FOTOGALERIA 2016-012
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 3 marca 2016 r.

285 rocznica nadania praw miejskich Trzciance:
Msza św. w intencji mieszkańców z okazji urodzin miasta.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Również tą małą...
(Jan Paweł II)
W 1731 roku na prośbę dwóch sióstr, Franciszki i Marcjanny z Iwańskich występujących jako dziedziczki Trzcianki, którym towarzyszyli mężowie Antoni Szembek i Stanisław Niszczycki, król August II wystawił przywilej pozwalający na gruntach wsi Trzcianka lokować miasto. Akt ten określał ponadto wzorzec prawny, do którego miejscowość miała się odwoływać, nadawał kolejne jarmarki i targi a także miał nadać herb. Tyle sam dokument, bardzo ogólny w swoim brzmieniu. Dyplom taki stanowił tylko ogólną zgodę na przekształcenie przez właścicieli wsi w miasto. Ale nie nakazuje im tego, ani nie wyznacza terminu, w którym mieliby to uczynić. Nie wiemy zatem tak naprawdę od kiedy liczyć należy miejskość Trzcianki, tym bardziej, że pierwszy jej burmistrz znany jest z 1741r. O miejskości osiedla świadczy pieczęć z Ciołkiem Poniatowskich powstała w 1738r. Organizacja miejscowości dokonała się zatem prawdopodobnie przed tą datą.

W czwartek, 3 marca, obchodziliśmy 285 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. O godz. 17.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS celebrował uroczystą Mszę św. w intencji mieszkańców Trzcianki. Liturgii asystowały sztandary organizacji politycznych i społecznych oraz szkół. W kościele zgromadzili się przedstawiciele władz miasta i gminy, oraz liczni mieszkańcy Trzcianki. Oprawę muzyczną liturgii stworzyły: Orkiestra Dęta TDK oraz Chór TDK „Pasjonata”.

Po zakończeniu Mszy św. pan burmistrz Krzysztof Czarnecki zaprosił wszystkich do Hali Sportowo-Widowiskowej na uroczystość urodzinową miasta.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation