FOTOGALERIA 2019-041
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 lipca 2019 r.

Zwieńczenie renowacji ołtarza Matki Bożej Różacowej w naszym kościele:
montaż obrazu św. Jana Pawła II autorstwa prof. Elżbiety Wasyłyk.

fot. ks. Wacław Turoń MS
tekst oprac. Redakcja

Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W piątek, 19 lipca, konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki ARTFRESK zamontowali w ołtarzu Matki Bożej Różańcowej obraz św. Jana Pawła II, namalowany przez artystę plastyka prof. Elżbietę Wasyłyk. Stało się to swoistym zwieńczeniem renowacji ołtarza w nawie bocznej naszego kościoła.
Św. Jan Paweł II, papież Maryjny, jak o Nim mówiono, całe swoje życie — kapłaństwo, sakrę biskupią, purpurę kardynalską i pontyfikat — zawierzył opiece Matki Bożej.
Był wielkim orędownikiem modlitwy różańcowej i to właśnie On rozszerzył ją, wprowadzając do niej Tajemnice Światła.
Różaniec — to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
(św. Jan Paweł II do wiernych w dniu 29 października 1978 r.)
Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.
(... z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae św. Jana Pawła II)
Dlatego właśnie podczas renowacji ołtarza Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele, zrodziła się myśl umieszczenia w nim obrazu Wielkiego Papieża Polaka, którego dewizą było „Totus Tuus”, „Cały Twój”, Maryjo!
Prezentujemy króciutką fotomigawkę z prac montażowych zanotowaną obiektywem aparatu fotograficznego ks. Wacława Turonia MS.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation