WSPÓLNOTY – Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Narodziny Grup Modlitwy.
Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości” – mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II.

   Papież Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego! – powiedział ojciec Pio. Tak w 1947 roku zrodziły się Grupy Modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
   Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami OJCA PIO i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił: Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego.
   Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio, uczestnik Grupy Modlitewnej powinien:
  1. Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić jakąś dowolną modlitwę w aktualnych intencjach.
  2. Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy, w kościele na Mszy św.
  3. Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia.
  4. Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii św.
  5. Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum.
  6. Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.
  7. W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.
Grupy Modlitwy Ojca Pio w Świecie.
   Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, ogółem skupiają ok. pół miliona osób. Do największych z działających w Polsce należy grupa w Nowym Sączu, licząca prawie 3 tys. członków. Fenomenem jest również Internetowa Grupa Modlitwy, założona w 2000 r.
   Grupy nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się, przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych.
Trzcianecka Grupa Modlitwy Ojca Pio.
   Msza Św. inaugurującą powstanie w naszej parafii Grupy Modlitwy O. Pio odbyła się w dniu 25 marca 2001 roku. Przewodniczył jej Ogólnopolski Moderator Grup Modlitwy O. Bogusław Piechuta OFMCap.
   Prócz stałych spotkań, na których obejmujemy modlitwą powierzane nam intencje, rozważamy drogę naśladowania Jezusa wskazywaną nam przez Ojca Pio, prowadzimy konferencje, które dbając o naszą formację przesyła nam wspomniany O. Bogusław Piechuta OFMCap.
   Od początków istnienia w naszej parafii, Grupa Modlitwy Ojca Pio, corocznie, wraz z Franciszkańskim Zakonem Świeckim organizuje wyjazd do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej (podczas których przeżywamy „rekolekcje w drodze”) oraz Majówki z Ojcem Pio, które każdego roku odbywają się w okolicy Trzcianki (Straduń – 2002, Nowa Wieś – 2003, Niekursko – 2004) na które zapraszamy gości i zachęcamy do wspólnego przeżywania swoistego dnia braterstwa lokalną ludność. Uczestniczymy również w ogólnopolskich rekolekcjach i spotkaniach dla Grup Modlitwy Ojca Pio.

   Obecnie opiekunem GM jest ks. Mariusz Domaradzki MS.
   Spotkania naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio odbywają się dwa razy w miesiącu:
  • w I sobotę miesiąca — Eucharystia o godz. 18:00;
  • 23 dnia każdego miesiąca o godz. 19:00 — spotkanie formacyjne (sala Domu Katechetycznego).

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Decyzja o udziale w Grupie Modlitwy Ojca Pio powinna nastąpić po głębokim namyśle,
aby przyjęte dobrowolnie obowiązki były spełniane chętnie i z radością.

oprac. Sebastian Frycz
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation