FOTOGALERIA 2016-026
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 20 kwietnia 2016 r.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej — dzień czwarty:
„Quo vadis — powieść historyczna i współczesna?” — spotkanie
z dr. hab. Wiesławem Ratajczakiem, prof. UAM w Poznaniu.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. Stało się to na przedłużeniu chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r., w osobie swego pierwszego historycznego władcy. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o polskiej kulturze, jest „Bogurodzica”.
(św. Jan Paweł II)
W Trzciance trwa XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna.
✦ ✦ ✦
I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miast. Wedle zaś dawnej bramy Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka kapliczka z zatartym nieco napisem: „Quo vadis, Domine?”
(Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” /Epilog/)
W środę, 20 kwietnia — czwartego dnia TKCh — mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z dr. hab. Wiesławem Ratajczakiem, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zatytułowano „Quo vadis — powieść historyczna i współczesna?” (miejsca gościnnie użyczyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka im. Kazimiery Iłłakowiczówny).
Spotkanie zostało poświęcone jednej z najbardziej znanych w świecie polskich powieści — Quo vadis H. Sienkiewicza. Opublikowana najpierw w odcinkach w latach 1895–1896 w warszawskiej „Gazecie Polskiej” i — z minimalnym opóźnieniem — także w krakowskim dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. W formie druku zwartego wydana została w 1896 roku (premiera odbyła się w Krakowie) i od razu wzbudziła zainteresowanie w świecie — pierwsze tłumaczenie w 1897 r. Została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków. Bardzo szybko zwróciła także uwagę kina — pierwsza adaptacja filmowa w 1901 r.
Prelegent w ciekawy sposób skupił się na odniesieniu powieści do wydarzeń współczesnych zarówno autorowi, jak i nam — 120 lat później. Wskazywał na ciągle aktualny problem prześladowania za wiarę, ale także na kwestie poszukiwania właściwej drogi życiowej i dokonywania odpowiednich wyborów — owo słynne Quo vadis, Domine? /Dokąd zmierzasz, Panie?/.
Prof. dr. hab. Wiesław Ratajczak jest kierownikiem Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Od 1994 r. wykłada teorię i historię kultury w Studium Fotografii przy Uniwersytecie Artystycznym (dawniej Akademia Sztuk Pięknych) w Poznaniu. Jest autorem książek i artykułów poświęconych polskiej prozie drugiej połowy XIX w., literackiej symbolice religijnej, stereotypom i mitom narodowym w powieściach, a także szeregu prac o charakterze metodycznym oraz recenzji literackich i filmowych.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji sienkiewiczowskich przygotowana przez Bibliotekę Publiczną im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, która również w ten sposób włącza się w wydarzenia Tygodnia Kultury.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation