FOTOGALERIA 2016-042
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 21 lipca 2016 r.
Bóg powołał do Siebie naszego duszpasterza ks. Józefa Źrebca MS:
uroczystości pogrzebowe w Trzciance.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Nikt [...] nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy,
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
(Rz 14,7-8)
W czwartek, 21 lipca, odbyły się uroczystości pogrzebowe naszego duszpasterza śp. ks. Józefa Źrebca MS.
O godz. 11.00 w naszym kościele rozpoczęła się wspólna modlitwa. Po jej zakończeniu ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS przypomniał zgromadzonym życiorys śp. ks. Józefa.
Ks. Józef urodził się 16 września 1939 r. w Kątach (gmina Nowy Żmigród, powiat Jasło). Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette złożył 25 września 1959 roku, zaś profesję wieczystą 29 września 1962 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Stanisława Zawiszy MS. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1965 r. w Krakowie z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego. Jako neoprezbiter w 1965 roku przybył do naszej parafii i tu przez rok pełnił posługę duszpasterską i katechetyczną. Przez kolejne dwa lata również był katechetą w Gdańsku-Sobieszewie, a w latach 1968–71 — wikariuszem i katechetą w Resku. Następnie na osiem lat (1971–79) trafił do Kuźnicy Czarnkowskiej — najpierw dwa lata jako wikariusz i katecheta, potem przez sześć lat jako superior i proboszcz. Przez kolejny rok był katechetą w parafii w Rzeszowie, a w latach 1980–82 ekonomem w seminarium duchownym przy ul. Wiślnej w Krakowie. W następnych latach kolejno posługiwał jako wikariusz i katecheta w Łętowem (1982–83), oraz w parafii pw. św. Bartłomieja w Dębowcu (1983–88). Do naszej parafii powrócił w 1988 r. Wszyscy pamiętamy go jako wikariusza, opiekuna filii w Nowej Wsi i Niekursku, duszpasterza wspólnot Żywego Różańca i III Zakonu Franciszkańskiego oraz długoletniego opiekuna kancelarii parafialnej, a także kapelana trzcianeckiego DPS. W 2015 r. obchodził w naszej parafii złoty jubileusz kapłaństwa. Przez lata zmagał się z nieubłaganie postępującą chorobą, której objawy gwałtownie zaostrzyły się w ostatnich miesiącach. Dobry Bóg powołał go do Siebie kładąc kres cierpieniu.
O godz. 12.00 rozpoczęła się pogrzebowa Msza św., którą celebrował i homilię wygłosił ks. Piotr Ciepłak MS — wikariusz prowincjalny Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Eucharystię koncelebrowali: proboszcz naszej parafii ks. Wawrzyniec Skraba MS, ks. mgr Stanisław Grzyb — proboszcz z Kąt — rodzinnej parafii śp. ks. Józefa, a także współbracia saletyni z Polski i zagranicy oraz księża dekanatu Trzcianka i przyległych parafii. Obecne były także siostry zakonne z trzcianeckiego Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a uroczystą oprawę liturgii zapewnił swym kunsztem Chór TDK Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
W kościele wraz z rodziną i bliskimi zmarłego zgromadzili się także liczni parafianie, w tym m.in. poczty sztandarowe i delegacje wspólnot oraz grup modlitewnych, a także delegacja pensjonariuszek i personelu trzcianeckiego Domu Pomocy Społecznej.
W wygłoszonej homilii ks. Wikariusz Prowincjalny zwrócił uwagę na to, w jak niezwykły sposób Boży plan związał życie kapłańskie śp. ks. Józefa z Trzcianką — tutaj tak naprawdę zaczęło się i tu znalazło swój finał. Podkreślił też jak wielką wagę śp. ks. Józef przykładał do roli kapłana jako szafarza Bożego Miłosierdzia — czy to w konfesjonale, czy w innych formach posługi duszpasterskiej.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
(Ps 27,13)
Ceremonię pogrzebową na cmentarzu komunalnym w Trzciance poprowadził ks. Zbigniew Wal MS — proboszcz naszej parafii w latach 1997–2006.
Kondukt żałobny przeszedł główną aleją cmentarza do grobowca Księży Misjonarzy Saletynów. Tutaj śp. ks. Józef będzie oczekiwał Dnia Zmartwychwstania.
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(...z modlitwy za zmarłego kapłana)
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation