Archiwum wydarzeń – luty

  29 lutego 2016 r.  

Zniszczenie figury Matki Bożej Saletyńskiej na placu kościelnym
Od jak dawna już cierpię z waszego powodu!
(słowa Maryi wypowiedziane podczas zjawienia na La Salette)
W Niedzielę, 28 lutego, dokonano w naszej parafii kolejnego aktu wandalizmu. Zniszczeniu uległa stojąca na placu kościelnym figura Matki Bożej Saletyńskiej.
Sprawcą jest ten sam człowiek, który uprzednio na placu kościelnym zdewastował figurki Melanii i Maksymina — świadków zjawienia Matki Bożej na La Salette, oraz dwukrotnie dokonał zniszczeń w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.
Decyzją Księdza Proboszcza, ze względu na bezpieczeństwo wiernych oraz samej świątyni, nasz kościół pw. św. Jana Chrzciciela będzie w najbliższym czasie otwarty tylko na czas Mszy św. i nabożeństw liturgicznych.

  28 lutego 2016 r.

Od Niedzieli 28 lutego do piątku 4 marca w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance trwać będzie
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
Zachęcamy do udziału w nim wszystkich, którzy ukończyli 17 rok życia i w przyszłości pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

  27 lutego 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 28 lutego – III Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11; 1 Kor 10,1-6.10-12; Mt 4,17; Łk 13,1-9.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką karę. Jezus zwalcza to błędne myślenie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”.
Nawrócenie jest uznaniem swojej grzeszności; tego, że jest się na błędnej drodze. Jest także zerwaniem ze złem, a nade wszystko jest zwróceniem się ku Bogu, który jest miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy wydawali dobre owoce. Nawrócenie jest kwestią naszego życia lub śmierci: być albo nie być.
Jezu, przyjmuję każde Twoje słowo i odnoszę je do siebie, tak samo jak i znaki, przez które do mnie przemawiasz. One prowadzą mnie na drogę nawrócenia i do wydania dobrego owocu.

  26 lutego 2016 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 20 lutego — 6 marca trwają IV Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych.
W Niedzielę, 28 lutego, w ramach Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych, w naszej parafii młodzież przed kościołem rozprowadzać będzie książki o tej tematyce oraz zbierać będzie fundusze na przeprowadzenie dalszych ekshumacji ofiar zamordowanych przez organa bezpieczeństwa publicznego i pochowanych w bezimiennych mogiłach na Łączce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

  25 lutego 2016 r.  

Zakonczenie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
W środę, 24 lutego, w naszym kościele zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych. Spotkania rekolekcyjne prowadziły siostry i postulantki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik. Uroczystą Mszę św. na zakończenie rekolekcji celebrowali: ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS i ks. Piotr Stangricki MS, prefekt Zespołu Szkół Katolickich.
Siostrom i postulantkom ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia składamy serdeczne Bóg zapłać za wygłoszone słowo i osobisty wkład w nasze przeżywanie Wielkiego Postu.

  23 lutego 2016 r.  

IV Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 20 lutego — 6 marca trwają IV Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych.
W Niedzielę, 21 lutego, o godz. 18.00 w naszej parafii w Oratorium Domu Parafialnego odbyło się spotkanie z historykiem Wojciechem Wojniczem zatytułowane „Miłość Ojczyzny była ich największym nakazem...”, poświęcone zamordowanym we wrocławskim więzieniu żołnierzom Armii Krajowej i członkom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Towarzyszyła mu projekcja filmowa i promocja książki. Organizatorem spotkania była Biblioteka Parafialna.

  22 lutego 2016 r.  

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)

Od poniedziałku 22 lutego do środy 24 lutego zapraszamy wszystkie dzieci trzcianeckich szkół podstawowych na rekolekcje wielkopostne. Poprowadzą je siostry i postulantki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik.
Spotkania rekolekcyjne dla dzieci będą się odbywać w naszym kościele w godz. 16.00–17.00.

  21 lutego 2016 r.  

Weź udział w XIII Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną!!!
 1. Wykonaj palmę wielkanocną.
 2. Przynieś ją do szkoły katolickiej do dnia 15 marca do godz. 15.00.
 3. Rozstrzygnięcie eliminacji i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 marca o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym telefonicznie przez organizatora. Wszystkie palmy będzie można obejrzeć podczas ekspozycji zorganizowanej w Katolickiej Szkole Podstawowej.
Szczegóły eliminacji znajdują się w regulaminie:
pobierz regulamin (plik PDF) →

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance
/organizator konkursu/

  20 lutego 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 21 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Flp 3,17-4,1 (Flp 3,20-4,1);
Mt 17,7; Łk 9,28b-36.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czas wielkopostnego wpatrywania się w krzyż Jezusa zostaje rozpromieniony jasnością Jego Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą niż Golgota, zostają zaproszeni wybrani uczniowie.
Im, zmierzającym z Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy, i nam, przygotowującym się do świąt paschalnych, objawia się sens i cel drogi, którą idzie Jezus. On wzywa każdego, kto chce być Jego uczniem, aby wziął krzyż i szedł za Nim. Nie wiemy, na ile Piotra utwierdziła w tym rozmowa o odejściu Jego Mistrza. Wiadomo jednak, że zapowiedź zmartwychwstania i przyszłej chwały Mesjasza chce on przedłużyć, stawiając namioty. Pragnienie zamieszkania na górze jest wyrazem ludzkiego pragnienia nieba. Dla nas także jest przygotowana ta chwała.
Panie, tylko przy Tobie jest dobrze być, bo Ty dajesz to szczęście, którego sam szukam po omacku. Dobrze jest być z Tobą, idąc na Górę Przemienienia, tak samo jak i idąc na Golgotę.

  19 lutego 2016 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 20 lutego — 6 marca trwają IV Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych.
W Niedzielę, 21 lutego, o godz. 18.00 w naszej parafii w Oratorium Domu Parafialnego odbędzie się spotkanie z historykiem Wojciechem Wojniczem zatytułowane „Miłość Ojczyzny była ich największym nakazem...”, poświęcone zamordowanym we wrocławskim więzieniu żołnierzom Armii Krajowej i członkom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Towarzyszyć mu będzie projekcja filmowa i promocja książki.
Na spotkanie zaprasza Biblioteka Parafialna.

  18 lutego 2016 r.

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)
Od piątku 19 lutego do Niedzieli 21 lutego będą trwały rekolekcje wielkopostne w Nowej Wsi i Niekursku.
Szczegółowy program:
 • piątek 19 lutego:
  • godz. 16.30 — droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w Nowej Wsi,
  • godz. 18.00 — droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w Niekursku,
 • sobota 20 lutego:
  • godz. 16.30 — Msza św. z nauką rekolekcyjną w Nowej Wsi,
  • godz. 18.00 — Msza św. z nauką rekolekcyjną w Niekursku,
 • Niedziela 21 lutego:
  • godz. 9.00 — Msza św. na zakończenie rekolekcji w Nowej Wsi,
  • godz. 11.00 — Msza św. na zakończenie rekolekcji w Niekursku.

  16 lutego 2016 r.  

Inauguracja całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
(... z Hymnu eucharystycznego św. Tomasza z Akwinu)

W naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela zainaugurowaliśmy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej. Adoracja trwa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00. Przyjdź! Miłość czeka na Ciebie!

  15 lutego 2016 r.  

Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)

W naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił ojciec Tomasz Alexiewicz, dominikanin ze Szczecina. W imieniu Wspólnoty Parafialnej z całego serca dziękujemy ojcu Tomaszowi za wygłoszone do nas Słowo Boże. W tym tygodniu przed nami jeszcze spotkania rekolekcyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także rekolekcje w kościołach filialnych. W przyszłym tygodniu — rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych.

  14 lutego 2016 r.

Całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
(... z Hymnu eucharystycznego św. Tomasza z Akwinu)

Od poniedziałku 15 lutego w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej naszego kościoła rozpoczniemy całodzienną adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Adoracja będzie się odbywać w każdym tygodniu codziennie od poniedziałku do soboty
 • początek — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.15,
 • zakończenie — o godz. 18.00.
W kaplicy będzie wyłożona księga adoracyjna związana z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do dokonania odpowiedniego wpisu oznaczającego zadeklarowanie w wybrany dzień tygodnia 30 minut spędzanych z Jezusem ukrytym w Hostii.

  13 lutego 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 14 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Pwt 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rz 10,8-13; Mt 4,4b; Łk 4,1-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym samym próbom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki przez pustynię.
Brak chleba, żądza władzy i wystawianie Boga na próbę stanowiły przyczyny ich kolejnych buntów. Izraelici ulegali tym pokusom. Jezus je przezwycięża. Pamiętajmy o tym, gdy pojawi się przy nas nasz przeciwnik i będzie nas zwodził i kusił.
Jezu, Synu Boży, karmię się Twym Słowem, aby nie zwiódł mnie podszept złego ducha. Pragnę jak Ty wytrwać w wierności Ojcu. Bądź ze mną, zwłaszcza gdy odczuję samotność pustyni.

  13 lutego 2016 r.

Od jak dawna już cierpię z waszego powodu!
(słowa Maryi wypowiedziane podczas zjawienia na La Salette)

W piątek, 12 lutego, napastnik, który uprzednio niszczył figury na placu kościelnym, dokonał kolejnego aktu wandalizmu.
Tym razem sprawca dwukrotnie zaatakował kaplicę Matki Bożej Saletyńskiej w naszym kościele. Na szczęście zamontowana osłona w postaci szyby pancernej zapobiegła sprofanowaniu ołtarza i monstrancji przygotowanej do stałej adoracji Najśw. Sakramentu, jednak trwałemu zniszczeniu uległy dwa klęczniki, a ściany wymagają ponownego malowania. Profanator został na miejscu obezwładniony i zatrzymany przez wiernych, a następnie oddany w ręce wezwanego patrolu policji.

  11 lutego 2016 r.  

Rekolekcje Wielkopostne
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,12-13)

W naszej parafii rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosi ojciec Tomasz Alexiewicz, dominikanin ze Szczecina, psycholog, wieloletni duszpasterz akademicki. Rekolekcje parafialne oraz modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc przygotować serce na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.

  9 lutego 2016 r.

Popielec Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 10 lutego – Środa Popielcowa.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18.

W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz.: 6.30, 7.15, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. przyjmiemy na znak pokuty popiół posypany na głowę.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Istnieje wielka różnica między wezwaniem do postu zawartym w Księdze proroka Joela, a tym, które kieruje do nas Jezus Chrystus. Prorok wzywa, by post stał się wielkim dziełem całego narodu wybranego [...] — każdy pokutujący członek wspólnoty winien na zewnątrz ujawnić swoją postawę pokutną. [...] Pan Jezus wzywa wręcz do czegoś innego: „Ukryj się”. Nikt na zewnątrz nie powinien poznać, że ty pościsz. Życie chrześcijanina kwitnie w głębi serca. Chrystus wiedział, że łatwo jest rozdzierać szaty i na zewnątrz okazywać ponury wygląd swojej twarzy, a serce wypełniać przewrotnością. I dlatego wzywa do nawrócenia serc. Czy jednak ten nasz post nie posiada wymiaru społecznego? Posiada, ale jest to czas objawienia nie postu, tylko miłości. Bo jeśli serce jest zwrócone do Boga, to w każdym jego geście jest objawiona miłość. Świat, który dziś nie zagląda do kościoła, powinien poznać, że obchodzimy czterdziestodniowy post, po naszej dobroci i miłości.
ks. Edward Staniek
W środę popielcową, 10 lutego, rozpoczniemy także rekolekcje parafialne, które potrwają do pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu.

  8 lutego 2016 r.

Alkoholizm oddala człowieka od prawdy i miłości. Oddala od Boga i od ludzi.
(św. Jan Paweł II)

Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych przez okres Wielkiego Postu. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  7 lutego 2016 r.

49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
W Niedzielę 7 lutego — ostatnią Niedzielę karnawału — Kościół w Polsce rozpoczyna 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa do soboty 13 lutego. W tym roku działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.
Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!
(św. Jan Paweł II, Sandomierz 1999 r.)
49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przeżywamy w roku 1050 rocznicy chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Przypominamy sobie, że nasz naród i nasza państwowość wyrastają z chrześcijańskich korzeni, które pozwoliły naszym przodkom włączyć się w europejską rodzinę wartości ewangelicznych. [...] Przeżywamy [go] z wdzięcznością, dumą, ale także z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Towarzyszy nam także niepokój, lęk, aby tego dziedzictwa nie zatracić, gdyż coraz trudniej w naszej ojczyźnie bronić trzeźwości.
ks. bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

  6 lutego 2016 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 7 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7-8; 1 Kor 15,1-11; Mt 4,19; Łk 5,1-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Wpraszając się” do łodzi Piotra, Jezus pokazuje nam, że to On szuka sobie uczniów, przychodząc do konkretnego człowieka w jego własnym środowisku, wśród codziennych zajęć (rodzinna miejscowość, miejsce i narzędzia pracy, wspólnicy).
Stawszy się Jego uczniem, Szymon nie przestaje być rybakiem, a jednak w jego życiu zachodzi głęboka przemiana, nabiera ono zupełnie nowego wymiaru i sensu, gdy w jego centrum staje Jezus. Wiara, choć jest czymś bardzo osobistym i niepowtarzalnym dla każdego, nie jest nigdy doświadczeniem indywidualnym i prywatnym. Wielu ludzi wierzących szuka jedynie tego, co Jezus może im dać. Chcą załatwić u Niego swoje sprawy. Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii uczą nas, że nie wolno koncentrować się na darach, ignorując Dawcę wszelkich darów, który domaga się, byśmy miłowali Go całym sercem, całym umysłem, mocą i ponad wszystko.

  5 lutego 2016 r.

parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance
Informujemy, że...
... parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance organizuje w tym roku wyjazdy:.
 • 29 kwietnia – 7 maja 2016 r. (długi weekend) ARMENIA i GÓRSKI KARABACH — śladami duchowości i kultury najstarszego narodu chrześcijańskiego; na skrzyżowaniach cywilizacji – kultur – tradycji – szlaków; fascynujące historie, przygody i krajobrazy Zakaukazia.
 • 5-14 sierpnia 2016 r. BAJKAŁ i południowa SYBERIA — Irkuck, Listwianka – malownicza miejscowość nad Bajkałem, tzw. Kamień Czerskiego, Wierszyna – śladami polskich osadników, rejs po Bajkale, przejazd Koleją Transyberyjską przez Bajkałsk do Ułan Ude i z Ułan Ude do Irkucka.
Program szczegółowy i zapisy do końca LUTEGO w kancelarii parafialnej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance u ks. proboszcza Andrzeja Żołyniaka.

  4 lutego 2016 r.  

Zdewastowanie na placu przed kościołem figur Melanii i Maksymina - świadków objawienia Matki Bożej z La Salette.
Od jak dawna już cierpię z waszego powodu!
(słowa Maryi wypowiedziane podczas zjawienia na La Salette)

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w środę, 3 lutego, na placu przed kościołem, w wyniku aktu wandalizmu, uległy zdewastowaniu figury Melanii i Maksymina — świadków objawienia Matki Bożej z La Salette.

  2 lutego 2016 r.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzień 2 lutego — Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II. W tym dniu w katedrze koszalińskiej o godz. 10.30 odbędzie uroczysta Msza św. kończąca Rok Życia Konsekrowanego.
Naszą modlitwą ogarniamy osoby oddane w szczególny sposób na wyłączną służbę Bożą w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich. Prośmy dobrego Boga o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego z naszej parafii.
Boże prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie.
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.
Tym, których powołasz, dodaj odwagi, aby ochotnym sercem poświęcili się Tobie na drodze życia konsekrowanego. Amen.

  1 lutego 2016 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego.
Czytania mszalne: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32).

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.

W tym dniu Msze św. będę odprawiane według porządku dnia powszedniego. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie świec zwanych gromnicami.