WSPÓLNOTY – Wspólnota Modlitwy Uwielbienia
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Wspólnota Modlitwy Uwielbienia
Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro
Pan Bóg żywy i prawdziwy
(...z Uwielbienia św. Franciszka)


Wspólnota Modlitwy Uwielbienia powstała w 2013 r. – Roku Wiary. W dniu 30 listopada 2013 r. w trakcie I Kongresu Wspólnot podczas mszy świętej proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS oficjalnie ogłosił funkcjonowanie w naszej parafii nowej wspólnoty, która została uroczyście przyjęta do grona wszystkich miejscowych grup modlitewnych.
Opiekun Wspólnoty i spotkania
Opiekunem wspólnoty jest od dnia 5 września 2018 r. ks. Jan Materna MS. Wspólnota Modlitwy Uwielbienia spotyka się we wtorki o godz. 19.00 w oratorium Domu Parafialnego na adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkowie wspólnoty koncentrują się przede wszystkim na obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Dzięki temu uczestnicy spotkań rozważają swój udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa, wyrażają swoją radość i wdzięczność płynącą z daru Jezusa dającego nam swoje życie. Podczas modlitw zebrani ujawniają swą radość z życia w głębokiej przyjaźni ze Zbawicielem, co ma prowadzić do otwarcia przed Nim serca. Modlitwy są wyrazem potrzeb członków wspólnoty, ich bliskich i wszystkich ludzi, stają się błaganiem o pokój i o zbawienie całego świata. Wspólna modlitwa zebranych ma wzbudzać w nich pragnienie ofiarnego życia dla Chrystusa i najgłębszą chęć zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. Udział w adoracji ma prowadzić do pełnienia dobrych czynów, do świadczenia o Chrystusie, do starań o zbawienie świata. Adoracja eucharystyczna jest czasem skupionej modlitwy. Czytane i rozważane w jej trakcie Słowo Boże ma prowadzić do gorliwej modlitwy.
Cele spotkań
Do celów spotkań wspólnoty należą: zgłębianie Misterium Jezusa, odczytywanie sensu Słowa Bożego w kontekście teologicznym (refleksja kapłana) oraz odnoszenie go do własnego życia, przekazywanie innym owoców kontemplacji, ożywianie i rozwój modlitwy osobistej, relacji z Jezusem Chrystusem przez wspólnotowe rozważania. Mamy świadomość, że Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Obecność Chrystusa, którego wierni adorują w Eucharystii, wywodzi się bowiem z Ofiary i zmierza do sakramentalnego i duchowego zjednoczenia.
Cotygodniowa modlitwa uwielbienia
Cotygodniowa modlitwa uwielbienia ma swoje stałe elementy:
  • wezwanie Ducha Świętego,
  • czytanie Pisma Świętego połączone z rozważaniem biblijnym,
  • modlitwa dziękczynienia,
  • modlitwa uwielbienia,
  • modlitwa prośby,
  • śpiew jako odpowiedź na bogactwo obecności Boga w życiu każdego z nas,
  • milczenie,
  • modlitwa w intencji kapłanów i jedności Kościoła,
  • zawierzenie się Maryi w modlitwie różańcowej.
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie pełnią życia chrześcijańskiego
By podkreślić wagę adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i moc Ducha Świętego prowadzącego wiernych do pełni życia chrześcijańskiego, cytujemy słowa papieża Franciszka:
Zasada brzmi: jestem dobrym chrześcijaninem, jestem na drodze, by być dobrym chrześcijaninem, jeśli czynię to, co pochodzi od Jezusa i czynię to, co prowadzi mnie do Jezusa, gdyż On jest centrum. Znakiem jest to, że potrafię adorować – adoracja, ta modlitwa adoracji przed Jezusem. Pan pozwala nam zrozumieć, że tylko On jest Panem, jedynym Panem. Niech nas też obdarzy łaską, abyśmy Go tak bardzo kochali, szli za Nim, abyśmy szli drogą, jaką On nas nauczył – powiedział papież Franciszek podczas mszy świętej w dniu 7 września 2013 r.
Teologowie starożytni powiadali: dusza jest rodzajem żaglowca, Duch Święty jest wiatrem, który dmie w żagiel, aby żaglowiec mógł płynąć, a pchnięcia i tchnienia wiatru to dary Ducha Świętego. Bez Jego bodźca, bez Jego łaski nie idziemy naprzód. Duch Święty pozwala nam wejść w tajemnicę Boga żywego i ratuje nas przed niebezpieczeństwem Kościoła gnostyckiego i autoreferencyjnego, zamkniętego w samym sobie. Pobudza nas, by otworzyć bramy i wyjść, aby głosić i świadczyć o dobrym życiu Ewangelii, przekazywać radość wiary, spotkania z Chrystusem. Duch Święty jest duszą misji. To, co wydarzyło się w Jerozolimie przed niemal dwoma tysiącami lat, nie jest faktem od nas odległym, jest faktem, który do nas dociera, który staje się żywym doświadczeniem w każdym z nas. Pięćdziesiątnica Jerozolimskiego Wieczernika jest początkiem, początkiem, który trwa dalej. Duch Święty jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu darem zmartwychwstałego Chrystusa dla swoich apostołów, ale chce On, aby dotarł ten dar do wszystkich. Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, mówi: «Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze» (J 14, 16). Jest to Paraklet, «Pocieszyciel» dający męstwo do przemierzania dróg świata, niosąc Ewangelię! Duch Święty pozwala nam zobaczyć perspektywę i popycha nas na egzystencjalne krańce, aby głosić życie Jezusa Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie, czy mamy skłonność do zamykania się w sobie, w naszej grupie, lub czy pozwalamy, aby Duch Święty otwierał nas na misję. Pamiętajmy te trzy słowa: nowość, harmonia, misja – powiedział papież Franciszek podczas mszy świętej w dniu 19 maja 2013 r.
Z A P R A S Z A M Y   •   Z A P R A S Z A M Y   •   Z A P R A S Z A M Y
Spotkania Wspólnoty Modlitwy Uwielbienia są otwarte dla wszystkich. Każdy, kto chce adorować Jezusa Eucharystycznego, może przyjść, by modlić się przed Obliczem Pana!
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation