FOTOGALERIA 2017-006
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 27 stycznia 2017 r.

72 Rocznica powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy:
uroczysta Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki.

fot. serociak©
tekst oprac. Redakcja

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!
(J. Kochanowski, Pieśń XXV /Czego chcesz od nas, Panie/)
W piątek, 27 stycznia, obchodziliśmy 72 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Msza św. odprawiana w tym dniu w naszym kościele o godz. 18.00 była szczególnie uroczysta. Ks. dr Józef Kopciński MS, wraz z ks. Edwardem Woźniakiem MS i ks. Mariuszem Domaradzkim MS, w obecności pocztów sztandarowych, władz miasta oraz trzcianczan, celebrował Eucharystię w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki – tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli...
Okolicznościowe Słowo wygłosił ks. dr Józef Kopciński MS, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie naszego patriotyzmu, na który składają się przede wszystkim uczucia miłości do miejsca w którym żyjemy oraz otaczających nas ludzi, a także odpowiedzialności za nasze szeroko rozumiane otoczenie, jakim jest zarówno nasza mała ojczyzna jak i Polska, do której Ziemia Trzcianecka 72 lata temu powróciła.
Tak, mija już ponad siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Trudny był ten powrót, bolesny...
27 stycznia [1945 r.] wzmocnione oddziały radzieckie znowu podeszły do miasta [Trzcianka]. Atakowały ją dwie brygady gwardyjskie (33 piechoty i 47 pancerna) pod dowództwem pułkowników Pawła Szamardina i Mikołaja Kopyłowa oraz 668 pułk artylerii mjr Borysa Koczkarenki. Rozpoczął się gwałtowny ostrzał artyleryjski Trzcianki. Mimo, że nie napotkano na większy opór, ostrzał był intensywny i długotrwały. Zniszczono lub uszkodzono wtedy ok. 30% budynków mieszkalnych, głównie w centrum. Miasto dostało się w ręce radzieckie, co następnego dnia potwierdziły saluty artyleryjskie w Moskwie. Armia Radziecka potraktowała Trzciankę jako zdobycz wojenną, z wszystkimi tego konsekwencjami. Decyzje polityczne co do tej ziemi, i tego konkretnego miasteczka podjęte zostaną później po konferencji jałtańskiej.
Decyzje polityczne z Jałty, potwierdzone w sierpniu w Poczdamie przekazywały władzę nad terenami byłych ziem niemieckich do Odry i Nysy Łużyckiej polskiej administracji. 13 marca [1945 r.] przybyły z Bydgoszczy Marceli Palinkiewicz dostaje zadanie zorganizowania Poczty Polskiej w Trzciance. Dopiero 18 kwietnia zostaje mianowany pełnomocnik rządu na obwód trzcianecki Sławomir Komarnicki, który wraz z kilkoma urzędnikami przybywa z Piły do Trzcianki, tworząc Urząd Pełnomocnika i przejmując formalnie majątek i mienie poniemieckie. Komendant przyjął go dość chłodno, żądając na wejście dokumentów z dowództwa frontu. Wcześniej, 28 marca przybywa z Czarnkowa grupa 60 milicjantów z plutonowym Bolesławem Bogaczem, aby stworzyć miejski posterunek milicji.
aut. ”hlebek” Wirtualne Muzeum Trzcianki
wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl →
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation