AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  14 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 15 lutego, zapraszamy na otwarcie wystawy archeologicznej zatytułowanej „Dolina Noteci w dobie chrystianizacji”.
Odbędzie się ono o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.

  13 lutego 2019 r.

Św. Cyryl i Metody - obraz pędzla Jana Matejki Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 14 lutego – czwartek.
Święto patronów Europy:
św. Cyryla, mnicha, i św. Metodego, biskupa.
Czytania mszalne: Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; Łk 4,18; Łk 10,1-9.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Historia Kościoła nieraz pokazuje, jak Bóg wyprowadza swój lud z największych nawet ciemności. Druga połowa IX wieku to czas rozpadu państwa karolińskiego, poważnego kryzysu papiestwa oraz postępującego wzajemnego oddalania się Rzymu i Bizancjum.
Jednocześnie to okres postępowania dzieła ewangelizacji w kolejnych krajach. Bóg powołuje dwóch braci z Tesalonik, Konstantego (który później przyjął imię Cyryl) i Metodego, aby oddali swoje życie dla głoszenia Ewangelii narodom słowiańskim.
Cyryl i Metody są świadkami tego, że nie ma czasów tak trudnych, by nie było możliwe głoszenie Ewangelii. Możemy wzywać dziś ich wstawiennictwa szczególnie w dziele ewangelizacji, a także w wysiłkach podejmowanych na rzecz pojednania między Wschodem i Zachodem.
„Oremus”
W dniu 14 lutego wspominamy również św. Walentego, biskupa i męczennika.
Święty Walenty
Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. W czasie prześladowań, wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i 14 lutego 269 r. ścięty za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia.
Kult biskupa męczennika, mimo braku bliższych wiadomości o nim, rozwinął się bardzo szybko. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem Świętego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę.
W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

  13 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W czwartek, 14 lutego, zapraszamy na spotkanie z pisarzem i publicystą dr. Tomaszem Terlikowskim i prelekcję „Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec, skuteczny jak św. Charbel”.
Odbędzie się ono o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.

  11 lutego 2019 r.

W dniach od poniedziałku, 11 lutego, do piątku, 15 lutego, w ramach rozpoczynającego się 36 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, małżeństwa z Domowego Kościoła zapraszają na
CYKL SPOTKAŃ Z KONCERTAMI.
Projekt wpisuje się w społeczną kampanię Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. Poprzez swoją szeroką tematykę kierowany jest do wszystkich osób tworzących związki i pragnących rozwijać swoją miłość w rodzinie.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach i w serwisie internetowym parafii:

  10 lutego 2017 r.

XXV Światowy Dzień Chorego
W poniedziałek, 11 lutego, w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy
XXVI Światowy Dzień Chorego.
Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim — chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom — udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
Franciszek, papież
W tym dniu na godz. 9.00 zapraszamy wszystkich chorych na Mszę św. połączoną z sakramentem namaszczenia chorych. Przed Mszą św. od godz. 8.30 chorzy mogą skorzystać z sakramentu pojednania w naszym kościele.

  9 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138(137),1b-2a.2b-3.4-5.7e-8; 1 Kor 15,1-11;
Mt 4,19; Łk 5,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów. Znak obecności Bożej mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego cudowny połów to również efekt posłuszeństwa Szymona słowom Jezusa, bo słowo Jezusa nie tyle informuje, co skutkuje: stwarza.
Moja ocena rzeczywistości może być — jak u Szymona — sceptyczna, oparta tylko na ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak idzie drogą posłuszeństwa Bogu, którego nie ograniczają prawa natury ani ludzkie doświadczenie. Z wiarą trzeba wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi każdego dnia. Żyć tym Słowem to pozwolić się Bogu zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich lęków.
Niech moja dusza będzie pełna ufności, bo „ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę” (Iz 40,31), są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki, dlatego pokładam w Panu moją ufność, zawsze ufam Jego słowu.

  4 lutego 2019 r.  

Koncert kolęd
Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.
(... z kolędy)
W sobotę, 26 stycznia, w naszym kościele rozbrzmiały przepiękne kolędy we wspaniałym wykonaniu Chóru BPiCK Pasjonata. Koncert poprowadził kierownik chóru i dyrygent pan Bartosz Śliwiński. Powoli kończy się liturgiczny okres tradycyjnie związany z Bożym Narodzeniem, ale piękno polskich kolęd przypomniało zgromadzonym w kościele słuchaczom, że radość z Narodzenia Bożego Dzieciątka powinna zawsze gościć w naszych sercach.

  3 lutego 2019 r.

Uwaga!
Prace na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
prosimy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do dnia 9 lutego br.

  2 lutego 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 lutego – IV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 1,4-5.17-19; Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6b.15ab.17; 1 Kor 12,31–13,13;
Łk 4,18; Łk 4,21-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Myśl, że nie postąpiłbym tak, jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś powtarza się w naszych świątyniach. Wiara może stać się niestety przyzwyczajeniem. Wszystko wtedy powszednieje, a Bóg staje się coraz bardziej daleki.
Mimo cotygodniowej obecności na Eucharystii, kiedy to jest tak blisko, trudno rozpoznać Jego obecność, uwierzyć w moc Jego miłości, bo Bóg może nawet przeszkadzać moim osobistym planom. Przebudzeniem może stać się doświadczenie niezrozumienia czy nawet odrzucenia ze strony bliskich. Moje doświadczenie odrzuconej miłości pozwala zmienić moje odniesienie do Boga.
Wyrwij mnie, Panie, z letargu mojej religijności. Niech każdy dzień będzie rozpoznawaniem, że Ty jesteś blisko.

  1 lutego 2019 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – sobota.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Czytania mszalne: Hbr 10,32-39; Ps 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40; Mt 11,25; Mk 4,26-34.

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.
W tym dniu w naszym kościele Msze św. będą odprawiane według następującego porządku: o godz. 6.30, 7.15, 9.00 i 18.00. Podczas każdej Eucharystii odbędzie się poświęcenie świec zwanych gromnicami.
Święto Ofiarowania Pańskiego kończy liturgiczny okres tradycyjnie związany z Bożym Narodzeniem — ze świątyń znikają bożonarodzeniowe dekoracje i nie śpiewa się już kolęd.
Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II.
W tym dniu naszą modlitwą ogarniamy osoby oddane w szczególny sposób na wyłączną służbę Bożą w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich, także z naszej parafii. Prośmy dobrego Boga o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego z naszej wspólnoty parafialnej.

  28 stycznia 2019 r.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance
W poniedziałek, 28 stycznia, w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance rozpoczęła się
rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2019/2020.
Zapisy uczniów przyjmowane są w sekretariacie szkoły zgodnie z terminami podanymi w komunikacie dyrektora szkoły. Zarówno treść komunikatu, jak i wykaz dokumentów niezbędnych w celu zapisu ucznia, są dostępne w serwisie internetowym szkoły:

  27 stycznia 2019 r.

27 stycznia 1945 - 27 stycznia 2019
W Niedzielę 27 stycznia b.r. Trzcianka obchodzi 74 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Mija już ponad siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Wjechała na gąsienicach sowieckich czołgów, może nie ta wyśniona, ale przecież nasza, własna, wołająca głosem polskiego papieża:
»Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.« (św. Jan Paweł II, Okęcie 16 czerwca 1983 r. II pielgrzymka do Ojczyzny).

  26 stycznia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 27 stycznia – III Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19(18),8-9.10i15; 1 Kor 12,12-30;
Łk 4, 18; Łk 1,1-4;4,14-21.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat.
Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś, kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw mojego chodzenia do kościoła. Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.
Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność w tych, których do mnie posyłasz. Niech Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.

  25 stycznia 2019 r.

Światło z La Salette STYCZEŃ/LUTY 2019
Od SOBOTY 26 stycznia i NIEDZIELI 27 stycznia
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 28 stycznia – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  20 stycznia 2019 r.

Wizyta duszpasterska
W środę, 16 stycznia, w naszej parafii zakończyła się
wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Składamy „Bóg zapłać” za serdeczne przyjęcie w domach, wspólną modlitwę, podzielenie się swoimi problemami, uwagami i radościami.
Dziękujemy również za ofiary składane podczas tych spotkań. Zostaną one przeznaczone na renowację obrazów stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.
Niech Pan czuwa nad Wami i obficie Wam błogosławi.
ks. Wawrzyniec Skraba MS

  19 stycznia 2019 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 20 stycznia – II Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 62,1-5; Ps 96(95),1-2a.2b-3.7-8.9 i 10ac; 1 Kor 12,4-11;
2 Tes 2,14; J 2,1-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, ...
... jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł dokonywać cudów dla jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze.
Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w realizacji swojego dzieła miłości. Niech odpowiedzią na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019
Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,18-20)
(... hasło Tygodnia Modlitwa o Jedność Crześcijan)
Przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Jest to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na wspólnej modlitwie, prosząc Jezusa Chrystusa o dar jedności i wzajemnej miłości.
Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
Witamy w naszej parafii ks. Jerzego Makula MS, dyrektora Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.
Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Saletyńskiej w prowadzeniu tego wielkiego dzieła wspierania potrzebujących.
Związek Sybiraków
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” Akt I, sc. 1.)
W Niedzielę, 20 stycznia, o godz. 12.30 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji sybiraków.
Zarząd Związku Sybiraków Koło w Trzciance serdecznie zaprasza do sali Domu Parafialnego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się po zakończeniu Eucharystii.

  14 stycznia 2019 r.

Wizyta duszpasterska
W naszej parafii trwa:
wizyta duszpasterska, zwana kolędą.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów był wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, oraz jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Przez cały czas trwania kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00;
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30-18.00.
Uwaga!
W środę 16 stycznia będzie zakończenie kolędy.
W tym dniu od godz. 16.00 będą odwiedzane również rodziny pominięte lub nieobecne podczas wcześniejszych wizyt duszpasterskich.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w tej sprawie przyjmowane są w Kancelarii Parafialnej (zgłoszenia osobiste w godzinach otwarca kancelarii).

  13 stycznia 2019 r.  

Dekoracje bożonarodzeniowe w kościele
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
(Łk 3,21-22)
Niedziela Chrztu Pańskiego, 13 stycznia, w kalendarzu liturgicznym kończy okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli tzw. Matki Bożej Gromnicznej, które obchodzimy 2 lutego. Również do tego czasu pozostaną w naszej świątyni dekoracje bożonarodzeniowe.

  12 stycznia 2019 r.

Bartolomé Esteban Murillo, Chrzest Jezusa (ok. 1655), Staatliche Museen, Berlin Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 13 stycznia – Niedziela.
Niedziela Chrztu Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1-2a.3b-4.24-25.27-28.29b-30; Tt 2,11-14.3,4-7); Łk 3,16; Łk 3,15-16.21-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan cierpliwie wyjaśniał: „Czekamy na Tego, który będzie «chrzcił Duchem Świętym i ogniem»” (Łk 3, 16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca.
Jezus zniża się do mnie, bierze na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje mi drogę mojego odrodzenia. Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca: „Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.
Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.
Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. — św. Leon Wielki.
Czy pamiętam dzień i miejsce mojego chrztu?
Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły.
Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do dnia Matki Bożej Gromnicznej — dnia 2 lutego.

  8 stycznia 2019 r.

Uwaga!
Prace na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
prosimy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do dnia 9 lutego br.

  7 stycznia 2019 r.  

V Trzcianecki Orszak Trzech Króli
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
(... z kolędy)
W Niedzielę, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł V Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Cieszymy się, że jako społeczność parafialna i miejska możemy uczestniczyć w tych niewątpliwie największych na świecie jasełkach. Weszły już one na stałe do świątecznej tradycji naszego miasta.

  7 stycznia 2019 r.

Ikona Bożego Narodzenia
W dniu 7 stycznia Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, przeżywa pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Szczególnie bogata Liturgia obejmuje trzy świąteczne dni — 7, 8 i 9 stycznia.
Życzymy naszym Braciom wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego Nowego Roku!

  5 stycznia 2019 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 stycznia – Niedziela.
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
C+M+B — „Christus mansionem benedicat” — niech Chrystus błogosławi temu domowi!
Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze wiązała się z różnego rodzaju niedogodnościami i niebezpieczeństwami, aby spotkać Nowonarodzonego. Choć tradycyjnie zwiemy ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, to nic nie wskazuje na to, że takie nosili imiona.
W nich Chrystus objawia się całemu światu, który przyszedł zbawić. Abyśmy mogli odkryć objawiającego się nam Boga, musimy przyjąć zaproszenie wyjścia Mu na spotkanie.
Chryste, Ty pragniesz zostać poznany przez wszystkich ludzi. Spraw, prosimy, aby nasze życie, przeniknięte Twoim światłem, wskazywało innym drogę do Ciebie.
W Niedzielę, 6 stycznia, przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
✰ ✰ ✰
W tym dniu przed kościołem członkowie Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego rozprowadzają kadzidło i kredę. Ich błogosławieństwo odbędzie się po każdej Mszy św.
Gdy zgodnie ze zwyczajem znaczyć będziemy nasze domy literami i symbolami „C+M+B”, pamiętajmy, że są one inicjałami łacińskiej frazy „Christus mansionem benedicat” oznaczającej „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Hasło to jest nie tylko prośbą o błogosławieństwo Boże, ale także zaproszeniem Chrystusa pod nasz dach i zachętą do wyruszenia z Nim w drogę.
✰ ✰ ✰
Taca zbierana w tym dniu jest przeznaczona na cele misyjne.
W Niedzielę, 6 grudnia, o godz. 11.00 Mszą św. odprawioną w kościele rozpocznie się
V Trzcianecki Orszak Trzech Króli.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wspólnym, radosnym świętowaniu.
Orszak wyruszy z parku 1 Maja o godz. 12.00.

  4 stycznia 2019 r.

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
(św. Jan Paweł II)
W sobotę, 5 stycznia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.15 odbędzie się w naszym kościele
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
Serce Maryi, uzdrowienie chorych — módl się za nami
Serce Maryi, pociecho strapionych — módl się za nami
Serce Maryi, wspomożenie wiernych — módl się za nami
Matko Boska Fatimska — módl się za nami.
(... z Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej)
Po zakończeniu nabożeństwa zapraszamy do sali Domu Parafialnego na „Śniadanie u Mamy”!

  2 stycznia 2019 r.  

Przedstawienie jasełkowe
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
(... z tradycyjnej kolędy polskiej)
W Niedzielę, 30 grudnia, uczniowie trzcianeckiej „trójki” zaprezentowali w naszym kościele przedstawienie jasełkowe.
Po zakończeniu Mszy sw. dla dzieci, zgromadzeni w świątyni mogli obejrzeć barwny, rozśpiewany i roztańczony spektakl opowiadający historię betlejemskiej Nocy Narodzenia.

  1 stycznia 2018 r.

Uwaga!
Komunikat ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
Umiłowani Diecezjanie!
[...] Dzielę się dziś z Wami radosną nowiną dotyczącą Skrzatusza. Papież Franciszek podniósł nasze Skrzatuskie Sanktuarium do godności bazyliki mniejszej. Oznacza to wyjątkową i szczególną więź tego miejsca z całym Kościołem Powszechnym oraz z Ojcem Świętym. Papież uznał duchowość, sławę i piękno naszego Sanktuarium, trud i pracę, które włożyliśmy w jego odbudowę. [...]

  31 grudnia 2018 r.

El Greco, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 1 stycznia – wtorek. Nowy Rok
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Czytania mszalne: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wspominamy dziś w uroczysty sposób Bożą Rodzicielkę, Maryję, między innymi dlatego, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, że Bóg nigdy nie był tak blisko człowieka, jak w łonie Tej, która Go urodziła; gdy nadeszła pełnia czasu, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Będąc Matką Boga, Maryja jest także w porządku łaski; Matką dla tych wszystkich, którzy do Niego należą. Wstawia się za nami, aby Chrystus Zbawiciel, Książę pokoju rodził się w naszych sercach. Czy przyjmiemy Go, tak jak to uczyniła Ona?
(o. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” styczeń 2004, s. 4)
O Najłaskawszy, Ty, który dla nas narodziłeś się z Dziewicy... nie gardź tymi, których swą ręką ukształtowałeś; okaż swoją miłość ludziom, o Najmiłosierniejszy! Wysłuchaj Tę, co Cię wydała na świat, Bogurodzicę orędującą za nami, i ratuj, Zbawicielu nasz, lud opuszczony. (Liturgia bizantyńska)
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy nowy rok 2019 oraz przeżywamy zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Pokoju.
Porządek Mszy św. jest taki, jak w każdą Niedzielę.
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w tym dniu!

  30 grudnia 2018 r.

Czas przemija i nie wraca więcej. Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi określoną ilość czasu, by spełnił zamiary Boże nad swoją duszą: okres życia ziemskiego.
(o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy)
Poniedziałek 31 grudnia — wspomnienie św. Sylwestra — jest ostatnim dniem roku kalendarzowego.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich na Eucharystię celebrowaną o godz. 17.00 oraz po jej zakończeniu na nabożeństwo dziękczynno–przebłagalne za wszystko, co otrzymaliśmy z rąk dobrego Pana.
Natomiast o godz. 24.00 zapraszamy na Mszę św. inaugurującą nowy rok.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  29 grudnia 2018 r.

Święto Świętej Rodziny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 30 grudnia – Niedziela.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Czytania mszalne: 1 Sm 1,20-22.24-28; Ps 84, 2-3.5-6.9-10; 1 J 3,1-2.21-24;
Dz 16,14b; Łk 2,41-52.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Z pewnością nie znajdziemy rodziny, która nie przeżywałaby trudności. Rzadziej lub częściej każda przechodzi kryzysy i okresy prób. Syn Boży wychował się w normalnej rodzinie, pod troskliwą opieką Maryi i Józefa.
To nie aniołowie i niebiańskie moce wprowadzały Go w świat ludzkich spraw, karmiły, przewijały, uczyły pracy, lecz rodzice. Święta Rodzina była święta nie przez nadzwyczajność i bezproblemowość życia, ale przez całkowite zawierzenie się Bogu. Sięgając dziś do Biblii, możemy zaczerpnąć z jej mądrości i umocnić nasze siły, tak często nadwątlone przez codzienne zmagania.
Panie, dziękuję Ci za Świętą Rodzinę, która uczy mnie, jak bardziej kochać Boga i ludzi. Proszę, wspieraj moją rodzinę, szczególnie kiedy przeżywamy ciężkie chwile.
Przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny, której zawierzamy nasze rodziny:
Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy. Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.
Przez całą Niedzielę przed kościołem będzie można nabyć „Ewangelię. Słowo na każdy dzień”.
To praktyczne wydanie umożliwia żywy, codzienny kontakt ze Słowem Bożym przez cały rok. Zawiera pełną treść Ewangelii z dnia na każdy dzień roku 2019, a także odnośniki do czytań z dnia, jak również komentarze — rozważania Słowa Bożego. Na zakończenie krótka modlitwa inspirowana Słowem Bożym.
„Ewangelia 2019 Droga Prawda Życie” — obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy pragną poznawać i żyć Słowem Bożym oraz chcą czynić to zgodnie z kluczem roku liturgicznego.

  27 grudnia 2018 r.  

Betlejemskie światło Pokoju 2018
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło!
(Iz 9,1)
W Niedzielę, 23 grudnia, przyjęliśmy w naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie już, do naszej świątyni wprowadzili je harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Po każdej Mszy św. druhny i druhowie udzielali parafianom światło z Groty Narodzenia, by rozświetliło każdy dom, napełniając go miłością i pokojem.

  27 grudnia 2018 r.

Wizyta duszpasterska
W czwartek, 27 grudnia, rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów został wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, dzięki czemu można go było zabrać do domu, aby się z nim zapoznać. Jest on również zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Uwaga!
W tym roku z racji wczesnych ferii zimowych kolędę w czwartek 27 grudnia i w piątek 29 grudnia rozpoczynamy tak, jak to się odbywa zwykle w soboty, tj. od godz. 10.00, w pozostałe dni tygodnia odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy o godz. 16.00.
Mieszkańców nowo wybudowanych domów i bloków mieszkalnych prosimy o zgłoszenia w Kancelarii Parafialnej.
W czasie kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00;
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30-18.00.

  26 grudnia 2018 r.

Annibale Carracci, Ukamienowanie św. Szczepana Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 26 grudnia – środa.
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika,
Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Szczepan to człowiek, który objawia sens tajemnicy Wcielenia w jej najbardziej dramatycznym wymiarze. W jego życiu i śmierci ucieleśnia się życie i śmierć Jezusa. Być chrześcijaninem to rozpoznać, co w moim życiu staje się śladem obecności Jezusa, Jego poniżenia, Jego przebaczenia, Jego dobroci, Jego Dobrej Nowiny.
Narodziny Jezusa nie sprawiają, że ze świata znika cierpienie i śmierć. Dokonują jednak tego, że cierpienie może nas upodobnić do Chrystusa, a umieranie może się stać narodzeniem do życia w Bogu.
(ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 103-104)
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego.
25-26 grudnia 2018 r.
Oto zwiastuję wam radość wielką,
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel!
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi Pokój ludziom Jego upodobania!
(Łk 2, 10-11.14)
Życzenia na Boże Narodzenie
Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
W imieniu całej wspólnoty misjonarzy saletynów życzę Wam radości pasterza, w którego puste ręce i otwarte serce Maryja złożyła Narodzonego Jezusa Chrystusa jako największy skarb. Dzielcie się tą radością z innymi, by „maleńka miłość” przemieniała ten nasz zagubiony i zmęczony sobą świat.
Z błogosławieństwem Bożym
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS

  25 grudnia 2018 r.

Marten de Vos, Narodzenie Kolor liturgiczny - bialyy
Dzień 25 grudnia – wtorek
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne:
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
(Iz 9,1.5)
Zgłębienie tajemnicy Wcielenia nie ogranicza się do opisu przyjścia Jezusa na świat; to także pokorna medytacja nad sensem przychodzenia Boga pomiędzy ludzi. Dobrze przeżyć Boże Narodzenie to nie tylko celebrować spotkanie przy wigilijnym stole wigilijne, wziąć udział w uroczystej liturgii czy ze wzruszeniem śpiewać kolędy; to rozpoznać i przyjąć Boga, który przychodzi do nas nieustannie, w każdej chwili, każdego dnia.
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.
Porządek Mszy św. w tym dniu jak w Niedzielę (nie będzie tylko Mszy św. o godz. 6.30).

  23 grudnia 2018 r.

W poniedziałek, 24 grudnia, obchodzimy
Wigilię Bożego Narodzenia.
Zachęcamy Parafian do zachowania tradycyjnego postu i do chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej w atmosferze miłości i pojednania.
W tym dniu zapraszamy do naszego kościoła:
 • na godz. 6.45 na ostatnią Mszę św. roratnią,
 • na godz. 16.00 na Pasterkę dla dzieci,
 • na godz. 24.00 na uroczystą Pasterkę dla wszystkich.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło...
(Iz 9,1-2.5)
We wtorek, 25 grudnia, przypada
uroczystość Bożego Narodzenia.
Porządek Mszy św. jak w każdą Niedzielę (nie będzie Mszy św. o godz. 6.30).
✰ ✰ ✰
W środę, 26 grudnia, obchodzimy
święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Jest to II Dzień święta Bożego Narodzenia. Msze św. według porządku niedzielnego.

  22 grudnia 2016 r.

IV Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 23 grudnia – IV Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Mi 5,1-4a; Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19; Hbr 10,5-10; Łk 1,38; Łk 1,39-45.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Elżbieta napełniona Duchem Świętym błogosławi Maryję i Jej Syna, którego nosi pod sercem. Jej okrzyk jest modlitwą dziękczynienia wobec Boga. Tak właśnie powinniśmy się modlić. Zwykle przychodzimy do Boga z naszymi problemami, prosząc, by wspomógł nas swoją łaską. Nie ma w tym nic złego, a i sam Jezus, jak o tym czytamy na kartach Ewangelii, nie odwracał się od proszących Go ludzi.
Jednak żona Zachariasza uczy nas czegoś niezwykle ważnego: zanim o coś poprosisz, podziękuj Bogu. Wdzięczność zawsze otwiera oczy. Błogosławiąc Boga, który w tak niezwykły sposób działa w życiu Maryi, Elżbieta sama zostaje obdarowana bezmiarem łaski, spełnia się jej wielkie marzenie. Dziękując na modlitwie za innych, zaczynamy dostrzegać, jak bardzo przez te osoby obdarza nas Bóg.
Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za moich najbliższych. Za wszystkich ludzi, których postawiłeś na drodze mojego życia.
Trwamy w ostatnich dniach adwentowego czasu przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
 • W Niedzielę, 23 grudnia, przyjmiemy w naszej parafii
  Betlejemskie Światło Pokoju.
  Wprowadzą je do naszej świątyni harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  Betlejemskie Światło Pokoju można będzie zabrać do domu po każdej Mszy św. od godz. 6.30 do godz. 18.00.
 • Również w Niedzielę, 23 grudnia, w naszej parafii
  zakończy się akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”:
  • przed kościołem będą rozprowadzane świece przeznaczone na stół wigilijny (duże w cenie 20 zł, małe — 8 zł);
   Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom i dofinansowanie świetlic środowiskowych.
 • W naszej parafii
  zakończyła się akcja roznoszenia opłatków.
  Przypominamy, że ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  19 grudnia 2018 r.

Sakrament Pojednania
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!» [...]
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
(Iz 40,3.10)

Adwent się kończy, wkrótce święta Bożego Narodzenia. Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pokuty:
 • w piątek w godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę w godz. 9.00–12.00 i w godz. 16.00–18.00.

  17 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  17 grudnia 2018 r.  

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 2018
Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek.
(Cyprian Kamil Norwid)

W Niedzielę, 16 grudnia, odbyła się promocja albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance” oraz koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego „Nieugięci i niepokorni 1914-1921”.

  16 grudnia 2018 r.  

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 2018
Weselcie się wszyscy Święci!
I wy, ludzie smutkiem zdjęci;
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.
(...z pieśni adwentowej)

W piątek, 14 grudnia, VIII Jarmark Bożonarodzeniowy WTZ i BPiCK wprowadził nas w nastrój zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego...

  16 grudnia 2018 r.

Policja
Komunikat Komisariatu Policji w Trzciance:
Drogi Seniorze!
Ze statystyk Policji wynika, iż ofiarami przestępstw, w tym: kradzieży, oszustw, bandyckich rozbojów, wymuszeń, są najczęściej osoby starsze — w podeszłym wieku, w tym osoby mieszkające samotnie.
Oszuści najczęściej wykorzystują metodę na tzw. wnuczka, podszywają się pod osoby sprzedające różne towary i usługi, pod inkasentów pobierających opłaty za gaz czy prąd, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, akwizytorów oraz osoby zbierające na cel charytatywny, np. Caritas.

  15 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 16 grudnia – III Niedziela Adwentu.
tzw. Niedziela Radości — Gaudete
Czytania mszalne: So 3,14-18a; Iz 12,2-3,4bcd,5-6; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia. Po kimś takim można się było spodziewać srogich pouczeń i wezwania do radykalizmu. Tymczasem wskazania, których udzielał, były raczej podstawowymi zasadami miłości bliźniego.
Mocą swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, ludziom majętnym o prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i życzliwości wobec drugiego. Prostota nawrócenia jest nam bardzo potrzebna.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za mną, aby nauka, którą przygotowywałeś tłumy na spotkanie z Panem, skłaniała mnie ku nawróceniu i przemianie życia.
Dzisiejszą Niedzielą nazwaną Gaudete (Niedzielą Radości) rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
✰ ✰ ✰
Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pojednania.
Spowiedź święta odbędzie się w następujących terminach:
 • w piątek od godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę w godz. 9.00–12.00 i w godz. 16.00–18.00.
Trwa Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  14 grudnia 2018 r.

Liturgiczna Służba Ołtarza
W Niedzielę, 16 grudnia, po każdej Mszy św. ministranci będą rozprowadzać buteleczki z wodą święconą, którą można zabrać ze sobą do domu.
Przy tej okazji można złożyć ofiarę przeznaczoną na cele duszpasterstwa ministranckiego, m.in. na pozyskanie strojów liturgicznych.
Wodę święconą można wykorzystać w czasie odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą.

  12 grudnia 2018 r.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)
W środę, 13 grudnia, przypada 37 rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.
Nasz ból jest bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową. Wielu działaczy ruchu za-wodowego zostało internowanych [...] W wielu fabrykach ogłoszono strajk. Niepewność i bezsilność robotników sprawiają, że rośnie fala emocji, rozgoryczenia, oburzenia, skrajna nienawiść i zdeterminowanie. [...] Ogłoszenie stanu wojennego jest uderzeniem w oczekiwania i nadzieje społeczne w chwili, gdy myślało się o unormowaniu niezałatwionych spraw na drodze porozumienia narodowego[...] Jesteśmy przekonani, że Naród nie cofnie się i nie może zrezygnować z demokratycznej odnowy, która została ogłoszona Ojczyźnie.
(komunikat Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.)
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy złożyli ofiarę na rzecz Ojczyzny — o wielkich, ale też o tysiącach bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Oddajemy pamięć tym, którzy stracili życie lub zdrowie, którzy poświęcili swój czas i pracę dla dobra Ojczyzny.

  11 grudnia 2018 r.

Wizyta z posługą duszpasterską u chorych
W czwartek, 13 grudnia, z posługą duszpasterską odwiedzimy chorych w naszej parafii.
Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej, zakrystii lub telefonicznie osób, których nie odwiedzamy co miesiąc. Dzięki takiej informacji wszyscy chorzy będą mogli spotkać się z Jezusem Narodzonym i radośnie przeżywać Boże Narodzenie.

  10 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  8 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 9 grudnia – II Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Ba 5,1-9; Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,4.6; Łk 3,1-6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to ważne wydarzenie religijne, które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli go zabraknie, może się zdarzyć, że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu słyszymy wołanie Jana Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Łk 3, 4). Papież Franciszek przypomina, że odpowiadamy na te słowa, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności za wszelką cenę”.
Maryjo Panno, pomóż mi przygotować się do spotkania z miłością, którą przynosi mi Jezus Chrystus.
W Niedzielę, 9 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 9 grudnia, Zarząd Koła Pszczelarzy w Trzciance zaprasza na uroczystą Mszę św., która odbędzie się w naszym kościele o godz. 12.30 w intencji pszczelarzy i ich rodzin.
Trwa Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

  7 grudnia 2018 r.

El Greco, Dziewica Niepokalanie Poczęta Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 8 grudnia – sobota.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W scenie Zwiastowania archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski i zapowiada, że osłoni ją Duch Święty. Kościół rozumie te słowa jako objawienie tajemnicy dotyczącej całego życia Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. Była ona pełna łaski, bo tylko ktoś całkowicie wolny od grzechu mógł dać życie wcielonemu Słowu Boga, Jezusowi. Wielbiąc Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi, żyjemy nadzieją, że spełniając nasze powołanie do świętości, my również zostaniemy napełnieni Bożą łaską i miłosierdziem.
ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 25

  7 grudnia 2018 r.  

Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia 2018
Kogo spytasz dziś pacierza, Mikołaju?
Komu rózgę dzisiaj dasz, Mikołaju?
Pozdrawiamy Ciebie, święty Mikołaju!
Dziś prezentów dużo masz...
(...z piosenki)

W czwartek, 6 grudnia, w naszej parafii po raz kolejny zagościł
Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia.
Stało się to za sprawą wolontariuszy Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”, działającej przy trzcianeckim Zespole Szkół Katolickich, ale przede wszystkim dzięki ofiarnym sercom rzeszy parafian, którzy wcielili się w anonimowych „pomocników Świętego Mikołaja”.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

  6 grudnia 2018 r.

Obrazek św. Mikołaja
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
Siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
(...z modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja)

6 grudnia to szczególny dzień w kalendarzu, patronuje mu bowiem św. Mikołaj – chyba najmilszy ze świętych, szczególnie dla naszych milusińskich, ponieważ przynosi... p r e z e n t y!
Św. Mikołaj, biskup i wyznawca, to jeden z bardziej czczonych świętych. W samej tylko Polsce pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów! Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest właśnie św. Mikołaj...

  4 grudnia 2018 r.

sw. Barbara, patronka górników
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.
(modlitwa z Mszału)

W dniu 4 grudnia Kościół obchodzi święto św. Barbary, patronki m.in. górników, marynarzy, artylerzystów, saperów...
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w.n.e. w stolicy Bitynii, jako córka bogatego i wpływowego obywatela rzymskiego. Około 305 r.n.e., pod wpływem nauk chrześcijan, Barbara przyjęła chrzest. Ojciec, fanatycznie nienawidzący nowej religii, uwięził ją. Skazana na śmierć zginęła z ręki ojca, który ściął ją mieczem...

  3 grudnia 2018 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  2 grudnia 2018 r.  

Spotkanie zespołów synodalnych z dekanatu trzcianeckiego
W sobotę, 24 listopada, odbyło się w naszej parafii spotkanie zespołów synodalnych z dekanatu trzcianeckiego.
Przypominamy, że II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zwołał bp Edward Dajczak dekretem z dnia 11 czerwca 2016 roku. W naszej parafii zespół synodalny rozpoczął swoją pracę 14 września 2017 r. W sobotnim spotkaniu dekanalnym uczestniczyło 71 osób — duchownych i świeckich — z wszystkich parafii dekanatu, na czele z ks. Radosławem Mazurem, członkiem komisji głównej Synodu.

  1 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 2 grudnia – I Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8;
Łk 21,25-28.34-36;.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze, wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo oczekiwane wyzwolenie.
Po drugie, oczekujemy Tego, który już przyszedł, ale powróci w chwale na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać śmierć i zapanować nad całym stworzeniem. Po trzecie, adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie zjednoczenia z Chrystusem, który narodził się z Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę zamieszkać w naszych sercach.
Przyjdź, Panie Jezu, czekam z nadzieją na Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, i zamieszkaj we mnie. Przyjdź, Panie Jezu, z mocą i chwałą.
W Niedzielę, 2 grudnia, rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach, które rozpoczną się w poniedziałek, 3 grudnia. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas rozpoczyna doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Świeca, która tworzy polską wigilię.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu przez cały czas jego trwania w kościele będzie wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu rozpocznie się w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.
Od pierwszej Niedzieli grudnia kontynuujemy tzw. wypominki roczne.
Będą one czytane do ostatniej Niedzieli października 2019 r. 15 minut przed Mszą św. rozpoczynającą się o godz. 12.30.
Kartki z wypominkami rocznymi są wyłożone na bocznym ołtarzu.
Prosimy, by zaznaczyć na nich odpowiednio hasło „wypominki roczne”.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation