OGŁOSZENIA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
 5 sierpnia – XVIII Niedziela zwykła 
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” — proszą ci, którzy przekonali się na własne oczy, że Jezus naprawdę ma moc ich nakarmić i uleczyć. Dlatego wytrwale Go szukają i domagają się od Niego zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb. My też podczas Eucharystii możemy z wiarą prosić Jezusa o to, czego nam potrzeba. Największą radość sprawimy Mu jednak wtedy, gdy zechcemy szukać także tego Chleba, którym jest On sam.
(ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” sierpień 2003)
✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰
1.) Dzisiaj, zapraszamy na konferencję rodziców i rodziców chrzestnych. Odbędzie się ona o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego.
✰ ✰ ✰
2.) W ubiegłą środę, 1 sierpnia, wyruszyła ze Skrzatusza 36. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczą w niej również nasi Parafianie.
Módlmy się w intencji jej uczestników, aby ich trud wędrowania wydał błogosławione owoce dla nich, ich rodzin oraz całej parafii.
✰ ✰ ✰
3.) W poniedziałek, 6 sierpnia, Kościół katolicki obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego upamiętniające chwilę, w której Chrystus ukazał wybranym apostołom, kim jest ze swej natury i istoty. Zanim stali się świadkami cierpień Mistrza, oglądali Go w Boskiej chwale, aby podczas Męki Zbawiciela ich wiara nie zachwiała się. Święto zostało wprowadzone przez papieża Kaliksta III jako podziękowanie Bogu za odniesione przez chrześcijan zwycięstwo nad armią turecką w bitwie pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r.
✰ ✰ ✰
4.) W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia:
  • w czwartek 9 sierpnia — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy,
  • w piątek 10 sierpnia — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
✰ ✰ ✰
5.) Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu. Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go
NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o trzeźwość naszego narodu:
✰ ✰ ✰
6.) Trwa wakacyjny porządek Mszy św.
Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Eucharystii o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Także przez całe wakacje Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.
✰ ✰ ✰
7.)
W naszej parafii jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej bezglutenowej.
Osoby pragnące do niej przystąpić są proszone o zgłoszenie się w tej sprawie do zakrystii bezpośrednio po Mszy św.
✰ ✰ ✰
8.)
Bardzo prosimy, aby...
... nie dotykać butami wymalowanych ścian w kościele!
Zamykajmy za sobą drzwi wejściowe do świątyni i czuwajmy nad zachowaniem czystości i porządku w domu Bożym.
✰ ✰ ✰
9.) Informujemy, że...
... od I Niedzieli grudnia kontynuujemy tzw. wypominki roczne. Będą one czytane do ostatniej Niedzieli października 15 minut przed Mszą św. rozpoczynającą się o godz. 12.30.
Kartki z wypominkami rocznymi są wyłożone na bocznym ołtarzu. Po ich czytelnym wypełnieniu można je składać na tacę, w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
Prosimy, by na kartkach odpowiednio zaznaczyć hasło „wypominki roczne”.
✰ ✰ ✰
10.) Przeżywaliśmy rok jubileuszu stulecia naszej świątyni.
W ramach przygotowań do tej niezmiernie doniosłej dla parafii rocznicy została dokonana renowacja ołtarza głównego naszej świątyni oraz odnowienie polichromii na ścianach prezbiterium. Aby zamknąć przestrzeń tej części świątyni pod względem architektonicznym i plastycznym, zgodnie z sugestią plastyków i konserwatorów sztuki, a także zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Rada Parafialna powzięła decyzję o zastąpieniu tymczasowego tzw. ołtarza posoborowego stałym ołtarzem z kamienną mensą i uzupełnieniu go o pozostałe elementy (krucyfiks, świecznik/świeczniki, ambonka, pulpit w miejscu przewodniczenia) stylem i kształtem zgodne z wystrojem ołtarza głównego.
Odwiedzając nasz kościół, sami możemy podziwiać piękno odnowionego wnętrza prezbiterium.
Kolejnym etapem renowacji wnętrza naszego kościoła jest kompleksowe odrestaurowanie ołtarza Matki Bożej Różańcowej znajdującego się w lewej nawie bocznej.
Możemy dopomóc w sfinansowaniu tego wielkiego dzieła na chwałę Boga i dla przyszłych pokoleń!
Między innymi w Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę na rzecz renowacji wnętrza naszej świątyni.
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation