FOTOGALERIA 2019-037
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 czerwca 2019 r.

Odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela
Pożegnanie ks. Krzysztofa Juszczyka MS, procesja odpustowa,
Suma Odpustowa i pożegnanie ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)
W Niedzielę, 23 czerwca, w wigilię uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci patrona parafii.
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., którą uroczyście pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Juszczyka MS, odchodzącego od nas do posługi w innej parafii. Kapłana pożegnali, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych, a także m.in. delegacja harcerek i harcerzy ZHR, której był kapelanem.
Panie Jezu, powierzamy Ci ks. Krzysztofa, saletyna, który przez pięć lat pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii. Ty, który go powołałeś i uświęciłeś, aby w Twoim imieniu służył ludziom w Świętych Sakramentach, daj mu siłę, ufność i radość z wypełnianej misji. Zachowaj go w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze był świadkiem Twego przebaczenia, wielbił Boga Ojca i uczył wszystkich prawdziwej drogi do świętości. Niech Eucharystia, którą sprawuje, umacnia go i daje mu siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata. Niech żywy w nim będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Matko Boża Saletyńska, szczególna patronko ks. Krzysztofa, otocz go swoją Matczyną opieką i dopomóż mu, by pozostał wierny realizacji Twego polecenia i głosił całemu ludowi Twoje Orędzie.
Amen
Po zakończeniu Eucharystii o godz. 11.00 ks. Krzysztof Juszczyk MS poprowadził procesję odpustową wokół kościoła, w której licznie uczestniczyli nasi parafianie.
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana. Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem, On Przyjacielem!
Nie dosyć było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściany, bo nawykł bawić między ziemiany.
Uścielajcie Mu kwiatami drogi, którędy Pańskie iść będą nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie strony: „W środku nas idzie Błogosławiony!”
(... z pieśni, aut. NN)
Uroczysta Suma Odpustowa rozpoczęła się o godz. 12.30. Po zakończeniu liturgii uroczyście pożegnaliśmy kończącego drugą kadencję ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS, który zgodnie z tradycją parafii zakonnych, odchodzi do posługi w innej parafii. W uroczystości pożegnalnej wzięli udział przedstawiciele Rady Parafialnej, wspólnot działających przy parafii, szkoły katolickiej, organizacji społecznych oraz władz miasta w osobie burmistrza Krzysztofa Jaworskiego.
Panie Jezu, powierzamy Ci ks. Wawrzyńca, saletyna, który przez sześć lat pełnił pośród nas posługę duszpasterską i jako proboszcz prowadził naszą parafię. Ty, który go powołałeś i uświęciłeś, aby w Twoim imieniu służył ludziom w Świętych Sakramentach, daj mu siłę, ufność i radość z wypełnianej misji. Zachowaj go w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze był świadkiem Twego przebaczenia, wielbił Boga Ojca i uczył wszystkich prawdziwej drogi do świętości. Niech Eucharystia, którą sprawuje, umacnia go i daje mu siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata. Niech żywy w nim będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Matko Boża Saletyńska, szczególna patronko ks. Krzysztofa, otocz go swoją Matczyną opieką i dopomóż mu, by pozostał wierny realizacji Twego polecenia i głosił całemu ludowi Twoje Orędzie.
Amen
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation