FOTOGALERIA 2016-029
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 kwietnia 2016 r.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej — dzień siódmy:
obchody Jubileuszu 70-lecia Posługi Księży Misjonarzy Saletynów
w Trzciance.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. Stało się to na przedłużeniu chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r., w osobie swego pierwszego historycznego władcy. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o polskiej kulturze, jest „Bogurodzica”.
(św. Jan Paweł II)
W Trzciance trwa XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna.
✦ ✦ ✦
Moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi...
(... z Orędzia Matki Bożej wygłoszonego podczas zjawienia na La Salette)
Sobota, 23 kwietnia — siódmy dzień TKCh — został poświęcony Jubileuszowi 70-lecia Posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance. Na główne obchody jubileuszowe złożyły się Msza św. z homilią ks. Silvano Marisa MS, Generała Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, celebrowana w naszym kościele w intencji Księży Saletynów pracujących dawniej i dzisiaj w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance; oraz Sympozjum „70 lat posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance”, które odbyło się w oratorium Domu Parafialnego naszej parafii.
– – –
Mszę świętą wraz z ks. generałem Silvano Marisa MS celebrowali: ks. Henryk Przeździecki MS — Wikariusz Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette i proboszcz rzymskiej parafii saletyńskiej, ks. Andrzej Zagórski MS — prowincjał Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS wraz z całą wspólnotą saletyńską naszej parafii, oraz księża goście — wspólnota saletyńska z parafii w Kuźnicy Czarnkowskiej i delegaci z okolicznych parafii. Okolicznościową Homilię wygłosił ks. generał Silvano Marisa MS.
Przedstawiciele parafii złożyli na ręce Ks. Generała, Ks. Prowincjała i Ks. Proboszcza kwiaty i podziękowania za 70. lat posługi saletynów w Trzciance. Na zakończenie Mszy św. ks. generał Silvano Marisa MS udzielił wswzystkim okolicznosciowego błogosławieństwa.
– – –
Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. w oratorium Domu Parafialnego naszej parafii odbyło się sympozjum „70 lat posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance”. Otworzył go ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS witając wszystkich zgromadzonych.
Następnie głos zabrał współgospodarz spotkania pan Edwin Klessa, Dyrektor Biblioteki Parafialnej. Przedstawiciel Rady Parafialnej pan Piotr Starosta, w imieniu całej parafii, przekazał na ręce Ks. Proboszcza serdeczne podziękowania za 70. lat posługi saletynów w Trzciance i życzenia dalszej owocnej pracy. Przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Krzysztofem Czarneckim przekazali pamiątkowe dary dla gościa specjalnego XXXIII TKCh ks. generała Silvano Marisa MS oraz wręczyli wszystkim obecnym saletynom okolicznościowe pamiątki.
Część roboczą sympozjum rozpoczęły Słowo Wstępne wygłoszone przez ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS oraz wystąpienie ks. generała Silvano Marisa MS, tłumaczone przez ks. Henryka Przeździeckiego MS. Następnie pan Edwin Klessa, Dyrektor Biblioteki Parafialnej w Trzciance, wygłosił referat „Początki pracy Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance”. O „Saletynach w Polsce i na świecie” mówił ks. Henryk Przeździecki MS, Asystent Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. „Charyzmat saletyński” przybliżył ks. dr Zbigniew Pałys MS, Dyrektor Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu, kładąc szczególny nacisk na jego realizację przez saletynów posługujących od 70. lat w naszym mieście. Poszczególne referaty przedzielały przerywniki muzyczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation