FOTOGALERIA 2017-017
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 13 kwietnia 2017 r.

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek:
podczas Mszy św. z Wieczerzy Pańskiej przyjęto nowych ministrantów.

fot. br. Marek Pis MS
tekst oprac. Redakcja

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!
(...z Hymnu Ministrantów)
W Wielki Czwartek podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej 12 aspirantów, wobec ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS i swego prefekta ks. Krzysztofa Juszczyka MS, a także wspólnoty parafialnej zgromadzonej w świątyni, złożyło ślubowanie Liturgicznej Służby Ołtarza i zostało przyjętych do grona ministrantów naszej parafii.
Następnie neofici przyjęli z rąk Ks. Proboszcza pelerynki — oznakę godności ministranckiej. Ksiądz Prefekt wręczył im również odznaki i stosowne legitymacje.
Radując się z powiększenia szeregów Liturgicznej Służby Ołtarza prośmy, aby za wstawiennictwem Pięknej Pani z La Salette, szczególnej patronki naszej parafii, dobry Bóg błogosławił nowoprzyjętym ministrantom i udzielał im pomocy w godnym pełnieniu świętej służby i przykładnym życiu:
Boże, Ty przez Syna swego powierzyłeś ludziom różne funkcje w Kościele.
Umocnij swoim błogosławieństwem wybranych do świętej służby liturgicznej.
Spraw, aby wiernie wypełniali swoje nowe obowiązki i stale wzrastali w twej łasce i miłości. Amen.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation