FOTOGALERIA 2016-028
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 22 kwietnia 2016 r.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej — dzień szósty:
„Chrzest Mieszka I oraz jego następstwa.” — otwarcie wystawy czasowej
w trzcianeckim Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. Stało się to na przedłużeniu chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r., w osobie swego pierwszego historycznego władcy. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o polskiej kulturze, jest „Bogurodzica”.
(św. Jan Paweł II)
W Trzciance trwa XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna.
✦ ✦ ✦
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta
do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, trzcianecki proboszcz w latach 1991-1997)
W piątek, 22 kwietnia — szóstego dnia TKCh — trzcianeckie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka zaprosiło na otwarcie wystawy czasowej „Chrzest Mieszka I oraz jego następstwa. Kształtowanie północnej granicy wielkopolsko-pomorskiej między X a XII wiekiem. Limes Nadnotecki”. Na wystawie, którą muzeum wpisuje się w główny temat XXXIII TKCh, można obejrzeć m.in. zabytki archeologiczne z muzeów w Pile, Gnieźnie i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Uroczystości towarzyszyły interesujące prelekcje wprowadzające w tematykę ekspozycji.
Limes, to w najprostszym rozumieniu tego słowa granica. Ziemia Trzcianecka była przez wieki taką właśnie strefą pograniczną zarówno w znaczeniu kulturowym, jak i politycznym czy militarnym. O tym, między innymi, mówiły wspomniane prelekcje prelekcje: pani Romualdy Bartkowiak, archeologa z pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu — „Dorzecze dolnej Noteci na przestrzeni dziejów w oparciu o zabytki archeologiczne (skupienie trzcianeckie)”, oraz pani Elżbiety Gajdy, archeologa z Muzeum Ziemi Czarnkowskiej — „Grody nad Notecią”, a także pana Andrzeja Poniatowskiego, pracownika trzcianeckiego muzeum, który mówił o przyczynach chrztu Mieszka I oraz o znaczeniu tego wydarzenia dla Ziemi Nadnoteckiej i tworzącego się państwa polskiego.
W uroczystości otwarcia wystawy wzięli również udział przybyli z Rzymu goście specjalni XXXIII TKCh — ks. Silvano Marisa MS, Generał Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, oraz ks. Henryk Przeździecki MS, Wikariusz Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette i proboszcz rzymskiej parafii saletyńskiej.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation