kontakt ze Słowem Bożym przez cały rok. Zawiera pełną treść Ewangelii z dnia na każdy dzień roku 2019, a także odnośniki do czytań z dnia, jak również komentarze — rozważania Słowa Bożego. Na zakończenie krótka modlitwa inspirowana Słowem Bożym.
„Ewangelia 2019 Droga Prawda Życie” — obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy pragną poznawać i żyć Słowem Bożym oraz chcą czynić to zgodnie z kluczem roku liturgicznego.

  27 grudnia 2018 r.  

Betlejemskie światło Pokoju 2018
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło!
(Iz 9,1)
W Niedzielę, 23 grudnia, przyjęliśmy w naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie już, do naszej świątyni wprowadzili je harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Po każdej Mszy św. druhny i druhowie udzielali parafianom światło z Groty Narodzenia, by rozświetliło każdy dom, napełniając go miłością i pokojem.

  27 grudnia 2018 r.

Wizyta duszpasterska
W czwartek, 27 grudnia, rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów został wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, dzięki czemu można go było zabrać do domu, aby się z nim zapoznać. Jest on również zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Uwaga!
W tym roku z racji wczesnych ferii zimowych kolędę w czwartek 27 grudnia i w piątek 29 grudnia rozpoczynamy tak, jak to się odbywa zwykle w soboty, tj. od godz. 10.00, w pozostałe dni tygodnia odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy o godz. 16.00.
Mieszkańców nowo wybudowanych domów i bloków mieszkalnych prosimy o zgłoszenia w Kancelarii Parafialnej.
W czasie kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00;
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30-18.00.

  26 grudnia 2018 r.

Annibale Carracci, Ukamienowanie św. Szczepana Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 26 grudnia – środa.
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika,
Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Szczepan to człowiek, który objawia sens tajemnicy Wcielenia w jej najbardziej dramatycznym wymiarze. W jego życiu i śmierci ucieleśnia się życie i śmierć Jezusa. Być chrześcijaninem to rozpoznać, co w moim życiu staje się śladem obecności Jezusa, Jego poniżenia, Jego przebaczenia, Jego dobroci, Jego Dobrej Nowiny.
Narodziny Jezusa nie sprawiają, że ze świata znika cierpienie i śmierć. Dokonują jednak tego, że cierpienie może nas upodobnić do Chrystusa, a umieranie może się stać narodzeniem do życia w Bogu.
(ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 103-104)
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego.
25-26 grudnia 2018 r.
Oto zwiastuję wam radość wielką,
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel!
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi Pokój ludziom Jego upodobania!
(Łk 2, 10-11.14)
Życzenia na Boże Narodzenie
Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
W imieniu całej wspólnoty misjonarzy saletynów życzę Wam radości pasterza, w którego puste ręce i otwarte serce Maryja złożyła Narodzonego Jezusa Chrystusa jako największy skarb. Dzielcie się tą radością z innymi, by „maleńka miłość” przemieniała ten nasz zagubiony i zmęczony sobą świat.
Z błogosławieństwem Bożym
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS

  25 grudnia 2018 r.

Marten de Vos, Narodzenie Kolor liturgiczny - bialyy
Dzień 25 grudnia – wtorek
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne:
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
(Iz 9,1.5)
Zgłębienie tajemnicy Wcielenia nie ogranicza się do opisu przyjścia Jezusa na świat; to także pokorna medytacja nad sensem przychodzenia Boga pomiędzy ludzi. Dobrze przeżyć Boże Narodzenie to nie tylko celebrować spotkanie przy wigilijnym stole wigilijne, wziąć udział w uroczystej liturgii czy ze wzruszeniem śpiewać kolędy; to rozpoznać i przyjąć Boga, który przychodzi do nas nieustannie, w każdej chwili, każdego dnia.
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.
Porządek Mszy św. w tym dniu jak w Niedzielę (nie będzie tylko Mszy św. o godz. 6.30).

  23 grudnia 2018 r.

W poniedziałek, 24 grudnia, obchodzimy
Wigilię Bożego Narodzenia.
Zachęcamy Parafian do zachowania tradycyjnego postu i do chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej w atmosferze miłości i pojednania.
W tym dniu zapraszamy do naszego kościoła:
 • na godz. 6.45 na ostatnią Mszę św. roratnią,
 • na godz. 16.00 na Pasterkę dla dzieci,
 • na godz. 24.00 na uroczystą Pasterkę dla wszystkich.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło...
(Iz 9,1-2.5)
We wtorek, 25 grudnia, przypada
uroczystość Bożego Narodzenia.
Porządek Mszy św. jak w każdą Niedzielę (nie będzie Mszy św. o godz. 6.30).
✰ ✰ ✰
W środę, 26 grudnia, obchodzimy
święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Jest to II Dzień święta Bożego Narodzenia. Msze św. według porządku niedzielnego.

  22 grudnia 2016 r.

IV Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 23 grudnia – IV Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Mi 5,1-4a; Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19; Hbr 10,5-10; Łk 1,38; Łk 1,39-45.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Elżbieta napełniona Duchem Świętym błogosławi Maryję i Jej Syna, którego nosi pod sercem. Jej okrzyk jest modlitwą dziękczynienia wobec Boga. Tak właśnie powinniśmy się modlić. Zwykle przychodzimy do Boga z naszymi problemami, prosząc, by wspomógł nas swoją łaską. Nie ma w tym nic złego, a i sam Jezus, jak o tym czytamy na kartach Ewangelii, nie odwracał się od proszących Go ludzi.
Jednak żona Zachariasza uczy nas czegoś niezwykle ważnego: zanim o coś poprosisz, podziękuj Bogu. Wdzięczność zawsze otwiera oczy. Błogosławiąc Boga, który w tak niezwykły sposób działa w życiu Maryi, Elżbieta sama zostaje obdarowana bezmiarem łaski, spełnia się jej wielkie marzenie. Dziękując na modlitwie za innych, zaczynamy dostrzegać, jak bardzo przez te osoby obdarza nas Bóg.
Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za moich najbliższych. Za wszystkich ludzi, których postawiłeś na drodze mojego życia.
Trwamy w ostatnich dniach adwentowego czasu przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
 • W Niedzielę, 23 grudnia, przyjmiemy w naszej parafii
  Betlejemskie Światło Pokoju.
  Wprowadzą je do naszej świątyni harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  Betlejemskie Światło Pokoju można będzie zabrać do domu po każdej Mszy św. od godz. 6.30 do godz. 18.00.
 • Również w Niedzielę, 23 grudnia, w naszej parafii
  zakończy się akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”:
  • przed kościołem będą rozprowadzane świece przeznaczone na stół wigilijny (duże w cenie 20 zł, małe — 8 zł);
   Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom i dofinansowanie świetlic środowiskowych.
 • W naszej parafii
  zakończyła się akcja roznoszenia opłatków.
  Przypominamy, że ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  19 grudnia 2018 r.

Sakrament Pojednania
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!» [...]
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
(Iz 40,3.10)

Adwent się kończy, wkrótce święta Bożego Narodzenia. Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pokuty:
 • w piątek w godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę w godz. 9.00–12.00 i w godz. 16.00–18.00.

  17 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  17 grudnia 2018 r.  

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 2018
Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek.
(Cyprian Kamil Norwid)

W Niedzielę, 16 grudnia, odbyła się promocja albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance” oraz koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego „Nieugięci i niepokorni 1914-1921”.

  16 grudnia 2018 r.  

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 2018
Weselcie się wszyscy Święci!
I wy, ludzie smutkiem zdjęci;
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.
(...z pieśni adwentowej)

W piątek, 14 grudnia, VIII Jarmark Bożonarodzeniowy WTZ i BPiCK wprowadził nas w nastrój zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego...

  16 grudnia 2018 r.

Policja
Komunikat Komisariatu Policji w Trzciance:
Drogi Seniorze!
Ze statystyk Policji wynika, iż ofiarami przestępstw, w tym: kradzieży, oszustw, bandyckich rozbojów, wymuszeń, są najczęściej osoby starsze — w podeszłym wieku, w tym osoby mieszkające samotnie.
Oszuści najczęściej wykorzystują metodę na tzw. wnuczka, podszywają się pod osoby sprzedające różne towary i usługi, pod inkasentów pobierających opłaty za gaz czy prąd, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, akwizytorów oraz osoby zbierające na cel charytatywny, np. Caritas.

  15 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 16 grudnia – III Niedziela Adwentu.
tzw. Niedziela Radości — Gaudete
Czytania mszalne: So 3,14-18a; Iz 12,2-3,4bcd,5-6; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia. Po kimś takim można się było spodziewać srogich pouczeń i wezwania do radykalizmu. Tymczasem wskazania, których udzielał, były raczej podstawowymi zasadami miłości bliźniego.
Mocą swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, ludziom majętnym o prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i życzliwości wobec drugiego. Prostota nawrócenia jest nam bardzo potrzebna.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za mną, aby nauka, którą przygotowywałeś tłumy na spotkanie z Panem, skłaniała mnie ku nawróceniu i przemianie życia.
Dzisiejszą Niedzielą nazwaną Gaudete (Niedzielą Radości) rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
✰ ✰ ✰
Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pojednania.
Spowiedź święta odbędzie się w następujących terminach:
 • w piątek od godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę w godz. 9.00–12.00 i w godz. 16.00–18.00.
Trwa Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  14 grudnia 2018 r.

Liturgiczna Służba Ołtarza
W Niedzielę, 16 grudnia, po każdej Mszy św. ministranci będą rozprowadzać buteleczki z wodą święconą, którą można zabrać ze sobą do domu.
Przy tej okazji można złożyć ofiarę przeznaczoną na cele duszpasterstwa ministranckiego, m.in. na pozyskanie strojów liturgicznych.
Wodę święconą można wykorzystać w czasie odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą.

  12 grudnia 2018 r.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)
W środę, 13 grudnia, przypada 37 rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.
Nasz ból jest bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową. Wielu działaczy ruchu za-wodowego zostało internowanych [...] W wielu fabrykach ogłoszono strajk. Niepewność i bezsilność robotników sprawiają, że rośnie fala emocji, rozgoryczenia, oburzenia, skrajna nienawiść i zdeterminowanie. [...] Ogłoszenie stanu wojennego jest uderzeniem w oczekiwania i nadzieje społeczne w chwili, gdy myślało się o unormowaniu niezałatwionych spraw na drodze porozumienia narodowego[...] Jesteśmy przekonani, że Naród nie cofnie się i nie może zrezygnować z demokratycznej odnowy, która została ogłoszona Ojczyźnie.
(komunikat Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.)
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy złożyli ofiarę na rzecz Ojczyzny — o wielkich, ale też o tysiącach bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Oddajemy pamięć tym, którzy stracili życie lub zdrowie, którzy poświęcili swój czas i pracę dla dobra Ojczyzny.

  11 grudnia 2018 r.

Wizyta z posługą duszpasterską u chorych
W czwartek, 13 grudnia, z posługą duszpasterską odwiedzimy chorych w naszej parafii.
Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej, zakrystii lub telefonicznie osób, których nie odwiedzamy co miesiąc. Dzięki takiej informacji wszyscy chorzy będą mogli spotkać się z Jezusem Narodzonym i radośnie przeżywać Boże Narodzenie.

  10 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  8 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 9 grudnia – II Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Ba 5,1-9; Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,4.6; Łk 3,1-6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to ważne wydarzenie religijne, które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli go zabraknie, może się zdarzyć, że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu słyszymy wołanie Jana Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Łk 3, 4). Papież Franciszek przypomina, że odpowiadamy na te słowa, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności za wszelką cenę”.
Maryjo Panno, pomóż mi przygotować się do spotkania z miłością, którą przynosi mi Jezus Chrystus.
W Niedzielę, 9 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 9 grudnia, Zarząd Koła Pszczelarzy w Trzciance zaprasza na uroczystą Mszę św., która odbędzie się w naszym kościele o godz. 12.30 w intencji pszczelarzy i ich rodzin.
Trwa Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  7 grudnia 2018 r.

El Greco, Dziewica Niepokalanie Poczęta Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 8 grudnia – sobota.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W scenie Zwiastowania archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski i zapowiada, że osłoni ją Duch Święty. Kościół rozumie te słowa jako objawienie tajemnicy dotyczącej całego życia Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. Była ona pełna łaski, bo tylko ktoś całkowicie wolny od grzechu mógł dać życie wcielonemu Słowu Boga, Jezusowi. Wielbiąc Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi, żyjemy nadzieją, że spełniając nasze powołanie do świętości, my również zostaniemy napełnieni Bożą łaską i miłosierdziem.
ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 25

  7 grudnia 2018 r.  

Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia 2018
Kogo spytasz dziś pacierza, Mikołaju?
Komu rózgę dzisiaj dasz, Mikołaju?
Pozdrawiamy Ciebie, święty Mikołaju!
Dziś prezentów dużo masz...
(...z piosenki)

W czwartek, 6 grudnia, w naszej parafii po raz kolejny zagościł
Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia.
Stało się to za sprawą wolontariuszy Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”, działającej przy trzcianeckim Zespole Szkół Katolickich, ale przede wszystkim dzięki ofiarnym sercom rzeszy parafian, którzy wcielili się w anonimowych „pomocników Świętego Mikołaja”.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

  6 grudnia 2018 r.

Obrazek św. Mikołaja
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
Siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
(...z modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja)

6 grudnia to szczególny dzień w kalendarzu, patronuje mu bowiem św. Mikołaj – chyba najmilszy ze świętych, szczególnie dla naszych milusińskich, ponieważ przynosi... p r e z e n t y!
Św. Mikołaj, biskup i wyznawca, to jeden z bardziej czczonych świętych. W samej tylko Polsce pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów! Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest właśnie św. Mikołaj...

  4 grudnia 2018 r.

sw. Barbara, patronka górników
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.
(modlitwa z Mszału)

W dniu 4 grudnia Kościół obchodzi święto św. Barbary, patronki m.in. górników, marynarzy, artylerzystów, saperów...
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w.n.e. w stolicy Bitynii, jako córka bogatego i wpływowego obywatela rzymskiego. Około 305 r.n.e., pod wpływem nauk chrześcijan, Barbara przyjęła chrzest. Ojciec, fanatycznie nienawidzący nowej religii, uwięził ją. Skazana na śmierć zginęła z ręki ojca, który ściął ją mieczem...

  3 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  2 grudnia 2018 r.  

Spotkanie zespołów synodalnych z dekanatu trzcianeckiego
W sobotę, 24 listopada, odbyło się w naszej parafii spotkanie zespołów synodalnych z dekanatu trzcianeckiego.
Przypominamy, że II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zwołał bp Edward Dajczak dekretem z dnia 11 czerwca 2016 roku. W naszej parafii zespół synodalny rozpoczął swoją pracę 14 września 2017 r. W sobotnim spotkaniu dekanalnym uczestniczyło 71 osób — duchownych i świeckich — z wszystkich parafii dekanatu, na czele z ks. Radosławem Mazurem, członkiem komisji głównej Synodu.

  1 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 2 grudnia – I Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8;
Łk 21,25-28.34-36;.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze, wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo oczekiwane wyzwolenie.
Po drugie, oczekujemy Tego, który już przyszedł, ale powróci w chwale na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać śmierć i zapanować nad całym stworzeniem. Po trzecie, adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie zjednoczenia z Chrystusem, który narodził się z Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę zamieszkać w naszych sercach.
Przyjdź, Panie Jezu, czekam z nadzieją na Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, i zamieszkaj we mnie. Przyjdź, Panie Jezu, z mocą i chwałą.
W Niedzielę, 2 grudnia, rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach, które rozpoczną się w poniedziałek, 3 grudnia. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas rozpoczyna doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu rozpocznie się w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.
Od pierwszej Niedzieli grudnia kontynuujemy tzw. wypominki roczne.
Będą one czytane do ostatniej Niedzieli października 2019 r. 15 minut przed Mszą św. rozpoczynającą się o godz. 12.30.
Kartki z wypominkami rocznymi są wyłożone na bocznym ołtarzu.
Prosimy, by zaznaczyć na nich odpowiednio hasło „wypominki roczne”.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR


Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation