AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Program Rodzina 500plus

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  1 września 2016 r.

Granica Rzeczypospolitej Polskiej, 1 września 1939 r.
Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz — Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom
kiedy runą żelaznym wojskiem...
(Władysław Broniewski „Bagnet na broń” /fragment/)
1 WRZEŚNIA PRZYPADA 77 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach strasznych czasów pogardy, przede wszystkim o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.
Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze wszystkich poległych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny.
O Panie, życie Twoich wiernych zmienia się, ale się nie kończy, niech męczeństwo Obrońców Ojczyzny wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie. Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Królowej Polski, oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen

  31 sierpnia 2016 r.

W czwartek, 1 września, po wakacyjnej przerwie rozpoczyna się kolejny rok szkolny i katechetyczny.
W związku z tym odbędą się Msze św. w kościele:
  • godz. 8.00 — szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne,
  • godz. 10.00 — Zespół Szkół Katolickich.

  30 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, Stocznia im. Lenina, sierpień 1980
W dniach 30-31 sierpnia obchodzimy kolejną rocznicę wielkiego zrywu narodowego 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych.
Żadne pokolenie takiej szansy wielkiej, jak nam się zdarzyła, nie miało. Dziś cieszmy się z tego zwycięstwa i myślmy jak je dobrze zagospodarować, by następne pokolenia cieszyły się nie tylko ze zwycięstwa, ale też z wyprowadzenia na Europę, na wody rozwoju, pokoju i dobrobytu...
Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
W tych dniach pamiętajmy w naszych modlitwach o tych wszystkich, którzy poświęcili się dla wspólnego dobra naszej Ojczyzny.

  28 sierpnia 2016 r.

Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało
Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom.
(... z pieśni dożynkowej)
W sobotę, 3 września, we wsi Pokrzywno zorganizowane zostaną Dożynki Gminne.
Na tegoroczne obchody święta plonów zapraszają: Burmistrz Trzcianki — Krzysztof Czarnecki, Sołtys Sołectwa Pokrzywno — Andrzej Moszyński, Dyrektor Trzcianeckiego Domu Kultury — Hanna Zygmont. Nie zabraknie wyjątkowych atrakcji i wspaniałej zabawy!
Szczegółowy program imprezy znajduje się na plakacie:

  27 sierpnia 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 28 sierpnia – XXII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a;
Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-14.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzielność i roztropność to cnoty, o których zapominamy. Pierwsza z nich to wykazywanie się siłą i odwagą w codziennym życiu, a roztropność to umiejętność przewidywania rzeczy przyszłych i opowiadanie się za dobrem. Tymi cnotami należycie wykazują się słudzy, którzy zostali obdarzeni większą liczbą talentów.
Ci ukazani w Piśmie Świętym jako roztropni dołożyli starań, aby powiększyć powierzone dobra, a dzielność dopomogła im w realizacji przedsięwzięcia. Dzięki temu usłyszeli zbawcze zaproszenie do udziału w radości swego pana. Ich przeciwieństwem jest sługa zły i leniwy, który został pozbawiony wszystkiego, łącznie ze szczęściem wiecznym. Dzięki roztropności i dzielności w życiu codziennym i my wejdziemy do radości naszego Pana.
Panie, dziękuję Ci za każdy talent, który mi ofiarowałeś. Jest ich tak wiele, że nie umiem zliczyć. Z nich wszystkich pomnażam wiarę i miłość, bym jako dobry sługa otrzymał nagrodę.
W Niedzielę, 28 sierpnia, w naszej filii parafialnej w Niekursku będziemy przeżywać odpust ku czci św. Bartłomieja.
Msza św. odpustowa odbędzie się o godz. 11.00.

  26 sierpnia 2016 r.

Sport nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni,
ale ma także duszę.
(św. Jan Paweł II)
W Niedzielę, 28 sierpnia, Burmistrz Trzcianki wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza wszystkie rodziny na IV Bieg Rodzinny, który rozpocznie się o godz.14.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance.
Emocji i dobrej zabawy na pewno nie zabraknie!
Szczegółowy program imprezy znajduje się na plakacie:

  25 sierpnia 2016 r.

Matka Boża Częstochowska Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 26 sierpnia – piątek.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Czytania mszalne: Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W dzisiejszą uroczystość nasze myśli biegną do sanktuarium jasnogórskiego i wizerunku Maryi, obecnego w nim od ponad 600 lat. Od początku swego istnienia sanktuarium słynęło cudami. Podążali do niego pielgrzymi wszystkich stanów – od ludzi prostych aż po kolejnych królów Polski, którzy tutaj szukali światła i umocnienia. Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Piusa X w 1904 roku, dzięki staraniom bł. Honorata Koźmińskiego i o. Euzebiusza Rejmana, ówczesnego przeora klasztoru jasnogórskiego. Gromadząc się [w tym dniu] na Mszy świętej, dziękujmy Bogu za obecność Maryi w naszych dziejach i Jej opiekę nad nami, której widocznym znakiem jest jasnogórski obraz.
Bogna Paszkiewicz, „Oremus” sierpień 2008, s. 122
W naszym kościele Msze św. w tym dniu odbędą się jak w dzień powszedni: o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.
W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  23 sierpnia 2016 r.

Ołtarz św. Bartłomieja (fragment), Św. Bartłomiej Apostoł Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 24 sierpnia – środa.
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Czytania mszalne: Ap 21,9b-14; Ps 145,10-13.17-18; J 1,49b; J 1,45-51.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Chodź i zobacz” — tak zaczyna się chrześcijaństwo. Najpierw jest zaproszenie, które usłyszał św. Bartłomiej Apostoł i które każdy z nas może usłyszeć. Nie można wiary wytłumaczyć czy udowodnić, można do niej zaprosić. Chodź i zobacz, spotkaj się z Jezusem sam na sam i usłysz słowa, które tylko ty zrozumiesz, bo tylko do ciebie Jezus je wypowiada. I uwierz Mu, tak jak uwierzył św. Bartłomiej, jak inni Apostołowie, aż do śmierci, aż do życia.
o. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” sierpień 2006, s. 109
Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła, który jest patronem kościoła filialnego naszej parafii w Niekursku, będziemy przeżywać w Niedzielę 28 sierpnia.
W tym dniu zapraszamy wszystkich do Niekurska na Mszę św. odpustową, która rozpocznie się o godz. 11.00.

  20 sierpnia 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 21 sierpnia – XXI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Hbr 12,5-7.11-13; J 14,6; Łk 13,22-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Łatwo jest podzielić ludzkość, stosując logikę sprawiedliwości, na zbawionych i potępionych, oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej grupie. Jezus nie podaje szacunkowej liczby zbawionych, lecz wskazuje, jak żyć, aby osiągnąć zbawienie. Starajcie się wejść przez ciasną bramę. Jest to wezwanie do życia w przyjaźni z Bogiem.
Dążąc do zbawienia, trzeba umieć uwolnić się od niepotrzebnego ciężaru grzechu, który czyni nas duchowo zbyt grubymi i nie pozwala przejść przez ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że zbawieni już jesteśmy. Musimy umieć przyjąć ten dar. Nie pytaj więc, czy nieliczni będą zbawieni, lecz czy to, co robisz i jak żyjesz, prowadzi cię wprost do nieba.
Panie, nie pierwszy raz słyszę Twoje słowa, że pierwsi będą ostatnimi, a ja wciąż widzę siebie jako pierwszego. Pomóż mi zająć właściwe miejsce tu, na Ziemi, abym wszedł do Twojej chwały.
W Niedzielę, 21 sierpnia, taca zbierana na Mszach św. jest przeznaczona na sfinansowanie renowacji ołtarza głównego naszego kościoła.
Za wszelkie ofiary składane na remont naszej świątyni z serca dziękujemy.

  18 sierpnia 2016 r.

Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
N I E   P I J Ą C   A L K O H O L U   !!!
Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.
(św. Jan Paweł II)
Zapraszamy do modlitwy o trzeźwość naszego narodu.
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie,
pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być
symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych
dla dobra swoich najbliższych i Narodu.
Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu,
abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.
Przez cały sierpień w naszym kościele na bocznym ołtarzu jest wyłożona księga abstynencka. Postarajmy się do niej wpisać, by przynajmniej na określony czas powiększało się grono zadeklarowanych abstynentów w naszej parafii.

  16 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy chętne osoby w wieku od 25 do 67 lat do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu komputerowym ECDL Base.
Zajęcia odbędą się w Trzciance i dotyczą nabycia podstawowych umiejętności komputerowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod patronatem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Szczegóły odnoszące się do szkolenia znajdują się na plakacie:

  15 sierpnia 2016 r.

W imieniu Prowincjała Zgromadzenia Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette ks. Andrzeja Zagórskiego MS informujemy, że Piotr Sofij, syn Ireny i Zdzisława, w sobotę 17 września 2016 r. w Dębowcu przyjmie święcenia kapłańskie.
Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających ich przyjęcie, proszony jest o odpowiednie powiadomienie księdza proboszcza albo Kurię Prowincjalną do środy 31 sierpnia 2016 r.
Polecajmy Piotra Sofija miłosiernemu Bogu w naszych osobistych modlitwach.

  14 sierpnia 2016 r.

Tycjan, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 15 sierpnia – poniedziałek.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(tzw. Matki Bożej Zielnej) dzień Święta Wojska Polskiego
Czytania mszalne: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15;
1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus potwierdza tę prawdę wypowiedzianą przez św. Elżbietę, ale jednocześnie wskazuje na jej uniwersalny charakter. Maryjne „fiat” promieniuje na całą ludzkość. Matka Zbawiciela staje się Matką Kościoła. Dzięki Jej ufnej i pokornej wierze możemy lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest chrześcijaństwo. Maryja przybliża nas do Chrystusa i oręduje za tymi, którzy do Niej zwracają się o pomoc.
Michał Piotr Gniadek, „Oremus” sierpień 2007, s. 71
Msze św. odbędą się według porządku niedzielnego, a podczas każdej z nich będzie poświęcenie owoców i ziół. O godz. 11.00 uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.

  13 sierpnia 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 14 sierpnia – XX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; Hbr 12,1-4; J 10,27; Łk 12,49-53.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Siedem tygodni temu czytaliśmy Ewangelię, w której Jan i Jakub pytali Jezusa, czy chce, aby powiedzieli, żeby ogień spadł z nieba na niegościnnych Samarytan. Wówczas ich Mistrz zabronił im. Dziś Chrystus mówi: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię”, a następnie dodaje słowa o przyniesieniu rozłamu w rodzinie. Ostatecznie Jezus spełnia prośbę uczniów, ale w innym, głębszym, wymiarze.
Syn Boży przyniósł ogień Bożej miłości, który ma ogarnąć całą ludzkość. Dlatego oczekuje On od nas niepodzielonego serca. Możemy je ofiarować tylko wtedy, gdy odłożymy ciężar grzechu. To jest droga do odnalezienia pokoju, którego pragniemy. Nie mogą na niej być przeszkodą więzy krwi czy wzajemnego upodobania, należy całkowicie zwrócić się do Jezusa.
Chryste, rozpal we mnie ten ogień, który przyszedłeś rzucić na ziemię. Niech zapłonie w naszych sercach Boża miłość, która usunie wszelkie podziały i zjednoczy wszystkich wierzących wokół Ciebie.

  12 sierpnia 2016 r.

W poniedziałek, 19 września, będziemy przeżywać 170 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich.
Z tej okazji w dniach 14–17 września jest organizowana
Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
Gorąco zapraszamy do licznego udziału w pielgrzymce, by u stóp Płaczącej Madonny złożyć wszystkie troski naszej codzienności i prosić za Jej wstawiennictwem o Boże błogosławieństwa dla całej parafii.

  9 sierpnia 2016 r.

Francisco de Zurbarán, San Lorenzo /Św. Wawrzyniec Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 10 sierpnia – środa.
Święto Wawrzyńca, diakona i męczennika.
Czytania mszalne: Mdr 3,1-9 lub 2 Kor 9,6-10; Ps 112, 1-2.5-9; J 12,24-26.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Oto są prawdziwe skarby Kościoła” — [dwa tysiace lat temu] powiedział św. Wawrzyniec wskazując na ubogich, którym służył i za których oddał swoje życie. Codziennie spotykamy się z wieloma ludźmi. Niektórzy przychodzą nie w porę, inni są problemem do rozwiązania, numerem na liście, klientem w kolejce, jeszcze inni są po prostu niesympatyczni. Za nich wszystkich umarł Jezus, każdego z nich ukochał. To są prawdziwe skarby Kościoła.
(o. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” sierpień 2006, s. 47)

  8 sierpnia 2016 r.

św. Teresa Benedykta od Krzyża, fot. reprod. www.comunitapastoralelissone.org Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 9 sierpnia – wtorek.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
Czytania mszalne: Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 45,11-12.14-17; Mt 25,1-13 lub Mt 16,24-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) [...] całym swoim życiem — jako myślicielka, mistyczka i męczenniczka — przerzuciła jak gdyby most między swoim żydowskim pochodzeniem a wiarą w Chrystusa, prowadząc z niezawodną intuicją dialog ze współczesną myślą filozoficzną, a na koniec stając się przez męczeństwo — w obliczu straszliwej hańby Shoah — rzeczniczką racji Boga i człowieka. Stała się w ten sposób symbolem przemian dokonujących się w człowieku, kulturze i religii, w których kryje się sam zarodek tragedii i nadziei kontynentu europejskiego.
św. Jan Paweł II
... z Listu Apostolskiego MOTU PROPRIO
ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny
i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy

  7 sierpnia 2016 r.

Misłosierdzie szukajace Rodziny — hasło tegorocznego spotkania.
Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia! Drogie Rodziny! Już dziś pragnę Was z serca zaprosić na nasze wspólne spotkanie rodzin, na Górę Chełmską w Koszalinie. Chciałbym przytoczyć piękne słowa, wypowiedziane przez Papieża Franciszka w Częstochowie, na Jasnej Górze, 28 lipca tego roku: Bóg jest konkretny, komunikuje się z ludźmi, spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach. Historia Waszego narodu uformowana jest przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować.
Pielgrzymka rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 9.30 nabożeństwem różańcowym, a o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia, którą wraz z biskupami i kapłanami oraz zaproszonym bp. Damianem Brylem z Poznania ofiarujemy Bogu, prosząc we wszystkich sprawach, które nosicie w swoim sercu, a które często spędzają sen z waszych powiek.
+ Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski


  6 sierpnia 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 7 sierpnia – XIX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Hbr 11,1-2.8-19; Mt 24,42a.14;
Łk 12,32-48.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czujność jest wyrazem roztropności. Pozwala odpowiednio przygotować się na rzeczy zarówno dobre, jak i złe. Gdy jesteśmy czujni, do naszego domu nie wtargnie złodziej. To oczywiste. I rzeczywiście taką czujnością się wykazujemy. Jezus, odwołując się do tego przykładu, zaleca nam także czujność wobec Jego ponownego przyjścia.
On przyjdzie jako Pan, aby sprawdzić, czy Jego słudzy są czujni i należycie przygotowani. Przepasane biodra i zapalone pochodnie są oznaką służby siostrom i braciom, zwłaszcza tym najmniejszym, z którymi utożsamia się Syn Człowieczy. Zachowanie czujności polega na wypełnianiu uczynków miłosierdzia. Naszą nagrodą będzie Jego służba, a więc doświadczenie Bożej miłości.
Jezu, przypominasz mi o czujności, która ma ustrzec nie moje mienie, ale mnie samego. Oczekuję Twego przyjścia, aby doznać prawdziwej radości, zasiadając w Twoim królestwie.

  5 sierpnia 2016 r.  

34 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni miłosierni«.
W poniedziałek 1 sierpnia z Sanktuarium w Skrzatuszu wyruszyła 34 Koszalińsko–Kołobrzeska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W jej składzie w Grupie VIII (białej) podążają pielgrzymi z naszej parafii.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania z naszymi pątnikami na trasie pielgrzymki...

  5 sierpnia 2016 r.

Lodovico Carracci, Przemienienie Pańskie (1594-95), Pinacoteca Nazionale di Bologna Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 6 sierpnia – sobota.
Święto Przemienienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dn 7,9-10.13-14 lub 2 P 1,16-19; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 P 1,16-19; Mt 17,5c;
Łk 9,28b-36.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Termin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do użytego przez Ewangelistę greckiego słowa metemorfothy, które ma o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo „przemienienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska. Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym.
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. A z obłoku odezwał się głos: »To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie«. (Łk. 9, 28-35)

  1 sierpnia 2016 r.

Rozpoczął się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
N I E   P I J Ą C   A L K O H O L U   !!!
Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.
(św. Jan Paweł II)
Zapraszamy do modlitwy o trzeźwość naszego narodu.
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie,
pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być
symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych
dla dobra swoich najbliższych i Narodu.
Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu,
abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  1 sierpnia 2016 r.

Chylę głowę przed powstańcami, którzy w nierównej walce nie szczędzili krwi i własnego życia dla Ojczyzny. Choć w ostatecznym rozrachunku [...] ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. — św. Jan Paweł II.
W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 przypada 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ten bezprzykładny w dziejach Europy czyn zbrojny zjednoczył mieszkańców naszej Stolicy i stał się nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów wymownym przykładem heroizmu i poświęcenia w imię ideałów: Bóg – Honor – Ojczyzna...
Nie zapominajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze wszystkich tych,
którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Niech ich męczeństwo poniesione w słusznej sprawie zapewni im wieczną pamięć tu na ziemi,
a ich dusze uwolni od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie. Amen.

  31 lipca 2016 r.

Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni miłosierni«.
W poniedziałek 1 sierpnia wyrusza z Sanktuarium w Skrzatuszu 34 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Módlmy się w intencji jej uczestników, aby ich trud wędrowania wydał błogosławione owoce dla nich, ich rodzin oraz całej parafii.
Boże, nasz Ojcze Niebieski, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecamy Twojej opiece naszych pielgrzymów.
Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im na pątniczym szlaku,
aby ich trud wraz z intencjami złożonymi u stóp
Jasnogórskiego Tronu Maryi Królowej Polski,
za Jej wstawiennictwem przyniósł stokrotne owoce w ich życiu,
w życiu ich rodzin oraz całej parafii. Amen

  30 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 31 lipca – XVIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Koh 1,2;2,21-23; Ps 95,1-2.6-9; Kol 3,1-5.9-11; Mt 5,3; Łk 12,13-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Podczas Mszy świętej gromadzimy się wokół ołtarza świadomi największego skarbu, jaki otrzymaliśmy od Boga. Właściwa hierarchia wartości porządkuje nasze odniesienia do świata oraz rzeczywistości nadprzyrodzonej. Warto posłuchać św. Pawła i „przyoblec się w nowego człowieka”, oświeconego mądrością płynącą z Ewangelii oraz karmiącego się pokarmem duchowym. Pan zawczasu napomina swoich słuchaczy: „Uważajcie i strzeżcie się chciwości”. Zabiegajmy więc o te bogactwa, które są zadatkiem życia wiecznego.

  25 lipca 2016 r.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)
Temat 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
W dniach 25–31 lipca w Krakowie odbędą się 31. Światowe Dni Młodzieży — spotkanie młodych katolików z całego świata.
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oficjalnie rozpoczną się we wtorek, 26 lipca, Ceremonią Otwarcia, której punktem kulminacyjnym będzie Msza Święta pod przewodnictwem biskupa miejsca — kard. Stanisława Dziwisza, wieloletniego osobistego sekretarza św. Jana Pawła II. Msza święta rozpocznie się o godz. 17.30, na krakowskich Błoniach.
W środę 27 lipca na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przybędzie paież Franciszek.
Ojciec Święty spotka się z władzami państwa oraz episkopatem, odwiedzi Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, gdzie odprawi uroczystą Mszę św. z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Na Krakowskich Błoniach spotka się uczestnikami i weźmie udział w wydarzeniach ŚDM. Odwiedzi teren byłego obozu koncentracyjnego AUSCHWITZ–BIRKENAU. Przybędzie także do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Na zakończenie ŚDM odprawi Mszę św. Posłania.
Telewizja Polska — oficjalny partner ŚDM 2016 — przeprowadzi szczegółową relację z wydarzeń ŚDM oraz wizyty papieża Franciszka w Polsce.

  23 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 24 lipca – XVII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8; Kol 2,12-14; Rz 8,15; Łk 11,1-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako oczywiste wynagradzanie dobrych i karanie złych, bez możliwości odwołania od wyroku.
Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego Sprawiedliwego. Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także ze względu na naszych potrzebujących braci.
Wszystkich pielgrzymów i chętnych do wyruszenia w 34 Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy zapraszamy na spotkanie przedpielgrzymkowe w Niedzielę 24 lipca o godz. 16.00 w oratorium Domu Parafialnego.
Zapisy dotyczące pielgrzymki są przyjmowane również w księgarni La Salette.
W NIEDZIELĘ, 24 LIPCA, W NASZEJ PARAFII PO MSZACH ŚW.
BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA PIELGRZYMON SWOICH INTENCJI
I WSPARCIA PIELGRZYMÓW OFIARĄ DO PUSZEK.

  22 lipca 2016 r.  

uroczystości pogrzebowe naszego duszpasterza ś.p. ks. Józefa Źrebca MS
Nikt [...] nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy,
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
(Rz 14,7-8)
W czwartek, 21 lipca, odbyły się uroczystości pogrzebowe naszego duszpasterza ś.p. ks. Józefa Źrebca MS.
Mszę św. żałobną w naszym kościele celebrował i homilię wygłosił ks. Piotr Ciepłak MS — wikariusz prowincjalny Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Ceremonię pogrzebową na cmentarzu komunalnym w Trzciance poprowadził ks.Zbigniew Wal MS — proboszcz naszej parafii w latach 1997–2006.

  19 lipca 2016 r.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
(Ps 27,13)
Informujemy, że w poniedziałek 18 lipca odszedł do Pana nasz duszpasterz ks. Józef Źrebiec MS.
Ks. Józef pełnił w naszej parafii posługę duszpasterską w latach 1965–1966 i od 1988 roku do wczoraj. Wszyscy pamiętamy go jako opiekuna kancelarii parafialnej oraz wspólnot Żywego Różańca i III Zakonu Franciszkańskiego, a także kapelana trzcianeckiego DPS.
Również w Trzciance w 2015 r. obchodził swój złoty jubileusz kapłaństwa. Przez lata zmagał się z nieubłaganie postępującą chorobą. Dobry Bóg powołał go do Siebie kładąc kres cierpieniu.
Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. Józefie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Modlitwa różańcowa za śp. ks. Józefa będzie w kaplicy cmentarza komunalnego we wtorek 19 lipca i środę 20 lipca o godz. 17.00.
Pogrzeb śp. ks. Józefa Źrebca odbędzie się w czwartek 21 lipca w Trzciance.
O godz. 11.00 w naszym kościele rozpocznie się wspólna modlitwa. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało zmarłego zostanie złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

  17 lipca 2016 r.  

Renowacja ołtarza 2
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
Przez całe wakacje w prezbiterium naszego kościoła będą trwały prace konserwatorskie środkowej i dolnej części nastawy oraz mensy ołtarza głównego. Konserwatorzy planują zkończyć zabiegi renowacyjne we wrześniu, a ich całościowy koszt wyniesie 125 811 zł.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z postępu prac...
PRZYPOMINAMY!!!

Przez okres wakacji — lipiec i sierpień — nie będzie zbierana ofiara do puszek przeznaczona na remont kościoła, ale na ten cel zostaną przekazane tace zebrane na Mszach św. w Niedziele 17 lipca oraz 21 sierpnia.
Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na ten cel.

  16 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 17 lipca – XVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 18,1-10a; Ps 15,1-5; Kol 1,24-28; Dz 16,14b; Łk 10,38-42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Krzątanina i zaniepokojenie Marty, aby posiłek był pięknie podany, stawiają pytanie o to, co przynosi Bóg ze swoją gościną. Pośpiech i niepokój? Bynajmniej! To wywołują ludzie, którzy przychodzą do nas nie po to, aby spotkać się, a jedynie po to, aby się najeść.
Jezus, który przychodzi do nas, wnosi do ludzkiego serca miłość, pokój i wszelkie dobro, których nawet przy największych staraniach nie zdołamy zapewnić sobie i innym. Marta, jako pani domu, nie dostrzegła tego, skupiając się na swojej kuchni i stole. Maria, uczennica Pańska, podeszła i usiadła blisko Jezusa. W ten sposób weszła w Jego orbitę miłości, udzielając Mu najlepszej gościnności. To jest prawdziwa uczta miłości, w której również i my mamy trwać.
Chryste, przychodzisz do mnie, abym mógł „skosztować, jak dobry jest Pan”. Zostawiam moją codzienną krzątaninę, która niepotrzebnie oddala mnie od Ciebie, i wybieram to, co lepsze.

  15 lipca 2016 r.

Pietro Novelli, Matka Boża Góry Karmel Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 16 lipca – sobota.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Czytania mszalne: Mi 2,1-5; Ps 10,1-4.7-8.14; Mt 11,29ab; Mt 12,14-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy doszli do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
... z modlitwy brewiarzowej na dzień wspomnienia NMP z Góry Karmel
Na górze Karmel na wybrzeżu palestyńskim Prorok Ognia — Eliasz, dostrzegł niewielką chmurkę, która w okresie wielkiej suszy zapowiadała ożywczy deszcz mający spaść na wysuszoną ziemię. Poznał, że ta zwykła chmura symbolizuje ową błogosławioną Niewiastę, zapowiedzianą później przez proroka Izajasza — „Oto Dziewica pocznie i wyda na świat Syna” (Iz 7,14). Z Jej dziewiczego łona miał wyjść Ten, który obmywając swoją krwią ziemię wysuszoną przez grzech, otworzy ludziom bramy łaski.
Wedle tradycji z następców Eliasza wziął początek zakon karmelitów, dla którego Najświętsza Maryja jest Matką i ozdobą, wedle słów Izajasza „Chwała Libanu dana jest jej, ozdoba Karmelu i Saronu” (Iz 35,2). Pierwszą siedzibą zakonu karmelitańskiego była kotlina Wadi’ain es-Siah, położona w pobliżu góry Karmel, od której zakon wziął swoją nazwę.
Pustelnicy z góry Karmel, prześladowani w Palestynie udali się do Europy i osiedlali w różnych krajach, między innymi w Anglii. Niestety, również w Europie zakon miał licznych wrogów. Szósty przełożony generalny, anglik Szymon Stock, późniejszy święty, wielki czciciel Maryi, wielokrotnie błagał Ją o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku, ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: «Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.»
Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie.
więcej o wspomnieniu NMP z Góry Karmel i szkaplerzu karmelitańskim przeczytaj na sanctus.pl

  11 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
UWAGA!!!

Przez okres wakacji — lipiec i sierpień — nie będzie zbierana ofiara do puszek przeznaczona na remont kościoła, ale na ten cel zostaną przekazane tace zebrane na Mszach św. w Niedziele 17 lipca oraz 21 sierpnia.
Rozpoczęte prace konserwatorskie ołtarza głównego potrwają do września. Koszt całościowy wykonywanych prac wynosi 125 811 zł.
Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary na ten cel.

  9 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 lipca – XV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.36ab.37; Kol 1,15-20; J 13,34; Łk 10,25-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Piekło to inni”. To zdanie Jeana-Paula Sartre'a ukazuje jego relacje, a właściwie ich brak, z drugim człowiekiem, rozumianym jako wróg. Jezus ukazuje inne spojrzenie. Nie mówi o nim „inny”, lecz nazywa go bliźnim. On wskazuje na miłość bliźniego jako doskonały sposób wypełnienia Prawa i drogę do nieba.
Jako przykład widzimy Samarytanina, który jak ojciec miłosierny wzruszył się głęboko na wpół żywym bliźnim. On nie miłował tylko słowem i językiem, lecz także czynem. Obecność „innego” jest konieczna. To dzięki niemu okazuje się miłosierdzie, a miłość do Boga wyraża się w konkretnych uczynkach. Staje się ona prawdziwa, a nie pozostaje jedynie na poziomie abstrakcji. Tylko tak można osiągnąć życie wieczne. „Niebo to bliźni”!
Jezu, nie chcę tylko wymieniać Bożych przykazań, ale prawdziwie nimi żyć. Ty ulitowałeś się nade mną i opatrzyłeś rany grzechu. Objęty Twą miłością idę do swoich bliźnich i czynię podobnie.

  8 lipca 2016 r.

„Światło z La Salette” MAJ/CZERWIEC 2016
OD NIEDZIELI 10 LIPCA,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem od poniedziałku 11 lipca – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  3 lipca 2016 r.

UWAGA!!!

Od Niedzieli 3 lipca obowiązuje w naszej parafii wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  2 lipca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 lipca – XIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a;
Łk 10,1-12.17-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Pokój temu domowi”. Tak mieli mówić uczniowie przychodzący do nowego miejsca. Pokój jest tym, co Chrystus przyniósł nam w darze. Jest to pojednanie z Bogiem.
Odtąd człowiek, który spotkał Chrystusa, jest obdarzony pokojem — każdy, nie tylko ci rozesłani uczniowie. Pokojem, który sprawia, że możemy prawdziwie się radować. Na pewno spotykamy ludzi, którzy potrzebują naszego dobrego słowa, prostego pocieszania, życzliwości czy uśmiechu, czasami jedynie przyjacielskiego spojrzenia. To jest okazja do tego, abyśmy i my dzielili się pokojem, którym możemy obdarzać innych i mieć przez to pełną radość chrześcijańską.
Panie, Ty jesteś naszym pokojem i dzięki Tobie możemy cieszyć się wolnością dzieci Bożych. Bądź uwielbiony, Książe Pokoju, i daj nam moc, abyśmy stali się Twymi radosnymi apostołami.

  30 czerwca 2016 r.

Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni miłosierni«.
Zapraszamy...
... do udziału w 34 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 1 do 13 sierpnia.
Wszystkich pielgrzymów i chętnych do wyruszenia w drogę do Częstochowy zapraszamy na spotkanie przedpielgrzymkowe, które odbędzie się w Niedzielę 24 lipca o godz. 16.00 w oratorium Domu Parafialnego. Zapisy dotyczące pielgrzymki są przyjmowane również w księgarni La Salette.

  28 czerwca 2016 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 29 czerwca – środa.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
Czytania mszalne: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jaką radością napełniliście Kościoły przez swoje przepowiadanie! Jakie dzięki mamy wam złożyć, o święci Apostołowie, za tyle trudów, które znieśliście dla nas? – św. Katarzyna ze Sieny.
Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom.
Piotr — mimo ludzkiej słabości — przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego wierzymy.
Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 124

  27 czerwca 2016 r.

UWAGA!!!

Od Niedzieli 3 lipca przechodzimy na wakacyjny porządek Mszy św. Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  26 czerwca 2016 r.

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości...
(2 Tm 4, 7-8)
Decyzją ks. Andrzeja Zagórskiego MS — Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ks. Piotr Stangricki MS po czterech latach pracy duszpasterskiej w naszej parafii został odwołany z funkcji wikariusza oraz prefekta Zespołu Szkół Katolickich i skierowany do pracy w Anglii.
Z całego serca dziękujemy ks. Piotrowi za dobro i miłość, która była jego udziałem, świadectwo życia kapłańskiego i zakonnego. Niech Pan udziela mu błogosławieństwa, a Piękna Pani z La Salette ma go w swojej opiece.

  25 czerwca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 26 czerwca – XIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18;
1 Sm 3,9; J 6,68b; Łk 9,51-62.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i śmierci, rozpoczęła się, gdy nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Idzie On z wielką stanowczością. Na samym początku tej podróży Jezus daje się poznać przez ogień. Obecność tego żywiołu objawiała Boga w Starym Testamencie.
Często był to ogień pożerający jako wyraz gniewu Bożego oraz sądu i kary. Jezus już na początku swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. Nie ten, który pożera, niszczy i karze, lecz ten, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, który sprawia, że w człowieku dokonuje się gruntowna przemiana. Rozpalenie tego innego ognia dokonało się na krzyżu. Teraz płonie on na ołtarzu, kiedy jest sprawowana Eucharystia.
Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od początku jest ona rozjaśniona ogniem Twojej miłości. Niech on rozpali me serce, abym nie ociągał się, lecz chętnie i wiernie szedł za Tobą.

  24 czerwca 2016 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Jaką radością napełniliście Kościoły przez swoje przepowiadanie!
Jakie dzięki mamy wam złożyć, o święci Apostołowie, za tyle trudów,
które znieśliście dla nas?
(św. Katarzyna ze Sieny)
W najbliższą Niedzielę, 26 czerwca, w Nowej Wsi odbędzie się odpust ku czci św. apostołów Piotra i Pawła, patronów kościoła filialnego. Suma odpustowa w Nowej Wsi rozpocznie się o godz. 9.00.
Zapraszamy!

  23 czerwca 2016 r.

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości...
(2 Tm 4, 7-8)
W piątek, 24 czerwca, kończy się rok szkolny i katechetyczny 2015/2016 — tym samym rozpoczynają się tak upragnione przez wszystkich WAKACJE!!!
Boże, Stwórco nasz, Ty sam, odpoczywając siódmego dnia stwarzania świata,
wskazałeś nam konieczność wytchnienia w naszej codzienności.
Spraw, abyśmy w czasie naszego wakacyjnego odpoczynku
kierowali się Twoimi przykazaniami,
posilali się Twoim Chlebem Eucharystycznym i mogli cieszyć się
pięknem otaczającego nas świata.
Panie, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji,
którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży,
którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami.
Spraw, aby i oni mogli zaznać wytchnienia i radości ze świata, który stworzyłeś;
a nam podsuń pomysły jak możemy im w tym dopomóc,
uczynimy to z radością, dla Ciebie, Panie.
Amen.
(... modlitwa za www.kerygma.pl → )

  21 czerwca 2016 r.  

Odpustowy Festyn Rodzinny 2016
Cokolwiek [...] czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie...
(1 Kor 10,31)
W Niedzielę, 19 czerwca, w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Jak co roku, nie mogło w tym dniu zabraknąć odpustowego Festynu Rodzinneg. Tym razem został on zorganizowany przez Hospicjum Trzcianka, przy współpracy z Radą Parafialną naszej parafii. Jak zwykle bogata oferta radosnej imprezy oraz słoneczna, prawdziwie letnia pogoda, przyciągnęły rzesze mieszkańców Trzcianki i okolic. Wspólnie spędzony czas dzieci z rodzicami, a często również i dziadkami, był okazją do wspaniałej zabawy i rodzinnego świętowania.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji...

  21 czerwca 2016 r.  

Odpust Parafialny
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)

W Niedzielę, 19 czerwca, w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Parafialne święto rozpoczęło się o godz. 11.00 uroczystą Sumą Odpustową, której przewodniczył ks. Robert Głodowski MS, asystent prowincjalny Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Po zakończeniu Mszy św. wokół kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna.
Po zakończeniu procesji miało miejsce uroczyste zakończenie odbywającego się w Trzciance Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Saletyńskiej Służby Liturgicznej. Był to dla zawodników radosny moment ogłoszenia wyników i rozdania pucharów, medali oraz okolicznościowych dyplomów. Trofea wręczali: gość honorowy uroczystości odpustowej ks. asystent prowincjalny Robert Głodowski MS, a także honorowi patroni turnieju — burmistrz Krzysztof Czarnecki oraz ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS.

  20 czerwca 2016 r.  

Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej
Jedyne miejsce, w którym możesz wygrać mecz futbolu, to boisko,
jedyne miejsce, gdzie możesz go przegrać, to twoje serce.
(Darrell Royal, piłkarz i trener)
W dniach 17-19 czerwca odbywał się w Trzciance Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej. Organizatorem turnieju jest Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań, a rozgrywki piłkarskie odbywają się co roku w innej saletyńskiej parafii. Tym razem bardzo liczna grupa ministrantów i lektorów wraz z kapłanami i opiekunami przybyła do nas. Honorowy patronat nad turniejem objęli: Burmistrz Trzcianki i Ks. Proboszcz naszej parafii pw. św. Jana Chrzciciela.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji...

  18 czerwca 2016 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - biały
Dzień 19 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii
Czytania mszalne: Za 12,10-11; Ps 63,2-6.8-9; Ga 3,26-29; Łk 9,23 ; Łk 9,18-24.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wolter, filozof oświeceniowy, powiedział, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył Mu się tym samym. To prawda, że Bóg przez nas, czyli swoje stworzenie, jest różnie postrzegany. Przykładowo jako Czysta Myśl, Niepojęty Absolut, Sędzia Sprawiedliwy, Ojciec Miłosierny, Dobry Pasterz. Często bywa to jednak obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg objawiony w Chrystusie objawia się jako Syn Człowieczy, który musi wiele wycierpieć i zostanie zabity. To jest droga do poznania Boga i Jego miłości do nas wszystkich. Wobec tego nie można pozostać obojętnym. Albo więc tworzy się fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb, albo bierze się swój codzienny krzyż i wiernie naśladuje się Jezusa.
Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja tak często bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą patrzę na Ciebie i pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem Bożym, który z miłości umarł za mnie.
W Niedzielę 19 czerwca będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii. W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 9.30 oraz 18.00.
Uroczysta Suma Odpustowa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 11.00.
Po zakończeniu Sumy Odpustowej
Stowarzyszenie Hospicjum-Trzcianka
i parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
zapraszają na
ODPUSTOWY FESTYN RODZINNY
od godz. 14.00
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance
Zapewniamy liczne atrakcje!
BEZPŁATNE KURSY AUTOBUSÓW
Z A P R A S Z A M Y

  12 czerwca 2016 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  11 czerwca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 12 czerwca – XI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; 1 J 4,10b; Łk 7,36-8,3.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Prawdziwej gościny w domu Szymona faryzeusza udziela Jezusowi kobieta, znana w mieście jako grzesznica. To pokazuje, kto tak naprawdę bardziej Go umiłował. Kobieta wyraziła swoją miłość przez to, że u stóp Jezusa ofiarowała to, co stanowiło dla niej dotychczasową wartość.
Było to wyrazem zerwania z jej grzesznym życiem. Dlatego otrzymała zapłatę — odpuszczenie grzechów. Być może w swoich przygodnych związkach szukała miłości. Jednak za każdym razem odczuwała tylko coraz bardziej palące piętno grzechu. Zaczęła je gasić łzami, aby doznać prawdziwego ukojenia w słowach Jezusa. Wreszcie otrzymała miłość za swoją miłość.
Panie, pragnę szczerych łez pokuty i pełnego oddania się Tobie, aby ugasić w sobie płomienie grzechu. Dlatego z wiarą przychodzę do Twych nóg, klękam i bez słów wyrażam moją miłość.

  9 czerwca 2016 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance! Wraz z dziećmi, z prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Domu Pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie, pragnę gorąco podziękować za zebrane ofiary, a także za gościnę i życzliwość, której dane mi było doświadczyć w Waszej Parafii.
Cieszę się, że choć w skrócie mogłam przybliżyć posługę sióstr elżbietanek w Ziemi Świętej, szczególnie zaś w prowadzonym przez nas domu dla dzieci będących w potrzebie. Dzięki otwartości i hojności Waszych serc udało się zebrać na nasz dom kwotę: 6.512,13 zł (sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych i trzynaście groszy), za co wyrażamy razem z dziećmi naszą szczerą wdzięczność — Bóg zapłać! Środki te zostaną wykorzystane na funkcjonowanie naszego domu i będą cegiełką na rzecz planowanych remontów.
Z wdzięcznością i modlitwą
siostra Benigna
Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań
i parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
zapraszają na
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI
SALETYŃSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Trzcianka, 17-19 czerwca 2016 r.
Honorowy patronat objęli:
Burmistrz Trzcianki i Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela.
Z A P R A S Z A M Y

  6 czerwca 2016 r.  

Siostra zakonna z Jerozolimy
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
W Niedzielę, 5 czerwca, nasza parafia gościła siostrę przełożoną Sióstr Elżbietanek z Góry Oliwnej w Jerozolimie. Na wszystkich Mszach św. s. Benigna opowiadała o swoim Zgromadzeniu, oraz przede wszystkim o pracy polskich elżbietanek w Ziemi Świętej, Ilustracją jej słów był barwny pokaz multimedialny.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji...
Stowarzyszenie Hospicjum-Trzcianka
i parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
zapraszają na
ODPUSTOWY FESTYN RODZINNY
w Niedzielę, 19 czerwca, od godz. 14.00
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance
Zapewniamy liczne atrakcje!
BEZPŁATNE KURSY AUTOBUSÓW
Z A P R A S Z A M Y

  5 czerwca 2016 r.

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
(J 13,34)
W Niedzielę, 5 czerwca, na wszystkich Mszach św. występuje siostra przełożona Sióstr Elżbietanek z Góry Oliwnej w Jerozolimie.
Dziękujemy siostrze Benignie za przedstawienie działalności polskich sióstr elżbietanek w Ziemi Świętej oraz prowadzonego przez siostry sierocińca.
Bezpośrednio po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę przed kościołem na pokrycie kosztów prowadzenia tego ośrodka opiekuńczego.
Osoby, które chciałyby wspomóc tę inicjatywę poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe, mogą znaleźć odpowiednie dane do zrealizowania przekazu w naszym informatorze parafialnym oraz na naszej stronie internetowej:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
61-878 Poznań ul. Łąkowa 1
Bank PKO S.A. II O. Poznań
89 1240 1763 1111 0010 2945 9107

z dopiskiem: „Ofiara na sierociniec na Górze Oliwnej”

  4 czerwca 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 5 czerwca – X Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-6b.11-12a.13b; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Obecność Jezusa na pogrzebie młodzieńca z Nain ukazuje Go jako prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga. On, jako człowiek, współczuje wdowie chowającej swojego jedynaka: ulitował się nad nią, a dokładnie „wzruszył się głęboko”. Matczyne łzy poruszyły do głębi Jezusa.
Nie oczekuje On od tej kobiety ani prośby o cud, ani wyznania wiary. Wystarczyły łzy, aby okazać jej miłosierdzie. W obliczu matczynego dramatu On, jako prawdziwy Bóg, wypowiada słowo, które ma moc. Wbrew ludzkim pozorom ostatnie słowo nie należy do śmierci, lecz do Boga. On jest naszym Zbawicielem, a śmiercią śmierci — życie wieczne, którego nam udziela.
Chryste, Zbawicielu, Ty litujesz się na widok naszej niedoli. Weź mnie za rękę i spraw, abym obudził się z mej duchowej śmierci i głosił radość życia, której tylko Ty udzielasz człowiekowi.

  3 czerwca 2016 r.  

Renowacja ołtarza
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W poniedziałek, 30 maja, w prezbiterium naszego kościoła rozpoczęły się prace konserwatorskie środkowej i dolnej części nastawy ołtarza głównego. Koszt całościowy zabiegów renowacyjnych wyniesie 125 811 zł.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji...

  2 czerwca 2016 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 3 czerwca – piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czytania mszalne: Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rz 5,5-11; J 10,14 albo Mt 11,29ab; Łk 15,3-7.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W liturgii dzisiejszej uroczystości jawią się na przemian dwa obrazy: Serca Jezusowego w toku Mszy oraz Dobrego Pasterza w czytaniach biblijnych. Wyrażają one jedną rzeczywistość: nieskończoną miłość Chrystusa, który oddał życie za swoje owce i pozwolił przebić swoje Serce, aby dla wszystkich stać się źródłem zbawienia.
O Boże, który w Sercu Twojego Syna zranionym dla naszych grzechów otworzyłeś skarbiec nieskończonej miłości, udziel nam łaski, abyśmy odpowiadali wielkodusznym wynagrodzeniem za dar Twojej najmiłosierniejszej miłości (Mszał Polski: kolekta).
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, „Żyć Bogiem” t. II, str. 494

  1 czerwca 2016 r.

Boże Ciało
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)

Kończy się oktawa Bożego Ciała.
W czwartek, 2 czerwca, na zakończenie oktawy — po Mszy św. wieczornej:
• procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo
małych dzieci.
Gorąco zapraszamy dzieci do sypania kwiatów!

  1 czerwca 2016 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Rozpoczyna się czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Dożynki Gminne 2016

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
hosting
consultation