WSPÓLNOTY – Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
   Nasza trzcianecka grupa jest jedynie maleńką cząstką spośród wszystkich czcicieli Serca Jezusa rozsianych po całym świecie. A wszystko zaczęło się w drugiej połowie XVII wieku, gdy Chrystus ukazał się w widzeniu zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque i skarżąc się jej, że nie ma ludzi, którzy chcieliby wynagradzać Mu Jego cierpienie, zobowiązał ją do oddawania szczególnej czci Jego Boskiemu Sercu. Tą drogą poszła także inna zakonnica – siostra Maria od Najświętszego Serca, z klasztoru Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse, która jest właściwą założycielką (13 marca 1863) istniejącego do dziś Bractwa Straży Honorowej.
   Dzięki siostrom wizytkom, które mają swoje klasztory także w Polsce, kult Serca Jezusowego rozwijał się również na naszych ziemiach, a gdy Trzcianka powróciła do Polski po II wojnie światowej, Straż Honorowa za pośrednictwem pani Eleonory Hamerskiej i pani Sabiny Kiczak dotarła również i tutaj. Był to rok 1957. Dzięki gorliwości członkiń i członów grupa rozrastała się obejmując swym zasięgiem nie tylko na Trzciankę, ale wykroczyła poza jej granice. Od roku 1971 przewodnictwo grupie przejęli państwo Edyta i Jan Sławikowie, sprawując je do roku 2000, kiedy to ze względu na trudności spowodowane stanem zdrowia przekazali „pałeczkę” młodszemu pokoleniu.
   Grupa aktywnie włączała i włącza się w życie parafii uczestnicząc podczas większych uroczystości w procesjach, gdzie jest widoczna dzięki swoim sztandarom, chorągwiom, dając znak swojej przynależności do Chrystusa, swojej obecności w Kościele.
   W każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca, członkowie Straży uczestniczą we Mszy św. oraz prowadzą adoracje przed Najświętszym Sakramentem, dziękując za wielką miłość i cierpliwość wobec naszych grzechów, zanosząc prośby do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o miłosierdzie dla wszystkich grzeszników. Ważnym elementem charyzmatu strażowego jest częsty udział w Eucharystii i przyjmowanie Jezusa w Komunii świętej.
   Każdy z członków Straży obiera też sobie jedną godzinę w ciągu doby, aby w tym czasie w sposób szczególny ofiarować Jezusowi modlitwę, pracę, zabawę czy inne zwyczajne czynności. W tym czasie w sposób duchowy łączy się z Ofiarą Krzyżową Chrystusa. Każda osoba jest zapisana na tarczy symbolicznego zegara, a ponieważ na całym świecie członkowie Bractwa mają wybrane godziny czuwania, jest to nieustająca modlitwa – 24 godziny na dobę.
   Członkowie Straży Honorowej dbają także o to, aby pięknie wyglądały liturgie w kościele. Niektóre spośród zdobiących ołtarze obrusów, czy noszone przez naszych kapłanów szaty liturgiczne, zostały ofiarowane przez Straż Honorową.
   Trzcianecka grupa utrzymuje kontakt z Centralnym Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa mieszczącym się w Krakowie przy klasztorze Sióstr Wizytek, oraz z Arcybractwem Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi przy klasztorze w Jaśle.

   Obecnie opiekunem Straży Honorowej jest ksiądz Zbigniew Welter.

oprac. Piotr Starosta
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation