FOTOGALERIA 2017-041
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 września 2017 r.

171 rocznica Objawienia Matki Bożej na La Salette:
Odpust Saletyński w naszej parafii – uroczysta Suma odpustowa
i procesja z figurą Płaczącej Madonny ulicami miasta.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Antyfona
We wtorek, 19 września, obchodziliśmy 171 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich. W naszej parafii przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.00 Sumą Odpustową, którą celebrował ks. Paweł Janaszkiewicz MS, proboszcz parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej, wraz z ks. Wawrzyńcem Skrabą MS — proboszczem naszej parafii, a także duszpasterzami parafii oraz księżmi gośćmi, na czele z ks. Sławomirem Forcem, dziekanem Dekanatu Trzcianka. Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Soczek MS. O muzyczną oprawę liturgii zadbał Chór Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
Przed rozpoczęciem Eucharystii członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej poprowadzili czuwanie modlitewne.
Matko Boża Saletyńska Zasmucona Pani,
wszyscy dzisiaj Cię prosimy zostań razem z nami.
Przez ciernie prowadź nasz naród znękany
i wskaż nam drogę do niebios bramy.
Bądź z nami zawsze w trudach i znoju,
przynieś nam z sobą łaskę pokoju.
(... z pieśni)
Po zakończeniu Mszy św. ulicami miasta wyruszyła procesja z figurą Płaczącej Madonny niesioną przez strażaków OSP. W procesji, obok duszpasterzy, sióstr zakonnych i pocztów sztandarowych, uczestniczyli również liczni mieszkańcy Trzcianki.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation