WSPÓLNOTY – Wspólnota Domowego Kościoła Oaza Rodzin
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Czym jest Domowy Kościół?
   Jest to małżeńsko-rodzinny ruch świecki w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. „Domowy Kościół” zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Na czym polega formacja w kręgach Domowego Kościoła?
   Formacja polega na budowaniu jedności w małżeństwie oraz rodzinie i służą temu następujące elementy formacyjne i zobowiązania:
      codzienna modlitwa osobista,
      regularne spotkania ze Słowem Bożym,
      codzienna modlitwa małżeńska,
      comiesięczny dialog małżeński,
      reguła życia (systematyczna praca nad sobą,
      uczestnictwo, przynamniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Spotkanie Rejonowe w Pile (par. p.w. Św. Rodziny) – jesień 2003 r.
Jak odbywa się spotkanie Kręgu?
   Krąg tworzy 4 – 7 małżeństw. Za Krąg odpowiada para moderatorska (małżeństwo z kręgu lub małżeństwo przyjeżdżające z terenu). Dla prawidłowej pracy kręgu potrzebna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora.
   Spotkanie Kręgu w domu u jednej z rodzin (raz w miesiącu) składa się z nastepujących części stałych:
      dzielenie się życiem (wydarzenia, troski, radości itp.) podczas symbolicznego posiłku,
      modlitwa: dzielenie sie Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym,
      formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiazań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu.
   Podstawowa praca formacyjna przebiega według podręczników „Domowy Kościół – I rok pracy” i „Domowy Kościół – II rok pracy”, z których pierwszy wprowadza stopniowo poszczególne zobowiązania, drugi podaje dalszą formację pogłębiającą duchowość małżeńską.
Spotkanie Diecezjalne w Ostrowcu – czerwiec 2004 r.
Kto może uczestniczyć w formacji Domowego Koscioła?
   Członkami „Domowego Koscioła” są pary małżeńskie połączone sakramentem małżeńskim, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną przez ruch formację. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków będących członkami kregu, drugi ma prawo pozostać w kręgu.
Rekolekcje w Dębowcu –lato 2004 r.
Spotkanie wakacyjne –lato 2004 r.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation