FOTOGALERIA 2017-032
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 25 czerwca 2017 r.

100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance:
główne uroczystości jubileuszu 100–lecia kościoła
oraz parafialny odpust ku czci św. Jana Chrzciciela.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
(ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997)
W Trzciance obchodzimy jubileusz 100. lat kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, trwa także XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Tegoroczny TKCh jest w całości poświęcony jubileuszowi 100-lecia kościoła.
✦ ✦ ✦
Najwyższym jesteś [Panie] i nigdy się nie zmieniasz, ani dla ciebie przemija dzień dzisiejszy, chociaż się w tobie odbywa, bo w tobie są wszystkie czasy, i nicby nie miało swojego przechodu jeżelibyś ręką twoją nie ogarniał wszystkiego. A ponieważ twoje lata nigdy się nie kończą więc twoje lata nieustannie są dniem dzisiejszym.
(Wyznania świętego Augustyna w tłum. Piotra F. Pękalskiego, Kraków 1847)
W Niedzielę, 25 czerwca, obchodziliśmy główne uroczystości Jubileuszu 100–lecia kościoła oraz parafialny odpust ku czci św. Jana Chrzciciela.
O godz. 12.00 w kościele rozpoczęła się uroczysta Suma jubileuszowo–odpustowa, celebrowana przez ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej. Eucharystię koncelebrowali ks. Henryk Przeździecki MS — asystent generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ks. Andrzej Zagórski MS — prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ks. Wawrzyniec Skraba MS — obecny proboszcz parafii, ks. Czesław Hałgas MS — proboszcz w latach 1980–1985, ks. Andrzej Szklarski MS — proboszcz w latach 1991–1997, ks. Zbigniew Wal MS — proboszcz w latach 1997–2006, ks. Kazimierz Przybycień MS — proboszcz w latach 2007–2013, księża saletyni pełniący posługę w Trzciance, a także licznie przybyli z całej Polski i z zagranicy oraz księża goście z okolicznych parafii. Uroczystej liturgii dodał splendoru kunszt Chóru TDK Pasjonata pod kierunkiem Bartosza Śliwińskiego.
W kościele obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Krzysztofem Czarneckim i przewodniczącym Rady Miejskiej Edwardem Joachimiakiem na czele, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych naszego miasta, goście z niemieckiego Husum — potomkowie dawnych mieszkańców Trzcianki, a także liczni parafianie.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance odbyło się 27 czerwca 1915 roku. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był ówczesny proboszcz parafii ks. Aloysius Bucks. Do realizacji wybrano projekt berlińskiego architekta Oskara Siede, przedstawiający budynek utrzymany w stylu neobarokowym, siedmioprzęsłowy, trójnawowy na planie bazyliki filarowej. Zakończenie budowy i poświęcenie nowego kościoła nastąpiło 2 grudnia 1917 r. — była to pierwsza Niedziela adwentu. Od tego momentu celebruje się tu Eucharystię i sprawuje sakramenty.
Zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem.
Rdz 35,3
Podczas Mszy św. ks. bp Edward Dajczak dokonał konsekracji nowego stałego ołtarza posoborowego.
W ramach przygotowań do obchodów niezmiernie doniosłego dla parafii jubileuszu 100–lecia kościoła została dokonana m.in. renowacja ołtarza głównego naszej świątyni oraz odnowienie polichromii na ścianach prezbiterium. Aby zamknąć przestrzeń tej części świątyni pod względem architektonicznym i plastycznym, zgodnie z inspiracją Biskupa Ordynariusza oraz sugestią plastyków i konserwatorów sztuki, a także zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Rada Parafialna powzięła decyzję o zastąpieniu tymczasowego tzw. ołtarza posoborowego stałym ołtarzem z kamienną mensą i uzupełnieniu go o pozostałe elementy wyposażenia prezbiterium (krucyfiks, świeczniki, ambonka, pulpit w miejscu przewodniczenia) stylem i kształtem zgodne z wystrojem ołtarza głównego.
Autorem projektu nowego ołtarza i wyposażenia prezbiterium jest Jolanta Kłosowska — historyk sztuki i artysta plastyk. Ołtarz oraz pozostałe elementy wyposażenia prezbiterium wykonała rzeszowska firma kamieniarska SZPAK ŁUKASZ SINO SOLUTION przy współudziale artystów z Krakowa.
W czasie ceremonii poświęcenia Ks. Biskup Ordynariusz w asyście ks. proboszcza dokonał wmurowania w podstawę mensy ołtarzowej kasety zawierającej relikwie św. św. Apostołów Mateusza i Andrzeja oraz akt erekcyjny ołtarza. Ks. Biskup pobłogosławił również nowe elementy wyposażenia prezbiterium.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
J 6,51
Na nowopoświęconym ołtarzu ks. bp Edward Dajczak, wraz z koncelebransami, po raz pierwszy celebrował Ofiarę Eucharystyczną.
Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro.
Łk 6,44.45
Po zakończeniu Eucharystii uhonorowano także tych, którzy najbardziej zaangażowali się w renowację, remont i modernizację naszej świątyni. Gospodarz parafii, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba w szczególny sposób podziękował władzom miasta oraz Ks. Biskupowi Ordynariuszowi za wsparcie, nie tylko materialne ale i duchowe, w udźwignięciu tak wielkiego dzieła, jakim jest kompleksowa renowacja i remont świątyni.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2016”. Uroczystą laudację wygłosił przewodniczący kapituły wyróżnienia ks. Andrzej Żołyniak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance. Tym razem kapituła postanowiła wyróżnić dwie osoby: Wiktora Malickiego i Bożenę Wargin.
Wiktor Malicki był długoletnim kościelnym w trzcianeckiej parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Należy do wspólnot parafialnych i grup modlitewnych obu trzcianeckich parafii. Mimo podeszłego wieku i problemów ze zdrowiem, nadal służy do Mszy św. Pan Wiktor jest prawdziwym człowiekiem wiary, otwartym na potrzeby kościoła i bliźnich.
Bożena Wargin jest dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance, oraz jednym ze współinicjatorów i współtwórców tej szczególnej placówki na oświatowej mapie naszego miasta i gminy. Jej inicjatywa i zaangażowanie sprawia, że katolickie wychowanie dzieci i młodzieży trzcianeckiego katolika ma również charakter apostolatu świeckiego, działając swoim przykładem na inne placówki szkolne. Pani Bożena swoim działaniem daje przykład, jak można swoją wiarę przekładać w działanie na rzecz innych.
Uroczystość zakończyło pasterskie błogosławieństwo, którego udzielił ks. bp. Edward Dajczak.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation