OGŁOSZENIA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
Hendrick van Balen, Trójca Święta
 16 czerwca – Niedziela 
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz — Boże jedyny w Trójcy Świętej, napełnij moje serce prawdziwą radością, a twarz moją rozpromień uśmiechem, by była dla innych znakiem Twojej łaski.
✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰
1.) Niedzielą Najświętszej Trójcy kończy się okres przyjmowania Komunii wielkanocnej i wypełnienie przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”.
✰ ✰ ✰
2.) Dziś o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego odbędzie się konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych.
✰ ✰ ✰
3.) W poniedziałek 17 czerwca i we wtorek 18 czerwca, w związku z nadchodzącą procesją Bożego Ciała, zapraszamy dziewczynki z klas komunijnych i z młodszych klas na próbę sypania kwiatów.
Próba odbędzie się o godz. 16.00
na placu przed naszym kościołem św. Jana Chrzciciela.
Zapraszamy do przynoszenia płatków kwiatów do sypania ich w trakcie uroczystości Bożego Ciała oraz w czasie jego oktawy. Kosze przeznaczone na ten cel będą ustawione na tyłach kościoła.
✰ ✰ ✰
4.) We wtorek, 18 czerwca, zapraszamy do naszego kościoła młodzież z klas siódmych, wraz z rodzicami, na Mszę św., która odbędzie się o godz. 18.00.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpi nabożeństwo z przyjęciem kandydatów do sakramentu bierzmowania.
✰ ✰ ✰
5.) W środę, 19 czerwca, będziemy obchodzić zakończenie zajęć w roku szkolnym i katechetycznym 2018/2019.
Zapraszamy uczniów, ich rodziców i bliskich na następujące Msze św. dziękczynne:
  • godz. 8.00 — szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
  • godz. 10.00 — Katolicka Szkoła Podstawowa.
✰ ✰ ✰
6.) W środę, 19 czerwca, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej od godz. 17.00 zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy w kościele.
✰ ✰ ✰
7.) W czwartek, 20 czerwca, będziemy obchodzić
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tzw. Boże Ciało.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na placu przy kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, po której wyruszy procesja eucharystyczna do kościoła naszej parafii św. Jana Chrzciciela.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe, wspólnoty parafialne, dzieci komunijne w uroczystych strojach oraz chętne dzieci do sypania kwiatów, a także wszystkich Mieszkańców parafii do uczestniczenia w procesji.
Prosimy Mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji.
W tym dniu Msze św. w kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00 i 18.00.
✰ ✰ ✰
8.) Również w czwartek, 20 czerwca, po zakończeniu procesji Bożego Ciała, Stowarzyszenie Hospicjum Trzcianka zaprasza na...
... F E S T Y N   W   P A R K U   1   M A J A..
Zachęcamy wszystkich do współudziału w tym wydarzeniu poprzez przynoszenie fantów i ciast. Dochód z festynu jest przeznaczony na potrzeby podopiecznych naszego Stowarzyszenia.
✰ ✰ ✰
9.) Od piątku 21 czerwca do czwartku 27 czerwca będzie trwała
oktawa Bożego Ciała.
Z tej okazji zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła, a dzieci do sypania kwiatów podczas tych uroczystych przejść.
Procesje będą się odbywać:
  • przez cały tydzień codziennie po Mszy św. wieczornej;
  • w Niedzielę 23 czerwca — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00.
✰ ✰ ✰
10.) W najbliższą Niedzielę 23 czerwca będziemy przeżywać
odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 16.00.
Uroczysta Suma Odpustowa połączona z dziękczynieniem Bogu za 6-letnią posługę ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS w naszej parafii zostanie odprawiona o godz. 12.30.
Również w tym dniu o godz. 11.00 swoją Mszę św. dziękczynną za 5-letnią posługę w parafii odprawi ks. Krzysztof Juszczyk MS.
✰ ✰ ✰
11.) Zapraszamy do udziału w 37 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od czwartku 1 sierpnia do wtoku 13 sierpnia.
Osoby, które nie mogą fizycznie pielgrzymować, zapraszamy do duchowego towarzyszenia pątnikom. Uczestnik tzw. Złotej Grupy otrzyma rozważania na każdy dzień i znaczek pielgrzymkowy.
Zapisy na pielgrzymkę, jak i do Złotej Grupy przyjmowane są w księgarni La Salette, zakrystii i kancelarii parafialnej, a także będą przyjęte na spotkaniu przedpielgrzymkowym, które odbędzie się w Niedzielę 30 czerwca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki można uzyskać u ks. Mariusza Maćkowiaka MS i ks. Krzysztofa Juszczyka MS.
✰ ✰ ✰
12.) Zapraszamy do wzięcia udziału w...
... pielgrzymce do Ziemi Świętej
pod hasłem „Osiem dni śladami Jezusa i apostołów”.
Pielgrzymka dbędzie się w dniach 19–26 marca 2020 r.
Podróż rozpocznie się na lotnisku w Poznaniu. Cena udziału w wyjeździe wynosi 2890 złotych i 150 dolarów. Informacje i zapisy są dostępne u ks. Kamila Pękalskiego MS.
✰ ✰ ✰
13.) Trwa czerwiec — miesiąc czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele będą się odbywać:
  • w tygodniu codziennie po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00,
  • w Niedziele po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
✰ ✰ ✰
14.) W minionym tygodniu do Boga bogatego w miłosierdzie z naszej parafii odszedł:
  • śp. Marian Siciński.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie...
✰ ✰ ✰
15.)
W naszej parafii jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej bezglutenowej.
Osoby pragnące do niej przystąpić są proszone o zgłoszenie się w tej sprawie do zakrystii bezpośrednio po Mszy św.
✰ ✰ ✰
16.)
Bardzo prosimy, aby...
... nie dotykać butami wymalowanych ścian w kościele!
Zamykajmy za sobą drzwi wejściowe do świątyni i czuwajmy nad zachowaniem czystości i porządku w domu Bożym.
✰ ✰ ✰
17.) Informujemy, że...
... od I Niedzieli grudnia kontynuujemy tzw. wypominki roczne. Będą one czytane do ostatniej Niedzieli października 15 minut przed Mszą św. rozpoczynającą się o godz. 12.30.
Kartki z wypominkami rocznymi są wyłożone na bocznym ołtarzu. Po ich czytelnym wypełnieniu można je składać na tacę, w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
Prosimy, by na kartkach odpowiednio zaznaczyć hasło „wypominki roczne”.
✰ ✰ ✰
18.) W 2017 r. przeżywaliśmy jubileusz stulecia naszego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela.
W ramach przygotowań do tej niezmiernie doniosłej dla parafii rocznicy została dokonana renowacja ołtarza głównego naszej świątyni oraz odnowienie polichromii na ścianach prezbiterium. Aby zamknąć przestrzeń tej części świątyni pod względem architektonicznym i plastycznym, zgodnie z sugestią plastyków i konserwatorów sztuki, a także zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Rada Parafialna powzięła decyzję o zastąpieniu tymczasowego tzw. ołtarza posoborowego stałym ołtarzem z kamienną mensą i uzupełnieniu go o pozostałe elementy (krucyfiks, świecznik/świeczniki, ambonka, pulpit w miejscu przewodniczenia) stylem i kształtem zgodne z wystrojem ołtarza głównego.
Już po uroczystościach jubileuszowych dokonano kompleksowej renowacji ołtarza Matki Bożej Różańcowej znajdującego się w lewej nawie bocznej świątyni. W ostatnim czasie zostały poddane renowacji obrazy przedstawiające drogę krzyżową wiszące na ścianach nawy głównej kościoła.
Odwiedzając naszą świątynię, sami możemy podziwiać piękno odnowionego wnętrza prezbiterium, blask ołtarza Matki Bożej Różańcowej i przywrócone barwy obrazów drogi krzyżowej.
Do pełnej renowacji wnętrza naszego kościoła pozostaje jeszcze kompleksowe odrestaurowanie ołtarza Serca Pana Jezusa, znajdującego się w prawej nawie bocznej, a także ambony w nawie głównej, witraży w oknach prezbiterium i naw bocznych, polichromii na suficie nawy głównej oraz prezbiterium...
MOŻEMY DOPOMÓC W SFINANSOWANIU TEGO WIELKIEGO DZIEŁA
na chwałę Boga i dla przyszłych pokoleń!
Nasza pomoc może wyrażać się w składaniu ofiar na tacę podczas comiesięcznych zbiórek w kościele, jak również w ofiarach indywidualnych. Między innymi w Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę na rzecz renowacji wnętrza naszej świątyni.
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation