WSPÓLNOTY – Rodzina Radia Maryja – Koło w Trzciance
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
   Poranek Wielkanocny.
Kontemplujemy Zmartwychwstałego – naszego Odkupiciela i Pana. On – nasza Miłość i Moc niech napełni jeszcze bardziej każdego z nas! Obyśmy Go jeszcze bardziej ukochali i bar-dziej głosili miłość do Niego, aby wszyscy otworzyli swoje serce i kontemplowali w swym życiu, a On reszty dokona w nas i przez nas.
   Nie zniechęcajmy się niczym, ani brakiem zrozumienia, dobrego słowa, wdzięczności za czynione dobro, ani prześladowaniami, pomówieniami. Niech to będzie okazja by jeszcze bardziej kochać Pana Boga, naśladować naszego Odkupiciela – pamiętając Jego słowa: „...nie jest uczeń nad mistrza, mnie prześladowali i was prześladować będą”. Zawsze bądźmy w jedności i miłości z naszymi Pasterzami, Duszpasterzami. Módlmy się za nich i bądźmy życzliwi. Oni często są bardzo osamotnieni i w swej posłudze Ewangelii na pierwszej linii.
   Spotykamy się regularnie, raz w miesiącu (w grupach nie większych niż 15 – 20 osób):
  • przygotowujemy salę ustawiając krzesła najlepiej w krąg;
  • na centralnym miejscu znajduje się krzyż, statua lub obraz Matki Najśw., połóżmy Pismo Święte – wszystko ozdobione kwiatami, witamy każdego z przybyłych;
  • spotkanie rozpoczynamy zawsze punktualnie – modlitwą do Ducha Św. i do matki Najśw. (jeden dziesiątek różańca);
  • temat spotkania wybieramy i przygotowujemy wspólnie – jest to zwykle dokument papieski, ciekawy artykuł z prasy...
  • każdy wypowiada się (2 - 3 minuty) o tym, co mówi mu przygotowany materiał i jak go rozumie;
  • po krótkim podsumowaniu i ogłoszeniach – modlitwa dziękczynna;
  • po modlitwie często zostajemy na dłużej – rozmowa przy kawie bądź herbacie;
  • tematyczna część spotkania nie trwa dłużej niż 1 godzinę!
   Obecnie opiekunem Trzcianeckiego Koła Rodziny Radia Maryja jest br. Marek Pis MS.


Trzcianecka Grupa z wizytą w siedzibie Radia Maryja

   Bądźmy Apostołami Mediów – polecjamy innym i przekazujmy dalej dobrą książkę, pismo czy program telewizyjny (szczególnie młodzieży, dzieciom...).

WSPOMAGAJMY RADIO MARYJA I MÓDLMY SIĘ W JEGO INTENCJI
mając swiadomość, że jest to
„KATOLICKI GŁOS W NASZYCH DOMACH”!
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation