WSPÓLNOTY – WSPÓLNOTY – Żywy Różaniec str. 1.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
ARCHIWUM
2004-2011
 
FILIA PARAFII
NOWA WIEŚ
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej
Żywy Różaniec
Modlitwa Różańcowa
GRUPA MODLITEWNA skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych. Ludzi pracujących, bezrobotnych, aktywnych, oraz nie opuszczających swoich domów – chorych i cierpiących.
      FORMACJA grup obejmuje 730 osób (tzw. zelatorki i zelatorzy). Należą one do Róż w Trzciance, Niekursku i Nowej Wsi. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej, wraz z błogosławieństwem kapłana, zelatorki i zelatorzy wymieniają Tajemnice Różańca i przekazują intencje modlitewne podane przez Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów.
      RÓŻANIEC umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w poszczególnych tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki. Tysiące i miliony ludzi na całym świecie modli się odmawiając różaniec.
      RÓŻANIEC zasługuje na szacunek, ponieważ gdy jest dobrze odmawiany, może zmienić nasze życie – uciszamy się wewnętrznie i z zainteresowaniem spoglądamy na to, co Pan chce nam okazać. Z takiej modlitwy wychodzimy wzmocnieni, odrodzeni, z nowymi siłami i z nowym zapałem do życia w radosnej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Jan Paweł II naucza: „Człowiek potrzebuje Boga, tak jak każde inne stworzenie, po prostu po to, aby żyć”. Ojciec Święty zawierza Matce Odkupiciela Kościół i zachęca wszystkich chrześcijan, by zawierzali Jej także swoje życie. Czyni to przy różnych okazjach i w różnych dokumentach. Na szczególną uwagę zasługuje List Apostolski o Różańcu. W Rosarium Virginis Mariae odnajdujemy zaproszenie wierzących do różańcowej szkoły Maryi.
NIE MOŻEMY BYĆ BIERNI NA ZAPROSZENIE MARYI.
Modlimy się o łaskę wierności Bogu aż do ostatniej chwili naszego życia.

MODLĄC SIĘ CODZIENNIE, ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ORAZ ŁĄCZNEJ MODLITWY
ponieważ zawierzamy Matce Bożej wszystkie nasze sprawy – sprawy Ojczyzny i Kościoła.

oprac. Ewa Tomczak, zelatorka
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
 
NAPISZ
DO NAS
 
FILIA PARAFII
NIEKURSKO
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation