FOTOGALERIA 2016-050
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 października 2016 r.
Homilie i spotkanie ks. Ryszarda Mikołajczaka,
kierownika Zespołu Hospicyjnego i duszpasterza Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu,
z wolontariuszami trzcianeckiego Hospicjum im. dr n. med. Ewy Dipont–Kukawskiej.
fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Zanim odejdziemy do Pana, jesteśmy powołani, by głosić Dobrą Nowinę, która jest potężniejsza od śmierci...
(ks. Ryszard Mikołajczak)
Dzień 23 października obchodzimy w Kościele jako Niedzielę Misyjną. W tym dniu, na zaproszenie Stowarzyszenia Hospicjum Trzcianka, kazania w naszej parafii głosił ks. Ryszard Mikołajczak, kierownik Zespołu Hospicyjnego i duszpasterz Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu.
Msza św. o godz. 12.30 została odprawiona w intencji podopiecznych Hospicjum oraz wszystkich, którzy korzystali z posługi wolontariatu hospicyjnego. Po zakończeniu Eucharystii ks. Ryszard Mikołajczak spotkał się w kawiarence Domu Parafialnego z wolontariuszami trzcianeckiego Hospicjum im. dr n. med. Ewy Dipont–Kukawskiej.
Niedziela Misyjna i Tydzień Modlitw w intencji misji i misjonarzy. Słowo misja pochodzi z łaciny, w którym to języku missio znaczy posłanie. My, chrześcijanie, jesteśmy właśnie posłani. Ruch hospicyjny odnalazł sens chrześcijańskiego posłannictwa w praktykowaniu czynnej miłości, czynnym miłosierdziu i stosowaniu skutecznego współczucia.
Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu, w którym posługę pełni ks. Ryszard Mikołajczak, rozpoczęło swoją działalność w 1985 r. Jego misja to pomoc, zarówno medyczna jak i duszpasterska, chorym w stanie terminalnym i ich rodzinom. Zajmuje się przede wszystkim chorymi w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Otacza również opieką i udziela pomocy rodzinom pozostającym w żałobie, osobom samotnym, w podeszłym wieku, także osieroconym dzieciom. Działa charytatywnie i bezinteresownie.
Działające w naszym mieście Stowarzyszenie „Hospicjum Trzcianka” im. Dr nauk med. Ewy Dipont-Kukawskiej jest także przejawem ruchu hospicyjnego. Ma status organizacji pożytku publicznego i do jego podstawowych zadań należy:
  • sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby,
  • opieka nad przewlekle chorymi oraz nad ich rodzinami,
  • umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby,
  • umożliwienie poprawy jakości życia w przypadku przewlekle chorych.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation