KSIĘŻA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Dom Zakonny Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance:
ADRES: 64-980 TRZCIANKA, ul. Żeromskiego 39
TELEFON: 67-216-56-36
FAX: 67-216-20-44
Misjonarze Saletyni:
ks. Zbigniew Cybulski - proboszcz i superior
ks. Marian Mordarski - wikariusz i z-ca superiora
- prezes Caritas parafii
- kapelan WTZ, DPS
- katecheta (SP-3)
ks. dr Józef Kopciński - kapelan szpitala
- red. nacz. Światła z La Salette
- kapelan hospicjum
ks. Wacław Turoń - opiekun filii w Nowej Wsi
ks. Mariusz Maćkowiak - prefekt Zespołu Szkół Katolickich
ks. Kamil Pękalski - duszpasterz młodzieży
- katecheta (LO Trzcianka)
- Oaza Młodzieży
- przyg. do bierzmowania
(grupa starsza)
ks. Marcin Madej - katecheta
ks. Jan Materna - katecheta
ks. Rafał Frąckowiak - pomoc duszpasterska
ks. Stanisław Świetlik - pomoc duszpasterska
ks. Zbigniew Welter - pomoc duszpasterska
ks. Edward Woźniak - misjonarz rekolekcjonista
zobacz...
Superiorzy i proboszczowie od 1945 r.:
Superior — przełożony domu zakonnego. Proboszcz — przełożony parafii.

 1. ks. †Tadeusz Ptak MS — superior i proboszcz (1945-1952)
 2. ks. †Stanisław Sowa MS — superior i proboszcz (1952-1957)
 3. ks. †ks. Roman Wojtunik MS — superior (1955-1957)
 4. ks. †Jan Tuleja MS — superior i proboszcz (1957-1965)
 5. ks. †Adolf Grotkowski MS — superior (1965-1966,1967-1971), proboszcz (1965-1971)
 6. ks. †Marian Wojtunik MS — superior (1966-1967)
 7. ks. †Bronisław Fura MS — superior i proboszcz (1971-1977)
 8. ks. †Eugeniusz Gotkowski MS — superior i proboszcz (1977-1980)
 9. ks. †Czesław Hałgas MS — superior i proboszcz (1980-1985)
 10. ks. †Zdzisław Przybycień MS — proboszcz (1985-1988),
 11. ks. Zbigniew Welter MS — superior (1985-1988), superior i proboszcz (1988-1991)
 12. ks. Andrzej Szklarski MS — superior i proboszcz (1991-1997)
 13. ks. Zbigniew Wal MS — superior i proboszcz (1997-2006)
 14. ks. Jan Ślęczka MS — superior i proboszcz (2006-2007)
 15. ks. Kazimierz Przybycień MS — superior i proboszcz (2007-2013)
 16. ks. Wawrzyniec Skraba MS — superior i proboszcz (2013-2019)
 17. ks. Zbigniew Cybulski MS — superior i proboszcz (2019 →)
zobacz...
Zapraszamy na stronę Zgromadzenia:
www.saletyni.pl
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation