FOTOGALERIA 2017-004
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 15 stycznia 2017 r.

Spotkanie opłatkowe:
pracownicy służby zdrowia — czynni i emerytowani.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić —
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...
(Zdzisław Kunstman „W Dzień Bożego Narodzenia” /fragment/)
W Niedzielę, 15 stycznia, w sali Domu Parafialnego odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia — czynnych i emerytowanych. Spotkanie otworzył modlitwą i okolicznościowym Słowem ks. dr Józef Kopciński MS — kapelan Szpitala Powiatowego im. św. Jana Pawła II w Trzciance.
Jakże bardzo samarytański jest zawód lekarza czy pielęgniarki, czy inne im podobne. Ze względu na «ewangeliczną» treść, jaka się w nim zawiera, skłonni jesteśmy myśleć tutaj bardziej o powołaniu, nie tylko o zawodzie. Charakter pomocy niesionej choremu, jego pielęgnacji sprawia, że mamy do czynienia [...] z powołaniem, które przez swą szlachetność i ideały bliskie jest powołaniu kapłana. W realizowaniu tego powołania ogromną rolę odgrywają wartości religijne. Umacniają wśród lekarzy i całej służby zdrowia ducha autentycznej służby wobec pacjentów, mobilizują do działania na rzecz bardziej godnego wykonywania zawodu i wzywają do większego poczucia odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest człowiek. — św. Jan Paweł II.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation