FOTOGALERIA 2017-022
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 i 24 kwietnia 2017 r.

Tygodniowe misje święte w naszym kościele:
inauguracyjna Msza św. oraz pierwsze nabożeństwo misyjne.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst: Redakcja

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
(Mt 14,28)
W Niedzielę, 23 kwietnia, rozpoczęły się w naszym kościele Tygodniowe Misje Święte 2017. Spotkania misyjne prowadzi ks. Rafał Jarosiewicz wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji z Koszalina.
Te dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze to czas łaski dla każdego z nas i duchowe przygotowanie do świętowania 100-lecia naszego kościoła.
Ileż to razy w ciągu naszego życia znaleźliśmy się w sytuacji św. Piotra:
Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» (Mt 14,29-31)
Podczas kolejnych nabożeństw misyjnych ks. Rafał Jarosiewicz głoszonym Słowem Bożym oraz ewangelizatorzy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji swoimi świadectwami pomogą nam zrozumieć, co jest naszą wodą, po której usiłujemy kroczyć, a także naszym wiatrem zwątpienia pogrążającym nas w odmętach. Spróbują także pokazać nam, w jaki sposób Jezus podaje rękę, by nas zbawić.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation