FOTOGALERIA 2016-044
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 1 września 2016 r.
Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016:
Msze św. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

fot. dzięki uprzejmości ZSK, aut. Krzysztof Felsmann
tekst oprac. Redakcja

Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.
św. Jan Paweł II, papież
We wtorek, 1 września, uczniowie i nauczyciele zainaugurowali rok szkolny i katechetyczny 2015/2016.
Podczas Eucharystii o godz. 8.00 i 10.00 uczniowie, pedagodzy i pracownicy oświaty z trzcianeckich szkół publicznych wszystkich szczebli edukacyjnych modlili się o błogosławieństwo Boże na kolejne 10 miesięcy trudu edukacyjnego.
Prezentujemy krótką fotorelację z Mszy św. o godz. 10.00, która zgromadziła społeczność szkolną Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance. Eucharystię celebrowali ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS i ks. Mariusz Maćkowiak MS, nowy prefekt trzcianeckiego „katolika”.
Po zakończeniu Mszy św. i wprowadzeniu sztandaru, wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły Bożena Wargin, rozpoczynając część oficjalną uroczystości inauguracyjnej.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation