AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  

  21 lipca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 22 lipca – XVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 23,1-6; Ps 23(22),1b-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Pan jest moim pasterzem”. Co znaczą dla nas te słowa? Wielu współczesnym ludziom wydaje się, że nie potrzebują Pasterza, że sami sobie poradzą, a wtedy często gubią to, co w życiu jest najistotniejsze. Gdy czujemy się skrzywdzeni, osamotnieni i niespełnieni...
... gdy przechodzimy przez nasze „ciemne doliny”, pamiętajmy, że mamy dobrego Pasterza, takiego, który lituje się nad nami, który jedna nas z Bogiem przez swoją krew wylaną na krzyżu i naucza, jak dobrze przeżyć życie.
(Katarzyna Zielińska, „Oremus” lipiec 2009)
W Niedzielę, 22 lipca, taca zbierana na Mszach św. będzie przeznaczona na rozpoczętą renowację ołtarza bocznego w naszym kościele.
✰ ✰ ✰
Również w Niedzielę, 22 lipca, zapraszamy wszystkich pielgrzymów chętnych do wyruszenia w drogę do Częstochowy na spotkanie przedpielgrzymkowe, które odbędzie się o godz. 16.00 w oratorium Domu Parafialnego.

  20 lipca 2018 r.

  16 lipca 2018 r.

Trwa wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Eucharystii o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Kancelaria Parafialna przez całe wakacje...
... będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.
Przez cały lipiec...
... nie będzie czynna księgarnia La Salette, dlatego po odbiór prasy religijnej prosimy przychodzić do Biblioteki Parafialnej.

  14 lipca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 15 lipca – XV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Am 7,12-15; Ps 85(84),9ab i 10.11-12.13-14; Ef,4, 1-6 ; Mk 6,7-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czujemy się posłani przez Chrystusa, by po śladach Dwunastu iść z Dobrą Nowiną w świat. Jednak wielu z nas jest przekonanych o swojej niekompetencji do takiej misji: „To nie na moje siły, nie dam rady, nie potrafię, boję się”. To normalne odczucia, wszak nikt nie jest gotowy sam z siebie do tego zadania.
Nawet apostołom wiele brakowało, a jednak zostali posłani i „codziennie nauczali w świątyni i po domach, głosząc Ewangelię o Chrystusie Jezusie” (Dz 5, 42). Działo się tak i dzieje nadal, gdyż to sam Chrystus wyposaża uczniów na drogę w swoją moc i mądrość. A zatem skuteczność misji nie zależy tylko od zdolności i zaangażowania posłanych, ale przede wszystkim od łaski Ducha Świętego, który działa w ludzkich sercach.
Duchu Święty, napełnij mnie wiedzą i poucz, w jaki sposób mogę dobrze głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie.
Przez całą Niedzielę, 15 lipca, po wszystkich Mszach św. ks. Łukasz Nowak MS z Liechtensteinu przed naszym kościołem rozprowadzać będzie dwie swoje książki dotyczące historii naszej parafii i okolicznych wiosek.
Osoby, które tych publikacji nie posiadają, będą mogły je nabyć w cenie po 20,00 zł wraz z autografem.
Zapraszamy!
✰ ✰ ✰
Przypominamy, że...
... przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
... przez całe wakacje Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  13 lipca 2018 r.

  12 lipca 2018 r.

W sobotę, 14 lipca, i przez całą Niedzielę, 15 lipca, po wszystkich Mszach św. ks. Łukasz Nowak MS z Liechtensteinu przed naszym kościołem rozprowadzać będzie dwie swoje książki dotyczące historii naszej parafii i okolicznych wiosek.
Osoby, które tych publikacji nie posiadają, będą mogły je nabyć w cenie po 20,00 zł wraz z autografem.
Zapraszamy!

  9 lipca 2018 r.  

Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej
Sport nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni,
ale ma także duszę.
(św. Jan Paweł II)
W dniach 15-17 czerwca odbywał się w Gdańsku-Sobieszewie Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej.
Warto wspomnieć, że w turnieju uczestniczyli również ministranci z naszej parafii! Grupa liczyła 41 uczestników, w tym ministranci z Niekurska, Nowej Wsi i oczywiście z Trzcianki, a także z saletyńskiej parafii w Kuźnicy Czarnkowskiej. W rozgrywkach turniejowych, w kategorii najstarszej nasi reprezentanci zdobyli II miejsce przegrywając w finale z Rzeszowem. Turniej odbywa się co roku w innej parafii saletyńskiej i również Trzcianka swego czasu gościła jego zawodników.

  8 lipca 2018 r.

Przez cały lipiec NIE BĘDZIE CZYNNA księgarnia La Salette, dlatego po odbiór prasy religijnej prosimy przychodzić do Biblioteki Parafialnej.
Zapraszamy!

  7 lipca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 8 lipca – XIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 2,2-5; Ps 123(122),1b-2.3-4; 2 Kor 12,7-10; Łk 4,18; Mk 6,1-6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bliskim Jezusa wydawało się, że wiedzą o Nim wszystko. Był przecież synem Maryi, bratem Jakuba, Jego krewni mieszkali pośród nich. Bardziej wierzyli swojemu doświadczeniu i własnym przekonaniom niż mądrości Jego słowa i Bożej mocy, która objawiała się przez cuda.
Podobnie postępujemy, kiedy kwestionujemy Boże działanie w naszym życiu, opierając się wyłącznie na tym, co wydaje nam się prawdziwe. Jeśli ktoś rezygnuje z walki z grzesznym uzależnieniem, bo dotychczasowe zmagania nie przyniosły spodziewanego efektu, to znaczy, że uległ pokusie niewiary w moc łaski Bożej. Czy jest bowiem coś, czego Bóg nie mógłby dokonać w swoim nieskończonym miłosierdziu? Chrześcijańska wiara polega na tym, że człowiek bardziej ufa Bogu niż sobie i swoim doświadczeniom.
Panie Boże, umocnij moją wiarę. Pragnę budować moje życie na skale Twojej prawdy i Twojego słowa. Uwolnij mnie od niedowiarstwa.

  6 lipca 2018 r.

Światło z La Salette MAJ/CZERWIEC 2018
Od SOBOTY 7 lipca i NIEDZIELI 8 lipca
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  3 lipca 2018 r.  

Uroczystości odpustowo-jubileuszowe w Nowej Wsi
Cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
(1 Kor 10,31)
W Niedzielę, 1 lipca, w kościele filialnym w Nowej Wsi odbyły się uroczystości odpustowo-jubileuszowe. Był to odpust ku czci św. św. Piotra i Pawła — patronów kościoła, oraz aż trzy jubileusze: 400-lecie miejscowości, 110-lecie świątyni i 5-lecie kapłaństwa pochodzącego z Nowej Wsi ks. Łukasza Nowaka MS.
Uroczystości rozpoczęły się Sumą odpustową w intencji mieszkańców Nowej Wsi. Na zakończenie Eucharystii ks. jubilat Łukasz Nowak MS otrzymał życzenia od najbliższych i współparafian. Po Mszy św. wokół świątyni przeszła odpustowa procesja Eucharystyczna, a po jej zakończeniu, w ramach jubileuszu 400-lecia Nowej Nowej Wsi, dokonano uroczystego oznaczenia dwóch okazałych dębów, jako pomniki przyrody oraz nadano im imiona: Dąb Bolesław i Dąb Pokoju.

  1 lipca 2018 r.  

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Nadnoteckie Bel Canto
Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.
(św. Bazyli Wielki)
W sobotę, 30 czerwca, w pięknie odrestaurowanym wnętrzu naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela zabrzmiał wspaniały koncert Misterium „Deesis”.
Odbył się on w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Nadnoteckie Bel Canto, którego organizatorem jest maestro Tomasz Zagórski. Patronat nad koncertem sprawował burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.

  30 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 1 lipca – XIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30(29),2i4.5-6.11-12ai13b;
Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Choroba, ból, śmierć kogoś bliskiego — te i inne oblicza cierpienia wywołują sprzeciw. Buntujemy się przeciwko nim, a czasem przeciw Bogu, doszukując się Jego winy. Gdyby można było cierpienie przeżywać w inny sposób, ze spokojem czy radością, przestałoby być cierpieniem.
Niezgoda na cierpienie odkrywa słabość, obnaża bezradność, upokarza. I dlatego cierpiące osoby nierzadko doświadczają oczyszczenia w wierze. Być może w taki sposób działa Bóg, usuwając to wszystko, co w nas przysłania Jego samego. Jezus podczas ziemskiego życia nie unikał cierpiących ludzi. Spotkania z nimi pokazują, w jaki sposób Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi w jego biedzie.
Panie Jezu Chryste, pomóż mi w chwili próby. Bądź blisko, kiedy cierpię, bo wierzę, że tylko z Tobą i w Tobie mogę odnaleźć samego siebie.
W Niedzielę 1 lipca w Nowej Wsi odbędzie się...
... odpust ku czci św. apostołów Piotra i Pawła.
Suma odpustowa w kościele filialnym rozpocznie się o godz. 11.00.
✰ ✰ ✰
Od Niedzieli 1 lipca przechodzimy na wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
✰ ✰ ✰
Również przez całe wakacje Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  29 czerwca 2018 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Jaką radością napełniliście Kościoły przez swoje przepowiadanie!
Jakie dzięki mamy wam złożyć, o święci Apostołowie, za tyle trudów,
które znieśliście dla nas?
(św. Katarzyna ze Sieny)
W piątek, 29 czerwca, przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek Mszy św. będzie taki, jak w dzień powszedni.
W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  25 czerwca 2018 r.  

Odpust Parafialny 2018
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)
W Niedzielę, 24 czerwca, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci patrona parafii.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Suma odpustowa, połączona z uroczystością jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. dra Józefa Kopcińskiego MS. Okolicznościową Homilię wygłosił, podobnie jak na pozostałych Mszach św., ks. Henryk Kuman MS. Splendoru liturgii dodał udział Chóru TDK Pasjonata.
Po zakończeniu Eucharystii ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS dokonał uroczystego poświęcenia zabytkowego feretronu św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Różańcowej, odrestaurowanego dzięki staraniom Biblioteki Parafialnej. Następnie podczas uroczystej procesji wokół kościoła odbyło się pierwsze niesienie odnowionego feretronu.

  25 czerwca 2018 r.  

Prymicje neoprezbitera Marcina Madeja MS
Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)
W Niedzielę 24 czerwca, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeżywaliśmy prymicje neoprezbitera Marcina Madeja MS, który rozpoczyna posługę duszpasterską w naszej parafii.
O godz. 9.30 ks. Marcin Madej MS odprawił swoją pierwszą Mszę św. w naszym kościele parafialnym i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

  24 czerwca 2018 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Trwa czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  23 czerwca 2018 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 24 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Czytania mszalne: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na wschodnich ikonach, św. Jan Chrzciciel jest przedstawiany w pokłonie przed Jezusem. Stoi w postawie pokory ze schyloną głową i wyciągniętą ręką wskazującą Zbawiciela.
Będąc nauczycielem, nie zatrzymuje swoich uczniów przy sobie, ale prowadzi ich dalej. O jego młodzieńczych latach i dorastaniu wiemy niewiele. Bóg przygotowywał go na pustkowiu do zadania, które miał podjąć. Dzięki temu, gdy dorósł i stał się duchowym mistrzem dla innych, usłyszał w głosie Jezusa głos Zbawiciela. Widząc nadchodzącego krewnego, potrafił zobaczyć w Nim Baranka Bożego.
Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich duchowych przewodników — biskupów, kaznodziejów, spowiedników, rekolekcjonistów, teologów. Udzielaj im mądrości, łaski poznania Ciebie oraz pokory. Pomóż mi zawsze dostrzegać w ich przepowiadaniu Twoją mądrość.
W Niedzielę, 24 czerwca, w liturgiczną uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela przeżywamy w naszej parafii
O D P U S T   P A R A F I A L N Y.

  21 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W środę, 20 czerwca, w sali TDK odbyło się spotkanie ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance, projektantem pomnika i wykonawcami.
Inż. Edwin Klessa w imieniu Komitetu przedstawił jego dotychczasowe działania, a dr Elżbieta Wasyłyk zaprezentowała projekt monumentu, jego detale architektoniczne i wymowę artystyczną. Następnie, prowadzący spotkanie dyrektor BPiCK Włodzimierz Ignasiński zaprosił przybyłych do dyskusji.

  20 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 18 czerwca, w oratorium Domu Parafialnego odbyło się spotkanie „Moja kapłańska droga: Polska, Kazachstan, Niemcy”.
Ks. Sławomir Olech MS, z okazji jubileuszu 25. lat kapłaństwa, opowiedział o swoim powołaniu i miejscach, w których pełnił posługę duszpasterską.

  19 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W dniach 10-17 czerwca w auli Domu Parafialnego trwała wystawa pokonkursowa twórczości artystycznej o motywach religijnych.
Konkurs Twórczości Artystycznej towarzyszy trzcianeckim TKCh od początku i niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród twórców amatorów. Są wśród nich tacy, którzy uczestniczą w nim od początku. Dla wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy, przygotowaliśmy jej zapis fotograficzny autorstwa naszego fotoreportera, ks. Zbigniewa Weltera MS. Zapraszamy do oglądania...

  18 czerwca 2018 r.  

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Sławomira Olecha MS
Pan przysiągł i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
(Ps 110,4)
W Niedzielę, 17 czerwca, o godz. 12.30 w naszym kościele ks. Sławomir Olech, misjonarz saletyn pracujący w Niemczech, świętował jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.
Uroczysta Msza św. celebrowana przez Księdza Jubilata zakończyła się okolicznościowym Błogosławieństwem. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli z Polski i zagranicy, oraz posługujący w naszej parafii współbracia saletyni wraz z ks. proboszczem Wawrzyńcem Skrabą MS. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991-1997.

  17 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 15 czerwca, w trzcianeckim MDK odbyło się spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta w wykonaniu uczniów ZSP w Trzciance i SP w Białej.
Program zatytułowany „Panie dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i różny...” — prezentacja multimedialna przeplatana wierszami autora „Pana Cogito” — został przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Szadkowskiej i Hanny Kolonisty-Kujawskiej.

  16 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 17 czerwca – XI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 17, 22-24; Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno swojej łaski w najgłębszych pokładach ludzkiego serca, dlatego królestwo Boże wzrasta w człowieku w sposób niedostrzegalny zarówno dla niego samego, jak i dla innych. Z tego wniosek, że nie ma ludzi straconych, zapomnianych przez miłosiernego Ojca.
Ktoś słusznie zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej roli, na której rośnie życie Boże. W każdym, to znaczy również w sercu największego grzesznika.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wiesz, jak dotrzeć do mego serca, które tak często oddala się od Ciebie i od Twego Kościoła. Przymnóż moją wiarę w to, że Ty o mnie nigdy nie zapominasz.
W Niedzielę, 17 czerwca, o godz. 12.30 w naszym kościele ks. Sławomir Olech, misjonarz saletyn pracujący w Niemczech, będzie świętował jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.
Zapraszamy do wspólnego świętowania i modlitwy za jubilata:
Panie Jezu, dziękujemy Ci, za posługę księdza Sławomira, Twojego sługi i wykonawcy boskich tajemnic. Prosimy Cię, daj mu wierność i wytrwałość w tak świętej służbie. Uczyniłeś go duchowym przewodnikiem ludzi, daj mu ducha mądrości i rady. Obdarz go szczerością ojcowskiej miłości, a jako człowiekowi, który musi się borykać ze słabościami naszymi i swoimi, daj cierpliwość i zrozumienie, a także zdrowie w jego ciężkiej służbie. Amen

  13 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
We wtorek, 12 czerwca, mieliśmy okazję uczestniczyć w „Czytaniu pod pomnikiem”. Było to żywe spotkanie z poezją Karola Wojtyły, czytaną przy pomniku św. Jana Pawła II, zorganizowane przez BPiCK im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Wśród czytających znaleźli się m.in. Burmistrz i Wiceburmistrz Trzcianki, nasi pisarze, pedagodzy, młodzi aktorzy Lotki, uczniowie trzcianeckich szkół... Narratorem spotkania był dyrektor trzcianeckiego BPiCK, pan Włodzimierz Ignasiński.

  12 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 11 czerwca, w letniej czytelni Biblioteki Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbyło się spotkanie autorskie Macieja Lewkowicza połączone z promocją tomiku jego wierszy.
Trzcianeccy miłośnicy poezji mieli okazję spotkać się z poetą naprawdę niezwykłym i posłuchać jego wierszy w wykonaniu młodych aktorów Teatru Poezji Lotka.

  11 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W Niedzielę, 10 czerwca, odbyło się podsumowanie Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wręczeniem wyróżnień twórcom.
Otwarcia wystawy w Domu Parafialnym dokonał i wyróżnienia wręczył Dziekan Dekanatu Trzcianka ks. kan. Sławomir Forc, w obecności ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł się również nasz znakomity fotoreporter ks. Zbigniew Welter MS.

  11 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość? Innym sprawić radość.
(Wilhelm Keppler, 6 biskup Rottenburga i teolog)
W Niedzielę, 10 czerwca, przed naszym kościołem odbyła się wiosenna Loteria Pluszakowa. Po każdej Mszy św. parafianie mogli nabywać losy, za które wygrywali wspaniałe pluszowe maskotki.
Dochód z loterii został przeznaczony na wakacyjny wyjazd dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Poznaniu prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

  9 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 10 czerwca – X Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15; Ps 130(129),1b-2.3-4.5-7a.7b-8; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Podobnie jest z małżeństwem i rodziną. Dlatego tak ważny jest dialog. On pozwala wzrastać i rozwijać się miłości, a w sytuacjach trudnych staje się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest znalezienie czasu dla siebie.
Następnym — cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej szansy powiedzenia wszystkiego, co uważa za ważne. Trzeba umieć powstrzymać swój język, który od razu rwie się, by wyrażać własne opinie, rady, by krytykować. Bywają osoby, które zdają się wszystko wiedzieć najlepiej. Trudno z nimi rozmawiać, bo nie potrafią słuchać.
Duchu Święty, Ty jesteś więzią miłości łączącą Ojca i Syna, a działając w moim sercu, pomagasz mi budować jedność z bliźnimi. Pomóż mi ze sobą rozmawiać.
W Niedzielę, 10 czerwca, zapraszamy dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w...
... PLUSZAKOWEJ LOTERII,
która będzie się odbywać po wszystkich Mszach św.
Dochód z niej będzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Poznaniu prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

  9 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W piątek, 8 czerwca, w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance odbyło się otwarcie wystawy „Z Kazimierza do Nowej Wsi”, przygotowanej z okazji 400. rocznicy założenia miejscowości.
Otwarcia wystawy dokonała pani dyrektor muzeum Elżbieta Wiśnicka, a wykład inauguracyjny wygłosił jej kustosz p. mgr Andrzej Poniatowski, historyk i regionalista. W sali ekspozycyjnej muzeum zaprezentowano eksponaty związane z bogatą przeszłością Nowej Wsi.

  8 czerwca 2018 r.

Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 8 czerwca – piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czytania mszalne: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2.3 i 4bcd.5-6; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Francuski poeta, dyplomata i gorliwy katolik Paul Claudel nazywał uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa świętem serc przeszytych, uczuć odepchniętych, pragnień niezaspokojonych. Serce jest symbolem miłości. Przebite i otwarte po śmierci serce Jezusa to dowód miłości, którą Bóg ma do człowieka. Miłości nieskończonej i wiernej aż do końca. Dlatego wielu z nas jest tak bliskie nabożeństwo do serca Jezusowego. Któż bowiem nie tęskni za prawdziwą miłością, nie pragnie być bliżej Boga, nie doświadcza bólu ran zadanych nam przez życie.
Boże, daj mi serce czyste — bym Ciebie mógł oglądać, serce pokorne — bym Ciebie mógł słuchać, serce miłujące — bym Tobie mógł służyć, serce wierzące — bym w Tobie mógł przebywać.
(Dag Hammarskjöld)
W tym dniu Msze św. odbywać się będą jak w dzień powszedni.
W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  7 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W środę, 4 czerwca, w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbyło się spotkanie z p. Wojciechem Kochlewskim, członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i historykiem-pasjonatem, zatytułowane „Konstytucja 3 Maja i jej dokument”.
W sali ekspozycyjnej biblioteki zaprezentowano wystawę, na której przede wszystkim mogliśmy zobaczyć oryginał pierwodruku Ustawy Rządowej z 5 maja 1791 r. opatrzony suchą pieczęcią i podpisem Adama Skulskiego — sekretarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego. Jako jeden z zaledwie czterech istniejących, uwierzytelnionych w ten sposób pierwodruków, stanowi bezcenną pamiątkę narodową.
Egzemplarz pochodzi ze zbiorów bibliofilskich Wojciecha Kochlewskiego, który ze swadą i głęboką znajomością zagadnienia, niezwykle barwnie opowiedział o Konstytucji 3 Maja, przede wszystkim o jej uchwaleniu, sposobie publikacji i znaczeniu w dziejach Polski.

  6 czerwca 2018 r.  

Renowacja naszego kościoła - odnowiony zabytkowy feretron patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
Staraniem Biblioteki Parafialnej odnowiony został zabytkowy feretron patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Jest on wystawiony z tyłu kościoła do odpustu, który odbędzie się w Niedzielę 24 czerwca, a na tablicy opisana jest jego historia.
Renowacja kosztowała 6000 zł. Ofiary na pokrycie jej kosztów można składać do skarbonki umieszczonej obok ekspozycji.

  5 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W poniedziałek, 4 czerwca, odbył się turniej piłki nożnej uczniów szkół trzcianeckich o puchar ks. Proboszcza i pani Dyrektor LO.
Na boisku Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance w turniejowych rozgrywkach zmierzyły się zespoły sformowane przez uczniów LO oraz drużyny zaproszone ze Szkoły Katolickiej.
Nagrodą dla 3 najlepszych drużyn w sekcji męskiej był puchar Proboszcza, ks. Wawrzyńca Skraby MS. 3 pierwsze drużyny sekcji żeńskiej otrzymały puchar Dyrektora LO, pani Renaty Grzyśnik.

  4 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Rozpoczął się XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W sobotę, 2 czerwca, zainaugurowała go uroczysta Msza św. o godz. 12.30 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej z okazji 20-lecia tej parafii.
Podczas Mszy św. zostało również wręczone wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu” za 2017 r. Tym razem pamiątkową statuetkę odebrał Przemysław Przybylski, który od lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
Po Mszy św. na placu przy świątyni par. Matki Bożej Saletyńskiej rozpoczęło się jubileuszowe spotkanie parafialne, podczas którego odbyły się m.in. dwa koncerty: Aleksandry Wilczyńskiej z mężem Maciejem i Tomka Kamińskiego.

  2 czerwca 2018 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 3 czerwca – IX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 5,12-15; Ps 81(80),3-4.5-6b.6c-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Bez modlitwy i niedzieli wszystkich by nas diabli wzięli” — stwierdził kiedyś ks. Jan Twardowski. I dodał, że „ten, kto się nawraca, wie, że jest jeden dzień, który jest świętem dla naszej duszy — niedziela”. Niedziela jest dniem, w którym Bóg chce świętować razem z nami.
To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Świętowanie niedzieli nie musi jednak oznaczać nicnierobienia. Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwości i pomocy. Jezus zanim uzdrowił w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania szabatu, a my dziś powiemy — niedzieli, jest miłość. Miłosierdzie, które czynimy, zawsze podoba się Bogu.
Panie Jezu, spraw, by moje serce było wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a mój wzrok nigdy nie odwracał się od tego, kto naprawdę potrzebuje pomocy.
W Niedzielę, 3 czerwca, gościmy w naszej parafii kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Będą oni wraz z nami modlić się o powołania kapłańskie.
Po Mszach św. klerycy będą zbierać ofiary do puszek na utrzymanie koszalińskiego seminarium duchownego.

  2 czerwca 2018 r.

Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
W sobotę, 2 czerwca, uroczystą Mszą św. o godz. 12.30 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej z okazji 20-lecia tej parafii rozpocznie się
XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Podczas tej Mszy św. wręczone zostanie wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu” za 2017 r.
O godz. 14.00 przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej odbędzie się występ małżeństwa Aleksandry i Macieja Wilczyńskich, a następnie koncert Tomka Kamińskiego z zespołem.
Cały program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który potrwa do odpustu w naszej parafii, podany zostanie na plakatach i na stronie internetowej parafii.

  1 czerwca 2018 r.  

Boże Ciało
Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzić przychodzi, i jak się dzieciom jego powodzi.
(... z pieśni)
W czwartek, 31 maja, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 przed świątynią parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna, by zakończyć się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

  1 czerwca 2018 r.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana. Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
(... z pieśni)
Od piątku 1 czerwca do czwartku 7 czerwca będzie trwała oktawa Bożego Ciała.
Z tej okazji zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła, a dzieci do sypania kwiatów podczas tych uroczystych przejść. Będą się one odbywać przez cały tydzień codziennie po Mszy św. wieczornej. W Niedzielę 3 czerwca procesja odbędzie się po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00.

  1 czerwca 2018 r.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.
(bł. Józef Sebastian Pelczar)
Rozpoczyna się czerwiec — miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation