FOTOGALERIA 2016-032
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 24 kwietnia 2016 r.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej:
ostatni dzień XXXIII TKCh — spotkania ks. generała Silvano Marisa MS
w Domu Parafialnym.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. Stało się to na przedłużeniu chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r., w osobie swego pierwszego historycznego władcy. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o polskiej kulturze, jest „Bogurodzica”.
(św. Jan Paweł II)
W Trzciance zakończył się XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna.
✦ ✦ ✦
Prawdziwym celem artysty winno być ukazanie dzieła, a ukrycie twórcy.
(Oscar Wilde, poeta)
W Niedzielę, 24 kwietnia, ostatnim akcentem XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej były spotkania ks. generała Silvano Marisa MS w Domu Parafialnym.
Najpierw Ksiądz Generał odwiedził Bibliotekę Parafialną, gdzie zapoznał się z księgozbiorem i pracą tej znaczącej placówki kulturalnej. Później, w kawiarence Domu Parafialnego, spotkał się z aktywem bibliotecznym.
Nastomiast w auli Domu Parafialnego Ksiądz Generał zwiedził pokonkursową Wystawę Prac Artystycznych o Motywach Religijnych, wpisał się do Księgi Pamiątkowej i rozmawiał z artystami, m.in. z malarzem Janem Pawlakiem.
Gość specjalny XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, ks. generał Silvano Marisa MS, zakończył swoją wizytę spotkaniem w hallu Domu Parafialnego ze wszystkimi twórcami prac na Konkurs Twórczości o Motywach Religijnych. Wygłosił pod ich adresem kilka ciepłych słów i wręczył główne wyróżnienia konkursowe. Po pożegnaniu Księdza Generała dalszą część uroczystości podsumowującej Konkurs Prac Artystycznych poprowadził ks. Piotr Stangricki MS, wikariusz naszej parafii.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation