WSPÓLNOTY – III Zakon Św. Franciszka
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Franciszkański Zakon Świeckich / III Zakon Św. Franciszka /.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
św. Franciszek „Pieśń Słoneczna”

Założycielem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest Święty Franciszek z Asyżu. Wśród braci z I Zakonu i sióstr z II Zakonu znaleźli się również bracia i siostry chcący żyć Ewangelią na wzór oferowany przez Św. Franciszka, którzy wcześniej podjęli zobowiązania w życiu świeckim – tak więc powstał III Zakon. Jego I Reguła została zatwierdzona w 1221 roku i ten właśnie rok wskazuje się jako datę założenia. Kolejne etapy formacji we FZŚ to postulat, nowicjat, profesja czasowa i wieczysta. Zakon ma swoją Regułę, Konstytucje i Statut. Podstawowymi zadaniami braci i sióstr jest dążenie do Ewangelicznej doskonałości oraz apostolat w Kościele.
Trzcianecka Wspólnota III Zakonu.
Franciszkański Zakon Świeckich w Trzciance gości od października 1961. Spotkania odbywają się:
  • w I niedzielę miesiąca – Eucharystia o godz. 8.00 (po Mszy spotkanie modlitewno-informacyjne);
  • w III niedzielę miesiąca – po Mszy o godz. 8.00 spotkanie formacyjne.
Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Wawrzyniec Skraba MS.
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation