FOTOGALERIA 2016-047
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 25 września 2016 r.
Prymicje w naszej parafii:
uroczysta Msza św. neoprezbitera Piotra Sofija MS w naszym kościele.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)
W Niedzielę, 25 września, przeżywaliśmy w naszej parafii prymicje ks. Piotra Sofija MS.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 powitaniem ks. prymicjanta przed kościołem i wprowadzeniem kapłana do świątyni. Tutaj odbył się okolicznościowy program modlitewno-poetycki przygotowany przez społeczność Zespołu szkół Katolickich w Trzciance oraz rodzinę neoprezbitera.
O godz. 11.00 w naszym kościele neoprezbiter celebrował uroczystą Mszę św. z błogosławieństwem prymicyjnym. Okolicznościową Homilię wygłosił ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997. Splendoru liturgii dodał udział Chóru TDK Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
Każda uroczystość prymicyjna jest wielkim świętem dla parafii, dowodem bogactwa i autentyczności jej życia religijnego. Zawiera również wiele symboli czytelnych dla ludzi wiary. Tym razem kilka z nich miało wymiar szczególny, m.in. stuła i komża, które miał na sobie prymicjant podczas powitania, a w których to szatach liturgicznych przeżywali swoje prymicje wujowie neoprezbitera – śp. ks. Walerian Mitraszewski MS i śp. ks. Adam Mitraszewski MS. Niezwykle wymowny był także przepiękny historyczny ornat saletyński, w którym prymicjant celebrował Eucharystię i udzielił tradycyjnego błogosławieństwa prymicyjnego.
Pamiętajmy w naszej modlitwie o naszym krajanie neoprezbiterze Piotrze:
Panie Jezu Chryste!
Raczyłeś wycisnąć nowe znamię, wewnętrzne, niezatarte w osobowym bycie wybranego przez Ciebie Piotra, znamię, które upodabnia go do Ciebie, dzięki któremu jest on i będzie nazwany drugim Chrystusem. Poprzez jego kapłańską posługę będzie się udzielać Twoja obecność i Twoja Ofiara sakramentalna, Twoja Ewangelia, Twoja łaska, Twój Duch — słowem dzieło Twojego zbawienia, ludziom przysposobionym do jego przyjęcia. Dziękujemy Ci Panie, za to wydarzenie.
Spraw, aby zawsze pozostawał Twoim wiernymi sługą. Prosimy Cię aby przez jego posługiwanie i przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, aby jaśniała w miłości czynnej i wielkodusznej, aby umiał podtrzymywać prawdziwe życie chrześcijańskie w całym Ludzie Bożym, aby miał jasność i odwagę ducha do popierania sprawiedliwości społecznej, i aby mógł zawsze szukać i znajdować w Tajemnicy Eucharystycznej pełnię swojego życia duchowego i owocność swojego posługiwania pasterskiego.
Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
(słowa modlitwy wg. papieża Pawła VI)
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation