FOTOGALERIA 2017-011
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 25 marca 2017 r.

Dzień Świętości Życia:
uroczyste ślubowanie zobowiązujących się do modlitwy
w intencji dziecka poczętego.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. — św. Jan Paweł II (... ze Wstępu do Encykliki Evangelium Vitae)
W sobotę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, wraz z całym katolickim światem obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Dzień ten został zainspirowany słowami papieża św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 r. W odpowiedzi na apel Papieża, w 1998 roku, 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca.
W naszej parafii w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste ślubowanie zobowiązujących się do modlitwy w intencji dziecka poczętego.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/łam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
(codzienna modlitwa w intencji nienarodzonego)
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation