FOTOGALERIA 2017-007
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 lutego 2017 r.

Męski Wieczór Uwielbienia:
comiesięczne spotkanie modlitewne Wspólnoty Modlitwy Uwielbienia
tym razem przygotowane i poprowadzone wyłącznie przez mężczyzn.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro
Pan Bóg żywy i prawdziwy.
(... z modlitwy uwielbienia św. Franiszka)
W Niedzielę, 19 lutego, mężczyźni z naszej parafii skupieni przy ks. Mariuszu Maćkowiaku MS i p. Tomaszu Urbanie zaprosili wszystkich na comiesięczny Wieczór Uwielbienia. Tym razem był to wieczór szczególny, ponieważ został on przygotowany i poprowadzony wyłącznie przez mężczyzn.
W Kościele są różne formy modlitwy, np. różaniec, droga krzyżowa czy Eucharystia. Jest też i modlitwa uwielbienia. W Liście św. Pawła do Efezjan znajdujemy hymn (Ef 1,3–14), który jest głębokim wyrazem uwielbienia Boga. Także w nauczaniu Ojców Kościoła znajdujemy wiele przykładów modlitwy uwielbienia, np. modlitwa św. Franciszka, której fragment zacytowaliśmy na początku.
Najdoskonalszym wzorem takiej formy modlitwy jest dla nas Maryja i Jej Magnificat (Łk 1,46-55) — słowa, w których wyraża się nie tylko miłość i uwielbienie, ale także świadomość obecności Boga w życiu człowieka i realnego działania Łaski Bożej płynącej z niezmiernego Miłosierdzia Stwórcy:
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię — a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje — jak przyobiecał naszym ojcom — na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zanotowanej obiektywem aparatu fotograficznego ks. Zbigniewa Weltera MS — być może zachęci Was do uczestniczenia w następnym Wieczorze Uwielbienia w naszym kościele w Niedzielę 19 marca o godz. 19.00.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation