GAZETA PARAFIALNA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
   Gazeta parafialna „Światło z La Salette”:
Ogłoście to całemu Mojemu ludowi.
(...z Orędzia Matki Bożej)
do roku 2005
od 2011 roku
DO POBRANIA
wznowione „Światło z La Salette”
Po dosyć długiej przerwie, w 2011 roku, z inicjatywy ks. Pawła Raczyńskiego MS powrócono do redagowania i wydawania gazety parafialnej. „Światło z La Salette” jest teraz dwumiesięcznikiem towarzyszącym „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej” – pismu wydawanemu przez Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Gazeta trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela, to 16 środkowych stron „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”. Jest wyróżniona własną winietą (prezentujemy powyżej) i nieco innym układem kolumn oraz ilustracji. Taka forma edycji pozwoliła na zmniejszenie kosztów wydawniczych. Poza tym, czytelnicy otrzymują o wiele więcej przydatnych i ciekawych informacji nabywając dwa czasopisma w jednym.
Zawartość „Światła z La Salette”, to przede wszystkim relacje z wydarzeń dotyczących parafii, krótka kronika aktualności, wywiady i prezentacje, a także „parafialny rozkład jazdy” czyli zapowiedzi ważniejszych wydarzeń. Zespół redakcyjny gazety ma nadzieję, że parafialne pismo w nowej formie, jeszcze bardziej pozwoli czytelnikom odkrywać trzcianecką parafię.
Redaktorem naczelnym reaktywowanej gazety parafialnej do sierpnia 2012 r. był ks. Paweł Raczyński MS. Po jego odejściu do Krakowa na stanowisko redaktora naczelnego „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”, od numeru 5 (342) 2012, funkcję tę przejął ks. Bartosz Seruga MS.
Wraz z początkiem 2013 r., biorąc pod uwagę ciągłość tytułu pisma wychodzącego w latach 2000–2005, wznowiono numerację uwzględniającą wszystkie dotychczas wydane tytuły. Tym samym, pierwszy numer 2013 r. ma sygnaturę 1 (54) 2013. Ponieważ zachowano ciągłość wydawniczą, pismu przysługuje dotychczasowy ISSN (International Standard Serial Number) – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych nadany staraniem Biblioteki Parafialnej pierwszej edycji parafialnego pisma przez Narodowy Ośrodek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej.
W sierpniu 2013 r. ks. Bartosz Seruga MS opuścił Trzciankę by rozpocząć posługę duszpasterską w saletyńskiej parafii w Warszawie. Obowiązki redaktora naczelnego przejął ks. Piotr Stangricki MS.
We wrześniu 2015 r. skład redakcji uzupełnił ks. dr Józef Kopciński MS.
aut. Redakcja Strony Internetowej
„Światło z La Salette”
Pismo Parafii pw. św. Jana Chrzciciela, Trzcianka
ISSN 1642-0187
Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39
Zespół Redakcyjny (wrzesień 2015 r.):
 • Marzena Felsmann
 • Krzysztof Felsmann
 • Edwin Klessa
 • ks. Józef Kopciński MS (z-ca red. naczelnego)
 • Aleksandra Mleczek
 • Elżbieta Panert-Mumot
 • Maciej Pawłowski
 • ks. Piotr Stangricki MS (red. naczelny)
 • Piotr Starosta
 • Piotr Syrotiak
 • Bożena Wargin
 • ks. Zbigniew Welter MS (fotografie)
 • Jadwiga Witkowska
Szata graficzna, skład komputerowy i druk:
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation