FOTOGALERIA 2016-023
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 2 kwietnia 2016 r.

11. rocznica powrotu do Domu Ojca św. Jana Pawła II:
okolicznościowa wieczornica pod pomnikiem Wielkiego Papieża.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Ja was szukałem, a wy przyszliście do mnie...
(Jan Paweł II)
W Wielki Czwartek, 2 kwietnia, przeżywaliśmy 11 rocznicę powrotu do Domu Ojca Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II. Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. wieczornej udaliśmy się pod pomnik św. Jana Pawła II, by podziękować Bogu za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka.
«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie» (por. Mt 24, 42) — te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: „totus Tuus”. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.
(Testament Ojca Świętego Jana Pawła II)
Wyrazem naszej wdzięczności były ciepłe słowa, pieśni oraz zapalane znicze i składane kwiaty, ale przede wszystkim żarliwa modlitwa, by nauczanie Wielkiego Papieża pozostało w naszych sercach i przynosiło błogosławione owoce.
    Boże bogaty w miłosierdzie i nieskończenie dobry,
    z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem,
    spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca
    na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Amen.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation