AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  23 czerwca 2018 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 24 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Czytania mszalne: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na wschodnich ikonach, św. Jan Chrzciciel jest przedstawiany w pokłonie przed Jezusem. Stoi w postawie pokory ze schyloną głową i wyciągniętą ręką wskazującą Zbawiciela.
Będąc nauczycielem, nie zatrzymuje swoich uczniów przy sobie, ale prowadzi ich dalej. O jego młodzieńczych latach i dorastaniu wiemy niewiele. Bóg przygotowywał go na pustkowiu do zadania, które miał podjąć. Dzięki temu, gdy dorósł i stał się duchowym mistrzem dla innych, usłyszał w głosie Jezusa głos Zbawiciela. Widząc nadchodzącego krewnego, potrafił zobaczyć w Nim Baranka Bożego.
Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich duchowych przewodników — biskupów, kaznodziejów, spowiedników, rekolekcjonistów, teologów. Udzielaj im mądrości, łaski poznania Ciebie oraz pokory. Pomóż mi zawsze dostrzegać w ich przepowiadaniu Twoją mądrość.
W Niedzielę, 24 czerwca, w liturgiczną uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela przeżywamy w naszej parafii
O D P U S T   P A R A F I A L N Y.

  21 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W środę, 20 czerwca, w sali TDK odbyło się spotkanie ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance, projektantem pomnika i wykonawcami.
Inż. Edwin Klessa w imieniu Komitetu przedstawił jego dotychczasowe działania, a dr Elżbieta Wasyłyk zaprezentowała projekt monumentu, jego detale architektoniczne i wymowę artystyczną. Następnie, prowadzący spotkanie dyrektor BPiCK Włodzimierz Ignasiński zaprosił przybyłych do dyskusji.

  20 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 18 czerwca, w oratorium Domu Parafialnego odbyło się spotkanie „Moja kapłańska droga: Polska, Kazachstan, Niemcy”.
Ks. Sławomir Olech MS, z okazji jubileuszu 25. lat kapłaństwa, opowiedział o swoim powołaniu i miejscach, w których pełnił posługę duszpasterską.

  19 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W dniach 10-17 czerwca w auli Domu Parafialnego trwała wystawa pokonkursowa twórczości artystycznej o motywach religijnych.
Konkurs Twórczości Artystycznej towarzyszy trzcianeckim TKCh od początku i niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród twórców amatorów. Są wśród nich tacy, którzy uczestniczą w nim od początku. Dla wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy, przygotowaliśmy jej zapis fotograficzny autorstwa naszego fotoreportera, ks. Zbigniewa Weltera MS. Zapraszamy do oglądania...

  18 czerwca 2018 r.  

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Sławomira Olecha MS
Pan przysiągł i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
(Ps 110,4)
W Niedzielę, 17 czerwca, o godz. 12.30 w naszym kościele ks. Sławomir Olech, misjonarz saletyn pracujący w Niemczech, świętował jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.
Uroczysta Msza św. celebrowana przez Księdza Jubilata zakończyła się okolicznościowym Błogosławieństwem. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli z Polski i zagranicy, oraz posługujący w naszej parafii współbracia saletyni wraz z ks. proboszczem Wawrzyńcem Skrabą MS. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991-1997.

  17 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 15 czerwca, w trzcianeckim MDK odbyło się spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta w wykonaniu uczniów ZSP w Trzciance i SP w Białej.
Program zatytułowany „Panie dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i różny...” — prezentacja multimedialna przeplatana wierszami autora „Pana Cogito” — został przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Szadkowskiej i Hanny Kolonisty-Kujawskiej.

  16 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 17 czerwca – XI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 17, 22-24; Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno swojej łaski w najgłębszych pokładach ludzkiego serca, dlatego królestwo Boże wzrasta w człowieku w sposób niedostrzegalny zarówno dla niego samego, jak i dla innych. Z tego wniosek, że nie ma ludzi straconych, zapomnianych przez miłosiernego Ojca.
Ktoś słusznie zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej roli, na której rośnie życie Boże. W każdym, to znaczy również w sercu największego grzesznika.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wiesz, jak dotrzeć do mego serca, które tak często oddala się od Ciebie i od Twego Kościoła. Przymnóż moją wiarę w to, że Ty o mnie nigdy nie zapominasz.
W Niedzielę, 17 czerwca, o godz. 12.30 w naszym kościele ks. Sławomir Olech, misjonarz saletyn pracujący w Niemczech, będzie świętował jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.
Zapraszamy do wspólnego świętowania i modlitwy za jubilata:
Panie Jezu, dziękujemy Ci, za posługę księdza Sławomira, Twojego sługi i wykonawcy boskich tajemnic. Prosimy Cię, daj mu wierność i wytrwałość w tak świętej służbie. Uczyniłeś go duchowym przewodnikiem ludzi, daj mu ducha mądrości i rady. Obdarz go szczerością ojcowskiej miłości, a jako człowiekowi, który musi się borykać ze słabościami naszymi i swoimi, daj cierpliwość i zrozumienie, a także zdrowie w jego ciężkiej służbie. Amen

  13 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
We wtorek, 12 czerwca, mieliśmy okazję uczestniczyć w „Czytaniu pod pomnikiem”. Było to żywe spotkanie z poezją Karola Wojtyły, czytaną przy pomniku św. Jana Pawła II, zorganizowane przez BPiCK im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Wśród czytających znaleźli się m.in. Burmistrz i Wiceburmistrz Trzcianki, nasi pisarze, pedagodzy, młodzi aktorzy Lotki, uczniowie trzcianeckich szkół... Narratorem spotkania był dyrektor trzcianeckiego BPiCK, pan Włodzimierz Ignasiński.

  12 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 11 czerwca, w letniej czytelni Biblioteki Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbyło się spotkanie autorskie Macieja Lewkowicza połączone z promocją tomiku jego wierszy.
Trzcianeccy miłośnicy poezji mieli okazję spotkać się z poetą naprawdę niezwykłym i posłuchać jego wierszy w wykonaniu młodych aktorów Teatru Poezji Lotka.

  11 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 10 czerwca, odbyło się podsumowanie Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wręczeniem wyróżnień twórcom.
Otwarcia wystawy w Domu Parafialnym dokonał i wyróżnienia wręczył Dziekan Dekanatu Trzcianka ks. kan. Sławomir Forc, w obecności ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł się również nasz znakomity fotoreporter ks. Zbigniew Welter MS.

  11 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość? Innym sprawić radość.
(Wilhelm Keppler, 6 biskup Rottenburga i teolog)
W Niedzielę, 10 czerwca, przed naszym kościołem odbyła się wiosenna Loteria Pluszakowa. Po każdej Mszy św. parafianie mogli nabywać losy, za które wygrywali wspaniałe pluszowe maskotki.
Dochód z loterii został przeznaczony na wakacyjny wyjazd dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Poznaniu prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

  9 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 czerwca – X Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15; Ps 130(129),1b-2.3-4.5-7a.7b-8; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Podobnie jest z małżeństwem i rodziną. Dlatego tak ważny jest dialog. On pozwala wzrastać i rozwijać się miłości, a w sytuacjach trudnych staje się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest znalezienie czasu dla siebie.
Następnym — cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej szansy powiedzenia wszystkiego, co uważa za ważne. Trzeba umieć powstrzymać swój język, który od razu rwie się, by wyrażać własne opinie, rady, by krytykować. Bywają osoby, które zdają się wszystko wiedzieć najlepiej. Trudno z nimi rozmawiać, bo nie potrafią słuchać.
Duchu Święty, Ty jesteś więzią miłości łączącą Ojca i Syna, a działając w moim sercu, pomagasz mi budować jedność z bliźnimi. Pomóż mi ze sobą rozmawiać.
W Niedzielę, 10 czerwca, zapraszamy dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w...
... PLUSZAKOWEJ LOTERII,
która będzie się odbywać po wszystkich Mszach św.
Dochód z niej będzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Poznaniu prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

  9 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 8 czerwca, w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance odbyło się otwarcie wystawy „Z Kazimierza do Nowej Wsi”, przygotowanej z okazji 400. rocznicy założenia miejscowości.
Otwarcia wystawy dokonała pani dyrektor muzeum Elżbieta Wiśnicka, a wykład inauguracyjny wygłosił jej kustosz p. mgr Andrzej Poniatowski, historyk i regionalista. W sali ekspozycyjnej muzeum zaprezentowano eksponaty związane z bogatą przeszłością Nowej Wsi.

  8 czerwca 2018 r.

Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 8 czerwca – piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czytania mszalne: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2.3 i 4bcd.5-6; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Francuski poeta, dyplomata i gorliwy katolik Paul Claudel nazywał uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa świętem serc przeszytych, uczuć odepchniętych, pragnień niezaspokojonych. Serce jest symbolem miłości. Przebite i otwarte po śmierci serce Jezusa to dowód miłości, którą Bóg ma do człowieka. Miłości nieskończonej i wiernej aż do końca. Dlatego wielu z nas jest tak bliskie nabożeństwo do serca Jezusowego. Któż bowiem nie tęskni za prawdziwą miłością, nie pragnie być bliżej Boga, nie doświadcza bólu ran zadanych nam przez życie.
Boże, daj mi serce czyste — bym Ciebie mógł oglądać, serce pokorne — bym Ciebie mógł słuchać, serce miłujące — bym Tobie mógł służyć, serce wierzące — bym w Tobie mógł przebywać.
(Dag Hammarskjöld)
W tym dniu Msze św. odbywać się będą jak w dzień powszedni.
W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  7 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W środę, 4 czerwca, w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbyło się spotkanie z p. Wojciechem Kochlewskim, członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i historykiem-pasjonatem, zatytułowane „Konstytucja 3 Maja i jej dokument”.
W sali ekspozycyjnej biblioteki zaprezentowano wystawę, na której przede wszystkim mogliśmy zobaczyć oryginał pierwodruku Ustawy Rządowej z 5 maja 1791 r. opatrzony suchą pieczęcią i podpisem Adama Skulskiego — sekretarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego. Jako jeden z zaledwie czterech istniejących, uwierzytelnionych w ten sposób pierwodruków, stanowi bezcenną pamiątkę narodową.
Egzemplarz pochodzi ze zbiorów bibliofilskich Wojciecha Kochlewskiego, który ze swadą i głęboką znajomością zagadnienia, niezwykle barwnie opowiedział o Konstytucji 3 Maja, przede wszystkim o jej uchwaleniu, sposobie publikacji i znaczeniu w dziejach Polski.

  6 czerwca 2018 r.  

Renowacja naszego kościoła - odnowiony zabytkowy feretron patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
Staraniem Biblioteki Parafialnej odnowiony został zabytkowy feretron patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Jest on wystawiony z tyłu kościoła do odpustu, który odbędzie się w Niedzielę 24 czerwca, a na tablicy opisana jest jego historia.
Renowacja kosztowała 6000 zł. Ofiary na pokrycie jej kosztów można składać do skarbonki umieszczonej obok ekspozycji.

  5 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 4 czerwca, odbył się turniej piłki nożnej uczniów szkół trzcianeckich o puchar ks. Proboszcza i pani Dyrektor LO.
Na boisku Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance w turniejowych rozgrywkach zmierzyły się zespoły sformowane przez uczniów LO oraz drużyny zaproszone ze Szkoły Katolickiej.
Nagrodą dla 3 najlepszych drużyn w sekcji męskiej był puchar Proboszcza, ks. Wawrzyńca Skraby MS. 3 pierwsze drużyny sekcji żeńskiej otrzymały puchar Dyrektora LO, pani Renaty Grzyśnik.

  4 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Rozpoczął się XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W sobotę, 2 czerwca, zainaugurowała go uroczysta Msza św. o godz. 12.30 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej z okazji 20-lecia tej parafii.
Podczas Mszy św. zostało również wręczone wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu” za 2017 r. Tym razem pamiątkową statuetkę odebrał Przemysław Przybylski, który od lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
Po Mszy św. na placu przy świątyni par. Matki Bożej Saletyńskiej rozpoczęło się jubileuszowe spotkanie parafialne, podczas którego odbyły się m.in. dwa koncerty: Aleksandry Wilczyńskiej z mężem Maciejem i Tomka Kamińskiego.

  2 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 czerwca – IX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 5,12-15; Ps 81(80),3-4.5-6b.6c-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Bez modlitwy i niedzieli wszystkich by nas diabli wzięli” — stwierdził kiedyś ks. Jan Twardowski. I dodał, że „ten, kto się nawraca, wie, że jest jeden dzień, który jest świętem dla naszej duszy — niedziela”. Niedziela jest dniem, w którym Bóg chce świętować razem z nami.
To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Świętowanie niedzieli nie musi jednak oznaczać nicnierobienia. Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwości i pomocy. Jezus zanim uzdrowił w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania szabatu, a my dziś powiemy — niedzieli, jest miłość. Miłosierdzie, które czynimy, zawsze podoba się Bogu.
Panie Jezu, spraw, by moje serce było wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a mój wzrok nigdy nie odwracał się od tego, kto naprawdę potrzebuje pomocy.
W Niedzielę, 3 czerwca, gościmy w naszej parafii kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Będą oni wraz z nami modlić się o powołania kapłańskie.
Po Mszach św. klerycy będą zbierać ofiary do puszek na utrzymanie koszalińskiego seminarium duchownego.

  2 czerwca 2018 r.

Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
W sobotę, 2 czerwca, uroczystą Mszą św. o godz. 12.30 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej z okazji 20-lecia tej parafii rozpocznie się
XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Podczas tej Mszy św. wręczone zostanie wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu” za 2017 r.
O godz. 14.00 przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej odbędzie się występ małżeństwa Aleksandry i Macieja Wilczyńskich, a następnie koncert Tomka Kamińskiego z zespołem.
Cały program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który potrwa do odpustu w naszej parafii, podany zostanie na plakatach i na stronie internetowej parafii.

  1 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzić przychodzi, i jak się dzieciom jego powodzi.
(... z pieśni)
W czwartek, 31 maja, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 przed świątynią parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna, by zakończyć się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

  1 czerwca 2018 r.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana. Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
(... z pieśni)
Od piątku 1 czerwca do czwartku 7 czerwca będzie trwała oktawa Bożego Ciała.
Z tej okazji zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła, a dzieci do sypania kwiatów podczas tych uroczystych przejść. Będą się one odbywać przez cały tydzień codziennie po Mszy św. wieczornej. W Niedzielę 3 czerwca procesja odbędzie się po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00.

  1 czerwca 2018 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Rozpoczyna się czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  31 maja 2018 r.

Dzień Dziecka
W czwartek, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Przynosili Mu [Jezusowi] również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 13-16)
Drogie Dzieci, życzę wam, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.
(św. Jan Paweł II, Watykan 13 XII 1994 r.)

  30 maja 2018 r.

Procesja Bożego Ciała Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 31 maja – czwartek.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Czytania mszalne: Wj 24,3-8; Ps 116B(115), 12-13.15 i 16bc.17-18; Hbr 9,11-15;
Mk 14,12-16.22-26.
Czytania podczas procesji: Mt 26,17-19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-26.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Powtarzamy dziś za św. Tomaszem z Akwinu: „Wielbię Twój Majestat skryty w Hostii tej”. W czym Bóg mógłby lepiej się ukryć niż w okruszynie chleba i kropli wina? Eucharystia to wielki sakrament pokory Boga.
Wszechmogący Stwórca i Zbawiciel ukrył się pod postacią codziennego pokarmu, by stać się jeszcze bardziej Bogiem z nami i dla nas. W uroczystość Bożego Ciała wychodzimy na ulice miast i wsi, by publicznie wyznać wiarę w Niego. Staramy się robić to jak najpiękniej, stąd dekoracje, śpiew, odświętne stroje. Jednak to wszystko ma sens tylko wówczas, gdy przyjmiemy Pana i przyznamy się do Niego najpierw w naszych sercach. One są tym miejscem, do którego Chrystus bardzo pragnie przyjść i uczynić w nim swoje mieszkanie.
Jezu Chryste, pragnę bardzo, byś jak najczęściej przychodził do mojego serca i w nim zamieszkiwał. Usuń mocą swej łaski to, co się temu sprzeciwia, wzmocnij moją wiarę i rozpal miłość.
W tym dniu Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00 i 18.00.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na placu przy kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, po której wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Witosa, Fałata, Żeromskiego i Sikorskiego. Procesja zakończy się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe oraz członków wspólnot i grup parafialnych, a także organizacji społecznych.
Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w procesji w uroczystych strojach, dzieci — do sypania kwiatów, oraz wszystkich mieszkańców parafii.
Prosimy mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji. Apelujemy także o nie parkowanie pojazdów na ulicach którymi przejdzie procesja.

  30 maja 2018 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
W czwartek, 31 maja, zakończymy cykl Nabożeństw Majowych w miesiącu poświęconym Maryi, Świętej Bożej Rodzicielce.
Zapraszamy wszystkich do naszego kościoła na godz. 17.30.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusowych
(Antyfona)

  29 maja 2018 r.  

Renowacja naszego kościoła - odnowiona zabytkowa wieczna lampka przed głównym ołtarzem
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
Jak już zapewne parafianie zuważyli, w naszym kościele pojawił się kolejny odrestaurowany zabytkowy obiekt. Jest to oryginalna, wieczna lampka, która zawisła w prezbiterium przed głównym ołtarzem.
Ten ponad stuletni zabytek został zabezpieczony oraz odnowiony staraniem Biblioteki Parafialnej i jej dyrektora inż. Edwina Klessy. Wieczna lampka jest elementem pierwotnego wyposażenia wnętrza naszej świątyni.

  28 maja 2018 r.  

Prymicje ks. Wojciecha Muli SChr
Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)
W Niedzielę 27 maja, w Uroczystość Najświętszej Trójcy, przeżywaliśmy w naszej parafii prymicje ks. Wojciecha Muli SChr.
O godz. 12.30 nasz parafianin neoprezbiter Wojciech Mula SChr odprawił w naszym kościele parafialnym swoją pierwszą Mszę św. połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym.
Otoczmy go swoją modlitwą i prośmy dobrego Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Prosimy Cię Boże, aby przez posługiwanie ks. Wojciecha i przez jego przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, zajaśniała w miłości czynnej i obudziła serca młodych otwierając je na głos Twego powołania. Amen

  27 maja 2018 r.  

Obchody powiatowego Dnia Strażaka 2018 - Msza św.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
(dewiza Służb Ratowniczych)
W sobotę, 26 maja, odbyły się w Trzciance obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem pododziałów i pocztów sztandarowych do naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
Tu o godz. 12.00 ks. Wawrzyniec Skraba MS — proboszcz naszej parafii, oraz ks. kan. Symplicjusz Nowak — powiatowy kapelan strażaków, celebrowali uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich funkcjonariuszy, druhów i pracowników straży pożarnej.

  26 maja 2018 r.

Hendrick van Balen, Trójca Święta Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 27 maja – Niedziela.
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Czytania mszalne: Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33(32),4-5.6 i 9.18-19.20 i 22; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eckhart: „Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”. Radość i szczęście Boga są tak wielkie, że pragnie się nimi dzielić z ludźmi. Ojciec, Syn i Duch Święty to wspólnota radości. Spójrzmy tak dziś na Boga. Uśmiechnijmy się razem z Nim i do Niego. Uśmiech też może się stać modlitwą. Niech nasze serca się rozweselą. Radujmy się ze swoim Panem.
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz — Boże jedyny w Trójcy Świętej, napełnij moje serce prawdziwą radością, a twarz moją rozpromień uśmiechem, by była dla innych znakiem Twojej łaski.
Msza św. prymicyjna - par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W Niedzielę, 27 maja, o godz. 12.30 nasz parafianin neoprezbiter Wojciech Mula SChr odprawi w naszym kościele parafialnym swoją pierwszą Mszę św. połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym.
Otoczmy go swoją modlitwą i prośmy dobrego Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Prosimy Cię Boże, aby przez posługiwanie ks. Wojciecha i przez jego przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, zajaśniała w miłości czynnej i obudziła serca młodych otwierając je na głos Twego powołania. Amen

  26 maja 2017 r.

Dzień Matki
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina.
Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości,
że się człowiek narodził na świat
(J 16,21)
W dniu 26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Pragnę w imię tej naszej wspólnej Matki – Ojczyzny, jeszcze raz oddać hołd każdej polskiej matce, mojej własnej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Oddać hołd kobiecości, oddać hołd dziewictwu! Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu!
św. Jan Paweł II, papież
Gniezno, 3 czerwca 1979 r.

  25 maja 2018 r.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018
W sobotę, 26 maja, na godz. 13.00 zapraszamy do naszego kościoła na uroczystą Mszę św. z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.
Po zakończeniu Mszy św. na „Placu przy Platanie” odbędzie się uroczysty apel, a po nim przemarsz pododziałów Straży Pożarnej ulicami Trzcianki do Parku 1 Maja, gdzie rozpocznie się...
... FESTYN STRAŻACKI!

  23 maja 2018 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Trwa maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Majowe ku czci Najśw. Maryi Panny, które w naszym kościele będzie odprawiane:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  21 maja 2018 r.

Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Hbr 7,17)
We wtorek, 22 maja, o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu nasz parafianin diakon Wojciech Mula SChr przyjmie święcenia kapłańskie.
Otoczmy swoją modlitwą neoprezbiterów i wszystkich kapłanów:
Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, obdarz neoprezbiterów swą mocą i bezbrzeżną miłością. Uzbrój ich w cierpliwość i wyrozumiałość wobec słabości ludzkiej. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Spraw, by stali się prawdziwymi kapłanami żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie.
Amen.

  20 maja 2018 r.

Jean II Restout, Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 21 maja – poniedziałek.
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20; Ps 87,1-3.5-6; Dz 1,12-14; Łk 1,28; J 2,1-11
albo J 19,25-27 lub Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ źródłem Jej macierzyństwa jest sam Bóg. Bóg jest Ojcem, ale jest też Matką. Zapominamy o tej prawdzie i zamykamy Boga w jednym męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w Kanie jest wrażliwością samego Boga; obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać tę prawdziwą Boską miłość, aby zmienić nasz stosunek do kobiet i mężczyzn, aby odzyskać naszą nową i głębszą tożsamość.
o. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 211
W tym dniu obowiązuje porządek Mszy św. taki, jaki jest przyjęty w dzień powszedni.

  19 maja 2018 r.

Duch Święty Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 20 maja – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Czytania mszalne: Dz 2,1–11; Ps 104,1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34; Ga 5,16-25; J 20,19–23.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga, dojrzewamy w poznaniu siebie i świata w świetle wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary nie kończy się na ziemi, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo. W dojrzewaniu wiary Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty czuwa zarówno nad każdym z nas, jak i nad całą wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w jednej wierze. Uczy nas boskiego sposobu porozumiewania – języka miłości. Dba, byśmy rozumieli poznawaną prawdę, i wciąż objawia nam Chrystusa.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, i poprowadź mnie do całej prawdy. Wlej w moje serce miłość i spraw, bym coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa.
Pierwsza rocznica przyjęcia Komunii Świętej - par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W tym dniu w naszym kościele parafialnym oraz w kościele filialnym w Nowej Wsi, podczas Mszy św. o godz. 11.00, dzieci z klas czwartych szkół podstawowych będą przeżywać
PIERWSZĄ ROCZNICĘ PRZYJĘCIA KOMUNII ŚWIĘTEJ.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci w rocznicę ich pierwszej Komunii Świętej, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
Jezu, który nie zabraniałeś najmłodszym przychodzić do Siebie, ogarnij Swoją miłością dzieci przeżywające pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej. Obdarz je łaską wytrwania w wierze, by po długim i dobrym życiu mogły otrzymać z rąk Twoich wieniec zwycięstwa. Amen — Jan XXIII, papież.

  18 maja 2018 r.

W sobotę, 19 maja, od godz. 9.00 dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych oraz ich rodziców odbędzie się spowiedź św. z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia Komunii Świętej.
Obecność jest obowiązkowa!

  17 maja 2018 r.

Światło z La Salette MAJ/CZERWIEC 2018
Od SOBOTY 19 maja i NIEDZIELI 20 maja
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 21 maja – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  14 maja 2018 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - SP3
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W VII Niedzielę Wielkanocy, 13 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej Nr 3. im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii, wraz z księżmi gośćmi.

  13 maja 2018 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Trwa maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Majowe ku czci Najśw. Maryi Panny, które w naszym kościele będzie odprawiane:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  12 maja 2018 r.

Benvenuto Tisi /Garofalo/, Wniebowstąpienie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 maja – VII Niedziela Wielkanocy.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 1,1-11; Ps 47(46),2-3.6-7.8-9; Ef 4,1-13; Ef 4,1-7.11-13; Mk 16,15-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu Jezusa nie widać cienia smutku. Uczniowie nie płaczą, nie protestują, nie użalają się nad sobą, że już więcej nie zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę dziwne. Przecież pożegnania zwykle bywają trudne, zwłaszcza gdy odchodzi ktoś, kogo kochamy. Tymczasem Jezus, choć wstępuje do Ojca, jednocześnie pozostaje obecny ze swoim Kościołem, współdziała ze swoimi uczniami i wskazuje prawdziwy kierunek naszego życia.
Chryste, Ty, wstępując do nieba, obdarzyłeś swoich uczniów nową mocą, by z odwagą i radością szli na krańce świata głosić Ewangelię. Udziel także mnie łaski Ducha Świętego, abym wszędzie tam, gdzie jestem, potrafił świadczyć o Tobie.
I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
Pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość, i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca wam błogosławię...
Franciszek, papież
Watykan, 22 maja 2013 r.
✰ ✰ ✰
Renowacja ołtarza Matki Bożej Różańcowej - demontarz
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
Również w tym dniu, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na renowację ołtarza Matki Bożej Różańcowej, znajdującego się w lewej nawie bocznej naszego kościoła.
Za wszelkie ofiary składane na ten cel z serca dziękujemy!

  11 maja 2018 r.

W sobotę, 12 maja, od godz. 9.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców.
Obecność jest obowiązkowa!

  8 maja 2018 r.  

Renowacja ołtarza Matki Bożej Różańcowej - demontaż
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W poniedziałek, 7 maja, rozpoczęła się kompleksowa renowacja ołtarza Matki Bożej Różańcowej, znajdującego się w lewej nawie bocznej naszego kościoła.
Początkiem prac konserwatorskich był demontaż elementów nastawy ołtarza. Pracę fachowców zarejestrował swoim aparatem fotograficznym niezawodny jak zawsze ks. Zbigniew Welter MS.

  7 maja 2018 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - ZSK
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W VI Niedzielę Wielkanocy, 6 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. III Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  7 maja 2018 r.  

Uroczystość I Komunii Św. - SP2
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
W VI Niedzielę Wielkanocy, 6 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej Nr 2. im. Władysława Broniewskiego w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  5 maja 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 maja – VI Niedziela Wielkanocy.
Czytania mszalne: Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98(97),1bcde.2-3b.3c-4; 1 J 4,7-10; J 15,9-17.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Szczera i głęboka miłość do Boga zaczyna się od miłości do bliźniego. Dlatego najpierw powinniśmy prawdziwie pokochać tych, którzy są najbliżej — naszą rodzinę. Dopiero wówczas to uczucie będziemy w stanie rozszerzać na innych. Łatwo bowiem kochać na odległość, deklarować przyjaźń wobec tych, którzy są daleko.
Najbliższych miłować jest zawsze najtrudniej. Żyjąc pod jednym dachem, obrastamy we wzajemne pretensje, żale, winy... Wobec najbliższych często czujemy się usprawiedliwieni z naszej obojętności i skamieniałego serca. Znając ich wady i słabości, potrafimy też boleśnie zranić.
Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie miłości w mojej rodzinie. Pomóż nam wzrastać we wzajemnym zrozumieniu, ucz szacunku do siebie, życzliwości. Daj łaskę przebaczenia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich moich bliskich.
I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, a o godz. 13.00 — dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Nie zapominajmy o modlitwie w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
Pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość, i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca wam błogosławię...
Franciszek, papież
Watykan, 22 maja 2013 r.
Chór TDK Pasjonata
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry [...] i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!
(Ps 98,5-6)
W Niedzielę, 6 maja, Chór Pasjonata zaprasza parafian na jubileuszową Mszę św., która odbędzie się w naszym kościele o godz. 16.00.
Po zakończeniu Eucharystii — okolicznościowy koncert chóralny.

  4 maja 2018 r.

W sobotę, 5 maja, odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a także spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców:
 • od godz. 9.00 dla uczniów szkoły katolickiej,
 • od godz. 9.30 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
  Obecność jest obowiązkowa!

  3 maja 2018 r.

[...] wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, [...] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy [...].
(...z Preambuły Konstytucji 3 Maja)

W czwartek 3 maja obchodzimy 227 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja — Święto Narodowe.

  2 maja 2018 r.

Maryja Krolowa Polski Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 3 maja – czwartek — Uroczystość Najśw. Maryi Panny
Królowej Polski, Patronki Polski.
Czytania mszalne: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływają [...] wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. [...]
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia Sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.
(... ze Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego)
Msze św. w tym dniu według porządku niedzielnego.

  1 maja 2018 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Rozpoczął się maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Majowe ku czci Najśw. Maryi Panny, które w naszym kościele będzie odprawiane:
 • w dni powszednie i Niedziele o godz. 17.30.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  30 kwietnia 2018 r.

sw. Józef Rzemieślnik
Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym,
duchowo dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje powołanie.
(św. Jan Paweł II)
W dniu 1 maja Kościół obchodzi Wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika. Papież Pius XII proklamował to Wspomnienie w 1955 r.
Dzień 1 maja jest równiez obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, wprowadzony dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w USA, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

  28 kwietnia 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 29 kwietnia – V Niedziela Wielkanocy.
Czytania mszalne: Dz 9,26-31; Ps 22,26b-27.28.30ab.30c-32; 1 J 3,18-24; J 15,1-8.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Kiedy kropla wody wpada do morza, wówczas się w nie zamienia, nie odwrotnie. Podobnie jest z duszą ludzką, jeśli zostanie pociągnięta przez Boga. Duchowe dojrzewanie polega na coraz ściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Trafnie to doświadczenie opisał św. Paweł: „Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).
Jeśli trwamy w Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość, wówczas nasze życie nabiera nowego sensu. Obficie owocuje, to znaczy otwiera się na coś więcej niż tu i teraz. Każdy, kto doświadczył łaski zjednoczenia z Bogiem, wie, jak prawdziwe są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).
Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę trwać w Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek Cię poproszę. Daj mi i moim bliskim łaskę żywej wiary.
Zachęcamy do wykonania prac
na Konkurs Twórczości Artystycznej
o Motywach Religijnych.
Prace są przyjmowane w Bibliotece Parafialnej jeszcze do poniedziałku 30 kwietnia.

  26 kwietnia 2018 r.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
W sobotę, 28 kwietnia, o godz. 10.00 w naszym kościele odbędzie się uroczysta Msza św. sprawowana przez kapłanów dekanatu Trzcianka w intencji zmarłych kapłanów w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Serdecznie zapraszamy Parafian do wzięcia udziału w tej Mszy św.
Miłosierny Boże, spraw, aby Twoi słudzy, których w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, radowali się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  24 kwietnia 2018 r.  

Jubileusz 35-lecia Biblioteki Parafialnej
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!
(zawołanie Liturgicznej Służby Ołtarza)
W dniu 22 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza, do grona Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii przyjęto ośmiu nowych ministrantów. Neofici złożyli uroczyste ślubowanie wobec ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS i swego prefekta ks. Krzysztofa Juszczyka MS, a także wspólnoty parafialnej zgromadzonej w świątyni podczas Mszy św. o godz. 11.00.

  23 kwietnia 2018 r.  

Jubileusz 35-lecia Biblioteki Parafialnej
Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
(św. Jan Paweł II)
W sobotę 21 kwietnia, w naszym kościele o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. z okazji jubileuszu 35-lecia Biblioteki Parafialnej. Eucharystia była celebrowana w intencji wolontariuszy tworzących aktyw biblioteczny. Po jej zakończeniu, w oratorium Domu Parafialnego odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe.

  21 kwietnia 2018 r.

Bernhard Plockhorst, Jezus Dobry Pasterz Kolor liturgiczny - biały
Dzień 22 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Dobrego Pasterza — Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Czytania mszalne: Dz 4, 8-12; Ps 118, 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Owce idą za głosem pasterza, czasem we mgle czy deszczu. Może nawet go nie widzą. Wystarczy, że słyszą jego głos, który znają. Przestraszone dziecko przestaje płakać, słysząc głos matki: „Jestem tu, nie bój się”. Warto się zastanowić, czyj głos jest dla mnie ważny, w czyich słowach odnajduję szczęście, pokój, czuję się bezpiecznie. Głos, któremu można zaufać, rodzi się z miłości. Odkryć powołanie to usłyszeć taki głos. „Bądź przy mnie” — mówią kochający się ludzie. „Pójdź za mną” — mówi Jezus, zapraszając do stania się Jego uczniem.
Panie Jezu, wśród wielu różnych dźwięków i słów, które codziennie mnie otaczają, daj mi usłyszeć Twój głos. Ty jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i wiesz, że wciąż kocham Cię za mało.
Niedzielą Dobrego Pasterza, 22 kwietnia, rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Dziękujemy Bogu za dar powołań z naszej parafii oraz prosimy Boga o nowe i święte powołania.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 22 kwietnia, o godz. 19.00 w naszym kościele odbędzie się comiesięczny
WIECZÓR UWIELBIENIA JEZUSA
oparty na tekstach 100-letniego modlitewnika naszych pradziadków.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 22 kwietnia, harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą w godz. 8.00-14.00 sprzedawać ciasto i rogaliki w kawiarence Domu Parafialnego.
Zapraszamy do skosztowania przepysznych wypieków!

  20 kwietnia 2018 r.

Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
(św. Jan Paweł II)
W sobotę, 21 kwietnia, na godz. 10.00 zapraszamy do naszego kościoła na Mszę św. z okazji
35-lecia założenia Biblioteki Parafialnej.
Eucharystia będzie celebrowana w intencji wolontariuszy bibliotecznych.

  19 kwietnia 2018 r.

Wspólnota Domowego Kościoła w Trzciance zaprasza wszystkich chętnych na konferencję pt.
„Komunikacja w małżeństwie”.
Spotkane odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia, o godz. 16.00 w auli Domu Parafialnego.

  17 kwietnia 2018 r.

W środę, 18 kwietnia, w naszym kościele o godz. 16.15 odbędzie się próba rocznicowa dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych nr 2, nr 3 i szkoły katolickiej.
Obecność jest obowiązkowa!

  16 kwietnia 2018 r.  

Trzecia Niedziela Wielkanocna - Ewangelizacja uliczna
[Pan] rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie».
(Mt 22,8-9)
W dniu 15 kwietnia, w Trzecią Niedzielę Wielkanocną, odbyło się w Trzciance kolejne spotkanie ewangelizacyjne prowadzone przez wspólnotę neokatechumenalną. Na placu przy ul. Kościuszki uczestnicy drogi neokatechumenalnej słowem, osobistym świadectwem, pieśnią i tańcem wskazywali nam drogę do pogłębienia naszej wiary oraz poznawania radości z obcowania z Jezusem we wspólnocie.

  14 kwietnia 2018 r.

Niedziela Biblijna Kolor liturgiczny - biały
Dzień 15 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Biblijna
Czytania mszalne: Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok ciebie? Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja. Lecz gdy spoglądam przed siebie w biel drogi, zawsze ktoś jeszcze idzie obok ciebie. — tak o tajemniczym wędrowaniu do Emaus opowiadał w jednym ze swoich wierszy T. S. Eliot. Ta wędrówka doprowadziła uczniów Jezusa do spotkania, a spotkanie za stołem — do wiary. Nie brakuje dziś ludzi z sercami pełnymi wątpliwości, zmieszanych na duchu wskutek chaosu idei, słów, zawiedzionych nadziei i niespełnionych marzeń. „Ja jestem!” — mówi do nich Chrystus. Tylko tyle i aż tyle.
Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących, zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na duchu. Pośród nich, tak często odnajduję siebie. Ześlij im, o Zmartwychwstały, pocieszenie i napełnij ich serca swoim światłem.
Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy w dniu 15 kwietnia Niedzielę Biblijną oraz drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
Po powrocie do domu otwórzmy rodzinną Biblię i przeczytajmy fragment Słowa Bożego.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 15 kwietnia, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na remont kaplicy szpitalnej w Trzciance.

  10 kwietnia 2018 r.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
Szkolne Koło Misyjne działające w Katolickiej Szkole Podstawowej organizuje
koncert charytatywny na rzecz Madagaskaru.
Odbędzie się on w środę 11 kwietnia o godz. 17.00 w auli szkolnej przy ulicy Spokojnej 2. Podczas spotkania będą prezentowane talenty sceniczne. Wystąpią uczniowie szkoły katolickiej, a niespodzianką będzie prezentacja zaproszonego specjalnego gościa.
W trakcie koncertu będzie można będzie nabyć bilet stanowiący cegiełkę — dowolną opłatę przeznaczoną na rzecz potrzebujących dzieci na Madagaskarze będących podopiecznymi placówki misyjnej prowadzonej przez saletyna ks. Mariana Sajdaka.
Serdecznie zapraszamy!

  9 kwietnia 2018 r.  

Druga Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego 2018
Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
(... z pieśni „Jezu, ufam Tobie!” /słowa: ks. Wacław Kurowski/)
W dniu 8 kwietnia, w Drugą Niedzielę Wielkanocną, wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. W naszym kościele podczas uroczystej Sumy ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS dokonał poświęcenia kopii łaskami słynącego obrazu „Jezu ufam Tobie” z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

  8 kwietnia 2018 r.

El Greco, „Zwiastowanie” Kolor liturgiczny - biały
Dzień 9 kwietnia 2018 – poniedziałek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Z wielkopostnego wyciszenia wchodzimy w radosne uwielbienie Boga, który przeprowadza swój zbawczy zamysł w dialogu z człowiekiem. Maryja z Nazaretu nie jest postawiona przed faktem dokonanym. Na przekazane Jej słowo, które zwiastuje narodzenie się Syna Bożego pośród ludzi, daje odpowiedź wiary. Przyjmuje wolę Boga, oddaje się Mu, aby mogły wypełnić się Jego plany. Odwieczne Słowo staje się ciałem. W Służebnicy Pańskiej poczyna się Jezus — Sługa, Odkupiciel świata.
Anna Foltańska, „Oremus” Wielki Post 2016, s. 146
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z całym katolickim światem, przeżywamy Dzień Świętości Życia, zainspirowany słowami papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 r. — proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.
W naszej parafii w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste ślubowanie dla każdego, kto zobowiąże się do modlitwy w intencji dziecka poczętego.

  8 kwietnia 2018 r.

Ikona Anastasis („Zmartwychwstanie”)

W Niedzielę, 8 kwietnia, Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, obchodzi Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym Braciom w Wierze życzymy wesołych oraz błogosławionych Świąt Paschalnych...

  7 kwietnia 2018 r.

Adolf Hyła, Jezu ufam Tobie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 8 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Czytania mszalne: Dz 4,32-35; Ps 118,1.14.13-14.22-24; 1J 5,1-6; J 20,29; J 20,19-31.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. [...] Niech orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny rozchodzi się na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. [...] W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!
św. Jan Paweł II
Niedziela Miłosierdzia Bożego, która otwiera Tydzień Miłosierdzia, jest zaproszeniem Jezusa Zmartwychwstałego do czynienia przez nas miłosierdzia — przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
Zapraszamy do naszego kościoła na godz. 15.00, by zawierzyć swoje życie i cały świat Bożemu Miłosierdziu.
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest również świętem patronalnym Caritas Polska.
Z tyłu kościoła znajduje się puszka miłosierdzia przeznaczona na cele charytatywne realizowane w diecezji i parafii.

  4 kwietnia 2018 r.

Oktawa Paschy
Dzięki składajmy Panu, bo wieczna jest jego łaska.
Z grobu powstał On dziś, a noc jest pełna blasku!
Chcę dziękować mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
(... z pieśni)
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.
Z tego względu w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  3 kwietnia 2018 r.

Akcja Caritas
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
 
Gorąco dziękujemy...
... piekarni Rogalik za ofiarowanie chlebków;
... wolontariuszom parafialnego Caritas za wykonanie i rozprowadzanie baranków wielkanocnych.
Za dar waszych serc składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

  2 kwietnia 2018 r.  

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Wielkanoc 2018 - Wigilia Paschalna
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział».
(Mt 28,5-6)
 
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!...
W nocy, z 31 marca na 1 kwietnia, w czytelnych znakach liturgicznych Wigilii Paschalnej przeżywaliśmy Zmartwychwstanie Jezusa, aby ogłosić je światu w uroczystej Procesji Rezurekcyjnej ulicami naszego miasta...

  2 kwietnia 2018 r.

Giotto di Bondone, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 2 kwietnia – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg nas upewnia, że świat naprawdę należy do Niego. Nikt ani nic nie jest w stanie przeszkodzić w realizacji Jego zbawczych planów. Dla nas wydarzenie to jest świadectwem, że dobro i miłość ostatecznie zwyciężają. Skoro Chrystus zmartwychwstał, to nawet nasze upadki i grzechy, odkupione Jego krwią przelaną na krzyżu, nie są w stanie nam zaszkodzić. Bóg ma moc nas uzdrowić, a rany grzechu uleczyć balsamem swego miłosierdzia. Wielkanoc to święta nadziei, która już się wypełnia. To czas, przez który Bóg przywraca utraconą godność każdemu człowiekowi, nawet największemu z grzeszników.
Chryste, przez Twoje Zmartwychwstanie usuń z mego serca lęk i niepewność. Spraw, bym uwierzył w miłość, którą mi okazałeś, oddając życie dla zbawienia świata.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane jak w każdą Niedzielę.

  1 kwietnia 2018 r.  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Wielka Sobota 2018 - Święcenie pokarmów
Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele...
(...ze starożytnej homilii na Wielką Sobotę)
W dniu 31 marca, w Wielką Sobotę trwaliśmy w adoracji Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim i zgodnie z tradycją święciliśmy pokarmy na stół Wielkanocny.

  1 kwietnia 2018 r.

Andrea da Firenze, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 1 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4; Sekwencja
Wielkanocna – Victimae Paschali; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9 lub Łk 24,13-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ilekroć w moim życiu światło zwycięża nad ciemnością, tylekroć dzieje się w nim coś ze Zmartwychwstania. Wielkanoc jest zaproszeniem, aby nie tylko słuchać Jezusa i Jego uczniów opowiadających o tym, co się stało, ale aby doświadczyć we własnym życiu tego światła, tej nadziei i tej radości, których źródłem może być tylko zmartwychwstały Pan.
Panie, Ty przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie przemieniłeś smutek uczniów w radość wieczną, udziel także mnie tej łaski, bym się stał Twoim prawdziwym świadkiem.

  31 marca 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielka Sobota
Tintoretto, Złożenie do grobu
Triduum Paschalne – Dzień III: Adoracja przy Grobie Pańskim.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób [...]. Tam to więc, [...] złożono Jezusa. (J 19,41-42)

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 6.00, Jutrznia o godz. 9.00, poświęcenie pokarmów w godz. 9.30 – 14.00 (co pół godziny).
✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦
Fra Angelico, Zmartwychwstanie Chrystusa i kobiety u grobu
Triduum Paschalne – Dzień III: Wigilia paschalna.
Kolor liturgiczny - biały
Czytania Wigilii Paschalnej: Rdz 1,1-2,2; Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c; Rdz 22,1-18; Ps 16,5.8-11; Wj 14,15-15,1; Wj 15,1-2.4-5.17-18; Iz 54,4a.5-14; Ps 30,2.45-6.11-13; Iz 55,1-11; Iz 12,2.3-5; Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19,8-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,2-3, Ps 43,3.4; Rz 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mt 28,1-10.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego [Chrystusa] śmierci, zostaliśmy z Nim [Chrystusem] złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim [Chrystusem] złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. (Rz 6.5)

Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 21.00, a po jej zakończeniu wyruszy Procesja Rezurekcyjna ulicami miasta.

  31 marca 2018 r.  

WIELKI TYDZIEŃ – Wielka Sobota
Wielki Piątek 2018
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)

W dniu 30 marca — w Wielki Piątek — celebrowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej. W jej centrum znajduje się Krzyż Chrystusa.

  30 marca 2018 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielki Piątek
Tintoretto, Ukrzyżowanie Kolor liturgiczny - czerwony
Triduum Paschalne – Dzień II: Liturgia Męki Pańskiej.
Czytania: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25;
Hbr 4,14-16; 5,7-9; Flp 2,8-9; J 18,1-19,42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)
Liturgia Męki Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Liturgii przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Grobu Pańskiego.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 20.00 ÷ 21.00 — Grupa Modlitewna Św. O. Pio, Duszpasterstwo Hospicjum, 21.00 ÷ 22.00 — Żywy Różaniec, III Zakon, 22.00 ÷ 23.00 — Straż Honorowa, Liturgiczna Służba Ołtarza Starszych, 23.00 ÷ 24.00 — Neokatechumenat.

  30 marca 2018 r.  

WIELKI TYDZIEŃ – Wielki Piątek
Wielki Piątek 2018
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)

Wczoraj, 29 marca, w Wielki Czwartek o godz. 19.00, Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to także Dzień Kapłanów – szafarzy Najświętszego Sakramentu i Słowa Bożego...

  29 marca 2018 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielki Czwartek
Tintoretto, Ostatnia Wieczerza Kolor liturgiczny - biały
Triduum Paschalne – Dzień I: Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Czytania mszalne: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Ołtarza Adoracji.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 21.00 ÷ 22.00 — ARS i Radio Maryja, 22.00 ÷ 23.00 — Domowy Kościół i Krąg Biblijny, 23.00 ÷ 24.00 — młodzież, Wspólnota Modlitwy Uwielbienia.

  28 marca 2018 r.

WIELKI TYDZIEŃWielka Środa
Akcja Caritas
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
 
Trwa wielkanocna akcja Caritas parafii:
 • od Wielkiego Czwartku do Wielkiego Piątku od godz. 10.00 przed kościołem będzie można nabywać:
  • baranki wielkanocne z masła (5 zł),
  • chlebki na stół wielkanocny (5 zł).

  Całkowity dochód z tej akcji będzie przeznaczony na działaność Caritas parafii.

  Za hojność waszych serc składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
  Caritas Parafii

  27 marca 2018 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Wtorek
Akcja poboru krwi - Spokrewnieni Służbą 2018
I zostaną w mej myśli, — i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” Akt I Scena 1.)
W środę, 28 marca, przy Straży Pożarnej w Trzciance (ul. Broniewskiego nr 13.) od godz. 9.30 do godz. 14.30 odbędzie się
 A K C J A   P O B O R U   K R W I .
Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu SpoKREWnieni Służbą, którego organizatorami są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. W Trzciance wspiera ją Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Ogólnopolska zbiórka krwi jest organizowana dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

  27 marca 2018 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Wtorek
Sakrament Pojednania
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
(Mk 1,15)
Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św. przygotowującej do przeżywania Świąt Wielkanocnych:
 • we wtorek od godz. 16.00 do 18.00,
 • w środę od godz. 8.15 do 9.00, oraz od godz. 16.00 do 18.00
Prosimy dobrze wykorzystać ten czas.
Niech Spowiedź św. nie będzie odkładana na ostatnią chwilę!

  26 marca 2018 r.  

WIELKI TYDZIEŃWielki Poniedziałek
Niedziela Palmowa 2018
Dzieci hebrajskie, niosąc gałązki oliwne
Wyszły naprzeciw Pana, wołając i mówiąc:
Hosanna na wysokości!
(antyfona)
Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, która w tym roku przypadła 25 marca, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W czytelnych znakach bogatej liturgii będziemy przeżywać Ostatnią Wieczerzę, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela.

  25 marca 2018 r.  

WIELKI TYDZIEŃNiedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Droga Krzyżowa 2018
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16, 24)
W dniu 23 marca, po Mszy św. wieczornej, jak w każdy piątek przed Niedzielą Palmową, na ulice Trzcianki wyruszyli mieszkańcy miasta, by w uroczystym nabożeństwie Drogi Krzyżowej podążać za cierpiącym Chrystusem, niosąc swoje krzyże dnia powszedniego...

  25 marca 2018 r.  

WIELKI TYDZIEŃNiedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
V Jarmark Wielkanocny
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość? Innym sprawić radość.
(Wilhelm Keppler)
W piątek, 23 marca, zgodnie z kilkuletnim już zwyczajem, w naszym mieście odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, przy współpracy Trzcianeckiego Domu Kultury. W barwnej ofercie, obok kiermaszu wyrobów warsztatowych o tematyce swiątecznej, tradycyjnie znalazły się również prezentacje i kiermasze produktów regionalnych, a także atrakcje dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

  24 marca 2018 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 25 marca – VI Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Czytanie przed procesją z palmami: Mk 11,1-19.
Czytania mszalne: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
(Flp 2, 6–11)
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.
(Modlitwa św. Ignacego z Loyoli)
Uroczyste poświęcenie palm i procesja wokół kościoła odbędzie się o godz. 11.00. Palmy będą święcone również podczas pozostałych Mszy św.
Jak co roku, przed każdą Mszą św. członkowie III Zakonu Franciszkańskiego będą rozprowadzać palmy.
Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczystości Wielkiego Tygodnia.

  19 marca 2018 r.

Od Niedzieli 4 marca, w ramach pomocy Polakom na Kresach, w naszym kościele jest wystawiony kosz na artykuły chemii gospodarczej, zabawki oraz trwałe artykuły spożywcze.
Zebrane materiały dostarczone zostaną pod koniec marca do polskich rodzin mieszkających na Litwie.

  18 marca 2018 r.  

Sakrament Bierzmowania 2018
Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.
(... z pieśni)
W sobotę, 17 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 ks. biskup Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Opiekunami wszystkich przystępujących do sakramentu byli ks. Mariusz Domaradzki MS i br. Marek Pis MS.

  17 marca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 18 marca – V Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim wyrok śmierci. Biorąc udział w napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił policjanta i zranił jednego z przechodniów. Francuski sąd wymierzył mu najsurowszą karę. W więziennej celi przeżył on głębokie nawrócenie.
O swoim odkrywaniu Chrystusa i wierze opowiedział w dzienniku, który zaczął pisać na dwa miesiące przez śmiercią. Dedykował go swojej siedmioletniej córce Weronice. Kiedy związano mu ręce i wyprowadzono z celi, by wykonać wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo całował swego Pana i wśród wielkiego wzruszenia wszystkich świadków poszedł w milczeniu na szafot. Ofiarował życie za nawrócenie swojego ojca, za wszystkich, których kochał, oraz za ofiary przestępstwa. Został stracony w dzień wspomnienia św. Teresy z Lisieux.
Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś własne życie dla zbawienia świata. Nie ma nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet największego grzesznika, przelałeś na krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę wielką miłość do mnie.
W V Niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt, że nie widzimy krzyża — jest zasłonięty. Dlatego już dziś, mając przed naszymi oczami jego zasłonięty wizerunek, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii, i w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Uroczyste odsłonięcie krzyża nastąpi w Wielki Piątek.
W ramach pomocy Polakom na Kresach od Niedzieli 4 marca przez dwa tygodnie wystawiony jest w kościele kosz na artykuły chemii gospodarczej, zabawki oraz trwałe artykuły spożywcze.
Zebrane materiały dostarczone zostaną pod koniec marca do polskich rodzin mieszkających na Litwie.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie
1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette.
Informujemy, że Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii. Szczegółowe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń, ulotkach i materiałach reklamowych z tyłu kościoła oraz na naszej stronie internetowej...

  17 marca 2018 r.  

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
(Łk 9,23)
W piątek, 16 marca, Mszą św. o godz. 20.30 rozpoczęła się w naszym kościele Ekstremalna Droga Krzyżowa. Uczestnicy tego niezwykłego nabożeństwa w samotnym, cichym 45-kilometrowym marszu w ciemności mają możliwość poczucia drogi krzyżowej inaczej niż zwykle, bo z wielkim zaangażowaniem fizycznym i modlitewnym. To jest prawdziwe ćwiczenie, a człowiek rzeczywiście może być potem wewnętrznie przemieniony.

  16 marca 2018 r.

Sakrament Bierzmowania
Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy.
(...z pieśni)
W sobotę, 17 marca, o godz. 12.00 ks. biskup Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, udzieli naszej młodzieży
SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
(kandydaci i świadkowie przychodzą 30 minut przed rozpoczęciem liturgii)
Módlmy się wszyscy w intencji tych młodych ludzi, na których spłynie moc Ducha Św., aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów...

  15 marca 2018 r.  

Rekolekcje wielkopostne 2018
Od Niedzieli 11 marca do środy 14 marca, trwały w naszym kościele parafialnym rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił rekolekcjonista ks. Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11,28-29)

  12 marca 2018 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą...
... o przekazanie 1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Informujemy, iż Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń, ulotkach i materiałach reklamowych dostępnych z tyłu kościoła, a także na naszej stronie internetowej — zobacz...

  11 marca 2018 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)
Trwa Wielki Post — szczególny czas dla ludzi wiary.
Modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.
Przypominamy, że w ciągu całego okresu Wielkiego Postu należy powstrzymywać się od udziału w zabawach.
Przez cały okres Wielkiego Postu, w kościele pod chórem, jest wystawiony tzw. kosz św. Franciszka. Można tam składać artykuły żywnościowe i chemiczne. Będą one przeznaczone dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.
Przez cały czas trwania Wielkiego Postu, po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.

  10 marca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - rozowy
Dzień 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Radości — Laetare
Czytania mszalne: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 ; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie wierzy, już został osądzony”. Czy to oznacza, że ktoś deklarujący się jako niewierzący nie powinien liczyć na Boże miłosierdzie? Czy musimy pogodzić się z tym, że ktoś z naszych przyjaciół, rodziców czy dzieci nie znajdzie po śmierci miejsca w królestwie Bożym?
Mądry poeta ks. Jan Twardowski zalecał, by wsłuchać się w słowa modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi Boga podczas Mszy św.: „Pamiętaj, Panie, o tych, których wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że powinniśmy mieć nadzieję, że jest wiara w sercu człowieka, którą zna Bóg, choć my dostrzec jej nie umiemy.
Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko od Ciebie. Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. Za zbuntowanych i błąkających się po duchowych bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich dróg, by znaleźli dom w Twoich Boskich ramionach. Bądź, proszę, przewodnikiem również na mojej drodze.
W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy czas rekolekcji wielkopostnych, które prowadzi krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” ks. Paweł Dubowik. Niech Pan udziela mu swojego Ducha i obdarzy błogosławieństwem Bożym.
Taca zbierana na zakończenie rekolekcji w środę 14 marca będzie wyrazem naszej wdzięczności za głoszone Słowo.
Przez całą Niedzielę 11 marca po Mszach św. przed kościołem, a w ciągu tygodnia w Księgarni La Salette, będzie można nabyć nowy numer „La Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” wraz z naszą gazetą parafialną „Światło z La Salette”.
Od Niedzieli 11 marca, po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
W Niedzielę 11 marca, od godz. 8.30 do godz. 14.00 harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą sprzedawać ciasto przed kawiarenką Domu Parafialnego.
Serdecznie zapraszamy do skosztowania przepysznych wypieków!

  6 marca 2018 r.  

287. Rocznica Nadania Trzciance Praw Miejskich
W sobotę, 3 marca, obchodziliśmy 287. rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich. Od kilku lat uroczystość ma oficjalny charakter obchodów Urodzin Miasta. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza św. w intencji miasta i mieszkańców. Po zakończeniu Mszy św., podczas uroczystej akademii w Hali Sportowo-Widowiskowej, wręczane są m.in. Trzcianeckie Sarenki — doroczne wyróżnienia Burmistrza Trzcianki nadawane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta.
Miło nam oznajmić, że Sarenkę w kategorii osobowość otrzymał ks. Wawrzyniec Skraba MS — proboszcz naszej parafii, natomiast w kategorii kultura — nasza Biblioteka Parafialna (nagrodę odebrali: pan Edwin Klessa, pani Krystyna Kowalska, pani Janina Brzozowska).

  5 marca 2018 r.

Od Niedzieli 4 marca, w ramach pomocy Polakom na Kresach, przez dwa tygodnie wystawiony jest w kościele kosz na artykuły chemii gospodarczej, zabawki oraz trwałe artykuły spożywcze.
Zebrane materiały dostarczone zostaną pod koniec marca do polskich rodzin mieszkających na Litwie.

  4 marca 2018 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)
Trwa Wielki Post — szczególny czas dla ludzi wiary.
Modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.
Przypominamy, że w ciągu całego okresu Wielkiego Postu należy powstrzymywać się od udziału w zabawach.
Przez cały okres Wielkiego Postu, w kościele pod chórem, jest wystawiony tzw. kosz św. Franciszka. Można tam składać artykuły żywnościowe i chemiczne. Będą one przeznaczone dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.

  3 marca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków.
Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie, człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność. Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą.
W ramach pomocy Polakom na Kresach od Niedzieli 4 marca przez dwa tygodnie wystawiony jest w kościele kosz na artykuły chemii gospodarczej, zabawki oraz trwałe artykuły spożywcze.
Zebrane materiały dostarczone zostaną pod koniec marca do polskich rodzin mieszkających na Litwie.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie
1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette.
Informujemy, że Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii. Szczegółowe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń, ulotkach i materiałach reklamowych z tyłu kościoła oraz na naszej stronie internetowej...

  2 marca 2018 r.

W sobotę 3 marca, zapraszamy na spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych ze szkół średnich. Odbędzie się ono o godz. 10.00 w kościele.
Obecność jest obowiązkowa!

  1 marca 2018 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W czwartek, 1 marca, obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ojczyzna to nie tylko tradycja, sentymenty... Naród niesie ze sobą powinność moralną: zobowiązuje do szacunku, pamięci, wierności, ofiary, pracy i zachowania godności narodowej. — św. Jan Paweł II.

  27 lutego 2018 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą...
... o przekazanie 1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Informujemy, iż Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń, ulotkach i materiałach reklamowych dostępnych z tyłu kościoła, a także na naszej stronie internetowej — zobacz...

  25 lutego 2018 r.

Informujemy, że z posługą duszpasterską do chorych z naszej parafii udamy się w czwartek 22 marca od godz. 15.00.

  24 lutego 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 25 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19;
Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze Tabor? Dlatego tak się dzieje, bo tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego pragnienia i najskrytsze marzenia. Na górze Tabor w przemienionym ciele Chrystusa apostołowie ujrzeli obraz zmartwychwstałego i chwalebnego ciała.
Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego Bóg stworzył człowieka. I to dlatego dobrze im było na tej górze. Odczuli przedsmak wiecznego szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc razem z Bogiem.
Chryste, prawdziwy Boże, który na górze Tabor przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i apostołów, pozwól mi zanurzyć się w świetle Twojej chwały i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie
1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette.
Informujemy, że Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii. Szczegółowe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń, ulotkach i materiałach reklamowych z tyłu kościoła oraz na naszej stronie internetowej...

  20 lutego 2018 r.

Informujemy, że ze względu na czas ferii zimowych rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się 11 marca — w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu.
Natomiast sakrament bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w sobotę 17 marca o godz. 12.00.

  19 lutego 2018 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)
Trwa Wielki Post — szczególny czas dla ludzi wiary.
Modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  18 lutego 2017 r.

Informujemy, że od Niedzieli 4 marca do piątku 9 marca w parafii Matki Bożej Saletyńskiej odbędzie się
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
Przypominamy, że dla planujących w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego ukończenie kursu jest obowiązkowe!

  17 lutego 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 18 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 9, 8-15; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści trudnych dni zmagań Jezusa na pustyni. Czterdzieści długich dni i nocy samotności, prób i walki. W pokusie najgorszą rzeczą jest uznanie, że jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę, walcząc razem z nami.
Jest szczególnie blisko, choć nasze przeczucie może temu przeczyć. On jednak nigdy nie zostawia swoich dzieci w niebezpieczeństwie. Chrystus, który sam walczył na pustyni, wie przecież doskonale, że tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy i zło.
Moja pomoc w imieniu Pana! Mój ratunek i moja siła są w Tobie, Panie Jezu. Bądź przy mnie w trudnych doświadczeniach i próbach. Umacniaj mnie Twoją łaską.
W Niedzielę, 18 lutego, zapraszamy na comiesięczny
Wieczór Uwielbienia Jezusa.
Odbędzie się on o godz. 19.00 w naszym kościele pod hasłem „Pięć razy nic”.
✰ ✰ ✰
Także w Niedzielę, 18 lutego, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem kościoła i Domu Parafialnego.

  14 lutego 2018 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Rozpoczął się Wielki Post — szczególny czas dla ludzi wiary.
Modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  13 lutego 2018 r.

Popielec Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 14 lutego – Środa Popielcowa.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18.

W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz.: 7.15, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. przyjmiemy na znak pokuty popiół posypany na głowę.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Popiół na naszych głowach przypomina nie tylko o tym, że Bóg nas stworzył z niczego, ale również o tym, że kiedyś w proch obrócimy się zarówno my sami, jak i nasze plany i ambicje, jeśli nie będą oparte na Ewangelii Chrystusowej. A Ewangelia wymaga od nas wiary i wzywa do nawrócenia. Ten akt wewnętrznej przemiany powinien dokonać się na trzech poziomach: najpierw w relacji do bliźnich przez jałmużnę, ofiarowanie siebie, potem w stosunku do Boga przez modlitwę i oddanie Mu należnej chwały, by w końcu dokonać uporządkowania własnego wnętrza przez post, czyli zaparcie się siebie.
O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2006, s. 4

  10 lutego 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 11 lutego – VI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 ; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywać w odosobnieniu, poza obozem, mieć rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy skazani byli na izolację.
Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt z nas nie musi wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie.
W Niedzielę, 11 lutego, przypada
Światowy Dzień Chorego.
Namaszczenie chorych odbędzie się po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 9.30 w naszym kościele.
✰ ✰ ✰
Także w Niedzielę, 11 lutego, rozpoczyna się
51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  4 lutego 2018 r.  

Spotkanie autorskie ks. Łukasza Nowaka MS
W piątek, 2 lutego, w trzcianeckim Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbyło się spotkanie autorskie ks. Łukasza Nowaka MS. Było ono związane z promocją drugiego tomu Źródeł do dziejów Ziemi Trzcianeckiej, pt. „Kopiariusz dokumentów wydanych przez Andrzeja Radolińskiego dla klucza radosiewskiego (Radosiew, Gajewo, Górnica, Jędrzejewo, Runowo, Siedlisko) oraz miasta Radoliny i okolicznych miejscowości w latach 1757-1772”. Książka ukazała się dzięki sfinansowaniu przez Bibliotekę Parafialną w Trzciance.

  3 lutego 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 4 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6; 1 Kor 9, 16-19. 22-23;
Mk 1, 29-39.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Świat naznaczony jest chorobami, wypadkami, tragicznymi splotami wydarzeń. Nawet wiara nie zdoła uchronić nas przed doświadczeniem poważnych kryzysów. Jednak nam, którzyśmy usłyszeli Dobrą Nowinę i przyjęli jej moc, dane jest światło nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. To światło jest wszystkim niezbędne do życia, dlatego świadomi rozmiarów ludzkiego bólu i rozpaczy jako chrześcijanie stawajmy się szafarzami nadziei, która podnosi i leczy złamanych na duchu.

  1 lutego 2018 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – piątek.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Czytania mszalne: Ml 3, 1-4; Ps 24, 7-8. 9-10; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40.

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.
W tym dniu w naszym kościele Msze św. będą odprawiane według następującego porządku: o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. Podczas każdej Eucharystii odbędzie się poświęcenie świec zwanych gromnicami.

  29 stycznia 2018 r.  

Koncert kolęd
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem
pod skrzydłami Twemi!
(J. Kochanowski, Pieśń XXV)
W sobotę, 27 stycznia, obchodziliśmy 73 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Msza św. w tym dniu w naszym kościele o godz. 16.00 była odprawiana w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki – tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli. W świątyni nie zabrakło przedstawicieli władz miasta oraz mieszkańców.

  27 stycznia 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 28 stycznia – IV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Szatan na różne sposoby próbuje wmówić człowiekowi, że Bóg jest jego wrogiem. Od tego zaczęła się historia grzechu. Już pierwsi rodzice w raju postanowili przechytrzyć swojego Stwórcę i być jak On. Zły nie zrezygnował z oskarżycielskiego tonu wobec Boga. Ileż to razy kusi nas, byśmy spróbowali na czymś przyłapać Boga, obrazili się na Niego, bo nie dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo przestali Go słuchać, bo wydaje się nam, że wymagania stawiane w Ewangelii są nierealistyczne.
Jeśli rozpoznajesz w sobie ten szyderczy i zwodniczy szept Złego, pomódl się, by dziś w twoim domu rozległo się stanowcze Jezusowe: „Milcz i wyjdź z niego!”.
Panie Jezu Chryste, wierzę i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Nie pozwól mi nigdy zwątpić w Ciebie i ulec pokusie niewiary.
W Niedzielę, 28 stycznia, zapraszamy do wspólnego śpiewu kolęd razem z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance.
Spotkanie odbędzie się po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00.

  26 stycznia 2018 r.

27 stycznia 1945 - 27 stycznia 2017
W sobotę 27 stycznia b.r. Trzcianka obchodzi 73 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Mija już siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Wjechała na gąsienicach sowieckich czołgów, może nie ta wyśniona, ale przecież nasza, własna, wołająca głosem polskiego papieża:
»Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.«

O godz. 16.00, w kościele pw. św. J. Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki — tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli...

  24 stycznia 2017 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Informujemy, iż Fundusz wspiera dzieci i młodzież także z naszej parafii.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń, ulotkach dostępnych z tyłu kościoła i materiałach reklamowych, a także na naszej stronie internetowej — zobacz...

  20 stycznia 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 21 stycznia – III Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jon 3,1-5. 10; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzień Babci to okazja do podziękowania Bogu za dar życia. Najpierw własnego, a później za dar życia naszych rodziców i dziadków. To dzięki ich miłości możemy cieszyć się dniem dzisiejszym. Święty Efrem, syryjski poeta i teolog, porównywał życie ludzkie do palców jednej ręki. Jest ono krótkie jak rozpiętość naszej dłoni.
Kolejne etapy życia różnią się od siebie niczym poszczególne palce. Nikt jednak o zdrowych zmysłach nie powie, że któryś z palców jest niepotrzebny. By dłoń była sprawna, potrzeba wszystkich pięciu. Podobnie jest z naszym życiem. Aby było szczęśliwe, potrzeba wypełnić sensem każdy z jego etapów. Nie powinniśmy nigdy uważać, że jesteśmy już niepotrzebni Bogu i innym.
Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci za dar mojego życia, za każdą jego chwilę. Dziękuję, że zawsze jesteś blisko mnie i nigdy mnie nie opuszczasz. Pragnę z Twoją pomocą cieszyć się pełnią życia. Wierzę, że jest to możliwe, kiedy Ty jesteś ze mną.
W Niedzielę, 21 stycznia, o godz. 12.30 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji sybiraków.
Po Mszy św. Zarząd Związku Sybiraków Koło w Trzciance serdecznie zaprasza do sali Domu Parafialnego na spotkanie opłatkowe.
✰ ✰ ✰
Serdecznie zapraszamy w Niedzielę, 21 stycznia, do naszego kościoła na godz. 19.00 na comiesięczny
WIECZÓR UWIELBIENIA JEZUSA
pod hasłem „Kim jesteś? — spotkanie przy studni”.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 21 stycznia, taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na renowację bocznego ołtarza z obrazem Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele.
✰ ✰ ✰
Też w Niedzielę, 21 stycznia, po Mszy św. przed kościołem będzie można jeszcze nabyć „Ewangelię. Słowo na każdy dzień”. Ta praktyczna pozycja umożliwia żywy, codzienny kontakt ze Słowem Bożym przez cały rok.
✰ ✰ ✰
Harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zapraszają na pyszne ciasto od godz. 8.30 do godz. 14.00 w Domu Parafialnym.

  19 stycznia 2018 r.

Wizyta duszpasterska
W czwartek, 18 stycznia, naszej parafii zakończyła się wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Składamy „Bóg zapłać” za serdeczne przyjęcie w domach, wspólną modlitwę, podzielenie się swoimi problemami, uwagami i radościami. Dziękujemy również za ofiary składane podczas tych spotkań.
Niech Pan czuwa nad Wami i obficie Wam błogosławi.
ks. Wawrzyniec Skraba MS

  16 stycznia 2018 r.  

Koncert kolęd
Triumfy Króla niebieskiego, zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów,
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
(... z kolędy)
W Niedzielę, 14 stycznia, w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela ponownie rozbrzmiały przepiękne kolędy i pastorałki. Tym razem był to koncert chórów: „Tęcza” z Zakrzewa, „Milenium” z Ujścia, „Pasjonata” z Trzcianki oraz Zespół TDK „Malwy” z Siedliska.

  14 stycznia 2018 r.

Światło z La Salette LISTOPAD/STYCZEŃ 2018
Od SOBOTY 13 stycznia i NIEDZIELI 14 stycznia
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 15 stycznia – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  13 stycznia 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 14 stycznia – II Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40(39),2ab i 4ab.7-8a.8b-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
J 1,41b.17b; J 1,35-42.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Żeby poznać Jezusa, trzeba Go pokochać. Nie wystarczy wziąć do ręki jedną z wielu biografii Mistrza z Nazaretu. Na niewiele się zda przeczytanie wszystkich czterech Ewangelii. To za mało, by Go prawdziwie poznać. Do tego potrzebna jest miłość, która otwiera na spotkanie z Bogiem.
Podobnie nie wolno głosić prawdy o Nim w oderwaniu od miłości. Jak zauważa jeden ze współczesnych teologów, nawet nie wypadałoby Go głosić innym ludziom, gdybyśmy Go nie kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie umieją mówić o Nim nawet swoim dzieciom?
Boże, poślij do mnie Ducha Świętego. Niech On rozpala moje serce żarliwą miłością, rozświetla mój umysł światłem prawdy i dodaje mocy w odważnym głoszeniu Chrystusa.
W Niedzielę, 14 stycznia, w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 12.30 odbędzie się
K O N C E R T  K O L Ę D
w wykonaniu chórów z Zakrzewa, ze Starej Wiśniewki, z Ujścia i Trzcianki.
Koncert został zorganizowany przy współpracy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki Piła i naszej parafii.
Serdecznie zapraszamy!

  11 stycznia 2017 r.

W Niedzielę, 14 stycznia, po Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się w Domu Parafialnym spotkanie formacyjno-opłatkowe Straży Honorowej.

  9 stycznia 2018 r.

Wizyta duszpasterska
W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
Mieszkańców nowo wybudowanych domów i bloków prosimy o zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
Przez cały czas trwania kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00.
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30–18.00.

  8 stycznia 2018 r.  

Koncert kolęd polskich
W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi dziś nam narodzonemu!
(... z kolędy)
W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia, maestro Tomasz Zagórski zaprosił wszystkich na „Koncert kolęd polskich”. W programie znalazły się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w opracowaniu na chór, solistów, organy, smyczki i harfę.

  8 stycznia 2018 r.  

Siostry felicjanki z Gębic wraz z wychowankami z Zespołu Placówek Oświatowych Nasz Dom
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
(... z kolędy)
W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia, gościliśmy w naszej parafii siostry felicjanki z Gębic wraz z wychowankami z Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom”. Na Mszach św. od godz. 8.00 do godz. 12.30 liturgię ubarwiał chórek wychowanek, a felicjanki prezentowały gębicki „Nasz Dom”.

  7 stycznia 2018 r.  

IV Orszak Trzech Króli
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
(... z kolędy)
W sobotę, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł IV Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Cieszymy się, że jako społeczność parafialna i miejska możemy uczestniczyć w tych niewątpliwie największych na świecie jasełkach. Weszły już one na stałe do świątecznej tradycji naszego miasta.

  7 stycznia 2018 r.

Ikona Bożego Narodzenia
W dniu 7 stycznia Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, przeżywa pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Szczególnie bogata Liturgia obejmuje trzy świąteczne dni — 7, 8 i 9 stycznia.
Życzymy naszym Braciom wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego Nowego Roku!

  6 stycznia 2018 r.

Bartolomé Esteban Murillo, Chrzest Jezusa (ok. 1655), Staatliche Museen, Berlin Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 7 stycznia – Niedziela.
Niedziela Chrztu Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6-11.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zesłanie Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu miało potwierdzić, że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na potrzeby obecnych tam osób, gdyż Jezus i tak był już od dnia swoich narodzin pełen Ducha Świętego. Takie zewnętrzne znaki były potrzebne, aby ludzie mogli zrozumieć prawdy wiary. Także dzisiaj Kościół posługuje się znakami i obrzędami. Są one nam potrzebne, abyśmy łatwiej mogli przyjąć prawdy wiary. Nie rezygnujmy zbyt łatwo z praktyk religijnych. Czasem wydaje się nam, że można być wierzącym, ale nie praktykującym.
Gdyby tak było, to Jezus także zrezygnowałby z wszelkich zewnętrznych form. Nie przyjąłby chrztu ani nie odwiedzał świątyni. On jednak ustanowił w Kościele sakramenty, abyśmy z nich korzystali i dzięki nim znaleźli drogę do Boga.
Kościół jest wspólnotą, która prowadzi mnie do jedności z Bogiem i ludźmi. Dodaj mi, Panie, zapału, abym nigdy zbyt łatwo nie rezygnował z praktyk religijnych, ale dostrzegł w nich środek prowadzący do mojego uświęcenia.
Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. — św. Leon Wielki.
Czy pamiętam dzień i miejsce mojego chrztu?
Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły.
Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do dnia Matki Bożej Gromnicznej — dnia 2 lutego.
W Niedzielę, 7 stycznia, w naszej parafii na Mszach św. od godz. 8.00 do godz. 12.30, będziemy gościć siostry felicjanki z Gębic wraz z wychowankami z Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom”.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 7 stycznia, o godz. 19.00 w naszym Kościele odbędzie się
„Koncert kolęd polskich”,
który poprowadzi maestro Tomasz Zagórski.
Serdecznie zapraszamy!

  5 stycznia 2018 r.

Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 6 stycznia – sobota
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. streszcza zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę — to jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, jakby z jednego bloku. Nie zawahali się wobec trudów dalekiej podróży, bo serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na kiedy indziej, bo dusze ich były gotowe.
Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem.
Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą, wielkodusznością i gotowością mędrców. Wówczas na pewno poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego, którego serce szuka ze szczerą miłością.
Boże, który w dniu dzisiejszym, za przewodem gwiazdy, objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już, przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego Majestatu. (Mszał Polski: kolekta)
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
W naszym kościele będzie obowiązywał niedzielny porządek Mszy św. Taca zbierana w tym dniu jest przeznaczona na cele misyjne.
Tego dnia, podobnie jak w latach ubiegłych, przed kościołem członkowie III Zakonu Świętego Franciszka będą rozprowadzali kadzidło i kredę. Ich błogosławieństwo odbędzie się po każdej Mszy św.
✰ ✰ ✰
W tym dniu Mszą św. o godz. 11.00 w naszym kościele rozpoczniemy
IV Trzcianecki Orszak Trzech Króli.
Wyruszy on z parku 1 Maja o godz. 12.00 pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Trzcianka do udziału w największych ulicznych jasełkach.

  2 stycznia 2018 r.

Wizyta duszpasterska
W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
Mieszkańców nowo wybudowanych domów i bloków prosimy o zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
Przez cały czas trwania kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00.
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30–18.00.

  1 stycznia 2018 r.  

Nasza szopka bożonarodzeniowa i świąteczny wystrój kościoła
Do szopy, hej pasterze, do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg!
Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług.
(... z kolędy)
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki w dniu 1 stycznia kończymy oktawę Bożego Narodzenia. W kościele pozostaną świąteczne dekoracje i szopka bożonarodzeniowa. Będziemy też śpiewać kolędy. Pożegnamy się z nimi dopiero w Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Jednak póki co, zapraszamy do obejrzenia naszej szopki bożonarodzeniowej i świątecznego wystroju kościoła.

  1 stycznia 2018 r.

50 Światowy Dzień Pokoju
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax in hominibus bonae voluntatis.
Dzień 1 stycznia, pierwszy dzień nowego roku, jest obchodzony jako Światowy Dzień Pokoju.
Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku.
Spośród nich, obecnych w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22,5 mln stanowią uchodźcy. Ci ostatni, jak stwierdził mój umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju”. Aby je znaleźć, wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu.
Franciszek, papież
... z Orędzia Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 2018 r.
  1 stycznia 2018 r.  •  NOWY ROK — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

  31 grudnia 2017 r.

El Greco, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 1 stycznia – poniedziałek. Nowy Rok
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Czytania mszalne: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przez jedyne i niepowtarzalne macierzyństwo Maryi Bóg odpowiedział na odwieczną tęsknotę człowieka za oglądaniem chwały Boga i przebywaniem blisko Niego. Bogurodzica ukazuje nam „pogodne oblicze Boga” — Jezusa Chrystusa, najpierw poczętego przez wiarę w Jej sercu, a następnie w Jej łonie.
Maryja, która przyjęła odwieczne Słowo, nieustannie przypomina nam, że to nasze serce jest miejscem, w którym przyjmujemy Boga lub Go odrzucamy, miejscem naszego powstawania, jak i upadku.
(Ks. Wojciech Skóra MIC & Dorota Wojciechowska, „Oremus” styczeń 2003, s. 4)
O Najłaskawszy, Ty, który dla nas narodziłeś się z Dziewicy... nie gardź tymi, których swą ręką ukształtowałeś; okaż swoją miłość ludziom, o Najmiłosierniejszy! Wysłuchaj Tę, co Cię wydała na świat, Bogurodzicę orędującą za nami, i ratuj, Zbawicielu nasz, lud opuszczony. (Liturgia bizantyńska)
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy nowy rok 2018 oraz przeżywamy zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Pokoju.
Porządek Mszy św. jest taki, jak w każdą Niedzielę.
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w tym dniu!

  30 grudnia 2017 r.

Święto Świętej Rodziny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 31 grudnia – Niedziela.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Czytania mszalne: Rdz 15,1-6;21,1-3, Ps 105,1-6.8-9, Hbr 11,8.11-12.17-19,
Kol 3,15a.16a, Łk 2,22-40.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg odpowiada na pragnienie tych, którzy chcą Go spotkać. Często jednak jesteśmy niecierpliwi i chcemy doświadczać Jego obecności bez przygotowania. Symeon i Anna całe lata przygotowywali się na spotkanie z Nim. Nie oznacza to, że w tym okresie Bóg był nieobecny w ich życiu.
On zawsze jest z nami, ale abyśmy mogli to dostrzec, potrzebujemy głębokiej przemiany. On jest bliski ludziom, jest Emmanuelem, Bogiem z nami, ale my nie zawsze jesteśmy blisko Niego. Tajemnica spotkania z Bogiem polega nie tyle na Jego przyjściu, co na tym, że je dostrzeżemy. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi św. Paweł. Nie potrzebujemy szukać Go gdzieś daleko, jednakże musimy oczyścić nasze serca, abyśmy mogli Go dojrzeć.
Emmanuelu, naucz nas być tak blisko Ciebie, jak Ty jesteś blisko nas. Niech nasze życie będzie cierpliwym przygotowaniem na spotkanie z Tobą.
Przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny, której zawierzamy nasze rodziny:
Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy. Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.
31 grudnia jest ostatnim dniem roku kalendarzowego.
Tym razem ten szczególny moment przypadł na Niedzielę — w związku z tym nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Intencje mszalne z godz. 18.00 zostaną odprawione o godz. 16.00.
Po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za wszystko, co otrzymaliśmy z rąk dobrego Pana.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  29 grudnia 2017 r.  

Betlejemskie Światło Pokoju 2017
W Niedzielę, 24 grudnia, zawitało do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Zatroszczyli się o nie harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Po każdej Mszy św. udzielali parafianom światło z Groty Narodzenia, by rozświetliło wszystkie domy napełniając je miłością i pokojem.

  28 grudnia 2017 r.  

VII Jarmark Bożonarodzeniowy WTZ i TDK
Nadrabiając przedświąteczną jeszcze zaległość, prezentujemy krótką fotomigawkę z VII Jarmarku Bożonarodzeniowego, jaki w piątek, 15 grudnia, przygotowały Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, przy aktywnym współudziale TDK. To przedświąteczne wydarzenie na trwałe wrosło w trzcianecką tradycję i przyciąga swoją niepowtarzalną atmosferą.

  27 grudnia 2017 r.

Serce do serca
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili!
(Mt 25,40)
Bardzo dziękujemy za złożone dary do kosza św. Franciszka, przeznaczone dla ubogich i potrzebujących, także za wrażliwość i dobre serce okazane dzieciom w ramach akcji „Choinka”.
Niech dobry Bóg błogosławi i rozpromienia nad Wami swoje Oblicze.

  26 grudnia 2017 r.

Wizyta duszpasterska
W środę, 27 grudnia, w Niekursku i Nowej Wsi, a w czwartek, 28 grudnia, w Trzciance rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, popularnie nazywana „kolędą”.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
Mieszkańców nowo wybudowanych domów i bloków prosimy o zgłoszenia w kancelarii parafialnej w związku z rozpoczynającymi się wizytami duszpasterskimi.
Przez cały czas trwania kolędy:
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00–17.00.
 • Spowiedź św. będzie się odbywać codziennie w godz. 17.30–18.00.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, dzięki czemu można go zabrać do domu, aby się z nim zapoznać. Jest on również zamieszczony w naszym serwisie internetowym.

  25 grudnia 2017 r.

Annibale Carracci, Ukamienowanie św. Szczepana Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 26 grudnia – wtorek.
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika,
Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa. On nie zwodzi nas, mówiąc, że wszystko ułoży się w naszym życiu bez problemów, że wszyscy będą nas kochać i podziwiać. On sam doznał cierpienia i odrzucenia. Kto chce wiernie kroczyć za Chrystusem, musi być gotowy na to samo. Jest to wpisane w drogę ucznia. Bez tego nie ma prawdziwego wzrostu chrześcijańskiego.
Nie powinniśmy jednak szukać jakichś specjalnych wyrzeczeń i umartwień. Naszym powołaniem jest wierność Temu, który nas odkupił. Ona wiąże się z nieustannym zmaganiem o to, abyśmy szli za Nim, nawet jeśli wszystko i wszyscy idą w innym kierunku. Nie będzie to prosta droga, ale wytrwałość, jak uczy nas Jezus, zaowocuje zbawieniem.
Panie Jezu, pozwól nam zrozumieć, na czym polega droga uczniostwa. Pomóż nam kroczyć nią nawet wtedy, gdy inni podążają w przeciwną stronę.
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego.
  25 – 26 grudnia 2017 r.  •  Święta Bożego Narodzenia
Oto zwiastuję wam radość wielką,
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel!
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi Pokój ludziom Jego upodobania!
(Łk 2, 10-11.14)
Życzenia na Boże Narodzenie
Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
W imieniu całej wspólnoty misjonarzy saletynów życzę Wam radości pasterza, w którego puste ręce i otwarte serce Maryja złożyła Narodzonego Jezusa Chrystusa jako największy skarb. Dzielcie się tą radością z innymi, by „maleńka miłość” przemieniała ten nasz zagubiony i zmęczony sobą świat.
Z błogosławieństwem Bożym
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS

  24 grudnia 2017 r.

Marten de Vos, Narodzenie Kolor liturgiczny - bialyy
Dzień 25 grudnia – poniedziałek
Narodzenie Pańskie
Czytania mszalne:
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. (Iz 9,1.5)
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.

  23 grudnia 2017 r.

IV Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 24 grudnia – IV Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27;
Łk 1,38; Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Słowa powitania skierowane do Maryi przez anioła powinny się stać i naszym udziałem. Jej „tak” jest bowiem początkiem zbawienia nas samych. To dzięki niemu odwieczny, nieskończony Bóg wkracza w historię. To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy staropolską kolędę „Bóg się rodzi”.
Panie, Ty jesteś naszą radością. Przyjdź, prosimy, i zamieszkaj w nas tak, jak zamieszkałeś w Twojej Matce. Niech zbawienie, którym jesteś Ty sam, stanie się w pełni naszym udziałem.
Niedziela 24 grudnia — kończy się czas adwentu, czas oczekiwania, i nastaje wypełnienie wszystkich obietnic zbawienia skierowanych do każdego człowieka. Radość Maryi może się stać naszą radością. Zbawiciel jest już blisko, stoi u naszych drzwi! Otwórzmy Mu nasze serca i zaprośmy do naszego życia, aby przemieniał nas od środka swoją obecnością.
W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i w Nowej Wsi o godz. 9.00.
W Niedzielę, 24 grudnia, po każdej Mszy św. od godz. 6.30 do godz. 12.30. z rąk harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przyjmujemy w naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Niech ono rozprasza nasze ciemności.
✰ ✰ ✰
Wigilia
W Niedzielę, 24 grudnia, obchodzimy
WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA.
Zachęcamy Parafian do zachowania tradycyjnego postu oraz do chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej w atmosferze miłości i pojednania.
W tym dniu zapraszamy na koncert kolęd, który odbędzie się w naszym kościele o godz. 23.15, tradycyjnie przed Pasterką odbywającą się o północy.
Zapraszamy wszystkich na Pasterkę:
 • w Trzciance:
  • o godz. 16.00 dla dzieci,
  • o godz. 24.00 dla wszystkich;
 • w Nowej Wsi o godz. 21.00;
 • w Niekursku o godz. 24.00.
Przypominamy, że udział w Pasterce nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w Mszy niedzielnej!

  20 grudnia 2017 r.

Sakrament Pojednania
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!» [...]
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
(Iz 40,3.10)

Adwent się kończy, wkrótce święta Bożego Narodzenia. Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pokuty:
 • w czwartek w godz. 16.00–18.00,
 • w piątek w godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę w godz. 8.15–12.00 i w godz. 16.00–18.00.

  17 grudnia 2017 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  16 grudnia 2017 r.

III Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - rozowy
Dzień 17 grudnia – III Niedziela Adwentu.
Niedziela Gaudete (Radujcie się...)
Czytania mszalne: Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; J 1,6-8.19-28.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak ważne jest to, aby znać prawdę o sobie samym. Często chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy w ten sposób coś zyskać. Nie jest to jednak droga, która może wnieść dobro w nasze życie.
Przed Bogiem i sobą musimy znać prawdę o sobie samych, o tym, kim jesteśmy i w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy. Święty Benedykt poucza mnichów w swojej Regule: Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy. Uznanie prawdy o sobie nie będzie zapewne proste, ale zaowocuje tym, że budować będziemy na stabilnym fundamencie, którego gwarantem jest ten, który sam jest Prawdą.
Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Obdarz nas łaską stanięcia w prawdzie przed Tobą i nami samymi, aby mogła ona przemieniać i kształtować nas od wewnątrz.
Niedzielą nazwaną Gaudete (Niedzielą Radości), 17 grudnia, rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
✰ ✰ ✰
W Niedzielę, 17 grudnia, o godz. 19.00 odbędzie się comiesięczny Wieczór Uwielbienia Jezusa.
Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie połączona z modlitwą o uzdrowienie poprowadzoną przez ks. Grzegorza Grabowskiego z parafii pw. św. Rocha w Wieleniu.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXIV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Miłosierdzie jest jedno.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
✰ ✰ ✰
W naszym kościele przez cały adwent jest wystawiony tzw. „kosz św. Franciszka”, do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
✰ ✰ ✰
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na spłacenie kosztów renowacji naszego kościoła.

  14 grudnia 2017 r.

Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
(J 1,1.3)
W Niedzielę, 17 grudnia, przed kościołem będzie można nabyć „Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie” — pozycję przygotowaną przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.
Ta praktyczna pozycja umożliwia żywy, codzienny kontakt ze Słowem Bożym przez cały rok.

  13 grudnia 2017 r.

Wizyta z posługą duszpasterską u chorych
W czwartek, 14 grudnia, z posługą duszpasterską odwiedzimy chorych w naszej parafii.
Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej, zakrystii lub telefonicznie osób, których nie odwiedzamy co miesiąc. Dzięki takiej informacji wszyscy chorzy będą mogli spotkać się z Jezusem Narodzonym i radośnie przeżywać Boże Narodzenie.

  12 grudnia 2017 r.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)
W środę, 13 grudnia, przypada 36 rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.
Nasz ból jest bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową. Wielu działaczy ruchu za-wodowego zostało internowanych [...] W wielu fabrykach ogłoszono strajk. Niepewność i bezsilność robotników sprawiają, że rośnie fala emocji, rozgoryczenia, oburzenia, skrajna nienawiść i zdeterminowanie. [...] Ogłoszenie stanu wojennego jest uderzeniem w oczekiwania i nadzieje społeczne w chwili, gdy myślało się o unormowaniu niezałatwionych spraw na drodze porozumienia narodowego[...] Jesteśmy przekonani, że Naród nie cofnie się i nie może zrezygnować z demokratycznej odnowy, która została ogłoszona Ojczyźnie.
(komunikat Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.)
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy złożyli ofiarę na rzecz Ojczyzny — o wielkich, ale też tysiącach bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Oddajemy pamięć tym, którzy stracili życie lub zdrowie, którzy poświęcili swój czas i pracę dla dobra Ojczyzny.
Zapraszamy w tym dniu do naszego kościoła na Mszę św. na godz. 18.00. Podczas Eucharystii oddamy cześć relikwiom Patrona „Solidarności” błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.
Z tej okazji w czwartek, 14 grudnia, o godz. 18.00 w kościele św. Rodziny w Pile odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbędzie się spotkanie ze znaną postacią — współzałożycielem „Solidarności” Andrzejem Gwiazdą, i jego małżonką Joanną Dudą-Gwiazdą.

  11 grudnia 2017 r.

śp. ks. Czesław Hałgas MS, pracował w naszej parafii w latach 1979-1985
Biblioteka Parafialna ogłasza konkurs na wspomnienia
o śp. ks. Czesławie Hałgasie MS,
który w latach 1979-1985 pracował w naszej parafii. Przez 6 lat pełnił funkcję proboszcza, przeprowadził pierwszy po wojnie remont kapitalny kościoła, wybudował kaplicę w Straduniu, zorganizował na szeroką skalę pomoc charytatywną we współpracy z ofiarodawcami z Belgii i Niemiec, a także zainicjował wiele nowych form duszpasterskich.
Zapis wspomnień należy dostarczyć w formie drukowanej do dnia 30 kwietnia 2018 r. do Biblioteki Parafialnej, gdzie także można uzyskać szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia.

  10 grudnia 2017 r.

Msza św. roratnia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  9 grudnia 2017 r.

II Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 10 grudnia – II Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 P 3,8-14; Łk 3,4.6; Mk 1,1-8.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak ważne. Zawierają one bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Jezus Chrystus jest oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują się w całej obfitości Boże obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż ów Jezus jest Synem Bożym.
Bóg wchodzi w historię świata, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w momencie Chrztu Jezusa w Jordanie. W ostateczny sposób zwycięstwo dokona się na Krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie.
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. Niech chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas nieustannie źródłem naszego chrześcijańskiego życia.
W Niedzielę, 10 grudnia, zarząd Koła Pszczelarzy w Trzciance zaprasza na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o godz. 12.30 w intencji pszczelarzy i ich rodzin.
Również w Niedzielę, 10 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie „cudownych medalików” dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
✰ ✰ ✰
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas prowadzi doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXIV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Miłosierdzie jest jedno.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
✰ ✰ ✰
W naszym kościele przez cały adwent jest wystawiony tzw. „kosz św. Franciszka”, do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
✰ ✰ ✰
Od pierwszej Niedzieli Adwentu trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na spłacenie kosztów renowacji naszego kościoła.

  7 grudnia 2017 r.  

Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia 2017
Kogo spytasz dziś pacierza, Mikołaju?
Komu rózgę dzisiaj dasz, Mikołaju?
Pozdrawiamy Ciebie, święty Mikołaju!
Dziś prezentów dużo masz...
(...z piosenki)

W środę, 6 grudnia, w naszej parafii po raz kolejny zagościł Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia. Przyczynili się do tego wolontariusze Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”, działającej przy trzcianeckim Zespole Szkół Katolickich, ale przede wszystkim ofiarne serca rzeszy parafian, którzy wcielili się w anonimowych „pomocników Świętego Mikołaja”. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

  6 grudnia 2017 r.

Św. Mikołaj - obraz w bielskiej katedrze
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
Siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
(...z modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja)

6 grudnia to szczególny dzień w kalendarzu, patronuje mu św. Mikołaj – chyba najmilszy ze świętych, szczególnie dla naszych milusińskich, ponieważ przynosi... p r e z e n t y!
Św. Mikołaj, biskup i wyznawca, to jeden z bardziej czczonych świętych. W samej tylko Polsce pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów! Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest właśnie św. Mikołaj...

  4 grudnia 2017 r.

sw. Barbara, patronka górników
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.
(modlitwa z Mszału)

W dniu 4 grudnia Kościół obchodzi święto św. Barbary, patronki m.in. górników, marynarzy, artylerzystów, saperów...
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w.n.e. w stolicy Bitynii, jako córka bogatego i wpływowego obywatela rzymskiego. Około 305 r.n.e., pod wpływem nauk chrześcijan, Barbara przyjęła chrzest. Ojciec, fanatycznie nienawidzący nowej religii, uwięził ją. Skazana na śmierć zginęła z ręki ojca, który ściął ją mieczem...

  3 grudnia 2017 r.

I Niedziela Adwentu
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Od poniedziałku, 4 grudnia, serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach.
Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów.
Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. W związku z roratami przypominamy o następujących zmianach:
 • Przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15.
 • Na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.

  2 grudnia 2017 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 2 grudnia – I Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9;
Ps 85,8; Mk 13,33-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na przyjście kolejnego SMS-a, kolejnego e-maila, pojawienie się kolejnej promocji czy superoferty...
Choć w tego typu sprawach warto by było, abyśmy zredukowali ową „czujność”, to w sprawach duchowych często wcale jej nie posiadamy! Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My — Jego uczniowie, nie możemy być tymi, którzy nie spostrzegli się. Czujność jest więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra.
Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.
W Niedzielę, 3 grudnia, rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny.
Słowo Boże będzie głosił w naszej parafii ks. Tomasz Krzemiński — misjonarz saletyn pracujący na wschodniej Ukrainie. Taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na Kościół na Ukrainie.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017
Od pierwszej Niedzieli Adwentu, parafialna Caritas rozpoczyna doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXIV edycja, a jej tegoroczne hasło, to Miłosierdzie jest jedno.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe — 8 zł
  • duże — 20 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Od pierwszej Niedzieli Adwentu rozpocznie się w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na spłacenie kosztów renowacji naszego kościoła.

  1 grudnia 2017 r.

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
(św. Jan Paweł II)
W sobotę, 2 grudnia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.15 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo fatimskie.
Serce Maryi, uzdrowienie chorych — módl się za nami
Serce Maryi, pociecho strapionych — módl się za nami
Serce Maryi, wspomożenie wiernych — módl się za nami
Matko Boska Fatimska — módl się za nami.
(... z Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej)

  27 listopada 2017 r.

Od pierwszej Niedzieli Adwentu, 3 grudnia, rozpocznie się w naszej parafii roznoszenie opłatków. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na spłacenie kosztów renowacji naszego kościoła.

  25 listopada 2017 r.

Jezus Chrystus Król Wszechświata Kolor liturgiczny - biały
Dzień 26 listopada – XXXIV Niedziela zwykła.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
ostatnia Niedziela roku liturgicznego
Czytania mszalne: Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10;
Mt 25,31-46.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie, lecz mogę doświadczyć jego obecności w napotkanym człowieku. Daj mi serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata, by w Nim zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki.
Dzień 26 listopada jest ostatnią Niedzielą roku liturgicznego. Świętujemy ją w sposób szczególny jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na każdej Mszy św. dokonamy „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.
W naszej parafii Straż Honorowa obchodzi 60 rocznicę swego powstania.
Wszystkim członkom Arcybractwa życzymy, aby Jezus Chrystus Król obdarzył ich swoim błogosławieństwem.

  23 listopada 2017 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)
W Niedzielę, 26 listopada, harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą od godz. 8.30 do godz. 14.00 sprzedawać ciasto przed kawiarenką Domu Parafialnego.
Drodzy parafianie, wszystkie ofiary zebrane przy okazji tej akcji zostaną przeznaczone na działalność trzcianeckiej drużyny ZHR.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  20 listopada 2017 r.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
Trwa listopad — miesiąc poświęcony pamięci tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
Przez cały miesiąc o godz. 17.30 będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.

  18 listopada 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 19 listopada – XXXIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do kogoś, kto zbiera tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie oczekiwania wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka i na to dobro, które może stać się jego udziałem. Jestem spragniony człowieka. Może to chce nam powiedzieć Bóg w tej niezwykłej Ewangelii?
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić Twoją wolę, aby nastało Twoje królestwo miłości i prawdy.
W naszej parafii trwają
katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy!

  14 listopada 2017 r.  

Narodowe Święto Niepodległości 2017
Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
(Józef Piłsudski)
W sobotę, 11 listopada, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w naszym mieście o godz. 12.30 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny.
Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się manifestacja patriotyczna z udziałem władz i mieszkańców Trzcianki.

  13 listopada 2017 r.

Informujemy, że...
... Koło Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii zaprasza wszystkich chętnych na organizowany wyjazd do Torunia na obchody 26 rocznicy powstania Radia Maryja.
Odbędą się one w sobotę 2 grudnia. Szczegółowe informacje można uzyskać w księgarni La Salette.

  13 listopada 2017 r.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
Trwa listopad — miesiąc poświęcony pamięci tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
Przez cały miesiąc o godz. 17.30 będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.

  12 listopada 2017 r.

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, przed cmentarzem komunalnym odbyły się dwie zbiórki do puszek.
Wolontariusze związani z trzcianeckim Hospicjum i z parafią św. Jana Chrzciciela zebrali kwotę 5 695 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup dwóch łóżek dla chorych oraz na zakup środków pielęgnacyjnych.
Członkowie Stowarzyszenia Kibiców Lecha natomiast zebrali kwotę 2 047 zł z przeznaczeniem na renowację mogił Powstańców Wielkopolskich.
Hospicjum i kibice Lecha składają podziękowanie wszystkim ofiarodawcom.

  12 listopada 2017 r.

Składamy serdeczne podziękowanie młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, która pod opieką pana Dariusza Kolonisty-Kujawskiego uporządkowała cmentarz parafialny przed uroczystością Wszystkich Świętych.
Przy okazji pragniemy poinformować, że roczne utrzymanie cmentarza parafialnego wynosi 9 500 zł. Natomiast taca zebrana w tym roku na cmentarzu parafialnym wyniosła 875 zł.
Apelujemy także do rodzin, które dokonują ekshumacji swoich bliskich spoczywających na cmentarzu parafialnym, by po zakończeniu tych czynności pozostawiali porządek i usuwali zbędne elementy betonowe.

  11 listopada 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 12 listopada – XXXII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 24,42a.44;
Mt 25,1-13.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu panien? Oczywiście, że przypominamy. Każdy z nas ma czasami więcej, a czasami mniej światła. Czasami tkwimy w mroku, a czasami w światłości. Bardzo ważny jest decydujący moment, kiedy panny po przebudzeniu mają stanąć przed panem młodym. Do niego należy decyzja, czy wpuści je na wesele.
Dziwna sytuacja. Pan młody, czyli Jezus mówi: Zapewniam was, że was nie znam. Jak to możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas nie znał? Przecież to On, dając nam życie, zaprosił nas do swego orszaku. Nie zna? A może nie poznaje, ponieważ otacza nas ciemność. Pewnego dnia, gdy Bóg będzie otwierał nam bramy nieba, będzie to dla nas moment decydujący. Trzeba się troszczyć o to światło, które mamy, abyśmy dzięki niemu zostali rozpoznani i wpuszczeni na ucztę w królestwie niebieskim.
Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć moją twarz, a ja tak często trwam w ciemności grzechu. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się wszelkiej ciemności.
Przez całą Niedzielę kazania w naszej parafii głosi ks. Piotr Dzierżak MS — dyrektor Wydawnictwa La Salette.
Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże oraz przesłanie Maryi Królowej Polski skierowane do naszego narodu.
W Niedzielę, 12 listopada, przeżywamy w Polsce IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
To okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę szczególnie na Bliskim Wschodzie poprzez modlitwę i udzielenie pomocy materialnej. Dar pieniężny przeznaczony na ten cel można złożyć do skarbonek w naszym kościele.
W naszej parafii trwają
katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy!

  10 listopada 2017 r.

W sobotę, 11 listopada, przypada 99 rocznica odrodzenia się Państwa Polskiego po 123 latach niewoli – obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Trzcianeckie uroczystości rozpoczną się o godz. 12.30 Mszą św. w intencji Ojczyzny celebrowaną w naszym kościele. Potem nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 250 rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich połączone z wielkim patriotycznym odtańczeniem poloneza przez uczniów trzcianeckich szkół, następnie uroczystość pod krzyżem upamiętniającym Powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. Dalszy ciąg obchodów odbędzie się w parku 1 Maja.

  9 listopada 2017 r.

Światło z La Salette LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017
Od SOBOTY 11 listopada i NIEDZIELI 12 listopada
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 13 listopada – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  7 listopada 2017 r.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
Trwa listopad — miesiąc poświęcony pamięci tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
Przez cały miesiąc o godz. 17.30 będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.

  6 listopada 2017 r.

śp. ks. Czesław Hałgas MS sr
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
W Niedzielę, 5 listopada, w Dębowcu odbył się pogrzeb śp. ks. Czesława Hałgasa MS sr. O godz. 13.00 w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii ciało śp. ks. Czesława spoczęło w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.
W latach 1979–85 śp. ks. Czesław posługiwał w naszej parafii, najpierw jako katecheta, a następnie przez pięć lat jako superior i proboszcz. Jego probostwo przypadło na trudny ale jakże ważny czas zrywu niepodległościowego i „karnawału Solidarności” oraz mroczny okres stanu wojennego. Pozostał w naszej pamięci jako aktywny uczestnik tych wszystkich wielkich wydarzeń, gorliwy duszpasterz i społecznik, a także dobry gospodarz parafii.
Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. Czesławie:
Jezu Najwyższy i wieczny Arcykapłanie, Ty kochasz nieskończoną miłością kapłanów, którzy prowadzą na ziemi dalej Twoje zbawcze dzieło. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na twego sługę Czesława, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, a teraz powołałeś do Siebie. Spraw, aby radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Maryjo, Matko Najwyższego Arcykapłana, Pani Saletyńska, módl się za niego. Amen

  5 listopada 2017 r.

ZST-naprawa
Poczucie bezpieczeństwa, nawet jak najbardziej usprawiedliwione,
zawsze jest najgorszym doradcą!
(Joseph Conrad, pisarz)
W dniach 6–10 listopada w ramach akcji „Bezpieczna Jesień” w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance będzie można dokonać bezpłatnego ustawienia świateł w pojazdach.
Zapraszamy do skorzystania z oferowanej usługi!

  4 listopada 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 5 listopada – XXXI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów, to manifest antyklerykalny wszechczasów? Jako kapłan mam głęboką świadomość opartą na własnych doświadczeniach oraz wielu osobistych rachunkach sumienia, że wobec mojej osobistej grzeszności i niedoskonałości, zaufanie człowieka, również duchownego, może wynikać tylko i wyłącznie z mądrej zasady wprowadzonej przez Jezusa.
To prawda, że kapłani są grzesznikami. Ich wypowiedzi często bulwersują. Myślę przede wszystkim o sobie. Dlatego kocham te prawa, które wprowadza Jezus, bo są niezwykle prawdziwe i ludzkie, oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Ale faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy jesteśmy tłumem faryzeuszów. A Jezus chce, byśmy byli prawdziwymi uczniami, którzy słuchają słowa Bożego i rozważają je w swym sercu. Tylko Jezus jest prawdziwym Nauczycielem. Słuchajmy i bądźmy posłuszni Jego słowom!
Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności, od wygodnictwa i dwulicowości w moich postawach. Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie. Mój Mistrzu, pragnę być Twym uczniem.
W naszej parafii trwają
katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy!
W naszym kościele jest wystawiony kosz, do którego można przynosić trwałe produkty spożywcze oraz artykuły chemii gospodarczej z przeznaczeniem dla Polaków na Kresach.

  3 listopada 2017 r.  

Uroczystość Wszystkich Świętych
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
(Ps 27,13)
W czwartek, 2 listopada, obchodziliśmy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. „Dzień Zaduszny”.
Jak co roku, na cmentarzu komunalnym podczas Mszy św. i procesji cmentarnymi alejami, modliliśmy się wspominając tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca...

  2 listopada 2017 r.  

Uroczystość Wszystkich Świętych
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
(Łk 24,5-6)
W środę, 1 listopada, wraz z całym Kosciołem w Polsce, obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. [...] Wiemy, że [...] będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (Rz 6,5)

  2 listopada 2017 r.

ZST-naprawa
Poczucie bezpieczeństwa, nawet jak najbardziej usprawiedliwione,
zawsze jest najgorszym doradcą!
(Joseph Conrad, pisarz)
W dniach 6–10 listopada w ramach akcji „Bezpieczna Jesień” w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance będzie można dokonać bezpłatnego ustawienia świateł w pojazdach.
Zapraszamy do skorzystania z oferowanej usługi!

  1 listopada 2017 r.

Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 2 listopada – czwartek
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Czytania mszalne:
I msza: Hi 19,1.23-27a; Ps 27; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ap 1,5-6;
Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a;
II msza: Dn 12,1-3; Ps 42,2-3.5; Ps 43,3-4; Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45;
III msza: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14—5,1; J 6,40; J 14,1-6.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejszy dzień w świadomości wielu jest dniem refleksji o śmierci, nawiedzania cmentarzy, składania kwiatów, zapalania zniczy na grobach.
Wobec faktu śmierci często opuszczamy bezradnie ręce, zapominając, że dłoniom Ojca miłosiernego możemy powierzać życie i śmierć naszych bliskich i nas samych. Ufając Bogu, który jest „miłośnikiem życia”, z radością i ze zdumieniem odnajdziemy kiedyś naszych zmarłych pośród żyjących.
ks. Jakub Szcześniak, „Oremus” listopad 1998, s. 10
Program Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dnia Zadusznego):
 • Msze św. w naszym kościele: jak w dniu powszednim,
 • Czytanie wypominków na cmentarzu komunalnym: od godz. 16.00,
 • Msza św. na cmentarzu komunalnym: o godz. 17.00,
 • Procesja alejami cmentarza komunalnego: po zakończeniu Mszy św.
Do środy, 8 listopada, można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
Do warunków jego uzyskania należą: pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i trwanie w stanie łaski uświęcającej.

  31 października 2017 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 1 listopada – środa.
Uroczystość Wszystkich Świętych
Czytania mszalne: Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przy okazji dzisiejszej uroczystości warto sobie zadać jedno z najważniejszych pytań życia. Jaką nagrodę obiecuje mi Pan w niebie? Czy to będą smakołyki, czy to będą uroki życia? Czy to będą kwitnące ogrody? Co obiecuje nam Bóg? Co będzie pełnią szczęśliwości? Poznanie wszystkich myśli, a może zdobycie całej wiedzy? A może umiejętność przebywania ze wszystkimi ludźmi? A może właśnie brak ludzi dookoła mnie? Jak sobie wyobrażasz niebo?
Jaki masz plan na swoje własne niebo? Bo plan Boga na Twoje niebo jest taki: ty i On będziecie patrzeć sobie w twarz i będziecie bardzo się kochać. To jest sens nieba według Jezusa. Przebywanie z Bogiem w jedności, w idealnej komunii, która sprawi, że ty i Bóg będziecie bardzo szczęśliwi, będziecie uszczęśliwiać siebie nawzajem. Piękniejszej wizji już nie ma.
Jezu, proszę, wlej w moje serce wielkie pragnienie świętości oraz odwagę i wytrwałość w jej realizacji.
Program uroczystości Wszystkich Świętych:
 • Msze św. w naszym kościele: o godz. 6.30, 8.00 i 18.00,
 • Msza św. na cmentarzu komunalnym: o godz. 10.00,
 • Msza św. na cmentarzu parafialnym: o godz. 14.00,
 • Msza św. w Niekursku z procesją kończącą się na cmentarzu: o godz. 13.00 (wypominki od godz. 12.30).
Burmistrz Trzcianki informuje, że w dniu 1 listopada 2017 roku w godzinach 7.30–14.30 uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa na cmentarz komunalny. Przebieg trasy autobusu widoczny jest na załączonej mapce.

  30 października 2017 r.

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska:
Raju roskosznego lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)
We wtorek, 31 października, będzie zakończenie nabożeństw różańcowych.
Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św. przygotowującej nas do przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych.
Przypominamy, że w dzień powszedni spowiadamy rano i od godz. 17.00, a w Niedzielę — pół godziny przed każdą Mszą św.

  29 października 2017 r.  

Spotkanie saletynow ze społecznością trzcianeckiej szkoły katolickiej
Napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
J 2,17

W Niedzielę, 29 października, przypadła w tym roku uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.
Nasza świątynia została poświęcona Bogu w dniu 2 grudnia 1917 r. — w pierwszą Niedzielę Adwentu.
Pamiętajmy w modlitwach o tych wszystkich, którzy ją budowali i prośmy Pana, by obdarzył ich życiem wiecznym. Nie zapominajmy także o tych, którzy obecnie troszczą się o nasz kościół i odkrywają w nim żywego Boga oraz wzrastają w wierze, nadziei i miłości.

  28 października 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 29 października – XXX Niedziela zwykła.
Rocznica poświęcenia kościoła własnego
Czytania mszalne: Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Młody człowiek poddał się badaniom psychologicznym. Nie zapytał najpierw, czy lekarz, który będzie go badał, jest mądrym człowiekiem i niestety trafił na lekarza jedynie wykształconego. Po zakończeniu badań psycholog powiedział mu, że jest niezdolny do kochania. Takie słowa brzmią jak wyrok.
Lekarz okazał się człowiekiem głupim. Prawdą jest, że prawdziwie kochać nie jest rzeczą łatwą. Słowa Jezusa: „Będziesz miłował”, uważamy za nakaz i doznajemy rozterki, ponieważ często nie zachowujemy tego przykazania. A czy myślałeś o tym, że te słowa są obietnicą? Nie bój się, że nie potrafisz kochać! Jezus obiecuje, że da ci tę siłę!
Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.
W Niedzielę, 29 października, o godz. 19.00 w kościele rozpoczną się w naszej parafii
katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy!
W naszym kościele jest wystawiony kosz, do którego można przynosić trwałe produkty spożywcze oraz artykuły chemii gospodarczej z przeznaczeniem dla Polaków na Kresach.

  26 października 2017 r.

UWAGA!!!

W piątek, 27 października, o godz. 18.30 odbędzie się w Domu Parafialnym spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Obecność obowiązkowa!

  25 października 2017 r.

Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc — wyraz miłości.
św. Augustyn
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele muzyki, Katecheci i Wychowawcy klas I–III i IV–VII szkół podstawowych, pragniemy poinformować, że w dniu 20 listopada 2017 r. w godz. 9.30–13.00 w Hali Sportowo–Widowiskowej przy ul. S. Żeromskiego 28 w Trzciance odbędzie się VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2017.
Do celów eliminacji konkursowych należą: prezentacja umiejętności wokalnych, promocja dziecięcych talentów, uwielbienie Boga śpiewem, kontynuacja i rozwój tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań muzyką chrześcijańską.
Czekamy na solistów i zespoły z klas I–III i IV–VII szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie zgłoszenia konkursowego do dnia 14 listopada 2017 r.
Odnośne dokumenty znajdziecie na szkolnej stronie internetowej: www.katolik.trzcianka.com.pl →
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich

  24 października 2017 r.

Zbliża się listopad — miesiąc poświęcony modlitwom za naszych bliskich zmarłych.

Kartki wypominkowe są wyłożone w kościele na bocznych ołtarzach. Można je zabrać do domu i po  c z y t e l n y m  wypełnieniu, w kopercie złożyć na tacy w kościele, w kancelarii Biura Parafialnego lub w zakrystii.

Zachęcamy do troski o stan grobów naszych bliskich i do porządkowania cmentarzy. Niech ta postawa będzie wyrazem naszej wiary, a także miłości i pamięci o tych, którzy poprzedzili nas na drodze do Domu Ojca.
Program uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny):
 • 1 listopada 2017 r.UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:
  • godz. 10.00 — Msza św. na cmentarzu komunalnym,
  • godz. 14.00 — Msza św. na cmentarzu parafialnym!
 • 2 listopada 2017 r.WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH:
  • godz. 16:00 — czytanie wypominków (to jeden ze znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych),
  • godz. 17:00 — Msza św. z procesją za zmarłych.
Burmistrz Trzcianki informuje, że w dniu 1 listopada 2017 roku w godzinach 7.30–14.30 uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa na cmentarz komunalny. Przebieg trasy autobusu widoczny jest na załączonej mapce.

  23 października 2017 r.

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska:
Raju roskosznego lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)
Trwa październik — miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe:
  • dzieci — od poniedziałku do piątku na godz. 16.30,
  • dorosłych i młodzież — codziennie na godz. 17.30.
Nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30 będą prowadzić wspólnoty zgodnie z przyjętym porządkiem:
 • poniedziałki — Żywy Różaniec, III Zakon Franciszkański,
 • wtorki — Wspólnota Modlitwy Uwielbienia, Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio,
 • środy — Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Hospicjum Trzcianka,
 • czwartki — Neokatechumenat, Straż Honorowa,
 • piątki — Domowy Kościół,
 • soboty i Niedziele — misjonarze saletyni.

  22 października 2017 r.

Wspierajmy Misje i Misjonarzy!!!
Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.
(bł. Jan Paweł II)
Dzień 22 października obchodzimy w Kościele jako Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Powszechny Tydzień Modlitw w intencji Misji i Misjonarzy.
W ciągu najbliższych dni szczególnie otoczmy naszymi modlitwami wszystkich tych, którzy z dala od swych krajów głoszą Chrystusa, aby cały świat mógł poznać Jego Ewangelię...

  21 października 2017 r.  

Spotkanie saletynow ze społecznością trzcianeckiej szkoły katolickiej
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Andrzej Frycz Modrzewski

W Niedzielę 15 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS zaprosił na godz. 16.00 do kościoła wszystkich pracowników oświaty — czynnych, a także emerytowanych — na uroczystą Mszę św. sprawowaną w ich intencji. Po jej zakończeniu w auli Domu Parafialnego odbyło się okolicznościowe spotkanie.

  21 października 2017 r.  

15 rocznica wprowadzenia relikwii św. ojca Pio do naszego kościoła
Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości.
św. Jan Paweł II
W sobotę, 14 października, o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza św. w 15 rocznicę wprowadzenia relikwii św. ojca Pio do naszego kościoł. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ojciec kapucyn z Piły.

  21 października 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 22 października – XXIX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1 Tes 1,1-5b; Mt 12,21; Mt 22,15-21.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie obowiązywał obraz cesarza. Jeżeli władca wybił monetę ze swoim wizerunkiem, to tak daleko, jak ona zawędrowała, tak daleko on czuł się panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu i panowania.
Jezus Chrystus w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz. Jego oblicze jest wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowanie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego; tego, który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze kocha.
Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.
W Niedzielę, 22 października, przed kościołem odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia.
Do udziału w akcji potrzebny jest PESEL, dlatego też prosimy wziąć ze sobą dowód osobisty.
Można także pobrać druki do zbierania podpisów w swoim środowisku i zwrócić je do Księgarni La Salette do końca października br.
W Niedzielę, 22 października, przed zakończeniem Mszy św. członkowie Wspólnoty Modlitwy Uwielbienia zapraszają wszystkich chętnych do uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.
Warto korzystać z tego daru przebywania w bliskiej obecności Boga.

  18 października 2017 r.

Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 19 października – czwartek.
Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
Czytania mszalne: 2 Kor 6,4-10; Ps 16,1-2a, 5,7-8.11; Mt 5,10; Mt. 10,17-22.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się jakby zwornikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za wolność, za sprawiedliwość. Niech przemawia do nas świadectwo tego kapłana, które się nie przedawnia, które jest ważne nie tylko wczoraj, ale także dzisiaj. — św. Jan Paweł II.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności, uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności. Spraw prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać.
(... z Kolekty)
W tym dniu zapraszamy na Mszę św., która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Eucharystii będzie możliwość uszanowania relikwii Błogosławionego Kapłana poprzez ich ucałowanie.

  17 października 2017 r.

Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 18 października – wtorek.
Święto św. Łukasza Ewangelisty
Czytania mszalne: 2 Tm 4,9-17a; Ps 145,10-13.17-18; J 15,16; Łk 10,1-9.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów „jak owce między wilki”. Podobnie jak Izraelici musieli wyjść z Egiptu, aby poznać prawdziwe oblicze swego Boga, tak uczniowie muszą wyjść i głosić Ewangelię, aby doświadczyć, że Bóg będzie z nimi, dokądkolwiek pójdą. To doświadczenie stało się udziałem dzisiejszego patrona — św. Łukasza. Towarzysząc św. Pawłowi w podróżach, ale też cierpieniach, doświadczał Bożego wsparcia i obfitości jego darów wśród niedostatku. Treść napisanej przez św. Łukasza Ewangelii świadczy o tym, że leżał mu na sercu los ubogich, że miał szacunek do kobiet oraz wiele zrozumienia dla Żydów.
(Małgorzata Konarska, „Oremus” październik 2007, s. 75-76)
W tym dniu zapraszamy na Mszę św. wszystkich Pracowników służby zdrowia — czynnych i emerytowanych. Odbędzie się ona o godz. 18.00 i będzie odprawiona w Waszej i Waszych rodzin intencji. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie do Domu Parafialnego.

  16 października 2017 r.

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska:
Raju roskosznego lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)
Trwa październik — miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe:
  • dzieci — od poniedziałku do piątku na godz. 16.30,
  • dorosłych i młodzież — codziennie na godz. 17.30.
Nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30 będą prowadzić wspólnoty zgodnie z przyjętym porządkiem:
 • poniedziałki — Żywy Różaniec, III Zakon Franciszkański,
 • wtorki — Wspólnota Modlitwy Uwielbienia, Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio,
 • środy — Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Hospicjum Trzcianka,
 • czwartki — Neokatechumenat, Straż Honorowa,
 • piątki — Domowy Kościół,
 • soboty i Niedziele — misjonarze saletyni.

  15 października 2017 r.

Akcja modlitewna Różaniec do Granic
RATUJ RÓŻAŃCEM POLSKĘ I ŚWIAT
motto akcji modlitewnej „Różaniec do granic”
W zorganizowanym przez naszą parafię wyjeździe na polskie Wybrzeże w ramach akcji modlitewnej „Różaniec do granic” wzięło udział 115 osób z Trzcianki.
Dziękujemy uczestnikom przedsięwzięcia oraz tym wszystkim, którzy w naszym kościele, w łączności z całą Polską, wzięli udział w modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny i świata.

  14 października 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 15 października – XXVIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Ef 1,17-18; Mt 22,1-14.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Kogo? Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowywane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy.
Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc te słowa, zwraca się po prostu do Oblubienicy owego syna królewskiego, czyli do mnie i do ciebie? To ja i ty, nasze dusze, Kościół święty — Oblubienica Ducha Świętego, ale także cały świat, czyli największa miłość Boga. To właśnie jest odpowiedź na brakującą postać w tej opowieści. Ja i moja dusza. Ty i Twoja dusza. Kościół Święty i cały świat. A wesele, które przygotowuje Bóg Ojciec, jest weselem, na którym wraz z Jezusem Chrystusem będziemy patrzeć na siebie z miłością i obiecywać sobie wierność i wspólnie spędzoną wieczność.
Jezu, przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie i brak współpracy z Twoją łaską.
W Niedzielę, 15 października, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na spłacenie kosztów remontu naszego kościoła. Do końca tego roku zobowiązanie parafii wynosi 31.000 zł.
Składowe tej kwoty są następujące: 13.000 zł — koszt wykonania okien witrażowych z przodu kościoła, 14.500 zł — ław i foteli w prezbiterium, 3.500 zł — nowego wzmacniacza do nagłośnienia kościoła.

  13 października 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej 2017
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Andrzej Frycz Modrzewski
W dniu 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej — święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, podkreślające wiodącą rolę nauczycieli i wykładowców w jakości edukacji.
W Niedzielę, 15 października, z Okazji Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy wszystkich pracowników oświaty — czynnych i emerytowanych — na Mszę św. o godz. 16.00 oraz po jej zakończeniu na spotkanie okolicznościowe w auli Domu Parafialnego.

  12 października 2017 r.

św. o. Pio
Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary,
które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone,
aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości.
św. Jan Paweł II
W sobotę, 14 października, o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w 15 rocznicę wprowadzenia relikwii św. ojca Pio do naszego kościoła. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ojciec kapucyn z Piły.
Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio serdecznie zaprasza wszystkich na uroczystości.

  7 października 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 8 października – XXVII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa przypomina nam o tym, że winnica nie należy do nas, że tylko w niej pracujemy, że zostaliśmy do niej zaproszeni. Co to oznacza? Że nasze życie nie należy do nas, że to nie my jesteśmy jego twórcami, jego właścicielami, tymi, którzy wzięli sobie życie, na życie sobie zapracowali. Jesteśmy tymi, którzy zostali do życia zaproszeni.
Jezu, przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie i brak współpracy z Twoją łaską.
W Niedzielę, 8 października, przeżywamy XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
W tym dniu w naszej parafii po każdej Mszy św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary, które zostaną przeznaczone na kształcenie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

  6 października 2017 r.

Panno nad pannami, Święta nad Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)
W w sobotę, 7 października, obchodzimy Święto Matki Bożej Różańcowej.
Zapraszamy w tym dniu do naszego kościoła na godz. 15.00, kiedy to podczas adoracji Jezusa odmówimy cztery części różańca świętego.
W tym dniu wzdłuż granic Polski odbędzie się wspólna modlitwa Polaków
„Różaniec do granic”.
Punkty modlitewne będą rozmieszczone co kilometr na granicy naszego kraju, która liczy ponad 3,5 tys. km. W naszej diecezji modlić się będziemy wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.
Wyjazd autokarami z Trzcianki nastąpi z placu Pocztowego w sobotę 7 października o godz. 7.00, a powrót nastąpi około godz. 19.00. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 30 zł od osoby. Ze względów organizacyjnych zapisy wraz z wpłatą prosimy dokonywać w księgarni La Salette do czwartku 5 października włącznie.
Gorąco zachęcamy naszych Parafian do licznego udziału w akcji „Różaniec do granic”, aby wspólnie w jednym momencie otoczyć naszą Ojczyznę tą skuteczną modlitwą w intencji Polski i całego świata.

  5 października 2017 r.

Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego świętą wolę;
niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę.
(św. s. Faustyna Kowalska, „Dzienniczek” 589)
W czwartek, 5 października, wspominamy św. siostrę Faustynę Kowalską, patronkę Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance, prowadzonej przez naszą parafię.
Całej społeczności szkolnej z tej okazji składamy serdeczne życzenia i obejmujemy ją swoją modlitwą.
W piątek, 6 października, w związku ze wspomnieniem św. Faustyny, głosicielki kultu Miłosierdzia Bożego, szkoła katolicka zaprasza wszystkich Parafian do wzięcia udziału w odmówieniu „Koronki do Miłosierdzia Bożego” w trzech wyznaczonych lokalizacjach Trzcianki.
Prosimy więc o przybycie na godz. 12.00 na wspólną modlitwę:
 • na plac przed pomnikiem św. Jana Pawła II,
 • do parku 1 Maja,
 • na plac przykościelny w pobliże figur Matki Bożej Saletyńskiej i pastuszków.
Razem zwróćmy się do Boga, prosząc o potrzebne łaski dla nas i całego świata.

  2 października 2017 r.

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska:
Raju roskosznego lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)
Rozpoczął się październik — miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe:
  • dzieci — od poniedziałku do piątku na godz. 16.30,
  • dorosłych i młodzież — codziennie na godz. 17.30.

  30 września 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 1 października – XXVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Idę, Panie!” — Czy tak się mówi do ojca? Do ojca mówi się: „Dobrze, tatusiu — idę” albo: „Tato! Nie mogę! Nie chcę!” Tymczasem ten dziwny syn mówi do swojego ojca: „Idę, Panie!” Mówi tak dlatego, że czuje się niewolnikiem. Mówi tak, ponieważ nie chce pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca. Wybiera drogę poddaństwa.
Wybiera, bo przecież Ojciec mówi do niego pięknie — „Synu! Proszę cię, idź!” Nie mówi do niego „sługo” ani nawet po imieniu. Mówi mu: „Synu, synku, proszę cię”. Kiedy więc ojciec stawia się w relacji ojca do syna, to syn odrzuca ją i wchodzi w buty niewolnika. To straszne! Nie pozwólmy, żeby kiedykolwiek zdarzyło się to w naszym życiu!
Jezu, to nie moja piękna modlitwa, lecz spełnienie Twojej prośby świadczy o mojej miłości. Proszę o coraz większą wierność Twojej woli w moim życiu.
W Niedzielę 1 października przed kościołem będzie można nabyć płytę DVD w cenie 20 zł z nagraniem jubileuszowej Mszy św. z dnia 25 czerwca 2017 r.

  28 września 2017 r.

UWAGA!!!

W sobotę, 30 września, o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotkanie ogólne kandydatów do bierzmowania z grupy starszej, prowadzonej przez ks. Mariusza Domaradzkiego MS i br. Marka Pisa MS.
Obecność jest obowiązkowa!

  25 września 2017 r.

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)
Kończy się wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Do soboty 30 września zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie po Mszy św. o godz. 18.00.

  24 września 2017 r.

List Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej dotyczący II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz naszej diecezji, otrzymał odpowiedź na list informujący papieża Franciszka o II Synodzie Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej. Ojciec Święty zapewnia nas o modlitwie w intencjach synodu oraz udziela apostolskiego błogosławieństwa uczestnikom prac synodalnych, wśród nich również członkom parafialnych zespołów synodalnych, i całej wspólnocie ludu Bożego naszej diecezji.

  23 września 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 24 września – XXV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27a; Dz 16,14b; Mt 20,1-16.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W nauczaniu Pana Jezusa Królestwo Niebieskie bardzo często będzie porównywane do kogoś, kto wyruszył, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł szukać robotników do swojej winnicy; ojciec, który wyszedł, żeby spojrzeć czy sprawdzić, czy jego syn nie wraca; pasterz, który zostawił stado, żeby znaleźć jedną zagubioną owcę.
Bóg tak naprawdę podobny jest do kogoś, kto nieustannie, cierpliwie, wytrwale szuka człowieka. Jesteśmy nieustannie poszukiwani, wypatrywani z utęsknieniem przez Boga, który wciąż nas szuka. On nie stoi w miejscu, On jest pierwszym szukającym, a my mamy tylko dać się znaleźć.
Panie, wlej w moje serce niezachwiane zaufanie w to, że Twoja święta wola, która realizuje się w moim życiu, przyniesie mi prawdziwe dobro, którego teraz nie dostrzegam.
W dniu 24 września przeżywamy w naszej Ojczyźnie Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Przed laty w Ślubach Jasnogórskich przyrzekaliśmy wypowiedzieć walkę pijaństwu. Dzisiaj czynimy wielki, narodowy rachunek sumienia. Zastanawiamy się, czy jesteśmy wierni ślubowaniu Najświętszej Maryi Pannie, Krolowej Polski.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 24 września, po Mszach św. w godz. 8.00–14.00 harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą sprzedawać ciasto w Domu Parafialnym.
Zapraszamy do kosztowania pysznych wypieków!

  22 września 2017 r.  

Nowa postać wśród figur na placu kościelnym
A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.
...z Orędzia Matki Bożej na La Salette
We wtorek, 19 września, obchodziliśmy 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich. Z tej okazji stojące na placu kościelnym figury obrazujące scenę zjawienia Matki Bożej na La Salette uzupełniła kolejna postać...

  21 września 2017 r.  

Spotkanie saletynow ze społecznością trzcianeckiej szkoły katolickiej
A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.
...z Orędzia Matki Bożej na La Salette
We wtorek, 19 września, obchodziliśmy 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich. W środę, 20 września, społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance spotkała się z saletynami oraz franciszkankami Rodziny Maryi posługującymi w naszej parafii. Spotkania z okazji saletyńskiego święta są już tradycją trzcianeckiego „katolika”.

  20 września 2017 r.  

70-lecie Koła Łowieckiego nr 21 „Dzik” w Trzciance
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Antyfona
We wtorek, 19 września, obchodziliśmy 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich. W naszej parafii przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.

  18 września 2017 r.

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)
We wtorek, 19 września, w naszej parafii będziemy przeżywać
ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
z okazji 171 Rocznicy Objawienia Pięknej Pani na La Salette w Alpach francuskich.

  16 września 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 17 września – XXIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Syr 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rz 14 7-9; J 13,34; Mt 18,21-35.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, przypomina mi się fragment dziennika Karoliny Lanckorońskiej, która w czasie II wojny światowej zwróciła się do swojego spowiednika z problemem. Nie była w stanie odmawiać modlitwy „Ojcze nasz”, ponieważ znajdują się w niej słowa prośby do Boga o przebaczenie win, a ona nie była w stanie przebaczyć najeźdźcom.
Mądry spowiednik powiedział jej, że skoro nie potrafi, to lepiej niech jej przez jakiś czas nie odmawia. Skoro nasze serce nie wybacza, to nie możemy wymawiać tych słów. Dzisiaj słyszymy, że mamy wybaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Ewangelia czasami jest bardzo trudna i wymagająca, bo skoro mamy zawsze przebaczać, a modląc się o przebaczenie, sami nie przebaczamy, to tak naprawdę prosimy, aby Bóg nam nie przebaczył. Sami czynimy się niegodnymi przebaczenia.
Jezu, proszę Cię, naucz mnie przyjmować Twoje przebaczenie i z serca przebaczać moim bliźnim. Naucz mnie także prosić o przebaczenie drugiego człowieka.
W Niedzielę, 17 września, zapraszamy parafian na diecezjalną pielgrzymkę do Skrzatusza.
Wyjazd nastąpi o godz. 9.00. Zapisy są dokonywane w księgarni La Salette. Koszt wyjazdu wynosi 10 zł.
Również w przyszłą Niedzielę, 17 września, w naszej parafii o godz. 19.00 odbędzie się comiesięczny Wieczór Uwielbienia.
Zapraszamy do adorowania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

  15 września 2017 r.

Światło z La Salette WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Od SOBOTY 16 maja i NIEDZIELI 17 maja
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 18 maja – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  13 września 2017 r.

W piątek, 15 września, serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców uczęszczających do klas czwartych szkoły podstawowej i starszych, którzy chcieliby spróbować przygody będąc ministrantami.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.

  10 września 2017 r.  

70-lecie Koła Łowieckiego nr 21 „Dzik” w Trzciance
Im bliżej natury jesteśmy, tym więcej czujemy w sobie Boga.
(Johann Wolfgang von Goethe, poeta)
W piątek, 8 września, Koło Łowieckie „Dzik” z Trzcianki świętowało swój jubileusz 70-lecia powstania. Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęła Msza św. w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela, którą w intencji wszystkich myśliwych, leśników i ich rodzin oraz zmarłych kolegów KŁ „Dzik”, celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz parafii. Liturgię uświetnili Sygnaliści Myśliwscy z Nadleśnictwa Trzcianka oraz Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

  9 września 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 września – XXIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rz 13,8-10; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować z osobami, które grzeszą, postępują w sposób niewłaściwy. Najpierw należy upomnieć taką osobę w cztery oczy — jeśli się nie nawróci, to wraz ze świadkiem, jeśli wtedy też nie zareaguje, to trzeba donieść o tym Kościołowi.
Jest to bardzo czytelna instrukcja, którą czasem pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej satysfakcji. Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak poganin. Jezus pogan i grzeszników traktował z największą troską. A więc jeśli twój wróg upomniany przez ciebie się nie nawróci, to wtedy znaczy, że masz być wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo życzliwy, wyjątkowo zainteresowany jego sytuacją, bo jest to sytuacja dramatyczna. Musimy pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie odrzucają. Kościół i Pan Bóg są teraz tymi, którzy traktują nas jak poganina i grzesznika, czyli z największą troską, z największą miłością i się bardzo za nas, grzeszników, modlą.
Panie, daj mi uznać moją małostkowość i drobiazgowość, niech nie staną się one przeszkodą na drodze spotkania z drugim człowiekiem, lecz niech będą drogowskazem, jak budować wspólnotę Kościoła w jedności i prawdzie.
Przez całą Niedzielę, 10 września, Słowo Boże w naszej parafii głosi ks. Jan Kaszuba MS, wieloletni misjonarz pracujący na misjach na Madagaskarze.
Dziękujemy za złożone ofiary na tacę z przeznaczeniem na misje.

  8 września 2017 r.

Matko Boża Bolesna, Skrzatuska Pani, módl się za nami.
Zapraszamy parafian na diecezjalną pielgrzymkę do Skrzatusza.
Wyjazd nastąpi w Niedzielę 17 września o godz. 9.00.
Zapisy są dokonywane w księgarni La Salette. Koszt wyjazdu — 10 zł.
O Najukochańsza w Cudownym Wizerunku Skrzatuskim
Matko, nasza największa, po Bogu, pociecho!
Zbliżmy się do Ciebie z pełną ufnością, jak dzieci
Do najlepszej Matki, i błagajmy gorąco, abyś nam
Wyjednała u Syna swego przebaczenie grzechów
i raczyła nas pocieszać w naszych strapieniach
oraz wspierać we wszystkich potrzebach.
Siostry i Bracia, kochani Diecezjanie!
Zapraszam serdecznie do Skrzatusza na wspólną dziękczynną modlitwę, na nasze Magnificat i Te Deum za wielki dar świętego miejsca, gdzie Maryja będzie nieustannie uczyła nas żywej, ufnej wiary i miłości do swego Syna. Tej modlitwie będzie nam przewodniczył Ojciec Antonello z Brazylii, który tak wspaniale pomógł nam przeżyć 40–lecie naszej diecezji. W naszym diecezjalnym świętowaniu będą również uczestniczyli biskupi całej Metropolii.
W najbliższą sobotę na wspólne świętowanie zapraszam naszą młodzież. Kochani młodzi Przyjaciele, to jest wasz dzień w Skrzatuszu.
Natomiast w niedzielę o godzinie 9.45 rozpocznie się diecezjalna pielgrzymka dorosłych, na którą z całego serca zapraszam wszystkich diecezjan.
Do zobaczenia w Skrzatuszu!
Wasz biskup
+ Edward Dajczak

  6 września 2017 r.  

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
(Seneka Młodszy, retor, pisarz i poeta)
W poniedziałek, 1 września, zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Mszach św. o godz. 8.00 i 10.00 spotkali się uczniowie, pedagodzy i pozostali pracownicy oświaty, by dziękować Bogu za szczęśliwie spędzone wakacje i prosić o błogosławieństwo na pracowity czas nauki.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Mszy św. rozpoczynającej rok szkolny 2017/2018 w trzcianeckiej szkole katolickiej...

  3 września 2017 r.

A teraz, Moje dzieci, przekażcie to całemu Mojemu ludowi.
(słowa Maryi wypowiedziane na La Salette)
Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej ks. Kamila Pękalskiego MS, który przybył do nas z Ukrainy, oraz ks. Łukasza Soczka MS, dyrektora Postulatu Księży Misjonarzy Saletynów.
Niech Pan udziela im swego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Wspierajmy ich naszą modlitwą:
O Jezu, Panie Mój, błogosław ks. Kamilowi oraz ks. Łukaszowi i spraw, by ich kapłańskie serca wypełniła Twoja miłość, która sprawi, że będą wiernie naśladować Ciebie w pełnieniu posługi duszpasterskiej.
Duchu Święty, obdarz ich swymi darami, aby poznanie Ciebie i Twego Słowa przychodziło im z łatwością, a ich mądrość świadczyła o mądrości Boga, aby mgli nią wypełnionieni jeszcze doskonalej służyć Tobie i Twojej owczarni.
Maryjo, Matko Jezusa, Piękna Pani z La Salette, otocz swoją opieką tych, którzy posłuchali wezwania i podjęli trud głoszenia Twego Orędzia. Wspieraj ich w pracy duszpasterskiej, by swą cierpliwością, łagodnością i wytrwałością prowadzili wszystkich do Chrystusa.
Amen

  2 września 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 września – XXII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rz 12,1-2; Ef 1,17-18; Mt 16,21-27.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Myślenie po ludzku, zamiast po Bożemu, jest pierwszym skutkiem grzechu pierworodnego. Tak naprawdę grzech pierworodny polega na tym, że człowiek ma poodwracane pragnienia, że pragnie tego, co złe, zamiast tego, co dobre; że jest nastawiony "na", oczekuje, spodziewa się, marzy o tym, co wcale nie przyniesie mu szczęścia.
To jest skutek grzechu pierworodnego i św. Piotr udowadnia nam to dzisiaj, mówiąc do Jezusa: Nie chciałbym, żebyś realizował plany swojego Ojca, wolałbym, żebyś zrealizował moje ludzkie plany. Dlatego usłyszał od Jezusa, że jest przeszkodą. Wszyscy mamy prawo błądzić, mówić Bogu: Pomyliłem się. Moje marzenia, pragnienia są złe. Nie wolno nam jednak stawiać naszych planów ponad plany Boga.
Panie, pozwól mi tracić moje życie, abym nieustannie zyskiwał je dla Ciebie. Daj mi tak słuchać Twego słowa, abym słyszał nie tylko to, co trudne i wymagające, ale bym umiał odkrywać również obietnicę zwycięstwa, którą zawarłeś w swoich słowach.
Od Niedzieli, 3 września, powraca Msza św. odbywająca się o godz. 16.00.

  2 września 2017 r.

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)
Rozpoczął się wrzesień — miesiąc poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej.
Przez cały miesiąc zapraszamy na Nabożeństwo Saletyńskie:
 • poniedziałek – sobota: po Mszy św. o godz. 18.80,
 • Niedziela: po Mszy św. o godz.16.00.

  1 września 2017 r.

Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało
Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom.
(... z pieśni dożynkowej)
W sobotę, 2 września, we wsi Runowo zorganizowane zostaną Dożynki Gminne.
Na tegoroczne obchody święta plonów zapraszają: Burmistrz Trzcianki, Trzcianecki Dom Kultury oraz Sołectwo Runowo. Nie zabraknie wyjątkowych atrakcji i wspaniałej zabawy!
Szczegółowy program imprezy znajduje się na plakacie:

  31 sierpnia 2017 r.

Granica Rzeczypospolitej Polskiej, 1 września 1939 r.
Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz — Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom
kiedy runą żelaznym wojskiem...
(Władysław Broniewski „Bagnet na broń” /fragment/)
1 WRZEŚNIA PRZYPADA 78 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach strasznych czasów pogardy, przede wszystkim o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.
Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze wszystkich poległych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny.
O Panie, życie Twoich wiernych zmienia się, ale się nie kończy, niech męczeństwo Obrońców Ojczyzny wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie. Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Królowej Polski, oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen

  30 sierpnia 2017 r.

Gdańsk, Stocznia im. Lenina, sierpień 1980
W dniach 30-31 sierpnia obchodzimy kolejną rocznicę wielkiego zrywu narodowego 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych.
Żadne pokolenie takiej szansy wielkiej, jak nam się zdarzyła, nie miało. Dziś cieszmy się z tego zwycięstwa i myślmy jak je dobrze zagospodarować, by następne pokolenia cieszyły się nie tylko ze zwycięstwa, ale też z wyprowadzenia na Europę, na wody rozwoju, pokoju i dobrobytu...
Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
W czwartek, 31 sierpnia, w 37 rocznicę Porozumień Sierpniowych, w naszej parafii o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. za Ojczyznę.
Inka — Danuta Siedzikówna
I zostaną w mej myśli, — i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz „Dziady” Akt Pierwszy Scena Pierwsza)
Również w czwartek, 31 sierpnia, w 71 rocznicę zamordowania Inki — Danuty Siedzikównej, bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. za Ojczyznę, w oratorium Domu Parafialnego wyświetlony zostanie film pt.: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” w reżyserii Jacka Frankowskiego. Po projekcji odbędzie się także promocja książki „Inka. Pamięć i tożsamość”.>
Zapraszamy!

  28 sierpnia 2017 r.

Jeszcze trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
Zachęcamy do wytrwania w abstynencji nie tylko do końca miesiąca ale przez dłuższy czas. Módlmy się także wszyscy o trzeźwość naszego narodu:
Św. Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  26 sierpnia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 27 sierpnia – XXI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus odważył się zadać uczniom bardzo ryzykowne pytanie. Pytanie, po którym mógł stracić do nich zaufanie. Oni odpowiadają źle, ale swoją odpowiedzią pokazują Jezusowi, że wytrwale szukają prawdy o Nim, że to pytanie nurtowało ich już wcześniej i już wcześniej próbowali sobie na nie odpowiedzieć. I to jest chyba najważniejsze dla Jezusa.
Jezus nie dziwi się, że się pomylili, mają do tego prawo. Dlaczego mają prawo do pomyłek? Bo szukają prawdy. Dla Jezusa poszukiwanie prawdy jest powodem do dumy. Szukajmy codziennie odpowiedzi na pytanie kim jest dla mnie Jezus. To najważniejsze pytanie życia.
Jezu, pragnę poznawać Cię coraz bardziej, bo w Twoim człowieczeństwie będę umiał rozpoznać prawdę, piękno i dobro ukryte we mnie i w każdym innym człowieku, a to napełni moje serce błogosławieństwem!
W Niedzielę, 27 sierpnia, w duchu solidarności i miłości bliźniego, po Mszach św. można złożyć ofiarę do puszki znajdującej się z tyłu kościoła z przeznaczeniem dla poszkodowanych w kraju w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały nawałnice.
Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.
W Niedzielę, 27 sierpnia, w naszej filii parafialnej w Niekursku będziemy przeżywać odpust ku czci św. Bartłomieja.
Msza św. odpustowa odbędzie się w Niekursku o godz. 11.00. Po zakończeniu Mszy św. Sołtys i Rada Sołecka Niekurska zapraszają wszystkich na festyn, który odbędzie się na boisku przy byłej szkole podstawowej, a w razie niepogody w sali wiejskiej.

  25 sierpnia 2017 r.

Matka Boża Częstochowska Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 26 sierpnia – sobota.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Czytania mszalne: Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11.
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam.
(Apel Jasnogórski)
Pomyśl i przyłącz się!!!
W sobotę, 26 sierpnia na Jasnej Górze rozpoczną się główne obchody Jubileuszu 300. rocznicy koronacji Obrazu Maki Bożej Częstochowskiej. Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce zapraszają na uroczystości na Jasnej Górze.
Centralnym punktem obchodów 300. rocznicy koronacji Jasnogórskiego Wizerunku będzie Msza Święta Dziękczynna sprawowana w tym dniu o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Podczas Mszy Świętej odnowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu. Transmisję z Eucharystii przeprowadzi TV TRWAM.
Mszę św. poprzedzi czuwanie modlitewne, które będzie trwało od godz. 9.30.
O godz. 18.30 rozpocznie się Procesja Eucharystyczna, po niej o godz. 19.00 Msza Święta pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.
O godz. 21.00 planowane jest widowisko muzyczne „Jasnogórska Kana”, które transmitowane będzie na antenie TVP1. Po spektaklu od godz. 23.00 do 4.00 w Bazylice Jasnogórskiej będzie trwało czuwanie modlitewne.
W naszym kościele Msze św. w tym dniu odbędą się jak w dzień powszedni: o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.

  24 sierpnia 2017 r.

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. O nim Chrystus powiedział: »To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu« (J 1,47).
W najbliższą Niedzielę, 27 sierpnia, w naszej filii parafialnej w Niekursku będziemy przeżywać odpust ku czci św. Bartłomieja.
Msza św. odpustowa odbędzie się o godz. 11.00.
Po zakończeniu Mszy św. Sołtys i Rada Sołecka Niekurska zapraszają wszystkich na festyn, który odbędzie się na boisku przy byłej szkole podstawowej, a w razie niepogody w sali wiejskiej.

  21 sierpnia 2017 r.

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.
Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce, w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają do dziękczynienia Bogu za przymierze z Królową Polski. Główne obchody jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

  20 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że...
... decyzją ks. Andrzeja Zagórskiego MS, prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ks. Szymon Data MS po czterech latach pracy duszpasterskiej w naszej parafii został odwołany z funkcji katechety i skierowany jest do pracy w Krakowie.
Z całego serca dziękujemy ks. Szymonowi za dobro i miłość, która była jego udziałem, świadectwo życia kapłańskiego i zakonnego. Niech Pan udziela mu błogosławieństwa, a Piękna Pani z La Salette ma go w swojej opiece.

  19 sierpnia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 20 sierpnia – XX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.8; Rz 11,13-15.29-32; Mt 4,23; Mt 15,21-28.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czasem, gdy wołamy w udręce do Boga, On zdaje się „nie odzywać do nas ani słowem” — tak jak Jezus zdawał się być obojętny na wołanie kobiety kananejskiej. Łatwo wówczas zwątpić w Bożą miłość i zniechęcić się. Kobieta prosząca o uzdrowienie córki odkryła sekret Serca Jezusa.
Przeczuwała, że nie oprze się on modlitwie zanoszonej z bezgraniczną ufnością i pokorą, dlatego śmiało i z uporem przedstawiała Mu swoją prośbę. Odpowiedzią Jezusa nigdy nie jest odrzucenie, choć zbolałej ludzkiej duszy nieraz może się tak wydawać. On zawsze ma dla nas współczucie i miłosierdzie, zwłaszcza w tym, co dla nas najtrudniejsze i co najbardziej boli.
W Niedzielę, 20 sierpnia, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na spłacenie kosztów renowacji naszego kościoła.
Za wszelkie ofiary składane na remont naszej świątyni z serca dziękujemy.

  16 sierpnia 2017 r.

Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o trzeźwość naszego narodu:
Św. Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  14 sierpnia 2017 r.

Tycjan, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 15 sierpnia – wtorek.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(tzw. Matki Bożej Zielnej) dzień Święta Wojska Polskiego
Czytania mszalne: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15;
1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Maryja wyniesiona do nieba jest obrazem pełni człowieczeństwa — przebóstwionego i ukazanego w całej godności i pięknie. Mimo że była niepokalanie poczęta, jednak w swym człowieczeństwie była szlifowana cierpieniem, by Jej podobieństwo do Boga - wyrażające się w doskonałym zjednoczeniu z Nim w miłości — osiągnęło pełnię. W tym wyprzedza nas, którzy jesteśmy jeszcze w drodze — cierpimy, upadamy i walczymy o zaufanie Bogu do końca... Dziękując dziś za znak nadziei, którym jest dla nas Maryja wniebowzięta, módlmy za Jej wstawiennictwem, abyśmy wytrwale podejmując wysiłek nawrócenia, doszli do wiecznej ojczyzny.
Bogna Paszkiewicz, „Oremus” sierpień 2008, s. 73
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego. Podczas każdej Eucharystii będzie poświęcenie ziół i kwiatów. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy i powstrzymanie się od prac niekoniecznych we wskazanym dniu.
Taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na cele seminarium duchownego i kształcenie w diecezji koszalińsko—kołobrzeskiej.

  12 sierpnia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 13 sierpnia – XIX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 19,9a.11-13; Ps 85,9ab-14; Rz 9,1-5; Ps 130,5; Mt 14,22-33.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem człowieka jest to, aby BÓG BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest, to bardzo cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca się dzisiaj do tych wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga słowami: Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!
Sam fakt, że On — Syn Boży — jest, zmienia ludzkie serce, ta myśl powoduje, że jesteśmy spokojni i szczęśliwi. Nie szukamy przecież jakiejś mrzonki. Tylko Bóg zaspokoi poczucie bezpieczeństwa, którego nie daje nam świat. Kiedy człowiek wie, że Bóg jest, wtedy inaczej układa sobie świat oraz swoje wnętrze, aby wyglądało tak, jak powinno. Istnienie Boga nadaje sens naszemu życiu, bo On jest Życiem.
Jezu, jeśli Ci zaufam, zaskoczę sam siebie. Dziękuję Ci, że działasz z mocą w chwilach trudnych mojego życia. Powierzam Ci wszystkich zmagających się z nawałnicami wiary.

  9 sierpnia 2017 r.

Francisco de Zurbarán, San Lorenzo /Św. Wawrzyniec Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 10 sierpnia – czwartek.
Święto Wawrzyńca, diakona i męczennika.
Czytania mszalne: Mdr 3,1-9 lub 2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; J 12,26; J 12,24-26.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Oto są prawdziwe skarby Kościoła” — [dwa tysiace lat temu] powiedział św. Wawrzyniec wskazując na ubogich, którym służył i za których oddał swoje życie. Codziennie spotykamy się z wieloma ludźmi. Niektórzy przychodzą nie w porę, inni są problemem do rozwiązania, numerem na liście, klientem w kolejce, jeszcze inni są po prostu niesympatyczni. Za nich wszystkich umarł Jezus, każdego z nich ukochał. To są prawdziwe skarby Kościoła.
(o. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” sierpień 2006, s. 47)

  8 sierpnia 2017 r.

św. Teresa Benedykta od Krzyża, fot. reprod. www.comunitapastoralelissone.org Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 9 sierpnia – środa.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
Czytania mszalne: Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 45,11-12.14-17; Mt 25,1-13 lub Mt 16,24-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) [...] całym swoim życiem — jako myślicielka, mistyczka i męczenniczka — przerzuciła jak gdyby most między swoim żydowskim pochodzeniem a wiarą w Chrystusa, prowadząc z niezawodną intuicją dialog ze współczesną myślą filozoficzną, a na koniec stając się przez męczeństwo — w obliczu straszliwej hańby Shoah — rzeczniczką racji Boga i człowieka. Stała się w ten sposób symbolem przemian dokonujących się w człowieku, kulturze i religii, w których kryje się sam zarodek tragedii i nadziei kontynentu europejskiego.
św. Jan Paweł II
... z Listu Apostolskiego MOTU PROPRIO
ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny
i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy

  7 sierpnia 2017 r.  

35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM«.
We wtorek, 1 sierpnia, z Sanktuarium w Skrzatuszu wyruszyła 35 Koszalińsko–Kołobrzeska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W jej składzie w Grupie VIII (białej) podążają pielgrzymi z naszej parafii.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tradycyjnego „pączkowego” spotkania z naszymi pielgrzymami na pątniczym szlaku...

  6 sierpnia 2017 r.

Komunikat bp. Edwarda Dajczaka,
ordynariusza koszalińsko–kołobrzeskiego

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia! Drogie Rodziny!
Zapraszam wszystkie małżeństwa i rodziny na Górę Chełmską [w Koszalinie], do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, będziemy tam wspólnie trwali na modlitwie.
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

  5 sierpnia 2017 r.

Lodovico Carracci, Przemienienie Pańskie (1594-95), Pinacoteca Nazionale di Bologna Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 6 sierpnia – Niedziela
Święto Przemienienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dn 7,9-10.13-14 lub 2 P 1,16-19; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 P 1,16-19;
Mt 17,5c; Mt 17,1-9.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus udaje się łodzią na miejsce pustynne, a przecież to wbrew ludzkiej logice. Tymczasem Pan Bóg zna takie drogi, o których człowiek nie ma pojęcia, nie potrafi ich sobie nawet wyobrazić. Chodzi oczywiście o drogi Boże do naszego życia, do naszych serc.
Jeśli Bóg chce gdzieś dotrzeć, to zawsze Mu się to uda, to jest w stanie to zrobić, nawet jeśli człowiekowi wydaje się, że ta droga jest niemożliwa do osiągnięcia, nawet jeżeli uważa, że pora jest nieodpowiednia. Jest tylko jeden warunek: musimy Go zaprosić, musimy Go poprosić, aby do nas przybył. Nigdy nie jest za późno, aby się z Nim spotkać.
Jezu, aby przemieniać świat i ludzkie serca, Tobie wystarczy, abym z ufnością ofiarował Ci własne ubóstwo i małość wobec sytuacji przerastających moje możliwości. Ty wierzysz we mnie, proszę, pomnóż moją wiarę w to, że idziesz tuż obok drogą mego życia.
Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o trzeźwość naszego narodu:
Św. Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się.
Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

  2 sierpnia 2017 r.

UWAGA!!!

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu obowiązuje w naszej parafii wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  31 lipca 2017 r.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ten bezprzykładny w dziejach Europy czyn zbrojny zjednoczył mieszkańców naszej Stolicy i stał się nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów wymownym przykładem heroizmu i poświęcenia w imię ideałów: Bóg – Honor – Ojczyzna...

Nie zapominajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

  30 lipca 2017 r.

Zbliża się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu.
Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.

  29 lipca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 30 lipca – XVII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30;
Mt 11,25; Mt 13,44-52.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przypowieść Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pereł przekonuje nas, że Królestwo Niebieskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie: „Co jesteśmy w stanie dla niego poświęcić? Jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść?”
Królestwo Niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy inwestują wszystko, co mają — własne życie — aby zdobyć to, co najcenniejsze. „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”.
W Niedzielę, 30 lipca, w naszej parafii będzie możliwość powierzenia swoich intencji oraz wsparcia ofiarą do puszek pielgrzymów 35 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1–13 sierpnia.

  28 lipca 2017 r.

UWAGA!!!
Zbiórka funduszy na odbudowę katedry gorzowskiej

W Niedzielę, 30 lipca, po Mszach św. można będzie złożyć ofiarę do puszki znajdującej się z tyłu kościoła z przeznaczeniem na odbudowę uległej niedawno pożarowi katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.
Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

  25 lipca 2017 r.

Jusepe de Ribera, Św. Krzysztof
W dniu 25 lipca Kościół obchodzi liturgiczne Wspomnienie Św. Krzysztofa, męczennika. Jest on jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, jednak najczęściej wspominamy go jako patrona kierowców i podróżujących.
W tym dniu, z okazji liturgicznego Wspomnienia Św. Krzysztofa, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej zaprasza wszystkich na Mszę św. o godz. 17.00, po której nastąpi błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów.

  24 lipca 2017 r.

Św. Anna, patronka piekarzy - poświecenie chleba
Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj ku czci świętej Anny, patronki piekarzy, i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.
(... z modlitwy)
W XVI Niedzielę zwykłą, 23 lipca, w związku z obchodzonym 26 lipca wspomnieniem św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny, czczonej również jako patronki piekarzy i młynarzy, podczas Mszy w. o godz. 11.00 ks. Krzysztof Juszczyk MS, dokonał poswięcenia pieczywa ofiarowanego przez trzcianeckich piekarzy.

  23 lipca 2017 r.

Komunikat bp. Edwarda Dajczaka,
ordynariusza koszalińsko–kołóobrzeskiego

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!
Z przekazów medialnych znamy tragiczne wydarzenie w naszej metropolii, jakim był pożar wieży katedry gorzowskiej. Do 1972 roku ta świątynia była katedrą Administracji Apostolskiej na tzw. Ziemiach Zachodnich, a więc w pewnym sensie „katedrą matką” całej obecnej Metropolii Szczecińsko–Kamieńskiej, w skład której wchodzi również nasza diecezja.
W duchu solidarności z naszą bratnią diecezją zachęcam Was, Siostry i Bracia, do modlitwy za wiernych, którzy utracili swoją pierwszą świątynię — katedrę. Wspomóżmy ich także w trudzie odbudowy katedry, śpiesząc z pomocą materialną, tak jak już uczyniło to wiele diecezji. Proszę więc o zbiórkę pieniężną do puszek w każdej parafii naszej diecezji, po Mszach św. w Niedzielę 30 lipca 2017 r.
Za każdą, pełną bratniej miłości modlitwę i każdą ofiarę, serdecznie dziękuję. Niech Bóg Błogosławi Waszym miłosiernym sercom.
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

  22 lipca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 23 lipca – XVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Królestwo Boże jest w pierwszej chwili prawie niezauważalne — jak zaczyn w cieście albo ziarnko gorczycy. A jednak ma ono moc przemienić całą rzeczywistość, w której żyjemy. Jego siłą jest sam Jezus Chrystus. On zachęca nas w dzisiejszej przypowieści, abyśmy czekali i byli cierpliwi. To On zatroszczy się o plony, da wzrost ziarnu.
Do nas należy pielęgnowanie królestwa, które jest wśród nas. Dokonuje się to przez modlitwę w Duchu Świętym, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.
Jezu, pomóż mi, działać na rzecz wzrostu Królestwa Bożego.
W Niedzielę, 23 lipca, w naszej parafii będzie możliwość powierzenia swoich intencji oraz wsparcia ofiarą do puszek pielgrzymów 35 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1–13 sierpnia.

  21 lipca 2017 r.

Informujemy, że...

... w najbliższą sobotę czeka nas w Trzciance wiele atrakcji, m.in. związanych z przypadającym 25 lipca liturgicznym wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
 • Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej ks. Andrzej Żołyniak zaprasza do kaplicy w Straduniu na okolicznościową Mszę św., która zostanie odprawiona o godz. 14.00, a po niej na poświęcenie pojazdów, a także na Piknik Rodzinny organizowany przez wspólnotę lokalną ze Stradunia.
 • Sołectwo Radolin zaprasza na festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje”, który rozpocznie się o godz. 16.00 na boisku wiejskim w Radolinie.
 • Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki zaprasza na „MOTO-PIKNIK” w Trzciance, który rozpocznie się o godz. 17.00 na ul. Kościuszki oraz w parku 1 Maja.
 • Organizatorzy „MOTO-PIKNIKU” zapraszają na niezwykłą atrakcję w postaci seansów kina samochodowego, które rozpoczną się o godz. 21.00 w parku 1 Maja.

  19 lipca 2017 r.

sw. Krzysztof - patron kierowców
W dniu 25 lipca czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu.
Z racji wspomnienia tego świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów odbędzie się w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance przy ul. Witosa, we wtorek 25 lipca, po Mszy św. o godz. 17.00.
zaprasza ks. Andrzej Żołyniak
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej

  17 lipca 2017 r.

UWAGA!!!

Przypominamy, że od Niedzieli 3 lipca obowiązuje w naszej parafii wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  15 lipca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 16 lipca – XV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bardzo ciekawe, że Jezus wypowiada te słowa w czasie teraźniejszym. Oto siewca wyszedł siać. Nie kiedyś w przeszłości, nie kiedyś w przyszłości, ale tu i teraz. Siewca sieje Słowo Boże. Sieje swoją łaskę pomiędzy nami.
Czy zauważasz, jak Bóg przechodzi koło ciebie, wsiewa teraz w twoje serce swoją miłość, swoje słowo, swoje błogosławieństwo, swoje miłosierdzie, swoją obecność? Tu i teraz siewca sieje na tym polu, którym jest twoje życie.
Jezu, pomóż mi, być otwartym na Twoje słowo, naucz mnie nim żyć i uczyń mnie wiernym świadkiem Twojej miłości, abym wydał plon stokrotny.

  11 lipca 2017 r.

UWAGA!!!
ŚWIETNY POMYSŁ NA LATO...

... DRUŻYNA WOPR „ANIOŁY” TRZCIANKA ZAPRASZA NA KURS:
• młodszego ratownika wodnego,
• ratownika wodnego MSW
INAUGURACJA 1 SIERPNIA O GODZ. 16.00 NAD JEZ. SARCZ na tzw. nowej plaży.

  10 lipca 2017 r.

sw. Krzysztof - patron kierowców
Informujemy, że...
... 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa — patrona kierowców pojazdów mechanicznych.
Z tej okazji w sobotę, 22 lipca, w kaplicy w Straduniu zostanie odprawiona okolicznościowa Msza Święta o godz. 14.00, a po niej poświęcenie pojazdów.
Środki finansowe pozyskane z ofiar przy poświęceniu pojazdów przeznaczone są na cel MIVA Polska, instytucję wspomagającą misjonarzy poprzez zakup, przede wszystkim, środków transportu.
Po Mszy Świętej wspólnota lokalna ze Stradunia zaprasza na Piknik Rodzinny, który odbędzie się na placu przy kaplicy.
W tym roku dokonano wielu prac związanych z remontem kaplicy w Straduniu, m.in. malowanie, wymiana oświetlenia, uzupełnienie nagłośnienia itp. Dlatego środki finansowe pozyskane z festynu przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontu.

  9 lipca 2017 r.

ks. Wacław Turoń MS
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Wacława Turonia MS, który decyzją Ks. Prowincjała został skierowany do posługi duszpasterskiej w Trzciance.
Życzymy ks. Wacławowi wielu łask Bożych za wstawiennictwem Pięknej Pani z La Salette i owocnej pracy w naszej parafii.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Pięknej Pani z La Salette i św. Jana Chrzciciela — patronów naszej parafii, powierzamy Ci nowo przybyłego do nas ks. Wacława i prosimy Cię, daj mu wytrwałość, wierność oraz żarliwość w tak świętej służbie, a nam żywą wiarę, żeś Ty go posłał. Amen.

  8 lipca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 9 lipca – XIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Za 9,9-10; Ps 145,1b-2.8-9.10-11.13-14; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25; Mt 11,25-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłyby dla każdego innego syna trudne, być może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest moje, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do życiowej nieporadności, do tego, że na nic sam nie zapracowałem.
Tymczasem Jezus bardzo otwarcie i bezpośrednio mówi: Wszystko, co mam, pochodzi od mojego taty! I to jest prawda, która dotyczy naszego serca i naszej wiary. Jezus Chrystus całą swoją boską moc, to, że mógł przejść przez życie, czyniąc dobrze, lecząc choroby, wyrzucając złe duchy, nawracając, głosząc najpiękniejszą naukę świata, wreszcie umierając na krzyżu i zmartwychwstając, to wszystko miał od swojego Ojca. Jeśli tak, to i my sami musimy sobie zadać pytanie: Czy ja mam coś, czego bym nie dostał od Boga?
Panie, wiemy, że wszystko jest łaską. Każda chwila, zarówno ta dobra, jak i ta zła jest Twoją łaską dla nas. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, wszystko, co mamy, do Ciebie wróci. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony Panie.

  3 lipca 2017 r.

ZAPRASZAMY!!!

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii organizuje wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Wyjazd nastąpi w sobotę 8 lipca o godz. 22.30 z dworca PKS w Trzciance. Zapisy dokonywane są w księgarni La Salette.

  2 lipca 2017 r.

UWAGA!!!

Od Niedzieli 3 lipca obowiązuje w naszej parafii wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  1 lipca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lipca – XIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 2 Krl 4,8-11.14-16a; Ps 89,2-3.16-19; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,40;
Mt 10,37-42.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus, mówiąc o miłości, kilkakrotnie używa słowa „bardziej”. Czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci? Czy kochasz mnie bardziej niż matkę i ojca? Widocznie miłość ma różne stopnie. Jezus mówi wyraźnie, że chce, abyśmy Go kochali najbardziej, ponad wszystko inne.
Nie znaczy to, że nie mamy kochać innych. Jezus mówi, abyśmy kochali swoją mamę, swojego tatę, swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, ale mnie kochajcie bardziej od nich, bo jeśli mnie będziecie kochać bardziej, to miłość wobec ludzi będzie wam się udawała, będzie piękna. Żeby kochać człowieka, to najpierw trzeba bardziej kochać Boga, wtedy prawdziwa miłość do człowieka stanie się możliwa.
Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest prawdziwa miłość, ukazałeś nam to w miłości do swojej Matki i do swoich uczniów. Z miłości do nas przyjąłeś krzyż. Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje w naszych rodzinach tak, by panowała w nich miłość.

  30 czerwca 2017 r.  

XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - wystawa pokonkursowa
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance zakończył się XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh był w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia naszego kościoła.
Przez cały czas trwania XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w auli Domu Parafialnego była czynna pokonkursowa wystawa prac artystycznych.
Konkurs Prac Artystycznych o Motywach Religijnych od początku towarzyszy trzcianeckim Tygodniom Kultury Chrześcijańskiej.
Wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy, zapraszamy do przeglądania fotorelacji zanotowanej obiektywem aparatu fotograficznego ks. Zbigniewa Weltera MS...

  30 czerwca 2017 r.  

XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - wystawa w TDK Trzcianka
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
W czwartek, 29 czerwca, w sali ekspozycyjnej Trzcianeckiego Domu Kultury otwarto wystawę „Trzcianecki kościół w oczach artystów”.
Był to ostatni już akcent XXXIV TKCh. W gościnnych salach TDK zaprezentowano kilkadziesiąt prac autorstwa miejscowych twórców, nawiązujących do 100–lecia naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Ilość prac i różnorodność technik (począwszy od obrazów olejnych, poprzez akwarele, pastele, rysunek, aż po fotografię i rzeźbę) dowodzi, że jest on wdzięcznym tematem dla sztuki.

  26 czerwca 2017 r.  

Główne uroczystości Jubileuszu 100-lecia kościoła - koncert
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
W Niedzielę, 25 czerwca, obchodziliśmy główne uroczystości jubileuszu 100–lecia kościoła.
O godz. 20.00 w naszym kościele już po raz siódmy zabrzmiał hejnał Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego Piękny Śpiew. Tym razem, dyrektor festiwalu dr hab. Tomasz Zagórski zaprosił słuchaczy na koncert pt. Misa Criola Ariela Ramíreza na 100-lecie kościoła.

  26 czerwca 2017 r.  

Główne uroczystości Jubileuszu 100-lecia kościoła - widowisko
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
W Niedzielę, 25 czerwca, obchodziliśmy główne uroczystości jubileuszu 100–lecia kościoła.
O godz. 16.30 w Hali Sportowo–Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury, wdzięczna Bogu za możliwość świętowania wielkiego jubileuszu społeczność Zespołu Szkół Katolickich zaprezentowała widowisko Panta rhei w reżyserii Krystyny Kadow.

  26 czerwca 2017 r.  

Główne uroczystości Jubileuszu 100-lecia kościoła
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
W Niedzielę, 25 czerwca, obchodziliśmy główne uroczystości Jubileuszu 100–lecia kościoła oraz parafialny odpust ku czci św. Jana Chrzciciela.
O godz. 12.00 w kościele rozpoczęła się uroczysta Suma jubileuszowo–odpustowa, celebrowana przez ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej.
Podczas Mszy św. Ks. Biskup dokonał konsekracji nowego ołtarza oraz pobłogosławił nowe wyposażenie prezbiterium. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2016”, a także uhonorowano tych, którzy najbardziej zaangażowali się w renowację, remont i modernizację naszej świątyni.

  25 czerwca 2017 r.  

Boże Ciało
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
Od wtorku, 20 czerwca do soboty, 24 czerwca, w naszym kościele trwały prace przy nowym ołtarzu stałym oraz wyposażeniu prezbiterium.

  25 czerwca 2017 r.  

Boże Ciało
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance trwa XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
W sobotę, 24 czerwca, trzcianecki park 1 Maja stał się sceną dla festynu organizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Trzcianka oraz Pikniku Muzealnego trzcianeckiego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, który tym razem był poświęcony 100. rocznicy poświęcenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji zanotowanej obiektywem aparatu fotograficznego ks. Zbigniewa Weltera MS.

  24 czerwca 2017 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - biały
Dzień 25 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii
Jubileusz 100 lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
Czytania mszalne: Jr 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rz 5,12-15; J 15,26b.27a;
Mt 10,26-33.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nosimy w sobie tyle różnego rodzaju lęków. Boimy się gniewu Bożego, reakcji innych ludzi, odrzucenia, podejmowania decyzji, tego, co czeka nas w przyszłości... Tę listę można kontynuować bez końca. Każdy z nas ma inne lęki, nikt nie jest od nich wolny. Sami nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Wiele z nich jest zresztą uzasadnionych. Bóg pragnie jednak nas od nich wyzwolić. Wzywa nas do pełnego zaufania Mu, do uczynienia odważnego kroku wiary, dzięki któremu w pełni Mu zawierzymy.
Jeśli powierzymy się Bożej Opatrzności i będziemy podążać za głosem Jezusa Pasterza, nic złego nie może nas spotkać. Nie oznacza to, że będziemy wolni od przeciwności losu czy ludzkiej niechęci. On jednak zawsze weźmie nas w obronę.
Jezu, powierzamy Tobie całe nasze życie. Wyzwól nas, prosimy, z lęków, które przeszkadzają nam w duchowym wzroście.
W Niedzielę 25 czerwca będziemy przeżywać centralne uroczystości związane z jubileuszem naszego kościoła oraz odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 i 16.00.
Program tego dnia obejmuje:
 • Mszę św. w kościele o godz. 12.00 celebrowaną przez ks. bpa Edwarda Dajczaka, podczas której nastąpi:
  • poświęcenie nowego trwałego ołtarza
  • wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu” za 2016 r.,
 • widowisko „Panta rhei” o godz. 16.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej w wykonaniu społeczności Zespołu Szkół Katolickich,
 • koncert w kościele o godz. 20.00, który odbędzie się w ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny Śpiew”.
Z A P R A S Z A M Y

  23 czerwca 2017 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Jaką radością napełniliście Kościoły przez swoje przepowiadanie!
Jakie dzięki mamy wam złożyć, o święci Apostołowie, za tyle trudów,
które znieśliście dla nas?
(św. Katarzyna ze Sieny)
W sobotę, 24 czerwca, w Nowej Wsi odbędzie się odpust ku czci św. apostołów Piotra i Pawła, patronów kościoła filialnego. Suma odpustowa w Nowej Wsi rozpocznie się o godz. 17.00.
Zapraszamy!

  22 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!
W piątek, 23 czerwca, będziemy obchodzić zakończenie zajęć w roku szkolnym i katechetycznym 2016/2017.
Zapraszamy uczniów, ich rodziców i bliskich na Msze św. dziękczynne:
 • godz. 8.00 — szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
 • godz. 10.00 — Zespół Szkół Katolickich.

  22 czerwca 2017 r.

Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 23 czerwca – piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czytania mszalne: Pwt 7,6-11; Ps 103,1-4.6-8.10; 1J 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Serce — najprostszy i dla każdego zrozumiały znak miłości, która jest istotą Boga. Jezus niecofający się przed cierpieniem, wierny aż do śmierci, objawia prawdę o Bogu, przełamuje nasz irracjonalny lęk i opór przed Nim. Nieraz wolimy poczekać ze zbliżeniem się do Niego, aż pozałatwiamy swoje trudne sprawy. Tymczasem to właśnie naśladowanie pokornego Zbawiciela może okazać się wyzwoleniem ze smutku i zamknięcia.
(Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 133-134)
W tym dniu Msze św. odbywać się będą jak w dzień powszedni.
W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  21 czerwca 2017 r.  

Boże Ciało
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance trwa XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
W sobotę, 17 czerwca, w auli Domu Parafialnego otwarto pokonkursową wystawę prac artystycznych o motywach religijnych.
Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych od początku towarzyszy trzcianeckim Tygodniom Kultury Chrześcijańskiej. Tegoroczny wernisaż zainaugurował, jako przewodniczący jury, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS. Wystawa prezentuje najlepsze z około trzystu prac zgłoszonych do konkursu.
Natomiast w Niedzielę, 18 czerwca, w hallu Domu Parafialnego odbyło się spotkanie z twórcami prac konkursowych i wręczenie wyróżnień.
Honorowym gościem spotkania był pan burmistrz Krzysztof Czarnecki, który zwiedził wystawę wpisując się do księgi pamiątkowej, następnie spotkał się z twórcami, a także wręczał wyróżnienia autorom prac wskazanych przez jury.

  20 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!
W środę, 21 czerwca, zapraszamy młodzież wraz z rodzicami na Mszę św., która odbędzie się w kościele o godz. 18.00. Po niej nastąpi nabożeństwo z przyjęciem drugoklasistów w ramach planowanego sakramentu bierzmowania.

  19 czerwca 2017 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Jezu cichy i pokornego serca
Uczyń serca nasze według serca Twego.
(Antyfona)
Do czwartku, 22 czerwca, trwa oktawa Bożego Ciała.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich na procesje eucharystyczne wokół kościoła, a dzieci do sypania kwiatów podczas tych uroczystych przejść.
Procesje odbywają się codziennie po Mszy św. wieczornej.

  18 czerwca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 18 czerwca – XI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Wj 19,1-6a; Ps 100,1-5; Rz 5,6-11; Mk 1,15; Mt 9,36-10,8.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej wody i odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci.
On jednak nie przestaje nas szukać i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno, aby powrócić. Choć droga, którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, to On nas na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze powrotu do Ciebie.
Dzisiaj w naszym kościele o godz. 19.00 odbędzie się Wieczór Uwielbienia.
Przyjdź, aby spotkać się z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie!
W Trzciance trwa XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Dziś zapraszamy o godz. 17.00 do auli Domu Parafialnego na spotkanie wszystkich twórców prac na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych oraz wręczenie nagród konkursowych.

  17 czerwca 2017 r.  

Boże Ciało
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance trwa XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
W piątek, 16 czerwca, w salach trzcianeckiego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej z okazji Jubileuszu 100. rocznicy poświęcenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance oraz wystawy fotograficznej „Chrześcijaństwo w obiektywie ks. Zbigniewa Weltera MS”.

  16 czerwca 2017 r.  

Boże Ciało
Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzić przychodzi,
I jak się dzieciom jego powodzi.
(... z pieśni)
W czwartek, 15 czerwca, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 przed świątynią parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna, by zakończyć się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

  14 czerwca 2017 r.

Procesja Bożego Ciała Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 15 czerwca – czwartek.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Czytania mszalne: Pwt 8,2-3.14b-16a; Ps 147,12-15.19-20; 1 Kor 10,16-17; J 6,51; J 6,51-58.
Czytania podczas procesji: Mt 26,17-19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-26.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg w cudowny sposób zaopatrzył nas na drogę naszego życia. Nie tylko umarł dla naszego zbawienia taki, ale stał się też Pokarmem, który może towarzyszyć nam każdego dnia. Nie jest to pokarm, jak manna, która miała zaspokoić jedynie głód fizyczny. To jest Pokarm dający życie wieczne.
Bóg stający się Ciałem i Krwią, zarówno poprzez wcielenie, jak i przeistoczenie, które dokonuje się w Eucharystii, do dziś spotyka się z niezrozumieniem. Nie tylko dla współczesnych Jezusowi Żydów ta prawda była trudna do przyjęcia. Także od nas wymaga nieustannego pochylania się nad tą tajemnicą w pokorze. Tego misterium cudownej przemiany nie da się w pełni wytłumaczyć słowami. Zawsze będzie ono wymagało pokornego kroku wiary, w której bardziej zawierzymy Słowu Bożemu niż naszym własnym zmysłom.
Jezu, Chlebie Żywy, Ty dajesz nam życie wieczne. Pozwól nam jak najczęściej przystępować do Twojego stołu, posilać się Twoim Ciałem i obmywać Twoją Krwią.
W tym dniu Msze św. w kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00 i 18.00.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na placu przy kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, po której wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Witosa, Fałata, Żeromskiego i Sikorskiego. Procesja zakończy się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe oraz członków wspólnot i grup parafialnych, a także organizacji społecznych.
Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w procesji w uroczystych strojach, dzieci — do sypania kwiatów, oraz wszystkich mieszkańców parafii.
Prosimy mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji. Apelujemy także o nie parkowanie pojazdów na ulicach którymi przejdzie procesja.

  11 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!
We wtorek 13 czerwca i środę 14 czerwca zapraszamy na próbę wszystkie dzieci chętne do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała.
Próba odbędzie się o godz. 17.00 na placu przed naszym kościołem.

  10 czerwca 2017 r.

Hendrick van Balen, Trójca Święta Kolor liturgiczny - biały
Dzień 11 czerwca – Niedziela Trójcy Przenajświętszej.
Czytania mszalne: Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje się człowiekiem, to za dużo, to poniżenie. Choć przyzwyczailiśmy się do tej prawdy, to jednak wciąż wywołuje ona w nas sprzeciw, niezrozumienie czy zadziwienie, jeśli tylko odważymy się nad nią zastanowić. Pięknie ujął to Zbigniew Herbert w Rozmyślaniach Pana Cogito o odkupieniu: „Nie wolno schodzić / nisko / bratać się krwią / nie powinien przysyłać syna / lepiej było królować / w barokowym pałacu z marmurowych chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci„.
Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas miłością, której nigdy nie zrozumiemy. Spraw, prosimy, abyśmy otworzyli się na nią, pozwolili się jej przenikać i w Jezusie dotykali Twojej obecności wśród nas.
Niedzielą Najświętszej Trójcy kończy się okres przyjmowania Komunii wielkanocnej i wypełnienie przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”.

  8 czerwca 2017 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Jezu cichy i pokornego serca
Uczyń serca nasze według serca Twego.
(Antyfona)

  5 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!
Rozpoczynamy zapisy dla młodzieży z klas drugich szkół gimnazjalnych z naszej parafii, pragnących przyjąć sakrament bierzmowania.
Katecheci uczący w szkołach rozdadzą odpowiednie kwestionariusze, które młodzież wraz z rodzicami wypełni czytelnie w domach.
Zapraszamy w środę, 21 czerwca, młodzież wraz z rodzicami na Mszę św. na godz. 18.00, po której nastąpi nabożeństwo z przyjęciem młodzieży w ramach planowanego sakramentu bierzmowania.

  4 czerwca 2017 r.

Jean II Restout, Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 5 czerwca – poniedziałek.
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-3.5-6; Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejsze święto Maryi, Matki Kościoła, przypomina nam, że Kościół nie jest domem dziecka, gdzie wszystkie dzieci z pozoru mają wszystko, ale są smutne, bo pozbawione bliskości mamy. Nasza Matka jest blisko, a my, mimo różnych braków i niedoskonałości, możemy iść przez życie z radością. Ona — tak jak na weselu w Kanie — naprawdę jest z nami. Uczy nas, jak słuchać Jezusa i karmić się Jego Ciałem, przedstawia Mu nasze potrzeby, lęki i trudności. Podczas Eucharystii towarzyszy nam swoją modlitwą i zachęca, byśmy z ufnością przyjęli miłość Jezusa i podążyli za Nim w codziennym życiu.
ks. Adam Rybicki, „Oremus” czerwiec 2006, s. 31
W tym dniu obowiązuje porządek Mszy św. taki, jaki jest przyjęty w dzień powszedni.

  3 czerwca 2017 r.

Duch Święty Kolor liturgiczny - biały
Dzień 4 czerwca – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Czytania mszalne: Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu ich Duchem Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej im misji głoszenia prawdy o Bogu. Przestraszonym uczniom Jezus przynosi dar pokoju, który ma przemienić nie tylko ich samych, ale ma stać się treścią głoszonego przez nich orędzia. Jezusowy pokój jest inny niż ten, który mógł im zaoferować świat. Owego ziemskiego pokoju jednak nie doświadczą.
Posłani przez swojego Mistrza spotkają się wielokrotnie z odrzuceniem i prześladowaniem, które prawie wszystkich z nich doprowadzi do śmierci męczeńskiej. Pokój przyniesiony im przez Jezusa związany jest z darem Ducha Świętego. To On będzie ich prowadził, wspierał w powierzonej misji oraz uzdalniał do czynienia tego, co wielokrotnie czynił ich Mistrz. Każdy z nas wezwany jest do stawania się uczniem, do tego, aby dać się prowadzić i przemieniać Duchowi Świętemu. On nie jest darem obiecanym jedynie małej grupie. Bóg w swojej hojności posyła Go do serc nas wszystkich. Otwórzmy się na Niego i pozwólmy Mu w nas działać.
Duchu Święty, oddajemy się dziś w Twoje ręce, prosząc, abyś przenikał nas i prowadził po drogach naszego życia. Naucz nas słuchać Twojego głosu i rozpoznawać Twoje natchnienia.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny, dlatego przypominamy o wypełnieniu przykazania kościelnego o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej.
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, po Mszach św., wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej zbierają pieniądze na operację dla chorego Jasia.
W imieniu chłopca i jego rodziców dziękujemy za każdy dar serca i modlitwę.

  2 czerwca 2017 r.

Figura Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy
Regina Sacratissimi Rosarii Fatimae Ora Pro Nobis
/Fatimska Królowo Różańca Świętego, módl się za nami/
(napis na łuku sklepienia Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy)
W sobotę, 3 czerwca, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.15 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo fatimskie.
Nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca jest odprawiane w odpowiedzi na prośby Matki Bożej Fatimskiej. O jego warunkach mówi sama Maryja w słowach skierowanych do siostry Łucji:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

  1 czerwca 2017 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Rozpoczyna się czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
 • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
 • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation